Trang chủ
TRUNG HỌC SƠ SỞ

Số lượng ấn phẩm

Mượn và trả
TIỂU HỌC

Số lượng ấn phẩm

Mượn và trả
MẦM NON

Số lượng ấn phẩm

Mượn và trả

THỐNG KÊ SÁCH, ẤN PHẨM VÀ TẠP CHÍ

Thông tin chungSách và ấn phẩmTạp chíTổng hợp chung
STTĐơn vị/websiteSố lượngTiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Tỉ lệ sách-tạp chí/HS
1 THCS Văn Hội - Ninh Giang 4672112185700176018255400643213044110032.48
2 THCS Hưng Thái - Ninh Giang 442090679700268423434900710411411460029.72
3 THCS Hồng Dụ - Ninh Giang 3549671529210035496715292129.33
4 THCS Hưng Long - Ninh Giang 450887856114115515120800566310297691426.22
5 THCS Văn Giang - Ninh Giang 4395102278400185019547500624512182590026.02
6 THCS Hồng Phúc - Ninh Giang 39406061607011651452170051057513777020.75
7 THCS Ninh Thành - Ninh Giang 288959689775296388250031856357227519.66
8 THCS Vạn Phúc - Ninh Giang 34049465680026122409000366511706580018.89
9 THCS Đồng Tâm - Ninh Giang 276956950937593716650033626411743717.6
10 THCS Hồng Đức - Ninh Giang 5036985221003325127500536810364960016.88
11 THCS Hiệp Lực - Ninh Giang 306261473700613963050036757110420015.98
12 THCS Tân Quang - Ninh Giang 427310119740000427310119740015.54
13 THCS Hồng Thái - Ninh Giang 3430693951150034306939511515.11
14 THCS Vĩnh Hoà - Ninh Giang 4957944980280049579449802814.84
15 THCS Tân Phong - Ninh Giang 4840108469223921148000493210961722314.38
16 THCS Kiến Quốc - Ninh Giang 4039720538280040397205382814.07
17 THCS Hồng Phong - Ninh Giang 376666124090119111450038856723859013.92
18 THCS Ninh Giang - Ninh Giang 3269821581000032698215810013.34
19 THCS Tân Hương - Ninh Giang 356060692275700848279842606917507312.87
20 THCS Hoàng Hanh - Ninh Giang 271046076110276419100029865026711012.44
21 THCS Ứng Hoè - Ninh Giang 444390071700251407650046949414820012.13
22 THCS An Đức - Ninh Giang 3243638192002437050032676418970011.79
23 THCS Quang Hưng - Ninh Giang 1347193554000013471935540010.78
24 THCS Ninh Hải - Ninh Giang 3358500135002014000033785015350010.17
25 THCS Quyết Thắng - Ninh Giang 169120990920001691209909208.25
26 THCS Ninh Hoà - Ninh Giang 7141591073400714159107347.29
27 THCS Nghĩa An - Ninh Giang 386565519678003865655196786.77
28 THCS Thành Nhân - Ninh Giang 23531691494289090983003243260132426.19
29 THCS Đông Xuyên - Ninh Giang 107914566900376710001116152379005.14
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
Địa chỉ: huyện Ninh Giang - Tỉnh Hải Dương
Trưởng phòng: Nguyễn Hồng Thanh