Trang chủ
TRUNG HỌC SƠ SỞ

Số lượng ấn phẩm

Mượn và trả
TIỂU HỌC

Số lượng ấn phẩm

Mượn và trả
MẦM NON

Số lượng ấn phẩm

Mượn và trả

THỐNG KÊ SÁCH, ẤN PHẨM VÀ TẠP CHÍ

Thông tin chungSách và ấn phẩmTạp chíTổng hợp chung
STTĐơn vị/websiteSố lượngTiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Tỉ lệ sách-tạp chí/HS
1 Tiểu học Quyết Thắng - Ninh Giang 551512786592810959053910661013691983825.33
2 Tiểu học Quang Hưng - Ninh Giang 3154581547901095905391042496720870024.28
3 Tiểu học Văn Hội - Ninh Giang 5422785313001095905391065178758521023.78
4 Tiểu học Ninh Hoà - Ninh Giang 2440450215001095905391035355407541023.41
5 Tiểu học Hồng Dụ - Ninh Giang 4832951734576727334410550410250786721.75
6 Tiểu học Hoàng Hanh - Ninh Giang 410573001400285930325810696410332721019.73
7 Tiểu học Ninh Thành - Ninh Giang 484880153380457511730053058527068017.34
8 Tiểu học Vạn Phúc - Ninh Giang 35147603903517472315551052619919454516.81
9 Tiểu học Đông Xuyên - Ninh Giang 63661197563007518846000711712860230016.32
10 Tiểu học Hồng Phong - Ninh Giang 5598808866441095905391066938994055414.81
11 Tiểu học Tân Quang - Ninh Giang 3419713172451095905391045148037115514.56
12 Tiểu học Ninh Hải - Ninh Giang 66761098876467014956910737711484455614.46
13 Tiểu học Văn Giang - Ninh Giang 4409675126001095905391055047656651013.42
14 Tiểu học Hồng Thái - Ninh Giang 3838704726791095905391049337952658913.08
15 Tiểu học Ứng Hoè - Ninh Giang 559611657116510728862410666812543357513
16 Tiểu học Hưng Long - Ninh Giang 38279421785110959053910492210327176112.95
17 Tiểu học Kiến Quốc - Ninh Giang 631290063055676523740069889530045512.55
18 Tiểu học Hưng Thái - Ninh Giang 3199600218591095905391042946907576911.1
19 Tiểu học Vĩnh Hoà - Ninh Giang 451068210000931748521054417569521010.5
20 Tiểu học Đồng Tâm - Ninh Giang 460972514310292486300049017737731010.04
21 Tiểu học Tân Phong - Ninh Giang 44887878942881091535005298879429288.48
22 Tiểu học Hiệp Lực - Ninh Giang 290866246100109590539104003753000108.09
23 Tiểu học Tân Hương - Ninh Giang 329641262500109590539104391503164107.28
24 Tiểu học Hồng Phúc - Ninh Giang 135125165500109590539102446342194107.24
25 Tiểu học An Đức - Ninh Giang 163429682300109590539102729387362107.2
26 Tiểu học Hồng Đức - Ninh Giang 160529572030109590539102700386259404.95
27 Tiểu học Ninh Giang - Ninh Giang 180620838224109590539102901298921344.94
28 Tiểu học Nghĩa An - Ninh Giang 168642582502109590539102781516364123.53
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
Địa chỉ: huyện Ninh Giang - Tỉnh Hải Dương
Trưởng phòng: Nguyễn Hồng Thanh