Nhập thông tin
Nhập hồ sơ Nhập điểm

In ấn các biểu mẫu
Dự xét Mẫu 1 Mẫu 2 Mẫu 3

Giấy CNTT và bằng
Danh sách Giấy CNTT In bằng

Hệ thống
Hướng dẫn Trang chủ Hệ thống
Năm học
Mã trường
 
 
STTHọ và tênNgày sinhG.tínhNơi sinhHLHKƯTKKID
1Nguyễn Thị Huệ Anh14/11/2002Nữ KT  19035
2Nguyễn Quốc Anh05/06/2002Nam TbK  19036
3Bùi Tuấn Anh13/10/2002Nam TbK  19040
4Hoàng Thị Vân Anh13/03/2002Nữ KT  19045
5Vũ Thị Vân Anh18/10/2002Nữ GT  19055
6Đinh Văn Công08/01/2002Nam KT  19037
7Nguyễn Trọng Đông15/11/2002Nam KT  19031
8Trịnh Văn Đức27/10/2002Nam TbT  19056
9Trịnh Văn Hải11/03/2002Nam TbK  19046
10Nguyễn Thị Thanh Hoa10/08/2002Nữ GT  19052
11Đỗ Thị Hoa17/09/2002Nữ KT  19029
12Phan Khắc Hoàng28/10/2002Nam TbT  19022
13Trịnh Thị Huế08/10/2002Nữ GT  19026
14Nguyễn Thị Thu Huyền26/09/2002Nữ TbT  19030
15Trịnh Thị Hường07/10/2002Nữ GT  19057
16Nguyễn Thị Thu Hường31/10/2002Nữ GT  19033
17Nguyễn Văn Khải23/07/2002Nam KT  19017
18Đào Thanh Lâm19/04/2002Nam TbT  19034
19Nguyễn Trọng Lâm04/04/2002Nam KT  19047
20Phan Huy Linh23/11/2002Nam KT  19048
21Hà Khánh Linh04/12/2002Nữ KT  19019
22Đinh Thị Thùy Linh17/07/2002Nữ GT  19058
23Phan Huy Long08/07/2002Nam TbT  19024
24Đàm Hùng Mạnh12/02/2002Nam GT  19018
25Bùi Văn Mạnh18/12/2002Nam TbK  19054
26Trương Thị Thu Ngân25/10/2002Nữ KT  19025
27Phan Thị Thanh Nhàn02/01/2002Nữ KT  19039
28Nguyễn Mai Phượng28/08/2002Nữ TbT  19043
29Đỗ Hương Quỳnh12/06/2002Nữ GT  19027
30Đinh Thị Như Quỳnh28/07/2002Nữ TbT  19028
31Nguyễn Trọng Thành19/07/2002Nam KT  19050
32Cao Thị Thảo30/05/2002Nữ KT  19020
33Đinh Bá Thịnh15/11/2002Nam TbT  19051
34Nguyễn Thị Tú Thương21/11/2002Nữ TbT  19038
35Nguyễn Thị Thu Trà04/02/2002Nữ KT  19021
36Phan Văn Triển21/10/2002Nam TbT  19042
37Phan Huy Trường21/11/2002Nam KT  19041
38Đinh Văn Tùng15/05/2002Nam KT  19032
39Nguyễn Thị Ánh Tuyết01/11/2002Nữ GT  19053
40Đỗ Đức Vương16/04/2002Nam GT  19023
41Nguyễn Thị Yến14/05/2002Nữ GT  19044
42Trương Hồng Quân03/04/2002Nam KK  19059
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
Địa chỉ: huyện Ninh Giang - Tỉnh Hải Dương
Trưởng phòng: Nguyễn Hồng Thanh
2018 24 2 2/24/2018