Nhập thông tin
Nhập hồ sơ Nhập điểm

In ấn các biểu mẫu
Dự xét Mẫu 1 Mẫu 2 Mẫu 3

Giấy CNTT và bằng
Danh sách Giấy CNTT In bằng

Hệ thống
Hướng dẫn Trang chủ Hệ thống
Năm học
Mã trường
 
 
STTHọ và tênNgày sinhG.tínhNơi sinhHLHKƯTKKID
1Phạm Thảo Anh14/10/2003Nữ KT  19750
2Nguyễn Thị Ngọc Ánh30/10/2003Nữ KT  19761
3Trịnh Tiến Đạt29/09/2003Nam TbT  19766
4Nguyễn Văn Đồng29/12/2003Nam KT  19758
5Bùi Văn Đức10/09/2003Nam KT  19738
6Nguyễn Văn Đức01/09/2003Nam KT  19742
7Trịnh Thị Hải16/10/2003Nữ KT  19741
8Vũ Văn Hải06/10/2003Nam KT  19751
9Kim Mỹ Hạnh26/07/2003Nữ GT  19740
10Trịnh Thị Thúy Hiền04/07/2003Nữ GT  19765
11Trần Trung Hiếu04/11/2003Nam TbK  19747
12Nguyễn Thị Thu Hoài12/09/2003Nữ KT  19743
13Vũ Hà Huy22/03/2003Nam KT  19763
14Nguyễn Quang Hưng30/10/2003Nam KT  19752
15Hà Mai Hương30/09/2003Nữ KT  19735
16Trần Đức Khải24/10/2003Nam KT  19769
17Hà Phương Linh12/10/2003Nữ KT  19768
18Hà Thùy Linh04/11/2003Nữ GT  19762
19Nguyễn Thị Nga21/06/2003Nữ KT  19753
20Bùi Thị Hồng Ngát20/01/2003Nữ TbT  19770
21Hà Thủy Ngân25/11/2003Nữ KT  19755
22Nguyễn Thị Nhung25/12/2003Nữ KT  19754
23Vũ Thanh Phong08/03/2003Nam TbT  19771
24Nguyễn Minh Quang19/01/2003Nam GT  19746
25Bùi Nhật Quang07/02/2003Nam TbT  19759
26Bùi Văn Quân27/04/2003Nam KT  19764
27Hà Thái Quỳnh03/03/2003Nữ KT  19767
28Bùi Thị Thúy Quỳnh22/06/2003Nữ GT  19760
29Hà Văn Tài23/07/2003Nam TbT  19748
30Trần Thị Dương Thanh15/01/2003Nữ GT  19757
31Hà Đăng Thắng08/07/2003Nam KT  19745
32Nguyễn Đức Thịnh19/10/2003Nam TbT  19744
33Trần Văn Thịnh08/11/2003Nam TbK  19749
34Nguyễn Đức Tiến20/05/2003Nam KT  19739
35Đào Thùy Trang13/09/2003Nữ KT  19736
36Vũ Mạnh Tuấn16/02/2003Nam KT  19756
37Phạm Văn07/08/2003Nam KT  19737
38Bùi Thị Dung30/11/2003Nữ KT  19734
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
Địa chỉ: huyện Ninh Giang - Tỉnh Hải Dương
Trưởng phòng: Nguyễn Hồng Thanh
2018 18 7 7/18/2018