Trang chủ
THỐNG KÊ TIẾN ĐỘ KIỂM TRA THCS

Điểm M

15 phút

45 phút

Tổng
THỐNG KÊ TIẾN ĐỘ KIỂM TRA TIỂU HỌC

Điểm TX

Giữa kì

Cuối kì

Tổng
THỐNG KÊ SỬA CHỮA ĐIỂM

TH-K1

THCS-K1

TH-K2

THCS-K2
 
NHẮC VỀ TIẾN ĐỘ KIỂM TRA MIỆNG (KIỂM TRA BẰNG HỎI ĐÁP)

Năm học:
Click chuột vào chữ gạch chân đầu các cột để sắp xếp và lọc thông tin
Bảng số liệu dưới liên tục được cập nhật tự động
 
STTHọ và tênTrườngDạy mônLớpSĩ sốSố điểm tối thiểuĐã kiểm traĐạt tỉ lệ %
1Nguyễn Văn ChuânTHCS Văn HộiÂm nhạc8A313100%
2Nguyễn Văn ChuânTHCS Văn HộiÂm nhạc8B202000%
3Nguyễn Văn ChuânTHCS Văn HộiÂm nhạc7A262600%
4Nguyễn Văn ChuânTHCS Văn HộiÂm nhạc7B242400%
5Nguyễn Văn ChuânTHCS Văn HộiÂm nhạc6A252500%
6Nguyễn Văn ChuânTHCS Văn HộiÂm nhạc6B232300%
7Vũ Thị HươngTHCS Văn HộiNgữ văn6A255000%
8Nguyễn Tất SinhTHCS Văn HộiSinh học6A252500%
9Nguyễn Tất SinhTHCS Văn HộiSinh học6B232300%
10Nguyễn Văn ChuânTHCS Văn HộiCông nghệ6B232300%
11Vũ Thị GiangTHCS Văn HộiToán6B234649%
12Vũ Thị GiangTHCS Văn HộiGdcd6B232329%
13Phạm Thị OanhTHCS Văn HộiToán7A2652510%
14Đỗ Thị TươiTHCS Văn HộiNgoại ngữ8A3162610%
15Phạm Tiến DũngTHCS Văn HộiToán8A3162610%
16Phạm Tiến DũngTHCS Văn HộiToán9B2958610%
17Đỗ Thị TươiTHCS Văn HộiNgoại ngữ9A3060712%
18Vũ Thị GiangTHCS Văn HộiToán6A2550612%
19Nguyễn Huy KiênTHCS Văn HộiĐịa lí6A2525312%
20Phạm Tiến DũngTHCS Văn HộiToán8B2040513%
21Phạm Thị OanhTHCS Văn HộiToán7B2448613%
22Vũ Thị GiangTHCS Văn HộiTự chọn6B2323313%
23Phạm Thị OanhTHCS Văn HộiToán9A3060813%
24Đỗ Thị TươiTHCS Văn HộiNgoại ngữ9B2958814%
25Đỗ Thị TươiTHCS Văn HộiNgoại ngữ8B2040615%
26Nguyễn Thị SimTHCS Văn HộiNgữ văn8B2040615%
27Nguyễn Thị SimTHCS Văn HộiNgữ văn6B2346715%
28Vũ Thị GiangTHCS Văn HộiGdcd6A2525416%
29Vũ Thị GiangTHCS Văn HộiGdcd8A3131516%
30Nguyễn Huy KiênTHCS Văn HộiĐịa lí9A3030517%
31Nguyễn Huy KiênTHCS Văn HộiĐịa lí7B2424417%
32Nguyễn Huy KiênTHCS Văn HộiĐịa lí6B2323417%
33Nguyễn Thị SimTHCS Văn HộiNgữ văn8A31621118%
34Trần Thị Thanh HuyềnTHCS Văn HộiNgoại ngữ7B2448919%
35Nguyễn Huy KiênTHCS Văn HộiĐịa lí8A3131619%
36Vũ Thị GiangTHCS Văn HộiTự chọn6A2525520%
37Nguyễn Thị MaiTHCS Văn HộiVật lí7B2424521%
38Trần Thị Thanh HuyềnTHCS Văn HộiNgoại ngữ7A26521121%
39Nguyễn Tất SinhTHCS Văn HộiThể dục6B2323522%
40Đặng Thị Thanh TuyềnTHCS Văn HộiLịch sử8A3131723%
41Nguyễn Thị MaiTHCS Văn HộiVật lí7A2626623%
42Bùi Đình NhiễmTHCS Văn HộiGdcd7A2626623%
43Vũ Duy UyTHCS Văn HộiSinh học9A3030723%
44Bùi Thị ThủyTHCS Văn HộiMĩ thuật6A2525624%
45Trần Thị Thanh HuyềnTHCS Văn HộiCông nghệ6A2525624%
46Nguyễn Thị MaiTHCS Văn HộiCông nghệ9B2929724%
47Nguyễn Tất SinhTHCS Văn HộiThể dục9B2929724%
48Nguyễn Thị MaiTHCS Văn HộiVật lí9B2929724%
49Nguyễn Tất SinhTHCS Văn HộiThể dục7B2424625%
50Bùi Đình NhiễmTHCS Văn HộiGdcd7B2424625%
51Nguyễn Huy KiênTHCS Văn HộiĐịa lí8B2020525%
52Nguyễn Thị MaiTHCS Văn HộiVật lí8B2020525%
53Nguyễn Thị MaiTHCS Văn HộiVật lí8A3131826%
54Nguyễn Tất SinhTHCS Văn HộiThể dục8A3131826%
55Vũ Duy UyTHCS Văn HộiHóa học8A3131826%
56Bùi Thị ThủyTHCS Văn HộiMĩ thuật8A3131826%
57Vũ Duy UyTHCS Văn HộiSinh học8A3131826%
58Trần Thị Thanh HuyềnTHCS Văn HộiNgoại ngữ6A25501326%
59Trần Thị Thanh HuyềnTHCS Văn HộiNgoại ngữ6B23461226%
60Bùi Thị ThủyTHCS Văn HộiMĩ thuật6B2323626%
61Nguyễn Thị MaiTHCS Văn HộiVật lí9A3030827%
62Bùi Thị ThủyTHCS Văn HộiMĩ thuật9A3030827%
63Bùi Tuấn PhươngTHCS Văn HộiHóa học9A3030827%
64Đặng Thị Thanh TuyềnTHCS Văn HộiLịch sử9A3030827%
65Đặng Thị Thanh TuyềnTHCS Văn HộiGdcd9A3030827%
66Nguyễn Huy KiênTHCS Văn HộiĐịa lí7A2626727%
67Vũ Duy UyTHCS Văn HộiSinh học7A2626727%
68Đặng Thị Thanh TuyềnTHCS Văn HộiGdcd9B2929828%
69Nguyễn Huy KiênTHCS Văn HộiĐịa lí9B2929828%
70Nguyễn Thị HuệTHCS Văn HộiNgữ văn7A26521529%
71Nguyễn Thị MaiTHCS Văn HộiCông nghệ8A3131929%
72Bùi Thị ThủyTHCS Văn HộiMĩ thuật7B2424729%
73Nguyễn Tất SinhTHCS Văn HộiThể dục8B2020630%
74Đặng Thị Thanh TuyềnTHCS Văn HộiGdcd8B2020630%
75Nguyễn Tất SinhTHCS Văn HộiThể dục9A3030930%
76Vũ Thị HươngTHCS Văn HộiNgữ văn9A30601830%
77Đặng Thị Thanh TuyềnTHCS Văn HộiLịch sử6B2323730%
78Nguyễn Tất SinhTHCS Văn HộiThể dục7A2626831%
79Bùi Thị ThủyTHCS Văn HộiMĩ thuật7A2626831%
80Vũ Duy UyTHCS Văn HộiSinh học9B2929931%
81Đặng Thị Thanh TuyềnTHCS Văn HộiLịch sử9B2929931%
82Bùi Thị ThủyTHCS Văn HộiMĩ thuật9B2929931%
83Nguyễn Thị MaiTHCS Văn HộiVật lí6A2525832%
84Nguyễn Thị MaiTHCS Văn HộiCông nghệ9A30301033%
85Vũ Duy UyTHCS Văn HộiSinh học7B2424833%
86Nguyễn Thị MaiTHCS Văn HộiCông nghệ7B2424833%
87Đặng Thị Thanh TuyềnTHCS Văn HộiLịch sử7A2626935%
88Đặng Thị Thanh TuyềnTHCS Văn HộiLịch sử8B2020735%
89Nguyễn Thị MaiTHCS Văn HộiCông nghệ8B2020735%
90Nguyễn Thị HuệTHCS Văn HộiNgữ văn7B24481735%
91Đặng Thị Thanh TuyềnTHCS Văn HộiLịch sử6A2525936%
92Nguyễn Tất SinhTHCS Văn HộiThể dục6A2525936%
93Đặng Thị Thanh TuyềnTHCS Văn HộiLịch sử7B2424938%
94Vũ Thị HươngTHCS Văn HộiNgữ văn9B29582238%
95Bùi Tuấn PhươngTHCS Văn HộiHóa học9B29291138%
96Nguyễn Thị MaiTHCS Văn HộiVật lí6B2323939%
97Bùi Thị ThủyTHCS Văn HộiMĩ thuật8B2020840%
98Nguyễn Thị MaiTHCS Văn HộiCông nghệ7A26261142%
99Vũ Duy UyTHCS Văn HộiSinh học8B2020945%
100Vũ Duy UyTHCS Văn HộiHóa học8B2020945%
101Phạm Thị HiểnTHCS Vĩnh HoàToán9C37747495%
102Nguyễn Danh TĩnhTHCS Hưng TháiGdcd7A28282796%
103Phạm Văn ĐángTHCS Hưng TháiCông nghệ7A28282796%
104Kim Thị HàiTHCS Hưng TháiThể dục7A28282796%
105Phạm Thị PhươngTHCS Hưng TháiÂm nhạc7A28282796%
106Ngô Thị UyênTHCS Hưng TháiMĩ thuật7A28282796%
107Bùi Thị Huyền TrangTHCS Hưng TháiTự chọn7A28282796%
108Vũ Thị ThuyếtTHCS Hưng TháiToán7A28565496%
109Phạm Văn ĐángTHCS Hưng TháiVật lí7A28282796%
110Dương Thị MườiTHCS Hưng TháiSinh học7A28282796%
111Nguyễn Thị HuếTHCS Hưng TháiNgữ văn7A28565496%
112Nguyễn Danh TĩnhTHCS Hưng TháiLịch sử7A28282796%
113Nguyễn Thị DươngTHCS Hưng TháiNgoại ngữ7A28565496%
114Phạm Thị ChanhTHCS Hưng TháiĐịa lí7A28282796%
115Nguyễn Thị Thu HuyềnTHCS Vĩnh HoàToán9B35707097%
116Nguyễn Thị ThủyTHCS Vĩnh HoàToán7B31626298%
117Lê Thị HảoTHCS Hiệp LựcNgoại ngữ6B38767599%
118Hà Thị TrangTHCS Hiệp LựcĐịa lí6A383838100%
119Hà Thị TrangTHCS Hiệp LựcĐịa lí6B383838100%
120Đặng Văn DanhTHCS Hiệp LựcÂm nhạc7A343434100%
121Lê Thị PhượngTHCS Hiệp LựcCông nghệ7B343434100%
122Lê Thị PhượngTHCS Hiệp LựcSinh học7A343434100%
123Lê Thị PhượngTHCS Hiệp LựcSinh học7B343434100%
124Hà Thị TrangTHCS Hiệp LựcĐịa lí7A343434100%
125Hà Thị TrangTHCS Hiệp LựcĐịa lí7B343434100%
126Nguyễn Thị HàTHCS Hiệp LựcToán7A346868100%
127Nguyễn Thị HàTHCS Hiệp LựcToán7B346868100%
128Nguyễn Thị NghĩaTHCS Hiệp LựcNgữ văn7A346868100%
129Nguyễn Thị NghĩaTHCS Hiệp LựcNgữ văn7B346868100%
130Phạm Thị Minh KhánhTHCS Hiệp LựcVật lí7B343434100%
131Phạm Thị Minh KhánhTHCS Hiệp LựcVật lí7A343434100%
132Trần Thị HiềnTHCS Hiệp LựcLịch sử7A343434100%
133Trần Thị HiềnTHCS Hiệp LựcLịch sử7B343434100%
134Bùi Thị ChiênTHCS Hiệp LựcNgoại ngữ7A346868100%
135Bùi Thị ChiênTHCS Hiệp LựcNgoại ngữ7B346868100%
136Nguyễn Thị NghĩaTHCS Hiệp LựcGdcd7A343434100%
137Nguyễn Thị NghĩaTHCS Hiệp LựcGdcd7B343434100%
138Nguyễn Văn GiảngTHCS Hiệp LựcThể dục7B343434100%
139Nguyễn Văn GiảngTHCS Hiệp LựcThể dục7A343434100%
140Đặng Văn DanhTHCS Hiệp LựcMĩ thuật7A343434100%
141Đặng Văn DanhTHCS Hiệp LựcMĩ thuật7B343434100%
142Nguyễn Thị HoaTHCS Kiến QuốcToán6A377474100%
143Nguyễn Thị HoaTHCS Kiến QuốcToán6B377474100%
144Đặng Thị DungTHCS Kiến QuốcSinh học6A373737100%
145Đặng Thị DungTHCS Kiến QuốcSinh học6B373737100%
146Bùi Thị XimTHCS Kiến QuốcNgữ văn6A377474100%
147Bùi Thị XimTHCS Kiến QuốcNgữ văn6B377474100%
148Bùi Thị Ngọc DiệpTHCS Kiến QuốcLịch sử6A373737100%
149Bùi Thị Ngọc DiệpTHCS Kiến QuốcLịch sử6B373737100%
150Lưu Thị YếnTHCS Kiến QuốcĐịa lí6A373737100%
151Lưu Thị YếnTHCS Kiến QuốcĐịa lí6B373737100%
152Bùi Thị TuyểnTHCS Kiến QuốcNgoại ngữ6B377474100%
153Bùi Thị Ngọc DiệpTHCS Kiến QuốcGdcd6B373737100%
154Bùi Thị Ngọc DiệpTHCS Kiến QuốcGdcd6A373737100%
155Hà Thị ThuTHCS Kiến QuốcCông nghệ6A373737100%
156Hà Thị ThuTHCS Kiến QuốcCông nghệ6B373737100%
157Trần Thị ThắmTHCS Kiến QuốcThể dục6B373737100%
158Trần Thị ThắmTHCS Kiến QuốcThể dục6A373737100%
159Nguyễn Thị HiềnTHCS Kiến QuốcÂm nhạc6A373737100%
160Nguyễn Thị HiềnTHCS Kiến QuốcÂm nhạc6B373737100%
161Ngô Thị UyênTHCS Kiến QuốcMĩ thuật6B373737100%
162Ngô Thị UyênTHCS Kiến QuốcMĩ thuật6A373737100%
163Hà Thị ThuTHCS Kiến QuốcTự chọn6A373737100%
164Hà Thị ThuTHCS Kiến QuốcTự chọn6B373737100%
165Bùi Thị TuyểnTHCS Kiến QuốcNgoại ngữ6A377474100%
166Kim Thị NhanTHCS Kiến QuốcVật lí6A373737100%
167Kim Thị NhanTHCS Kiến QuốcVật lí6B373737100%
168Bùi Thị HàTHCS Đông XuyênToán9A193838100%
169Bùi Thị HàTHCS Đông XuyênToán9B336666100%
170Nguyễn Xuân BiênTHCS Đông XuyênVật lí9A191919100%
171Nguyễn Xuân BiênTHCS Đông XuyênVật lí9B333333100%
172Vũ Thị HuyTHCS Đông XuyênHóa học9A191919100%
173Vũ Thị HuyTHCS Đông XuyênHóa học9B333333100%
174Nguyễn Văn LâuTHCS Đông XuyênSinh học9A191919100%
175Nguyễn Văn LâuTHCS Đông XuyênSinh học9B333333100%
176Nguyễn Thị NghiệpTHCS Đông XuyênNgữ văn9A193838100%
177Nguyễn Thị NghiệpTHCS Đông XuyênNgữ văn9B336666100%
178Nguyễn Thị NgọcTHCS Đông XuyênLịch sử9A191919100%
179Nguyễn Thị NgọcTHCS Đông XuyênLịch sử9B333333100%
180Trịnh Thị NguyệnTHCS Đông XuyênĐịa lí9A191919100%
181Trịnh Thị NguyệnTHCS Đông XuyênĐịa lí9B333333100%
182Vũ Thị HườngTHCS Đông XuyênNgoại ngữ9A191919100%
183Vũ Thị HườngTHCS Đông XuyênNgoại ngữ9B333333100%
184Nguyễn Thị NgọcTHCS Đông XuyênGdcd9A191919100%
185Nguyễn Thị NgọcTHCS Đông XuyênGdcd9B333333100%
186Đào Quang HưngTHCS Đông XuyênCông nghệ9A191919100%
187Đào Quang HưngTHCS Đông XuyênCông nghệ9B333333100%
188Nguyễn Đức ThuậnTHCS Đông XuyênThể dục9A191919100%
189Nguyễn Đức ThuậnTHCS Đông XuyênThể dục9B333333100%
190Nguyễn Thị HàTHCS Đông XuyênMĩ thuật9A191919100%
191Nguyễn Thị HàTHCS Đông XuyênMĩ thuật9B333333100%
192Nguyễn Thị BưởiTHCS Tân HươngToán6A489696100%
193Nguyễn Thị BưởiTHCS Tân HươngToán6B306060100%
194Nguyễn Thị LanTHCS Tân HươngToán6C326464100%
195Đào Thị NgaTHCS Tân HươngCông nghệ6A484848100%
196Đào Thị NgaTHCS Tân HươngCông nghệ6B303030100%
197Đào Thị NgaTHCS Tân HươngCông nghệ6C323232100%
198Nguyễn Thị MinTHCS Tân HươngToán7A316262100%
199Nguyễn Thị MinTHCS Tân HươngToán7B306060100%
200Nguyễn Thị MinTHCS Tân HươngToán7C357070100%
201Đào Thị NgaTHCS Tân HươngCông nghệ7A313131100%
202Đào Thị NgaTHCS Tân HươngCông nghệ7B303030100%
203Đào Thị NgaTHCS Tân HươngCông nghệ7C353535100%
204Trịnh Thị HồngTHCS Tân PhongToán9C265252100%
205Bùi Văn HiệpTHCS Tân PhongToán9A306060100%
206Bùi Văn HiệpTHCS Tân PhongToán9B275454100%
207Nguyễn Thị HợiTHCS Tân PhongVật lí9A303030100%
208Nguyễn Thị HợiTHCS Tân PhongVật lí9B272727100%
209Nguyễn Thị HợiTHCS Tân PhongVật lí9C262626100%
210Phạm Thị MiếnTHCS Tân PhongHóa học9A303030100%
211Phạm Thị MiếnTHCS Tân PhongHóa học9B272727100%
212Phạm Thị MiếnTHCS Tân PhongHóa học9C262626100%
213Phạm Thị XoaTHCS Tân PhongSinh học9A303030100%
214Nguyễn Thị Vân AnhTHCS Hưng TháiĐịa lí9B272727100%
215Hà Văn NghĩaTHCS Vĩnh HoàToán6A367272100%
216Nguyễn Thị ThủyTHCS Vĩnh HoàToán6B295858100%
217Nguyễn Thị HàTHCS Hồng ĐứcToán6A397878100%
218Trần Thị HườngTHCS Hồng ĐứcToán6B408080100%
219Hà Thị ThanhTHCS Hồng ĐứcNgữ văn6A397878100%
220Hà Thị ThanhTHCS Hồng ĐứcNgữ văn6B408080100%
221Nguyễn Văn ThắngTHCS Hồng ĐứcVật lí6A393939100%
222Nguyễn Văn ThắngTHCS Hồng ĐứcVật lí6B404040100%
223Nguyễn Thị Thùy DươngTHCS Hồng ĐứcSinh học6A393939100%
224Nguyễn Thị Thùy DươngTHCS Hồng ĐứcSinh học6B404040100%
225Phạm Thị Thu HàTHCS Hồng ĐứcLịch sử6A393939100%
226Phạm Thị Thu HàTHCS Hồng ĐứcLịch sử6B404040100%
227Nguyễn Thị MaiTHCS Hồng ĐứcĐịa lí6A393939100%
228Nguyễn Thị MaiTHCS Hồng ĐứcĐịa lí6B404040100%
229Phạm Thị Hải HàTHCS Hồng ĐứcNgoại ngữ6B408080100%
230Phạm Thị Hải HàTHCS Hồng ĐứcNgoại ngữ6A397878100%
231Hà Thị ThanhTHCS Hồng ĐứcGdcd6A393939100%
232Hà Thị ThanhTHCS Hồng ĐứcGdcd6B404040100%
233Trần Thị Hương NgaTHCS Hồng ĐứcCông nghệ6A393939100%
234Trần Thị Hương NgaTHCS Hồng ĐứcCông nghệ6B404040100%
235Tạ Văn ThuậtTHCS Hồng ĐứcThể dục6B404040100%
236Tạ Văn ThuậtTHCS Hồng ĐứcThể dục6A393939100%
237Hà Thị Ngọc AnhTHCS Hồng ĐứcÂm nhạc6A393939100%
238Hà Thị Ngọc AnhTHCS Hồng ĐứcÂm nhạc6B404040100%
239Phạm Thị ChangTHCS Hồng ĐứcMĩ thuật6B404040100%
240Phạm Thị ChangTHCS Hồng ĐứcMĩ thuật6A393939100%
241Nguyễn Thị HàTHCS Hồng ĐứcTự chọn6A393939100%
242Nguyễn Thị HàTHCS Hồng ĐứcTự chọn6B404040100%
243Nguyễn Thị HạnhTHCS Hồng ĐứcToán7A326464100%
244Nguyễn Thị HạnhTHCS Hồng ĐứcToán7B316262100%
245Nguyễn Văn ThắngTHCS Hồng ĐứcToán7C408080100%
246Nguyễn Văn ThắngTHCS Hồng ĐứcVật lí7A323232100%
247Nguyễn Văn ThắngTHCS Hồng ĐứcVật lí7B313131100%
248Nguyễn Văn ThắngTHCS Hồng ĐứcVật lí7C404040100%
249Nguyễn Thị Thùy DươngTHCS Hồng ĐứcSinh học7A323232100%
250Nguyễn Thị Thùy DươngTHCS Hồng ĐứcSinh học7B313131100%
251Nguyễn Thị Thùy DươngTHCS Hồng ĐứcSinh học7C404040100%
252Nguyễn Thị ToanTHCS Hồng ĐứcNgữ văn7B316262100%
253Nguyễn Thị ToanTHCS Hồng ĐứcNgữ văn7C408080100%
254Nguyễn Thị MaiTHCS Hồng ĐứcNgữ văn7A326464100%
255Phạm Thị Thu HàTHCS Hồng ĐứcLịch sử7A323232100%
256Phạm Thị Thu HàTHCS Hồng ĐứcLịch sử7B313131100%
257Phạm Thị Thu HàTHCS Hồng ĐứcLịch sử7C404040100%
258Nguyễn Thị MaiTHCS Hồng ĐứcĐịa lí7A323232100%
259Nguyễn Thị MaiTHCS Hồng ĐứcĐịa lí7B313131100%
260Nguyễn Thị MaiTHCS Hồng ĐứcĐịa lí7C404040100%
261Lê Trang NhungTHCS Hồng ĐứcNgoại ngữ7A326464100%
262Lê Trang NhungTHCS Hồng ĐứcNgoại ngữ7B316262100%
263Lê Trang NhungTHCS Hồng ĐứcNgoại ngữ7C408080100%
264Hà Thị ThanhTHCS Hồng ĐứcGdcd7A323232100%
265Hà Thị ThanhTHCS Hồng ĐứcGdcd7B313131100%
266Hà Thị ThanhTHCS Hồng ĐứcGdcd7C404040100%
267Trần Thị Hương NgaTHCS Hồng ĐứcCông nghệ7A323232100%
268Trần Thị Hương NgaTHCS Hồng ĐứcCông nghệ7B313131100%
269Trần Thị Hương NgaTHCS Hồng ĐứcCông nghệ7C404040100%
270Tạ Văn ThuậtTHCS Hồng ĐứcThể dục7A323232100%
271Tạ Văn ThuậtTHCS Hồng ĐứcThể dục7B313131100%
272Tạ Văn ThuậtTHCS Hồng ĐứcThể dục7C404040100%
273Hà Thị Ngọc AnhTHCS Hồng ĐứcÂm nhạc7A323232100%
274Hà Thị Ngọc AnhTHCS Hồng ĐứcÂm nhạc7B313131100%
275Hà Thị Ngọc AnhTHCS Hồng ĐứcÂm nhạc7C404040100%
276Phạm Thị ChangTHCS Hồng ĐứcMĩ thuật7A323232100%
277Phạm Thị ChangTHCS Hồng ĐứcMĩ thuật7B313131100%
278Phạm Thị ChangTHCS Hồng ĐứcMĩ thuật7C404040100%
279Nguyễn Thị HàTHCS Hồng ĐứcTự chọn7B313131100%
280Nguyễn Thị HàTHCS Hồng ĐứcTự chọn7C404040100%
281Nguyễn Thị HạnhTHCS Hồng ĐứcTự chọn7A323232100%
282Phạm Thị Hải HàTHCS Hồng ĐứcNgoại ngữ8A367272100%
283Phạm Thị Hải HàTHCS Hồng ĐứcNgoại ngữ8B397878100%
284Nguyễn Thị NgaTHCS Hồng ĐứcGdcd8B393939100%
285Nguyễn Thị NgaTHCS Hồng ĐứcGdcd8A363636100%
286Trần Thị Hương NgaTHCS Hồng ĐứcCông nghệ8A363636100%
287Trần Thị Hương NgaTHCS Hồng ĐứcCông nghệ8B393939100%
288Tạ Văn ThuậtTHCS Hồng ĐứcThể dục8A363636100%
289Tạ Văn ThuậtTHCS Hồng ĐứcThể dục8B393939100%
290Hà Thị Ngọc AnhTHCS Hồng ĐứcÂm nhạc8A363636100%
291Hà Thị Ngọc AnhTHCS Hồng ĐứcÂm nhạc8B393939100%
292Phạm Thị ChangTHCS Hồng ĐứcMĩ thuật8A363636100%
293Phạm Thị ChangTHCS Hồng ĐứcMĩ thuật8B393939100%
294Nguyễn Đức ThịnhTHCS Hồng ĐứcToán8A367272100%
295Nguyễn Văn ThắngTHCS Hồng ĐứcToán8B397878100%
296Nguyễn Thị PhươngTHCS Hồng ĐứcVật lí8A363636100%
297Nguyễn Thị PhươngTHCS Hồng ĐứcVật lí8B393939100%
298Trần Thị HườngTHCS Hồng ĐứcHóa học8A363636100%
299Trần Thị HườngTHCS Hồng ĐứcHóa học8B393939100%
300Nguyễn Thị Thùy DươngTHCS Hồng ĐứcSinh học8A363636100%
301Nguyễn Thị Thùy DươngTHCS Hồng ĐứcSinh học8B393939100%
302Nguyễn Thị NgaTHCS Hồng ĐứcNgữ văn8A367272100%
303Nguyễn Thị NgaTHCS Hồng ĐứcNgữ văn8B397878100%
304Phạm Thị Thu HàTHCS Hồng ĐứcLịch sử8A363636100%
305Phạm Thị Thu HàTHCS Hồng ĐứcLịch sử8B393939100%
306Nguyễn Thị MaiTHCS Hồng ĐứcĐịa lí8A363636100%
307Nguyễn Thị MaiTHCS Hồng ĐứcĐịa lí8B393939100%
308Phạm Thị HiểnTHCS Vĩnh HoàToán7A336666100%
309Tô Quang NhậmTHCS Vĩnh HoàToán8A367272100%
310Vũ Kim ThoaTHCS Hưng TháiLịch sử9B272727100%
311Phạm Thị XoaTHCS Tân PhongSinh học9C262626100%
312Hà Thị ThủyTHCS Tân PhongNgữ văn9B275454100%
313Hà Thị ThủyTHCS Tân PhongNgữ văn9C265252100%
314Nguyễn Thị PhươngTHCS Tân PhongNgữ văn9A306060100%
315Phạm Thị Thu HoàiTHCS Tân PhongLịch sử9A303030100%
316Bùi Văn LinhTHCS Hưng TháiVật lí9B272727100%
317Nguyễn Xuân TrườngTHCS Hưng TháiHóa học9B272727100%
318Nguyễn Xuân ChínhTHCS Hưng TháiSinh học9B272727100%
319Phạm Thị ChanhTHCS Hưng TháiNgữ văn9B275454100%
320Bùi Văn TùngTHCS Tân PhongMĩ thuật9C262626100%
321Nguyễn Thị Vân AnhTHCS Tân PhongĐịa lí9A303030100%
322Nguyễn Thị Vân AnhTHCS Tân PhongĐịa lí9B272727100%
323Nguyễn Thị Vân AnhTHCS Tân PhongĐịa lí9C262626100%
324Nguyễn Thị PhươngTHCS Tân PhongGdcd9A303030100%
325Bùi Thị HàTHCS Đông XuyênToán6A173434100%
326Nguyễn Xuân BiênTHCS Đông XuyênToán6B295858100%
327Đào Quang HưngTHCS Đông XuyênVật lí6A171717100%
328Đào Quang HưngTHCS Đông XuyênVật lí6B292929100%
329Nguyễn Văn LâuTHCS Đông XuyênSinh học6A171717100%
330Nguyễn Văn LâuTHCS Đông XuyênSinh học6B292929100%
331Trịnh Thị NguyệnTHCS Đông XuyênNgữ văn6B295858100%
332Lâm Ngọc ChứcTHCS Đông XuyênNgữ văn6A173434100%
333Trần Thị ChuyênTHCS Đông XuyênLịch sử6A171717100%
334Trần Thị ChuyênTHCS Đông XuyênLịch sử6B292929100%
335Trịnh Thị NguyệnTHCS Đông XuyênĐịa lí6A171717100%
336Trịnh Thị NguyệnTHCS Đông XuyênĐịa lí6B292929100%
337Vũ Thị HườngTHCS Đông XuyênNgoại ngữ6A173434100%
338Vũ Thị HườngTHCS Đông XuyênNgoại ngữ6B295858100%
339Trần Thị ChuyênTHCS Đông XuyênGdcd6A171717100%
340Trần Thị ChuyênTHCS Đông XuyênGdcd6B292929100%
341Đào Quang HưngTHCS Đông XuyênCông nghệ6A171717100%
342Đào Quang HưngTHCS Đông XuyênCông nghệ6B292929100%
343Nguyễn Đức ThuậnTHCS Đông XuyênThể dục6A171717100%
344Nguyễn Đức ThuậnTHCS Đông XuyênThể dục6B292929100%
345Phạm Thị ChanhTHCS Hưng TháiĐịa lí7B282828100%
346Đỗ Thị LụaTHCS Hưng TháiNgữ văn8B346868100%
347Nguyễn Danh TĩnhTHCS Hưng TháiLịch sử8B343434100%
348Kim Thị HàiTHCS Hưng TháiThể dục8B343434100%
349Nguyễn Thị Vân AnhTHCS Hưng TháiĐịa lí8B343434100%
350Nguyễn Thị Hồng NhungTHCS Hưng TháiNgoại ngữ8A326464100%
351Nguyễn Thị Hồng NhungTHCS Hưng TháiNgoại ngữ8B346868100%
352Nguyễn Danh TĩnhTHCS Hưng TháiGdcd8A323232100%
353Nguyễn Danh TĩnhTHCS Hưng TháiGdcd8B343434100%
354Phạm Văn ĐángTHCS Hưng TháiCông nghệ8A323232100%
355Phạm Văn ĐángTHCS Hưng TháiCông nghệ8B343434100%
356Ngô Thị UyênTHCS Hưng TháiMĩ thuật8B343434100%
357Nguyễn Thị DươngTHCS Hưng TháiNgoại ngữ9A255050100%
358Nguyễn Thị DươngTHCS Hưng TháiNgoại ngữ9B275454100%
359Vũ Kim ThoaTHCS Hưng TháiGdcd9B272727100%
360Phạm Văn ĐángTHCS Hưng TháiCông nghệ9A252525100%
361Phạm Văn ĐángTHCS Hưng TháiCông nghệ9B272727100%
362Phạm Thị PhươngTHCS Hưng TháiÂm nhạc8B343434100%
363Kim Thị HàiTHCS Hưng TháiThể dục9B272727100%
364Ngô Thị UyênTHCS Hưng TháiMĩ thuật9B272727100%
365Bùi Văn LinhTHCS Hưng TháiToán9B275454100%
366Nguyễn Thị Thu HuyềnTHCS Vĩnh HoàToán9A377474100%
367Nguyễn Thị ThùyTHCS Đông XuyênÂm nhạc6B292929100%
368Nguyễn Thị HàTHCS Đông XuyênMĩ thuật6B292929100%
369Nguyễn Thị TâmTHCS Ninh HoàToán7A255050100%
370Bùi Khắc KhảiTHCS Ninh HoàVật lí7A252525100%
371Đoàn Thị Ngọc UyênTHCS Ninh HoàSinh học7A252525100%
372Cao Thị ThoaTHCS Ninh HoàNgữ văn7A255050100%
373Bùi Thị HanhTHCS Ninh HoàLịch sử7A252525100%
374Cao Thị ThoaTHCS Ninh HoàĐịa lí7A252525100%
375Vũ Thị Mai HươngTHCS Ninh HoàNgoại ngữ7A255050100%
376Bùi Thị HanhTHCS Ninh HoàGdcd7A252525100%
377Nguyễn Thị ÁnhTHCS Ninh HoàCông nghệ7A252525100%
378Đoàn Thị Ngọc UyênTHCS Ninh HoàThể dục7A252525100%
379Nguyễn Thị ÁnhTHCS Ninh HoàMĩ thuật7A252525100%
380Nguyễn Thị TưTHCS Ninh HoàÂm nhạc7A252525100%
381Hà Văn BìnhTHCS Ninh HoàToán8A204040100%
382Bùi Khắc KhảiTHCS Ninh HoàVật lí8A202020100%
383Bùi Tuấn PhươngTHCS Ninh HoàHóa học8A202020100%
384Đoàn Thị Ngọc UyênTHCS Ninh HoàSinh học8A202020100%
385Phạm Phú MạnhTHCS Ninh HoàNgữ văn8A204040100%
386Bùi Thị HanhTHCS Ninh HoàLịch sử8A202020100%
387Cao Thị ThoaTHCS Ninh HoàĐịa lí8A202020100%
388Vũ Thị Mai HươngTHCS Ninh HoàNgoại ngữ8A204040100%
389Bùi Thị HanhTHCS Ninh HoàGdcd8A202020100%
390Nguyễn Thị TâmTHCS Ninh HoàCông nghệ8A202020100%
391Đoàn Thị Ngọc UyênTHCS Ninh HoàThể dục8A202020100%
392Phạm Thị Thu HoàiTHCS Tân PhongLịch sử9C262626100%
393Hà Đình XuyTHCS Tân PhongGdcd9B272727100%
394Hà Đình XuyTHCS Tân PhongGdcd9C262626100%
395Nguyễn Thị Thu HươngTHCS Tân PhongNgoại ngữ9A306060100%
396Bùi Thị YếnTHCS Tân PhongNgoại ngữ9B275454100%
397Bùi Thị YếnTHCS Tân PhongNgoại ngữ9C265252100%
398Nguyễn Tất VũTHCS Tân PhongCông nghệ9A303030100%
399Nguyễn Tất VũTHCS Tân PhongCông nghệ9B272727100%
400Nguyễn Tất VũTHCS Tân PhongCông nghệ9C262626100%
401Đào Thị Thanh ThủyTHCS Tân PhongThể dục9A303030100%
402Đào Thị Thanh ThủyTHCS Tân PhongThể dục9B272727100%
403Đào Thị Thanh ThủyTHCS Tân PhongThể dục9C262626100%
404Bùi Văn TùngTHCS Tân PhongMĩ thuật9A303030100%
405Hà Văn BìnhTHCS Ninh HoàToán9A224444100%
406Bùi Khắc KhảiTHCS Ninh HoàVật lí9A222222100%
407Bùi Tuấn PhươngTHCS Ninh HoàHóa học9A222222100%
408Đoàn Thị Ngọc UyênTHCS Ninh HoàSinh học9A222222100%
409Phạm Phú MạnhTHCS Ninh HoàNgữ văn9A224444100%
410Bùi Thị HanhTHCS Ninh HoàLịch sử9A222222100%
411Cao Thị ThoaTHCS Ninh HoàĐịa lí9A222222100%
412Vũ Thị Mai HươngTHCS Ninh HoàNgoại ngữ9A222222100%
413Bùi Thị HanhTHCS Ninh HoàGdcd9A222222100%
414Nguyễn Thị TâmTHCS Ninh HoàCông nghệ9A222222100%
415Đoàn Thị Ngọc UyênTHCS Ninh HoàThể dục9A222222100%
416Nguyễn Thị ÁnhTHCS Ninh HoàMĩ thuật9A222222100%
417Nguyễn Thị DươngTHCS Hưng TháiNgoại ngữ7B285656100%
418Bùi Văn LinhTHCS Hưng TháiToán8A326464100%
419Bùi Văn LinhTHCS Hưng TháiToán8B346868100%
420Phạm Văn ĐángTHCS Hưng TháiVật lí8A323232100%
421Phạm Văn ĐángTHCS Hưng TháiVật lí8B343434100%
422Nguyễn Xuân TrườngTHCS Hưng TháiHóa học8A323232100%
423Nguyễn Xuân TrườngTHCS Hưng TháiHóa học8B343434100%
424Dương Thị MườiTHCS Hưng TháiSinh học8A323232100%
425Dương Thị MườiTHCS Hưng TháiSinh học8B343434100%
426Nguyễn Danh TĩnhTHCS Hưng TháiLịch sử7B282828100%
427Đỗ Thị LụaTHCS Hưng TháiNgữ văn7B285656100%
428Dương Thị MườiTHCS Hưng TháiSinh học7B282828100%
429Phạm Văn ĐángTHCS Hưng TháiVật lí7B282828100%
430Vũ Thị ThuyếtTHCS Hưng TháiToán7B285656100%
431Bùi Thị Huyền TrangTHCS Hưng TháiTự chọn7B282828100%
432Ngô Thị UyênTHCS Hưng TháiMĩ thuật7B282828100%
433Phạm Thị PhươngTHCS Hưng TháiÂm nhạc7B282828100%
434Kim Thị HàiTHCS Hưng TháiThể dục7B282828100%
435Phạm Văn ĐángTHCS Hưng TháiCông nghệ7B282828100%
436Nguyễn Danh TĩnhTHCS Hưng TháiGdcd7B282828100%
437Bùi Thị Huyền TrangTHCS Hưng TháiToán6A306060100%
438Bùi Thị Huyền TrangTHCS Hưng TháiToán6B306060100%
439Phạm Văn ĐángTHCS Hưng TháiVật lí6A303030100%
440Phạm Văn ĐángTHCS Hưng TháiVật lí6B303030100%
441Nguyễn Xuân TrườngTHCS Hưng TháiSinh học6A303030100%
442Dương Thị MườiTHCS Hưng TháiSinh học6B303030100%
443Nguyễn Thị HuếTHCS Hưng TháiNgữ văn6A306060100%
444Nguyễn Thị HuếTHCS Hưng TháiNgữ văn6B306060100%
445Vũ Kim ThoaTHCS Hưng TháiLịch sử6A303030100%
446Vũ Kim ThoaTHCS Hưng TháiLịch sử6B303030100%
447Nguyễn Thị Vân AnhTHCS Hưng TháiĐịa lí6A303030100%
448Nguyễn Thị Vân AnhTHCS Hưng TháiĐịa lí6B303030100%
449Nguyễn Thị Hồng NhungTHCS Hưng TháiNgoại ngữ6A306060100%
450Nguyễn Thị Hồng NhungTHCS Hưng TháiNgoại ngữ6B306060100%
451Vũ Kim ThoaTHCS Hưng TháiGdcd6A303030100%
452Vũ Kim ThoaTHCS Hưng TháiGdcd6B303030100%
453Kim Thị HàiTHCS Hưng TháiCông nghệ6A303030100%
454Phạm Văn ĐángTHCS Hưng TháiCông nghệ6B303030100%
455Kim Thị HàiTHCS Hưng TháiThể dục6A303030100%
456Kim Thị HàiTHCS Hưng TháiThể dục6B303030100%
457Phạm Thị PhươngTHCS Hưng TháiÂm nhạc6A303030100%
458Phạm Thị PhươngTHCS Hưng TháiÂm nhạc6B303030100%
459Ngô Thị UyênTHCS Hưng TháiMĩ thuật6A303030100%
460Ngô Thị UyênTHCS Hưng TháiMĩ thuật6B303030100%
461Bùi Thị Huyền TrangTHCS Hưng TháiTự chọn6A303030100%
462Bùi Thị Huyền TrangTHCS Hưng TháiTự chọn6B303030100%
463Nguyễn Thị NhungTHCS Hoàng HanhToán6A387676100%
464Trần Quốc BảoTHCS Hoàng HanhToán6B285656100%
465Đặng Thị Hồng NhungTHCS Hoàng HanhVật lí6B282828100%
466Đặng Thị Hồng NhungTHCS Hoàng HanhVật lí6A383838100%
467Đàm Đình ThuậnTHCS Hoàng HanhSinh học6B282828100%
468Nguyễn Thị Ánh DươngTHCS Hoàng HanhSinh học6A383838100%
469Trịnh Thị NhâmTHCS Hoàng HanhNgữ văn6A387676100%
470Nguyễn Thị HoàiTHCS Hoàng HanhNgữ văn6B285656100%
471Vũ Thúy HằngTHCS Hoàng HanhLịch sử6B282828100%
472Vũ Thúy HằngTHCS Hoàng HanhLịch sử6A383838100%
473Đặng Thị GiangTHCS Hoàng HanhNgoại ngữ6A387676100%
474Đặng Thị GiangTHCS Hoàng HanhNgoại ngữ6B285656100%
475Nguyễn Thị HoàiTHCS Hoàng HanhGdcd6A383838100%
476Phạm Thị DuyênTHCS Hoàng HanhTự chọn6A383838100%
477Phạm Thị DuyênTHCS Hoàng HanhTự chọn6B282828100%
478Đàm Đình ThuậnTHCS Hoàng HanhThể dục6A383838100%
479Đàm Đình ThuậnTHCS Hoàng HanhThể dục6B282828100%
480Nguyễn Thế QuangTHCS Hoàng HanhMĩ thuật6A383838100%
481Nguyễn Thế QuangTHCS Hoàng HanhMĩ thuật6B282828100%
482Nguyễn Đắc TuyênTHCS Hoàng HanhÂm nhạc6A383838100%
483Nguyễn Đắc TuyênTHCS Hoàng HanhÂm nhạc6B282828100%
484Đoàn Thị Hồng NhungTHCS Hoàng HanhĐịa lí6A383838100%
485Đoàn Thị Hồng NhungTHCS Hoàng HanhĐịa lí6B282828100%
486Nguyễn Thị HươngTHCS Ninh GiangVật lí6A272727100%
487Nguyễn Thị HươngTHCS Ninh GiangVật lí6B232323100%
488Phạm Minh ThươngTHCS Ninh GiangCông nghệ6B232323100%
489Phạm Minh ThươngTHCS Ninh GiangCông nghệ6A272727100%
490Nguyễn Mạnh HàTHCS Ninh GiangCông nghệ7A252525100%
491Nguyễn Mạnh HàTHCS Ninh GiangCông nghệ7B262626100%
492Nguyễn Thị HươngTHCS Ninh GiangVật lí7A252525100%
493Nguyễn Thị HươngTHCS Ninh GiangVật lí7B262626100%
494Nguyễn Mạnh HàTHCS Ninh GiangCông nghệ8A303030100%
495Nguyễn Mạnh HàTHCS Ninh GiangCông nghệ8B272727100%
496Nguyễn Thị HươngTHCS Ninh GiangVật lí8A303030100%
497Nguyễn Thị HươngTHCS Ninh GiangVật lí8B272727100%
498Nguyễn Mạnh HàTHCS Ninh GiangCông nghệ9A272727100%
499Nguyễn Mạnh HàTHCS Ninh GiangCông nghệ9B252525100%
500Nguyễn Mạnh HàTHCS Ninh GiangCông nghệ9C242424100%
501Nguyễn Mạnh HàTHCS Ninh GiangVật lí9A272727100%
502Nguyễn Mạnh HàTHCS Ninh GiangVật lí9B252525100%
503Nguyễn Mạnh HàTHCS Ninh GiangVật lí9C242424100%
504Bùi Thị Như HoaTHCS Hồng TháiToán6A275454100%
505Phạm Thị Lan AnhTHCS Hồng TháiToán6B265252100%
506Bùi Thị Như HoaTHCS Hồng TháiVật lí6A272727100%
507Bùi Thị Như HoaTHCS Hồng TháiVật lí6B262626100%
508Phạm Thị Lan AnhTHCS Hồng TháiSinh học6A272727100%
509Phạm Thị Lan AnhTHCS Hồng TháiSinh học6B262626100%
510Đỗ Thị HòaTHCS Hồng TháiNgữ văn6A275454100%
511Đỗ Thị HòaTHCS Hồng TháiNgữ văn6B265252100%
512Trần Thị Hồng XuânTHCS Hồng TháiLịch sử6B262626100%
513Trần Thị Hồng XuânTHCS Hồng TháiLịch sử6A272727100%
514Bùi Thị PhươngTHCS Hồng TháiĐịa lí6A272727100%
515Bùi Thị PhươngTHCS Hồng TháiĐịa lí6B262626100%
516Nguyễn Thị GiangTHCS Hồng TháiNgoại ngữ6B265252100%
517Nguyễn Thị GiangTHCS Hồng TháiNgoại ngữ6A275454100%
518Nguyễn Thị GiangTHCS Hồng TháiGdcd6A272727100%
519Nguyễn Thị GiangTHCS Hồng TháiGdcd6B262626100%
520Bùi Thị DịuTHCS Hồng TháiCông nghệ6B262626100%
521Bùi Thị DịuTHCS Hồng TháiCông nghệ6A272727100%
522Bùi Thị SángTHCS Hồng TháiThể dục6A272727100%
523Bùi Thị SángTHCS Hồng TháiThể dục6B262626100%
524Nguyễn Trường ĐiệpTHCS Hồng TháiÂm nhạc6B262626100%
525Nguyễn Trường ĐiệpTHCS Hồng TháiÂm nhạc6A272727100%
526Bùi Thị Vân AnhTHCS Hồng TháiMĩ thuật6A272727100%
527Bùi Thị Vân AnhTHCS Hồng TháiMĩ thuật6B262626100%
528Hà Thị BíchTHCS Hồng TháiToán7A377474100%
529Hà Thị BíchTHCS Hồng TháiToán7B346868100%
530Hà Thị BíchTHCS Hồng TháiVật lí7A373737100%
531Hà Thị BíchTHCS Hồng TháiVật lí7B343434100%
532Đào Thị nhànTHCS Hồng TháiSinh học7A373737100%
533Đào Thị nhànTHCS Hồng TháiSinh học7B343434100%
534Trần Thị Hồng XuânTHCS Hồng TháiNgữ văn7A377474100%
535Trần Thị Hồng XuânTHCS Hồng TháiNgữ văn7B346868100%
536Nguyễn Thị Thanh HuyềnTHCS Hồng TháiLịch sử7A373737100%
537Nguyễn Thị HảiTHCS Hồng TháiLịch sử7B343434100%
538Bùi Thị PhươngTHCS Hồng TháiĐịa lí7A373737100%
539Bùi Thị PhươngTHCS Hồng TháiĐịa lí7B343434100%
540Nguyễn Thị ThanhTHCS Hồng TháiNgoại ngữ7A377474100%
541Nguyễn Thị ThanhTHCS Hồng TháiNgoại ngữ7B346868100%
542Đỗ Thị HòaTHCS Hồng TháiGdcd7A373737100%
543Đỗ Thị HòaTHCS Hồng TháiGdcd7B343434100%
544Bùi Thị DịuTHCS Hồng TháiCông nghệ7A373737100%
545Bùi Thị DịuTHCS Hồng TháiCông nghệ7B343434100%
546Bùi Thị SángTHCS Hồng TháiThể dục7A373737100%
547Bùi Thị SángTHCS Hồng TháiThể dục7B343434100%
548Nguyễn Trường ĐiệpTHCS Hồng TháiÂm nhạc7A373737100%
549Nguyễn Trường ĐiệpTHCS Hồng TháiÂm nhạc7B343434100%
550Bùi Thị Vân AnhTHCS Hồng TháiMĩ thuật7A373737100%
551Bùi Thị Vân AnhTHCS Hồng TháiMĩ thuật7B343434100%
552Phạm Thị Lan AnhTHCS Hồng TháiToán8B265252100%
553Nguyễn Đình PhongTHCS Hồng TháiToán8A265252100%
554Hà Thị BíchTHCS Hồng TháiVật lí8A262626100%
555Hà Thị BíchTHCS Hồng TháiVật lí8B262626100%
556Đào Thị nhànTHCS Hồng TháiHóa học8A262626100%
557Đào Thị nhànTHCS Hồng TháiHóa học8B262626100%
558Bùi Thị SángTHCS Hồng TháiSinh học8B262626100%
559Bùi Thị SángTHCS Hồng TháiSinh học8A262626100%
560Nguyễn Thị HảiTHCS Hồng TháiNgữ văn8A265252100%
561Nguyễn Thị HảiTHCS Hồng TháiNgữ văn8B265252100%
562Nguyễn Thị Thanh HuyềnTHCS Hồng TháiLịch sử8A262626100%
563Nguyễn Thị Thanh HuyềnTHCS Hồng TháiLịch sử8B262626100%
564Bùi Thị PhươngTHCS Hồng TháiĐịa lí8A262626100%
565Bùi Thị PhươngTHCS Hồng TháiĐịa lí8B262626100%
566Nguyễn Thị ThanhTHCS Hồng TháiNgoại ngữ8A265252100%
567Nguyễn Thị ThanhTHCS Hồng TháiNgoại ngữ8B265252100%
568Nguyễn Thị Thanh HuyềnTHCS Hồng TháiGdcd8A262626100%
569Nguyễn Thị Thanh HuyềnTHCS Hồng TháiGdcd8B262626100%
570Bùi Thị DịuTHCS Hồng TháiCông nghệ8A262626100%
571Bùi Thị DịuTHCS Hồng TháiCông nghệ8B262626100%
572Bùi Thị SángTHCS Hồng TháiThể dục8A262626100%
573Bùi Thị SángTHCS Hồng TháiThể dục8B262626100%
574Nguyễn Trường ĐiệpTHCS Hồng TháiÂm nhạc8A262626100%
575Nguyễn Trường ĐiệpTHCS Hồng TháiÂm nhạc8B262626100%
576Bùi Thị Vân AnhTHCS Hồng TháiMĩ thuật8A262626100%
577Bùi Thị Vân AnhTHCS Hồng TháiMĩ thuật8B262626100%
578Bùi Thị Như HoaTHCS Hồng TháiToán9A326464100%
579Bùi Thị Như HoaTHCS Hồng TháiToán9B316262100%
580Hà Thị BíchTHCS Hồng TháiVật lí9A323232100%
581Hà Thị BíchTHCS Hồng TháiVật lí9B313131100%
582Đào Thị nhànTHCS Hồng TháiHóa học9A323232100%
583Đào Thị nhànTHCS Hồng TháiHóa học9B313131100%
584Đào Thị nhànTHCS Hồng TháiSinh học9A323232100%
585Đào Thị nhànTHCS Hồng TháiSinh học9B313131100%
586Nguyễn Văn ĐăngTHCS Hồng TháiNgữ văn9A326464100%
587Nguyễn Văn ĐăngTHCS Hồng TháiNgữ văn9B316262100%
588Nguyễn Thị Thanh HuyềnTHCS Hồng TháiLịch sử9A323232100%
589Nguyễn Thị Thanh HuyềnTHCS Hồng TháiLịch sử9B313131100%
590Bùi Thị PhươngTHCS Hồng TháiĐịa lí9A323232100%
591Bùi Thị PhươngTHCS Hồng TháiĐịa lí9B313131100%
592Nguyễn Thị GiangTHCS Hồng TháiNgoại ngữ9A326464100%
593Nguyễn Thị GiangTHCS Hồng TháiNgoại ngữ9B316262100%
594Nguyễn Thị Thanh HuyềnTHCS Hồng TháiGdcd9A323232100%
595Nguyễn Thị Thanh HuyềnTHCS Hồng TháiGdcd9B313131100%
596Bùi Thị DịuTHCS Hồng TháiCông nghệ9A323232100%
597Bùi Thị DịuTHCS Hồng TháiCông nghệ9B313131100%
598Bùi Thị SángTHCS Hồng TháiThể dục9A323232100%
599Bùi Thị SángTHCS Hồng TháiThể dục9B313131100%
600Bùi Thị Vân AnhTHCS Hồng TháiMĩ thuật9A323232100%
601Bùi Thị Vân AnhTHCS Hồng TháiMĩ thuật9B313131100%
602Nguyễn Thị TâmTHCS Ninh HoàToán6A224444100%
603Bùi Khắc KhảiTHCS Ninh HoàVật lí6A222222100%
604Đoàn Thị Ngọc UyênTHCS Ninh HoàSinh học6A222222100%
605Cao Thị ThoaTHCS Ninh HoàNgữ văn6A224444100%
606Bùi Thị HanhTHCS Ninh HoàLịch sử6A222222100%
607Cao Thị ThoaTHCS Ninh HoàĐịa lí6A222222100%
608Vũ Thị Mai HươngTHCS Ninh HoàNgoại ngữ6A224444100%
609Bùi Thị HanhTHCS Ninh HoàGdcd6A222222100%
610Nguyễn Thị ÁnhTHCS Ninh HoàCông nghệ6A222222100%
611Đoàn Thị Ngọc UyênTHCS Ninh HoàThể dục6A222222100%
612Nguyễn Thị ÁnhTHCS Ninh HoàMĩ thuật6A222222100%
613Nguyễn Thị TưTHCS Ninh HoàÂm nhạc6A222222100%
614Nguyễn Thế HuốngTHCS Hiệp LựcToán6A387676100%
615Vũ Văn VươngTHCS Hiệp LựcToán6B387676100%
616Tô Thị QuyểnTHCS Hiệp LựcNgữ văn6A387676100%
617Tô Thị QuyểnTHCS Hiệp LựcNgữ văn6B387676100%
618Phạm Thị Minh KhánhTHCS Hiệp LựcVật lí6A383838100%
619Phạm Thị Minh KhánhTHCS Hiệp LựcVật lí6B383838100%
620Lê Thị PhượngTHCS Hiệp LựcSinh học6A383838100%
621Lê Thị PhượngTHCS Hiệp LựcSinh học6B383838100%
622Trần Thị HiềnTHCS Hiệp LựcLịch sử6B383838100%
623Trần Thị HiềnTHCS Hiệp LựcLịch sử6A383838100%
624Nguyễn Văn GiảngTHCS Hiệp LựcThể dục6A383838100%
625Nguyễn Văn GiảngTHCS Hiệp LựcThể dục6B383838100%
626Đặng Văn DanhTHCS Hiệp LựcMĩ thuật6B383838100%
627Đặng Văn DanhTHCS Hiệp LựcMĩ thuật6A383838100%
628Nguyễn Thị ThúyTHCS Hiệp LựcCông nghệ6A383838100%
629Vũ Thị ThuTHCS Hiệp LựcCông nghệ6B383838100%
630Lê Thị HảoTHCS Hiệp LựcNgoại ngữ6A387676100%
631Đỗ Thị LụaTHCS Hưng TháiNgữ văn8A326464103%
632Ngô Thị UyênTHCS Hưng TháiMĩ thuật8A323233103%
633Kim Thị HàiTHCS Hưng TháiThể dục8A323233103%
634Phạm Thị PhươngTHCS Hưng TháiÂm nhạc8A323233103%
635Nguyễn Thị Vân AnhTHCS Hưng TháiĐịa lí8A323233103%
636Nguyễn Danh TĩnhTHCS Hưng TháiLịch sử8A323233103%
637Phạm Thị Thu HoàiTHCS Tân PhongLịch sử9B272728104%
638Bùi Văn TùngTHCS Tân PhongMĩ thuật9B272728104%
639Phạm Thị XoaTHCS Tân PhongSinh học9B272728104%
640Nguyễn Thị Vân AnhTHCS Hưng TháiĐịa lí9A252526104%
641Vũ Kim ThoaTHCS Hưng TháiLịch sử9A252526104%
642Phạm Thị ChanhTHCS Hưng TháiNgữ văn9A255052104%
643Nguyễn Xuân ChínhTHCS Hưng TháiSinh học9A252526104%
644Nguyễn Xuân TrườngTHCS Hưng TháiHóa học9A252526104%
645Ngô Thị UyênTHCS Hưng TháiMĩ thuật9A252526104%
646Bùi Văn LinhTHCS Hưng TháiVật lí9A252526104%
647Vũ Thị ThuyếtTHCS Hưng TháiToán9A255052104%
648Kim Thị HàiTHCS Hưng TháiThể dục9A252526104%
649Vũ Kim ThoaTHCS Hưng TháiGdcd9A252526104%
650Nguyễn Thị ÁnhTHCS Ninh HoàMĩ thuật8A202021105%
651Nguyễn Thị TưTHCS Ninh HoàÂm nhạc8A202021105%
652Tô Quang NhậmTHCS Vĩnh HoàToán8B275454107%
653Nguyễn Thị ThùyTHCS Đông XuyênÂm nhạc6A171721124%
654Nguyễn Thị HàTHCS Đông XuyênMĩ thuật6A171721124%
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
Địa chỉ: huyện Ninh Giang - Tỉnh Hải Dương
Trưởng phòng: Nguyễn Hồng Thanh