Nhập thông tin
Nhập hồ sơ Nhập điểm

In ấn các biểu mẫu
Dự xét Mẫu 1 Mẫu 2 Mẫu 3

Giấy CNTT và bằng
Danh sách Giấy CNTT In bằng

Hệ thống
Hướng dẫn Trang chủ Hệ thống
Năm học
Mã trường
 
 
STTHọ và tênNgày sinhG.tínhNơi sinhHLHKƯTKKID
1Nguyễn Thị Huệ Anh14/11/2002Nữ KT  19035
2Nguyễn Quốc Anh05/06/2002Nam TbK  19036
3Bùi Tuấn Anh13/10/2002Nam TbK  19040
4Hoàng Thị Vân Anh13/03/2002Nữ KT  19045
5Vũ Thị Vân Anh18/10/2002Nữ GT  19055
6Đinh Văn Công08/01/2002Nam KT  19037
7Nguyễn Trọng Đông15/11/2002Nam KT  19031
8Trịnh Văn Đức27/10/2002Nam TbT  19056
9Đỗ Hậu Giang24/11/2002Nữ     19049
10Trịnh Văn Hải11/03/2002Nam TbK  19046
11Nguyễn Thị Thanh Hoa10/08/2002Nữ GT  19052
12Đỗ Thị Hoa17/09/2002Nữ KT  19029
13Phan Khắc Hoàng28/10/2002Nam TbT  19022
14Trịnh Thị Huế08/10/2002Nữ GT  19026
15Nguyễn Thị Thu Huyền26/09/2002Nữ TbT  19030
16Trịnh Thị Hường07/10/2002Nữ GT  19057
17Nguyễn Thị Thu Hường31/10/2002Nữ GT  19033
18Nguyễn Văn Khải23/07/2002Nam KT  19017
19Đào Thanh Lâm19/04/2002Nam TbT  19034
20Nguyễn Trọng Lâm04/04/2002Nam KT  19047
21Phan Huy Linh23/11/2002Nam KT  19048
22Hà Khánh Linh04/12/2002Nữ KT  19019
23Đinh Thị Thùy Linh17/07/2002Nữ GT  19058
24Phan Huy Long08/07/2002Nam TbT  19024
25Đàm Hùng Mạnh12/02/2002Nam GT  19018
26Bùi Văn Mạnh18/12/2002Nam TbK  19054
27Trương Thị Thu Ngân25/10/2002Nữ KT  19025
28Phan Thị Thanh Nhàn02/01/2002Nữ KT  19039
29Nguyễn Mai Phượng28/08/2002Nữ TbT  19043
30Đỗ Hương Quỳnh12/06/2002Nữ GT  19027
31Đinh Thị Như Quỳnh28/07/2002Nữ TbT  19028
32Nguyễn Trọng Thành19/07/2002Nam KT  19050
33Cao Thị Thảo30/05/2002Nữ KT  19020
34Đinh Bá Thịnh15/11/2002Nam TbT  19051
35Nguyễn Thị Tú Thương21/11/2002Nữ TbT  19038
36Nguyễn Thị Thu Trà04/02/2002Nữ KT  19021
37Phan Văn Triển21/10/2002Nam TbT  19042
38Phan Huy Trường21/11/2002Nam KT  19041
39Đinh Văn Tùng15/05/2002Nam KT  19032
40Nguyễn Thị Ánh Tuyết01/11/2002Nữ GT  19053
41Đỗ Đức Vương16/04/2002Nam GT  19023
42Nguyễn Thị Yến14/05/2002Nữ GT  19044
43Trương Hồng Quân03/04/2002Nam KK  19059
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
Địa chỉ: huyện Ninh Giang - Tỉnh Hải Dương
Trưởng phòng: Nguyễn Hồng Thanh
2018 24 2 2/24/2018