Trang chủ
TRUNG HỌC SƠ SỞ

Số lượng ấn phẩm

Mượn và trả
TIỂU HỌC

Số lượng ấn phẩm

Mượn và trả
MẦM NON

Số lượng ấn phẩm

Mượn và trả

THỐNG KÊ SÁCH, ẤN PHẨM VÀ TẠP CHÍ

Thông tin chungSách và ấn phẩmTạp chíTổng hợp chung
STTĐơn vị/websiteSố lượngTiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Tỉ lệ sách-tạp chí/HS
1 Tiểu học Quyết Thắng - Ninh Giang 551512786592810959053910661013691983825.42
2 Tiểu học Quang Hưng - Ninh Giang 3213587055901095905391043086775950024.34
3 Tiểu học Hồng Dụ - Ninh Giang 473493318457494405441052289737286720.75
4 Tiểu học Hoàng Hanh - Ninh Giang 409172085400285930325810695010241121019.58
5 Tiểu học Ninh Hoà - Ninh Giang 1870288769201095905391029653793083019.25
6 Tiểu học Ninh Thành - Ninh Giang 414768796280833702300049807581928016.17
7 Tiểu học Vạn Phúc - Ninh Giang 32416727615915661978351048078705966915.46
8 Tiểu học Tân Quang - Ninh Giang 3419713172451095905391045148037115514.61
9 Tiểu học Ninh Hải - Ninh Giang 66761098876467014956910737711484455614.38
10 Tiểu học Kiến Quốc - Ninh Giang 6253877230551095905391073489677696513.24
11 Tiểu học Văn Giang - Ninh Giang 4257661396001095905391053527519351013.21
12 Tiểu học Hồng Thái - Ninh Giang 3838704726791095905391049337952658913.12
13 Tiểu học Hưng Long - Ninh Giang 37999329185110959053910489410234576112.85
14 Tiểu học Đồng Tâm - Ninh Giang 4426694941751095905391055217854808511.38
15 Tiểu học Hưng Thái - Ninh Giang 3277621610891095905391043727121499911.24
16 Tiểu học Ứng Hoè - Ninh Giang 457510009916510728862410564710896157510.94
17 Tiểu học Tân Phong - Ninh Giang 4717794588281292122628106009917216389.48
18 Tiểu học Vĩnh Hoà - Ninh Giang 38555222400093174852104786597092109.22
19 Tiểu học Tân Hương - Ninh Giang 329641262500109590539104391503164107.33
20 Tiểu học An Đức - Ninh Giang 140124989400109590539102496340433106.59
21 Tiểu học Hiệp Lực - Ninh Giang 202450944800109590539103119599987106.3
22 Tiểu học Ninh Giang - Ninh Giang 180520801224109590539102900298551344.94
23 Tiểu học Nghĩa An - Ninh Giang 137131043502109590539102466400974123.13
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
Địa chỉ: huyện Ninh Giang - Tỉnh Hải Dương
Trưởng phòng: Nguyễn Hồng Thanh