Nhập thông tin
Nhập hồ sơ Nhập điểm

In ấn các biểu mẫu
Dự xét Mẫu 1 Mẫu 2 Mẫu 3

Giấy CNTT và bằng
Danh sách Giấy CNTT In bằng

Hệ thống
Hướng dẫn Trang chủ Hệ thống
Năm học
Mã trường
 
 
STTHọ và tênNgày sinhG.tínhNơi sinhHLHKƯTKKID
1Nguyễn Thị Lan Anh01/01/2003Nữ KT  19508
2Vũ Thị Lan Anh27/06/2003Nữ GT  19552
3Ngô Thị Ngọc Anh17/10/2003Nữ KT  19524
4Bùi Thị Vân Anh13/10/2003Nữ TbT  19532
5Bùi Thị Vân Anh15/06/2003Nữ KT  19511
6Bùi Thị Vân Anh23/07/2003Nữ KT  19536
7Lê Ngọc Anh20/01/2003Nữ GT  19557
8Nguyễn Tuấn Anh13/03/2003Nam TbK  19547
9Bùi Thị Ngọc Ánh10/01/2003Nữ KT  19549
10Phan Đình Chuẩn22/02/2003Nam TbK  19554
11Nguyễn Văn Cường28/03/2003Nam KT  19546
12Vũ Đức Đạt27/01/2003Nam KT  19541
13Nguyễn Thị Tiểu Điệp26/11/2003Nữ KT  19517
14Vũ Thị Thu Hằng05/05/2003Nữ GT  19516
15Phạm Việt Hoàng05/07/2003Nam TbK  19513
16Ngô Thị Ánh Hồng14/08/2003Nữ KT  19558
17Trần Mạnh Hùng02/05/2003Nam TbK  19521
18Phạm Việt Quốc Huy07/12/2003Nam KT  19548
19Trần Quang Huy09/01/2003Nam KT  19507
20Bùi Thị Thanh Huyền02/11/2003Nữ GT  19523
21Vũ Thị Thanh Huyền10/11/2003Nữ KT  19533
22Nguyễn Thị Hồng Huyến01/08/2003Nữ KT  19553
23Trần Thị Lan Hương15/08/2003Nữ TbT  19537
24Ngô Văn Tuấn Kiệt11/11/2003Nam KT  19522
25Ngô Thị Hương Lan28/07/2003Nữ KT  19542
26Nguyễn Kim Lượng06/04/2003Nam TbK  19515
27Nguyễn Hoàng Minh10/05/2003Nam KT  19529
28Nguyễn Thị Ngân15/11/2003Nữ KT  19539
29Vũ Thị Ngân06/07/2002Nữ     19556
30Ngô Thị Nguyệt07/02/2003Nữ KT  19540
31Nguyễn Thị Kim Nhung25/09/2003Nữ KT  19534
32Nguyễn Thanh Phong01/06/2003Nam GT  19512
33Ngô Bích Phương29/07/2003Nữ TbT  19543
34Vũ Văn Phương21/02/2003Nam TbT  19525
35Phạm Thị Quyên16/05/2003Nữ KT  19531
36Phạm Thị Hương Sen09/01/2003Nữ KT  19526
37Phạm Duy Sĩ12/10/2003Nam TbT  19538
38Cao Tuấn Tài10/05/2003Nam TbK  19520
39Vũ Mạnh Thành23/10/2003Nam KT  19545
40Nguyễn Thị Ngọc Thảo25/09/2003Nữ TbK  19544
41Nguyễn Thị Thanh Thảo22/02/2003Nữ GT  19551
42Lê Văn Thiện05/06/2003Nam KT  19535
43Nguyễn Thị Thơm14/03/2003Nữ GT  19509
44Ngô Văn Tiệp17/11/2003Nam TbT  19550
45Trần Quốc Toàn21/08/2003Nam TbK  19527
46Phạm Quốc Trung14/08/2003Nam GT  19510
47Nguyễn Văn Tuấn08/10/2003Nam KT  19519
48Đỗ Thị Hồng Vân07/09/2003Nữ GT  19528
49Đỗ Đình Vinh01/12/2003Nam TbK  19530
50Nguyễn Thành Vinh08/01/2003Nam     19555
51Phạm Xuân Vũ18/10/2003Nam TbK  19514
52Phạm Thị Vui15/05/2003Nữ KT  19518
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
Địa chỉ: huyện Ninh Giang - Tỉnh Hải Dương
Trưởng phòng: Nguyễn Hồng Thanh
2018 23 5 5/23/2018