Trang chủ
TRUNG HỌC SƠ SỞ

Số lượng ấn phẩm

Mượn và trả
TIỂU HỌC

Số lượng ấn phẩm

Mượn và trả
MẦM NON

Số lượng ấn phẩm

Mượn và trả

THỐNG KÊ SÁCH, ẤN PHẨM VÀ TẠP CHÍ

Thông tin chungSách và ấn phẩmTạp chíTổng hợp chung
STTĐơn vị/websiteSố lượngTiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Tỉ lệ sách-tạp chí/HS
1 Tiểu học Quyết Thắng - Ninh Giang 551512786592810959053910661013691983833.05
2 Tiểu học Quang Hưng - Ninh Giang 3213587125901095905391043086776650024.2
3 Tiểu học Hồng Dụ - Ninh Giang 473493318457494405441052289737286720.75
4 Tiểu học Hồng Thái - Ninh Giang 3822702755831095905391049177932949316.56
5 Tiểu học Vạn Phúc - Ninh Giang 32416727615915661978351048078705966915.46
6 Tiểu học Đồng Tâm - Ninh Giang 4417688830751095905391055127793698511.39
7 Tiểu học Hưng Thái - Ninh Giang 3277621610891095905391043727121499911.24
8 Tiểu học Ứng Hoè - Ninh Giang 44659832126510728862410553710718367510.69
9 Tiểu học Hiệp Lực - Ninh Giang 202450944800109590539103119599987106.31
10 Tiểu học Ninh Giang - Ninh Giang 180520801224109590539102900298551344.94
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
Địa chỉ: huyện Ninh Giang - Tỉnh Hải Dương
Trưởng phòng: Nguyễn Hồng Thanh