TMT: Đang cập nhật dữ liệu, Hãy đợi nhé !...

TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ GIÁO DỤC  
Năm học : Môn: Khối :  Trường :
Chú ý: (MĐ là mức độ đạt được), (ĐK là điểm kiểm tra định kì)
Kết quả các môn học Kết quả tổng hợp   Trang chủ
THÔNG TIN CHUNGGIỮA KÌ 1CUỐI KÌ 1GIỮA KÌ 2CUỐI NĂM HỌC
STTHọ và tênTên lớpĐKĐKĐKĐK
1Triệu Thị Phương Anh1B        
2Nguyễn Kim Viêt Cường1B        
3Nguyễn Thị Thu Dung1B        
4Bùi Vũ Thùy Dương1B        
5Triệu Quốc Đạt1B        
6Triệu Quang Hà1B        
7Triệu Thị Thanh Hằng1B        
8Nguyễn Trung Hiếu1B        
9Nguyễn Thế Khoa1B        
10Phùng Đức Kiên1B        
11Đoàn Khánh Lâm1B        
12Phùng Quang Linh1B        
13Phùng Văn Minh1B        
14Nguyễn Hoàng Nam1B        
15Vũ Thị Kim Ngân1B        
16Nguyễn Hải Ninh1B        
17Triệu Hồng Quang1B        
18Triệu Minh Quân1B        
19Đoàn Ngọc Sinh1B        
20Nguyễn Thế Tài1B        
21Nguyễn Phước Thịnh1B        
22Triệu Phú Toàn1B        
23Nguyễn Thị Quỳnh Trang1B        
24Triệu Thị Quỳnh Trang1B        
25Nguyễn Thùy Trang1B        
26Nguyễn Thế Tuấn1B        
27Lê Quốc Việt1B        
28Đoàn Phú Bắc1C        
29Nguyễn Thị Chinh1C        
30Lê Thị Ngọc Diễm1C        
31Vũ Ngọc Diệp1C        
32Nguyễn Thị Thùy Dung1C        
33Trịnh Đăng Dũng1C        
34Nguyễn Đức Duy1C        
35Nguyễn Lương Duy1C        
36Trần Anh Đức1C        
37Nguyễn Duy Đức1C        
38Lê Đình Hải1C        
39Lê Khánh Hằng1C        
40Nguyễn Đức Huy1C        
41Vũ Thị Khánh Huyền1C        
42Bùi Thúy Hường1C        
43Nguyễn Ngọc Lương1C        
44Nguyễn Đắc Mạnh1C        
45Nguyễn Trọng Minh1C        
46Vũ Thị Kim Ngân1C        
47Trần Đình Phúc1C        
48Lê Văn Phúc1C        
49Nguyễn Văn Sơn1C        
50Nguyễn Văn Tài1C        
51Nguyễn Bá Trọng1C        
52Nguyễn Tường Vi1C        
53Trần Đình Việt1C        
54Lê Thị Xanh1C        
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
Địa chỉ: huyện Ninh Giang - Tỉnh Hải Dương
Trưởng phòng: Nguyễn Hồng Thanh