Trang chủ
TRUNG HỌC SƠ SỞ

Số lượng ấn phẩm

Mượn và trả
TIỂU HỌC

Số lượng ấn phẩm

Mượn và trả
MẦM NON

Số lượng ấn phẩm

Mượn và trả

THỐNG KÊ SÁCH, ẤN PHẨM VÀ TẠP CHÍ

Thông tin chungSách và ấn phẩmTạp chíTổng hợp chung
STTĐơn vị/websiteSố lượngTiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Tỉ lệ sách-tạp chí/HS
1 THCS Hồng Dụ - Ninh Giang 4290892688560042908926885635.45
2 THCS Văn Hội - Ninh Giang 4718113315100176018255400647813157050030.7
3 THCS Hưng Thái - Ninh Giang 443491522300275924881400719311640370030.48
4 THCS Văn Giang - Ninh Giang 4443103746900202722205500647012595240026.96
5 THCS Hưng Long - Ninh Giang 454988926014124716921300579610584731426.83
6 THCS Hồng Phúc - Ninh Giang 39406061607011651452170051057513777022
7 THCS Ninh Thành - Ninh Giang 305965980875376496650034357094737521.2
8 THCS Vạn Phúc - Ninh Giang 34279600280030723297000373411929980018.3
9 THCS Đồng Tâm - Ninh Giang 276956950937593716650033626411743717.6
10 THCS Hồng Đức - Ninh Giang 51011000821006648578000576510866010017.52
11 THCS Vĩnh Hoà - Ninh Giang 5026977250280050269772502816.27
12 THCS Hồng Phong - Ninh Giang 383868957260563459090044017354816015.77
13 THCS Hiệp Lực - Ninh Giang 3062614737007461185650038087333020015.67
14 THCS Hoàng Hanh - Ninh Giang 353761147149276419100038136533814915.25
15 THCS Tân Quang - Ninh Giang 427410125740000427410125740015.05
16 THCS Quang Hưng - Ninh Giang 1872325797000018723257970014.98
17 THCS Tân Phong - Ninh Giang 4862109718623921148000495411086662314.44
18 THCS Hồng Thái - Ninh Giang 3430693951150034306939511514.35
19 THCS Kiến Quốc - Ninh Giang 4039720538280040397205382814.07
20 THCS Ninh Giang - Ninh Giang 3311923501000033119235010013.97
21 THCS Tân Hương - Ninh Giang 357962346675747935179843267169847313.07
22 THCS An Đức - Ninh Giang 330265759200123225350034256801270012.36
23 THCS Ứng Hoè - Ninh Giang 445590409200348596950048039637870012.32
24 THCS Đông Xuyên - Ninh Giang 2239393385003767100022764000950010.49
25 THCS Ninh Hải - Ninh Giang 3358500135002014000033785015350010.17
26 THCS Quyết Thắng - Ninh Giang 173121858820001731218588208.44
27 THCS Ninh Hoà - Ninh Giang 7141591073400714159107347.93
28 THCS Nghĩa An - Ninh Giang 40117146137818533656804196748270587.35
29 THCS Thành Nhân - Ninh Giang 23531691494289090983003243260132426.19
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
Địa chỉ: huyện Ninh Giang - Tỉnh Hải Dương
Trưởng phòng: Nguyễn Hồng Thanh