Năm học :  Khối :  
 
 
XẾP HẠNG HỌC SINH QUA KẾT QUẢ CUỐI HỌC KÌ 1
Xếp thứ tự theo tổng điểm của 2 môn Toán + Tiếng Việt hoặc click vào đầu dòng để xếp thứ tự cho cột đó
Xếp hạng học sinh Học kì 1 Xếp hạng học sinh Cuối năm
 
THÔNG TIN HỌC SINHT.ViệtToánTNXHN.NgữTinĐĐÂ.NMTTCTDNL, PC, Khen thưởng
IDSTTHọ và tênLớpTrườngGiáo viên chủ nhiệmTXĐKTXĐKTXTXĐKTXĐKTXTXTXTXTXNLPCKhen thưởng
8999 1 Đinh Thị Huyền Trang1AĐồng TâmNguyễn Thị Huyền                 
9000 2 Phạm Thị Mỹ Hoa1AĐồng TâmNguyễn Thị Huyền                 
9021 3 Phạm Văn Công1AĐồng TâmNguyễn Thị Huyền                 
9022 4 Nguyễn Thị Ngọc Anh1AĐồng TâmNguyễn Thị Huyền                 
9025 5 Trần Hanh1AĐồng TâmNguyễn Thị Huyền                 
9026 6 Nguyễn Thị Thu Phương1AĐồng TâmNguyễn Thị Huyền                 
9035 7 Nguyễn Thùy Linh1AĐồng TâmNguyễn Thị Huyền                 
9036 8 Bùi Tiến Lâm1AĐồng TâmNguyễn Thị Huyền                 
9039 9 Phạm Thu Uyên1AĐồng TâmNguyễn Thị Huyền                 
9040 10 Nguyễn Ngọc Anh1AĐồng TâmNguyễn Thị Huyền                 
9068 11 Nguyễn Thế Tùng1AĐồng TâmNguyễn Thị Huyền                 
9069 12 Vũ Minh Thành1AĐồng TâmNguyễn Thị Huyền                 
9072 13 Nguyễn Trọng Minh1AĐồng TâmNguyễn Thị Huyền                 
9073 14 Nguyễn Mai Chi1AĐồng TâmNguyễn Thị Huyền                 
9085 15 Trịnh Thị Lâm Vy1AĐồng TâmNguyễn Thị Huyền                 
9092 16 Trịnh Viết Đạt1AĐồng TâmNguyễn Thị Huyền                 
9033 17 Phan Huy Bảo Trọng1AĐồng TâmNguyễn Thị Huyền                 
9034 18 Trịnh Minh Phúc1AĐồng TâmNguyễn Thị Huyền                 
9037 19 Trần Thị Quỳnh Anh1AĐồng TâmNguyễn Thị Huyền                 
9038 20 Trịnh Thị Ngọc Trang1AĐồng TâmNguyễn Thị Huyền                 
9041 21 Phạm Hà Thanh Thúy1AĐồng TâmNguyễn Thị Huyền                 
9042 22 Trịnh Lê Ngọc Hân1AĐồng TâmNguyễn Thị Huyền                 
9070 23 Vũ Nhân Thành Sơn1AĐồng TâmNguyễn Thị Huyền                 
9071 24 Nguyễn Trọng Bảo Ngọc1AĐồng TâmNguyễn Thị Huyền                 
9083 25 Nguyễn Như Ngọc1AĐồng TâmNguyễn Thị Huyền                 
9084 26 Lê Hà Dương1AĐồng TâmNguyễn Thị Huyền                 
9093 27 Phan Huy Long1AĐồng TâmNguyễn Thị Huyền                 
9094 28 Ngô Tuấn Thành1AĐồng TâmNguyễn Thị Huyền                 
9001 29 Phạm Thị Thu Thủy1AĐồng TâmNguyễn Thị Huyền                 
9002 30 Nguyễn Mai Chi1AĐồng TâmNguyễn Thị Huyền                 
8997 31 Đinh Quốc Hải1AĐồng TâmNguyễn Thị Huyền                 
8998 32 Phan Thị Minh Ánh1AĐồng TâmNguyễn Thị Huyền                 
9023 33 Phạm Thị Diệp1AĐồng TâmNguyễn Thị Huyền                 
9024 34 Hoàng Tuấn Anh1AĐồng TâmNguyễn Thị Huyền                 
9003 35 Nguyễn Bảo Lâm1BĐồng Tâm                  
9004 36 Lưu Hà Anh1BĐồng Tâm                  
9007 37 Nguyễn Hương Giang1BĐồng Tâm                  
9008 38 Nguyễn Tuấn Anh1BĐồng Tâm                  
9029 39 Nguyễn Trà My1BĐồng Tâm                  
9030 40 Hà Thảo Trúc Linh1BĐồng Tâm                  
9043 41 Trần Phương Nhung1BĐồng Tâm                  
9044 42 Nguyễn Minh Châu1BĐồng Tâm                  
9047 43 Trịnh Tuấn Tú1BĐồng Tâm                  
9048 44 Phạm Thị Thùy Linh1BĐồng Tâm                  
9065 45 Đào Ngọc Tường Vy1BĐồng Tâm                  
9066 46 Nguyễn Chí Ân1BĐồng Tâm                  
9075 47 Nguyễn Duy Minh1BĐồng Tâm                  
9076 48 Tạ Bình Minh1BĐồng Tâm                  
9079 49 Trịnh Việt Anh1BĐồng Tâm                  
9080 50 Lê Hà Quỳnh Chi1BĐồng Tâm                  
9322 51 Đinh Văn Nam1BĐồng Tâm                  
9031 52 Mai Văn Chí Công1BĐồng Tâm                  
9032 53 Nguyễn Văn Hoàng Anh1BĐồng Tâm                  
9045 54 Trần Khánh Linh1BĐồng Tâm                  
9046 55 Lưu Hà Linh1BĐồng Tâm                  
9049 56 Ngô Minh Đức1BĐồng Tâm                  
9050 57 Đào Hữu Gia Huy1BĐồng Tâm                  
9067 58 Vũ Khánh Chi1BĐồng Tâm                  
9074 59 Nguyễn Khánh Linh1BĐồng Tâm                  
9077 60 Hà Minh Ánh1BĐồng Tâm                  
9078 61 Nguyễn Việt Hoàng1BĐồng Tâm                  
9081 62 Nguyễn Vũ Quỳnh Anh1BĐồng Tâm                  
9082 63 Nguyễn Ngọc Tùng Linh1BĐồng Tâm                  
9005 64 Phạm Thu Uyên1BĐồng Tâm                  
9006 65 Nguyễn Tiến Đức1BĐồng Tâm                  
9027 66 Nguyễn Hồng Châu1BĐồng Tâm                  
9028 67 Bùi Huyền Trang1BĐồng Tâm                  
9011 68 Nguyễn Trọng Hào1CĐồng Tâm                  
9014 69 Nguyễn Danh Hợp1CĐồng Tâm                  
9015 70 Trịnh Văn Hùng1CĐồng Tâm                  
9018 71 Nguyễn Thành Lâm1CĐồng Tâm                  
9019 72 Nguyễn Duy Quang1CĐồng Tâm                  
9052 73 Nguyễn Thị Thu Huyền1CĐồng Tâm                  
9053 74 Nguyễn Thị Phương Uyên1CĐồng Tâm                  
9056 75 Hoàng Phương Anh1CĐồng Tâm                  
9057 76 Nguyễn Anh Tuấn1CĐồng Tâm                  
9060 77 Trương Thị Ngọc Hà1CĐồng Tâm                  
9061 78 Vũ Minh Hiếu1CĐồng Tâm                  
9064 79 Nguyễn Văn Nam1CĐồng Tâm                  
9086 80 Nguyễn Thị Bảo Ngân1CĐồng Tâm                  
9089 81 Đào Tấn Mạnh1CĐồng Tâm                  
9090 82 Đinh Thị Hoài An1CĐồng Tâm                  
9020 83 Phạm Lã An An1CĐồng Tâm                  
9051 84 Nguyễn Thị Yến Chi1CĐồng Tâm                  
9054 85 Nguyễn Bích Ngọc1CĐồng Tâm                  
9055 86 Nguyễn Văn Đức Hưng1CĐồng Tâm                  
9058 87 Trương Thị Hồng Anh1CĐồng Tâm                  
9059 88 Bùi Đăng Khoa1CĐồng Tâm                  
9062 89 Đỗ Hữu Phi1CĐồng Tâm                  
9063 90 Nguyễn Khánh Tâm1CĐồng Tâm                  
9087 91 Mai Ngọc Trúc1CĐồng Tâm                  
9088 92 Nguyễn Ngọc Anh1CĐồng Tâm                  
9091 93 Phan Huy Dũng1CĐồng Tâm                  
9444 94 Đào Thị Thùy Dương1CĐồng Tâm                  
9009 95 Nguyễn Trịnh Quỳnh Anh1CĐồng Tâm                  
9010 96 Phan Thị Ngọc1CĐồng Tâm                  
9012 97 Trịnh Thị Thảo1CĐồng Tâm                  
9013 98 Vũ Đình Thành1CĐồng Tâm                  
9016 99 Nguyễn Văn Thắng1CĐồng Tâm                  
9017 100 Đỗ Duy Tân1CĐồng Tâm                  
8862 101 Trần Thị Thùy Dung1AĐông XuyênPhạm Thị Huế                 
8865 102 Vũ Anh Quân1AĐông XuyênPhạm Thị Huế                 
8866 103 Vũ Tiến Đức1AĐông XuyênPhạm Thị Huế                 
8870 104 Đỗ Thị Anh Thư1AĐông XuyênPhạm Thị Huế                 
8871 105 Ng. Lê Hà Trang1AĐông XuyênPhạm Thị Huế                 
8875 106 Đỗ Đình Minh Triết1AĐông XuyênPhạm Thị Huế                 
8876 107 Trần Yến Vy1AĐông XuyênPhạm Thị Huế                 
8879 108 Vũ Huy Hoàng1AĐông XuyênPhạm Thị Huế                 
8880 109 Vũ Hải Anh1AĐông XuyênPhạm Thị Huế                 
8883 110 Vũ Thị Thanh Huyền1AĐông XuyênPhạm Thị Huế                 
8885 111 Phạm Khánh Linh1AĐông XuyênPhạm Thị Huế                 
8888 112 Bùi Thị Khánh Ngọc1AĐông XuyênPhạm Thị Huế                 
8867 113 Ng. Thị Hương Giang1AĐông XuyênPhạm Thị Huế                 
8872 114 Bùi Thanh Giang1AĐông XuyênPhạm Thị Huế                 
8877 115 Ng. Thị Thanh Hiền1AĐông XuyênPhạm Thị Huế                 
8878 116 Nguyễn Huy Hoàng1AĐông XuyênPhạm Thị Huế                 
8881 117 Cao Vũ Hồng Anh1AĐông XuyênPhạm Thị Huế                 
8882 118 Phạm Tùng Anh1AĐông XuyênPhạm Thị Huế                 
8863 119 Nguyễn Hồng Nhung1AĐông XuyênPhạm Thị Huế                 
8864 120 Trần Văn Phương1AĐông XuyênPhạm Thị Huế                 
8868 121 Vũ Hương Giang1AĐông XuyênPhạm Thị Huế                 
8869 122 Đỗ Thị Mai Quỳnh1AĐông XuyênPhạm Thị Huế                 
8873 123 Hoàng Trung Hải A1AĐông XuyênPhạm Thị Huế                 
8874 124 Hoàng Trung Hải B1AĐông XuyênPhạm Thị Huế                 
8886 125 Đào Trần Ngọc Linh1AĐông XuyênPhạm Thị Huế                 
8887 126 Vũ Quang Minh1AĐông XuyênPhạm Thị Huế                 
8860 127 Phạm Đình Bảo1AĐông XuyênPhạm Thị Huế                 
8861 128 Vũ Thị Hiền Dịu1AĐông XuyênPhạm Thị Huế                 
9236 129 Lê Thị Trang Anh1BHoàng Hanh                  
9237 130 Phạm Thị Ngọc Ánh1BHoàng Hanh                  
9238 131 Phí Đăng Ninh1BHoàng Hanh                  
9239 132 Lê Tuấn Phong1BHoàng Hanh                  
9335 133 Phạm Thị Bích Hậu1BHoàng Hanh                  
9336 134 Nguyễn Thị Hương1BHoàng Hanh                  
9433 135 Nguyễn Anh Thư1BHoàng Hanh                  
9434 136 Trịnh Cẩm Tú1BHoàng Hanh                  
9337 137 Phạm Như Quỳnh1BHoàng Hanh                  
9461 138 Phí Thị Trà My1BHoàng Hanh                  
9462 139 Nguyễn Thị Nhài1BHoàng Hanh <