Trang chủ
THỐNG KÊ TIẾN ĐỘ KIỂM TRA THCS

Điểm M

15 phút

45 phút

Tổng
THỐNG KÊ TIẾN ĐỘ KIỂM TRA TIỂU HỌC

Điểm TX

Giữa kì

Cuối kì

Tổng
THỐNG KÊ SỬA CHỮA ĐIỂM

TH-K1

THCS-K1

TH-K2

THCS-K2
 
NHẮC VỀ TIẾN ĐỘ KIỂM TRA MIỆNG (KIỂM TRA BẰNG HỎI ĐÁP)

Năm học:
Click chuột vào chữ gạch chân đầu các cột để sắp xếp và lọc thông tin
Bảng số liệu dưới liên tục được cập nhật tự động
 
STTHọ và tênTrườngDạy mônLớpSĩ sốSố điểm tối thiểuĐã kiểm traĐạt tỉ lệ %
1Bùi Thị Ngọc DiệpTHCS Kiến QuốcGdcd6B373700%
2Bùi Thị Ngọc DiệpTHCS Kiến QuốcGdcd6A373700%
3Bùi Thị TuyểnTHCS Kiến QuốcNgoại ngữ6B37742027%
4Hà Thị ThuTHCS Kiến QuốcTự chọn6A37371130%
5Bùi Thị TuyểnTHCS Kiến QuốcNgoại ngữ6A37742230%
6Bùi Thị Ngọc DiệpTHCS Kiến QuốcLịch sử6A37371232%
7Bùi Thị Ngọc DiệpTHCS Kiến QuốcLịch sử6B37371335%
8Hà Thị ThuTHCS Kiến QuốcTự chọn6B37371335%
9Nguyễn Thị HoaTHCS Kiến QuốcToán6A37743142%
10Lưu Thị YếnTHCS Kiến QuốcĐịa lí6A37371643%
11Hà Thị ThuTHCS Kiến QuốcCông nghệ6A37371643%
12Nguyễn Thị HiềnTHCS Kiến QuốcÂm nhạc6B37371643%
13Nguyễn Thị HoaTHCS Kiến QuốcToán6B37743345%
14Lưu Thị YếnTHCS Kiến QuốcĐịa lí6B37371746%
15Bùi Thị XimTHCS Kiến QuốcNgữ văn6B37743446%
16Nguyễn Thị HiềnTHCS Kiến QuốcÂm nhạc6A37371849%
17Kim Thị NhanTHCS Kiến QuốcVật lí6B37371849%
18Kim Thị NhanTHCS Kiến QuốcVật lí6A37371951%
19Trần Thị ThắmTHCS Kiến QuốcThể dục6B37371951%
20Trần Thị ThắmTHCS Kiến QuốcThể dục6A37372054%
21Bùi Thị XimTHCS Kiến QuốcNgữ văn6A37744257%
22Đặng Thị DungTHCS Kiến QuốcSinh học6B37372259%
23Đặng Thị DungTHCS Kiến QuốcSinh học6A37372568%
24Ngô Thị UyênTHCS Kiến QuốcMĩ thuật6A37372568%
25Ngô Thị UyênTHCS Kiến QuốcMĩ thuật6B37372876%
26Hà Thị ThuTHCS Kiến QuốcCông nghệ6B37372876%
27Nguyễn Đức ThuậnTHCS Đông XuyênThể dục6B292929100%
28Nguyễn Thị ThùyTHCS Đông XuyênÂm nhạc6A171717100%
29Nguyễn Thị ThùyTHCS Đông XuyênÂm nhạc6B292929100%
30Nguyễn Thị HàTHCS Đông XuyênMĩ thuật6B292929100%
31Nguyễn Thị TâmTHCS Ninh HoàToán7A255050100%
32Bùi Khắc KhảiTHCS Ninh HoàVật lí7A252525100%
33Đoàn Thị Ngọc UyênTHCS Ninh HoàSinh học7A252525100%
34Cao Thị ThoaTHCS Ninh HoàNgữ văn7A255050100%
35Bùi Thị HanhTHCS Ninh HoàLịch sử7A252525100%
36Cao Thị ThoaTHCS Ninh HoàĐịa lí7A252525100%
37Vũ Thị Mai HươngTHCS Ninh HoàNgoại ngữ7A255050100%
38Bùi Thị HanhTHCS Ninh HoàGdcd7A252525100%
39Nguyễn Thị ÁnhTHCS Ninh HoàCông nghệ7A252525100%
40Đoàn Thị Ngọc UyênTHCS Ninh HoàThể dục7A252525100%
41Nguyễn Thị ÁnhTHCS Ninh HoàMĩ thuật7A252525100%
42Nguyễn Thị TưTHCS Ninh HoàÂm nhạc7A252525100%
43Hà Văn BìnhTHCS Ninh HoàToán8A204040100%
44Bùi Khắc KhảiTHCS Ninh HoàVật lí8A202020100%
45Bùi Tuấn PhươngTHCS Ninh HoàHóa học8A202020100%
46Đoàn Thị Ngọc UyênTHCS Ninh HoàSinh học8A202020100%
47Phạm Phú MạnhTHCS Ninh HoàNgữ văn8A204040100%
48Bùi Thị HanhTHCS Ninh HoàLịch sử8A202020100%
49Cao Thị ThoaTHCS Ninh HoàĐịa lí8A202020100%
50Vũ Thị Mai HươngTHCS Ninh HoàNgoại ngữ8A204040100%
51Bùi Thị HanhTHCS Ninh HoàGdcd8A202020100%
52Nguyễn Thị TâmTHCS Ninh HoàCông nghệ8A202020100%
53Đoàn Thị Ngọc UyênTHCS Ninh HoàThể dục8A202020100%
54Nguyễn Thị ÁnhTHCS Ninh HoàMĩ thuật8A202020100%
55Nguyễn Thị TưTHCS Ninh HoàÂm nhạc8A202020100%
56Hà Văn BìnhTHCS Ninh HoàToán9A224444100%
57Bùi Khắc KhảiTHCS Ninh HoàVật lí9A222222100%
58Bùi Tuấn PhươngTHCS Ninh HoàHóa học9A222222100%
59Đoàn Thị Ngọc UyênTHCS Ninh HoàSinh học9A222222100%
60Phạm Phú MạnhTHCS Ninh HoàNgữ văn9A224444100%
61Bùi Thị HanhTHCS Ninh HoàLịch sử9A222222100%
62Cao Thị ThoaTHCS Ninh HoàĐịa lí9A222222100%
63Vũ Thị Mai HươngTHCS Ninh HoàNgoại ngữ9A222222100%
64Bùi Thị HanhTHCS Ninh HoàGdcd9A222222100%
65Nguyễn Thị TâmTHCS Ninh HoàCông nghệ9A222222100%
66Đoàn Thị Ngọc UyênTHCS Ninh HoàThể dục9A222222100%
67Bùi Thị HàTHCS Đông XuyênToán9A193838100%
68Bùi Thị HàTHCS Đông XuyênToán9B336666100%
69Nguyễn Xuân BiênTHCS Đông XuyênVật lí9A191919100%
70Nguyễn Xuân BiênTHCS Đông XuyênVật lí9B333333100%
71Vũ Thị HuyTHCS Đông XuyênHóa học9A191919100%
72Vũ Thị HuyTHCS Đông XuyênHóa học9B333333100%
73Nguyễn Văn LâuTHCS Đông XuyênSinh học9A191919100%
74Nguyễn Văn LâuTHCS Đông XuyênSinh học9B333333100%
75Nguyễn Thị NghiệpTHCS Đông XuyênNgữ văn9A193838100%
76Nguyễn Thị NghiệpTHCS Đông XuyênNgữ văn9B336666100%
77Nguyễn Thị NgọcTHCS Đông XuyênLịch sử9A191919100%
78Nguyễn Thị NgọcTHCS Đông XuyênLịch sử9B333333100%
79Trịnh Thị NguyệnTHCS Đông XuyênĐịa lí9A191919100%
80Trịnh Thị NguyệnTHCS Đông XuyênĐịa lí9B333333100%
81Vũ Thị HườngTHCS Đông XuyênNgoại ngữ9A191919100%
82Vũ Thị HườngTHCS Đông XuyênNgoại ngữ9B333333100%
83Nguyễn Thị NgọcTHCS Đông XuyênGdcd9A191919100%
84Nguyễn Thị NgọcTHCS Đông XuyênGdcd9B333333100%
85Đào Quang HưngTHCS Đông XuyênCông nghệ9A191919100%
86Đào Quang HưngTHCS Đông XuyênCông nghệ9B333333100%
87Nguyễn Đức ThuậnTHCS Đông XuyênThể dục9A191919100%
88Nguyễn Đức ThuậnTHCS Đông XuyênThể dục9B333333100%
89Nguyễn Thị ThùyTHCS Đông XuyênÂm nhạc9A191919100%
90Nguyễn Thị ThùyTHCS Đông XuyênÂm nhạc9B333333100%
91Hà Thị GấmTHCS Tân HươngNgữ văn6A489696100%
92Hà Thị GấmTHCS Tân HươngNgữ văn6B306060100%
93Hà Thị GấmTHCS Tân HươngNgữ văn6C326464100%
94Nguyễn Thị HảoTHCS Tân HươngLịch sử6A484848100%
95Nguyễn Thị HảoTHCS Tân HươngLịch sử6B303030100%
96Nguyễn Thị HảoTHCS Tân HươngLịch sử6C323232100%
97Nguyễn Thị Khánh NaTHCS Tân HươngMĩ thuật6A484848100%
98Nguyễn Thị Khánh NaTHCS Tân HươngMĩ thuật6B303030100%
99Nguyễn Thị Khánh NaTHCS Tân HươngMĩ thuật6C323232100%
100Nguyễn Thị BưởiTHCS Tân HươngToán6A489696100%
101Nguyễn Thị BưởiTHCS Tân HươngToán6B306060100%
102Nguyễn Thị LanTHCS Tân HươngToán6C326464100%
103Bùi Đăng PhồnTHCS Tân HươngSinh học6A484848100%
104Nguyễn Thị HòaTHCS Tân HươngSinh học6B303030100%
105Nguyễn Thị HòaTHCS Tân HươngSinh học6C323232100%
106Nguyễn Văn CườngTHCS Tân HươngVật lí6A484848100%
107Nguyễn Văn CườngTHCS Tân HươngVật lí6B303030100%
108Nguyễn Văn CườngTHCS Tân HươngVật lí6C323232100%
109Đào Thị NgaTHCS Tân HươngCông nghệ6A484848100%
110Đào Thị NgaTHCS Tân HươngCông nghệ6B303030100%
111Đào Thị NgaTHCS Tân HươngCông nghệ6C323232100%
112Nguyễn Thị Khánh NaTHCS Tân HươngMĩ thuật7A313131100%
113Nguyễn Thị Khánh NaTHCS Tân HươngMĩ thuật7B303031100%
114Nguyễn Thị Khánh NaTHCS Tân HươngMĩ thuật7C353535100%
115Nguyễn Thị MinTHCS Tân HươngToán7A316262100%
116Nguyễn Thị MinTHCS Tân HươngToán7B306062100%
117Nguyễn Thị MinTHCS Tân HươngToán7C357070100%
118Nguyễn Thị HòaTHCS Tân HươngSinh học7A313131100%
119Nguyễn Thị HòaTHCS Tân HươngSinh học7B303031100%
120Nguyễn Thị HòaTHCS Tân HươngSinh học7C353535100%
121Nguyễn Văn CườngTHCS Tân HươngVật lí7A313131100%
122Nguyễn Văn CườngTHCS Tân HươngVật lí7B303031100%
123Nguyễn Văn CườngTHCS Tân HươngVật lí7C353535100%
124Đào Thị NgaTHCS Tân HươngCông nghệ7A313131100%
125Đào Thị NgaTHCS Tân HươngCông nghệ7B303031100%
126Đào Thị NgaTHCS Tân HươngCông nghệ7C353535100%
127Nguyễn Thị Phương LoanTHCS Tân HươngNgữ văn7C357070100%
128Phạm Thị Huyền NgaTHCS Tân HươngNgữ văn7A316262100%
129Phạm Thị Huyền NgaTHCS Tân HươngNgữ văn7B306062100%
130Nguyễn Thị HảoTHCS Tân HươngLịch sử7A313131100%
131Nguyễn Thị HảoTHCS Tân HươngLịch sử7B303031100%
132Nguyễn Thị HảoTHCS Tân HươngLịch sử7C353535100%
133Trịnh Thị HồngTHCS Tân PhongToán9C265252100%
134Bùi Văn HiệpTHCS Tân PhongToán9A306060100%
135Bùi Văn HiệpTHCS Tân PhongToán9B275454100%
136Nguyễn Thị HợiTHCS Tân PhongVật lí9A303030100%
137Nguyễn Thị HợiTHCS Tân PhongVật lí9B272727100%
138Nguyễn Thị HợiTHCS Tân PhongVật lí9C262626100%
139Phạm Thị MiếnTHCS Tân PhongHóa học9A303030100%
140Phạm Thị MiếnTHCS Tân PhongHóa học9B272727100%
141Phạm Thị MiếnTHCS Tân PhongHóa học9C262626100%
142Phạm Thị XoaTHCS Tân PhongSinh học9A303030100%
143Phạm Thị XoaTHCS Tân PhongSinh học9B272727100%
144Phạm Thị XoaTHCS Tân PhongSinh học9C262626100%
145Hà Thị ThủyTHCS Tân PhongNgữ văn9B275454100%
146Hà Thị ThủyTHCS Tân PhongNgữ văn9C265252100%
147Nguyễn Thị PhươngTHCS Tân PhongNgữ văn9A306060100%
148Phạm Thị Thu HoàiTHCS Tân PhongLịch sử9A303030100%
149Phạm Thị Thu HoàiTHCS Tân PhongLịch sử9B272727100%
150Phạm Thị Thu HoàiTHCS Tân PhongLịch sử9C262626100%
151Hà Đình XuyTHCS Tân PhongGdcd9B272727100%
152Hà Đình XuyTHCS Tân PhongGdcd9C262626100%
153Nguyễn Thị Thu HươngTHCS Tân PhongNgoại ngữ9A306060100%
154Bùi Thị YếnTHCS Tân PhongNgoại ngữ9B275454100%
155Bùi Thị YếnTHCS Tân PhongNgoại ngữ9C265252100%
156Nguyễn Tất VũTHCS Tân PhongCông nghệ9A303030100%
157Nguyễn Tất VũTHCS Tân PhongCông nghệ9B272727100%
158Nguyễn Tất VũTHCS Tân PhongCông nghệ9C262626100%
159Đào Thị Thanh ThủyTHCS Tân PhongThể dục9A303030100%
160Đào Thị Thanh ThủyTHCS Tân PhongThể dục9B272727100%
161Đào Thị Thanh ThủyTHCS Tân PhongThể dục9C262626100%
162Nguyễn Thị Vân AnhTHCS Tân PhongĐịa lí9A303030100%
163Nguyễn Thị Vân AnhTHCS Tân PhongĐịa lí9B272727100%
164Nguyễn Thị Vân AnhTHCS Tân PhongĐịa lí9C262626100%
165Nguyễn Thị PhươngTHCS Tân PhongGdcd9A303030100%
166Trương Mỹ HoaTHCS Tân PhongÂm nhạc9A303030100%
167Trương Mỹ HoaTHCS Tân PhongÂm nhạc9B272727100%
168Trương Mỹ HoaTHCS Tân PhongÂm nhạc9C262626100%
169Bùi Thị HàTHCS Đông XuyênToán6A173434100%
170Nguyễn Xuân BiênTHCS Đông XuyênToán6B295858100%
171Đào Quang HưngTHCS Đông XuyênVật lí6A171717100%
172Đào Quang HưngTHCS Đông XuyênVật lí6B292929100%
173Nguyễn Văn LâuTHCS Đông XuyênSinh học6A171717100%
174Nguyễn Văn LâuTHCS Đông XuyênSinh học6B292929100%
175Trịnh Thị NguyệnTHCS Đông XuyênNgữ văn6B295858100%
176Lâm Ngọc ChứcTHCS Đông XuyênNgữ văn6A173434100%
177Trần Thị ChuyênTHCS Đông XuyênLịch sử6A171717100%
178Trần Thị ChuyênTHCS Đông XuyênLịch sử6B292929100%
179Trịnh Thị NguyệnTHCS Đông XuyênĐịa lí6A171717100%
180Trịnh Thị NguyệnTHCS Đông XuyênĐịa lí6B292929100%
181Vũ Thị HườngTHCS Đông XuyênNgoại ngữ6A173434100%
182Vũ Thị HườngTHCS Đông XuyênNgoại ngữ6B295858100%
183Trần Thị ChuyênTHCS Đông XuyênGdcd6A171717100%
184Trần Thị ChuyênTHCS Đông XuyênGdcd6B292929100%
185Đào Quang HưngTHCS Đông XuyênCông nghệ6A171717100%
186Đào Quang HưngTHCS Đông XuyênCông nghệ6B292929100%
187Nguyễn Đức ThuậnTHCS Đông XuyênThể dục6A171721124%
188Nguyễn Thị HàTHCS Đông XuyênMĩ thuật6A171721124%
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
Địa chỉ: huyện Ninh Giang - Tỉnh Hải Dương
Trưởng phòng: Nguyễn Hồng Thanh