Trang chủ
TRUNG HỌC SƠ SỞ

Số lượng ấn phẩm

Mượn và trả
TIỂU HỌC

Số lượng ấn phẩm

Mượn và trả
MẦM NON

Số lượng ấn phẩm

Mượn và trả

THỐNG KÊ SÁCH, ẤN PHẨM VÀ TẠP CHÍ

Thông tin chungSách và ấn phẩmTạp chíTổng hợp chung
STTĐơn vị/websiteSố lượngTiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Tỉ lệ sách-tạp chí/HS
1 THCS Hồng Dụ - Ninh Giang 4230879197560042308791975634.96
2 THCS Hưng Thái - Ninh Giang 478396141600268423434900746711957650031.64
3 THCS Văn Hội - Ninh Giang 4672112185700176018255400643213044110030.48
4 THCS Hưng Long - Ninh Giang 450787716014115515120800566210283681426.21
5 THCS Văn Giang - Ninh Giang 4395102278400185019547500624512182590026.02
6 THCS Hồng Phúc - Ninh Giang 39406061607011651452170051057513777020.75
7 THCS Ninh Thành - Ninh Giang 285759336475296388250031536321897519.46
8 THCS Vạn Phúc - Ninh Giang 34259530280026122409000368611771180019
9 THCS Hồng Đức - Ninh Giang 5055990521005686407500562310545960017.68
10 THCS Đồng Tâm - Ninh Giang 276956950937593716650033626411743717.6
11 THCS Hiệp Lực - Ninh Giang 306261473700613963050036757110420015.98
12 THCS Tân Quang - Ninh Giang 427410125740000427410125740015.54
13 THCS Hồng Thái - Ninh Giang 3430693951150034306939511515.11
14 THCS Vĩnh Hoà - Ninh Giang 4957944980280049579449802814.84
15 THCS Tân Phong - Ninh Giang 4860109388623921148000495211053662314.44
16 THCS Kiến Quốc - Ninh Giang 4039720538280040397205382814.07
17 THCS Hoàng Hanh - Ninh Giang 308653583149276419100033625777414914.01
18 THCS Hồng Phong - Ninh Giang 377166124090119111450038906723859013.94
19 THCS Ninh Giang - Ninh Giang 3269821581000032698215810013.34
20 THCS Tân Hương - Ninh Giang 357962346675731890679843107125347313.02
21 THCS Quang Hưng - Ninh Giang 1534227086000015342270860012.27
22 THCS Ứng Hoè - Ninh Giang 444390071700251407650046949414820012.04
23 THCS An Đức - Ninh Giang 3258642712002437050032826464170011.85
24 THCS Đông Xuyên - Ninh Giang 2239393385003767100022764000950010.49
25 THCS Ninh Hải - Ninh Giang 3358500135002014000033785015350010.17
26 THCS Quyết Thắng - Ninh Giang 173121858820001731218588208.44
27 THCS Ninh Hoà - Ninh Giang 7141591073400714159107347.29
28 THCS Nghĩa An - Ninh Giang 392467284478588970003982681814786.97
29 THCS Thành Nhân - Ninh Giang 23531691494289090983003243260132426.19
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
Địa chỉ: huyện Ninh Giang - Tỉnh Hải Dương
Trưởng phòng: Nguyễn Hồng Thanh