Trang chủ
TRUNG HỌC SƠ SỞ

Số lượng ấn phẩm

Mượn và trả
TIỂU HỌC

Số lượng ấn phẩm

Mượn và trả
MẦM NON

Số lượng ấn phẩm

Mượn và trả

THỐNG KÊ SÁCH, ẤN PHẨM VÀ TẠP CHÍ

Thông tin chungSách và ấn phẩmTạp chíTổng hợp chung
STTĐơn vị/websiteSố lượngTiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Tỉ lệ sách-tạp chí/HS
1 THCS Hồng Dụ - Ninh Giang 4574969577560045749695775637.8
2 THCS Hưng Thái - Ninh Giang 480197109700286826562200766912367190032.5
3 THCS Văn Hội - Ninh Giang 4718113315100176018255400647813157050030.7
4 THCS Văn Giang - Ninh Giang 4443103746900202722205500647012595240026.85
5 THCS Hưng Long - Ninh Giang 456489196514131518157300587910735381425.79
6 THCS Ninh Thành - Ninh Giang 328775205875437586350037248106937522.99
7 THCS Hồng Phúc - Ninh Giang 39406066307011651452170051057518477022
8 THCS Vạn Phúc - Ninh Giang 34339619180031123389000374411958080018.35
9 THCS Đồng Tâm - Ninh Giang 280158307797654808850034556639629718.09
10 THCS Hồng Đức - Ninh Giang 510110008630079210609000589311069530018.08
11 THCS Vĩnh Hoà - Ninh Giang 5026977250280050269772502816.27
12 THCS Hoàng Hanh - Ninh Giang 355561284549473790150040286918604916.11
13 THCS Hồng Phong - Ninh Giang 383868957260563459090044017354816015.77
14 THCS Hiệp Lực - Ninh Giang 3062614737007461185650038087333020015.54
15 THCS Quang Hưng - Ninh Giang 1872325797000018723257970015.22
16 THCS Tân Quang - Ninh Giang 432110245890000432110245890015.21
17 THCS Hồng Thái - Ninh Giang 3430693951150034306939511514.35
18 THCS Ninh Giang - Ninh Giang 3313930401000033139304010013.98
19 THCS Tân Phong - Ninh Giang 4889110561623921148000498111170962313.87
20 THCS Kiến Quốc - Ninh Giang 4039720538280040397205382813.46
21 THCS An Đức - Ninh Giang 330265759200255432200035577008120012.84
22 THCS Ứng Hoè - Ninh Giang 448491295500415710450048999840000012.56
23 THCS Tân Hương - Ninh Giang 358362474675747935179843307182647311.7
24 THCS Đông Xuyên - Ninh Giang 2239393385003767100022764000950010.16
25 THCS Quyết Thắng - Ninh Giang 198929609020001989296090209.7
26 THCS Ninh Hải - Ninh Giang 335850013500201400003378501535009.2
27 THCS Nghĩa An - Ninh Giang 48059301282922639286805031969415098.81
28 THCS Ninh Hoà - Ninh Giang 7141591073400714159107347.93
29 THCS Thành Nhân - Ninh Giang 23531691494289090983003243260132426.19
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
Địa chỉ: huyện Ninh Giang - Tỉnh Hải Dương
Trưởng phòng: Nguyễn Hồng Thanh