Trang chủ
TRUNG HỌC SƠ SỞ

Số lượng ấn phẩm

Mượn và trả
TIỂU HỌC

Số lượng ấn phẩm

Mượn và trả
MẦM NON

Số lượng ấn phẩm

Mượn và trả

THỐNG KÊ SÁCH, ẤN PHẨM VÀ TẠP CHÍ

Thông tin chungSách và ấn phẩmTạp chíTổng hợp chung
STTĐơn vị/websiteSố lượngTiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Tỉ lệ sách-tạp chí/HS
1 Tiểu học Quyết Thắng - Ninh Giang 551512786592810959053910661013691983825.33
2 Tiểu học Quang Hưng - Ninh Giang 3154581547901095905391042496720870024.28
3 Tiểu học Văn Hội - Ninh Giang 5422785313001095905391065178758521023.87
4 Tiểu học Ninh Hoà - Ninh Giang 2242378401201095905391033374689403021.95
5 Tiểu học Hồng Dụ - Ninh Giang 4750944534575825690410533210014386721.08
6 Tiểu học Hoàng Hanh - Ninh Giang 409172085400285930325810695010241121019.69
7 Tiểu học Đông Xuyên - Ninh Giang 63661197563007518846000711712860230016.32
8 Tiểu học Ninh Thành - Ninh Giang 444172564080403415930048447672338015.73
9 Tiểu học Vạn Phúc - Ninh Giang 32416727615915661978351048078705966915.51
10 Tiểu học Hồng Phong - Ninh Giang 5598808866441095905391066938994055414.84
11 Tiểu học Tân Quang - Ninh Giang 3419713172451095905391045148037115514.61
12 Tiểu học Ninh Hải - Ninh Giang 66761098876467014956910737711484455614.49
13 Tiểu học Văn Giang - Ninh Giang 4317664696001095905391054127552351013.3
14 Tiểu học Kiến Quốc - Ninh Giang 6255884230551095905391073509747696513.22
15 Tiểu học Hồng Thái - Ninh Giang 3838704726791095905391049337952658913.15
16 Tiểu học Hưng Long - Ninh Giang 37999329185110959053910489410234576112.85
17 Tiểu học Ứng Hoè - Ninh Giang 490410297466510728862410597611183707511.63
18 Tiểu học Hưng Thái - Ninh Giang 3277621610891095905391043727121499911.33
19 Tiểu học Đồng Tâm - Ninh Giang 44467009857526544430004711745415759.69
20 Tiểu học Vĩnh Hoà - Ninh Giang 38555222400093174852104786597092109.24
21 Tiểu học Tân Phong - Ninh Giang 4443769014281292122628105735891642389.19
22 Tiểu học Hồng Phúc - Ninh Giang 127524768300109590539102370338222109.15
23 Tiểu học Hiệp Lực - Ninh Giang 290866246100109590539104003753000108.09
24 Tiểu học Tân Hương - Ninh Giang 329641262500109590539104391503164107.28
25 Tiểu học An Đức - Ninh Giang 163429682300109590539102729387362107.26
26 Tiểu học Ninh Giang - Ninh Giang 180520801224109590539102900298551344.95
27 Tiểu học Hồng Đức - Ninh Giang 157329325230109590539102668383791404.87
28 Tiểu học Nghĩa An - Ninh Giang 168642582502109590539102781516364123.54
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
Địa chỉ: huyện Ninh Giang - Tỉnh Hải Dương
Trưởng phòng: Nguyễn Hồng Thanh