Trang chủ

Hồ sơ cán bộ

Báo cáo -Thống kê

Tra cứu danh bạ

Tài liệu hướng dẫn

Phân quyền
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Ninh Giang
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • PHẦN MỀM ONLINE
 • STTTên đơn vịLoại hìnhTổngQuản lýGiáo viênNhân viênChưa khai
  1 Trường Mầm non Thị trấn Ninh Giang Công lập 27 2 22 2 1
  2 Trường Mầm non Hiệp Lực Công lập 35 3 31 1 0
  3 Trường Mầm non Đồng Tâm Công lập 32 3 26 1 2
  4 Trường Mầm non Vĩnh Hoà Công lập 35 3 29 1 2
  5 Trường Mầm non Ninh Thành Công lập 26 3 22 1 0
  6 Trường Mầm non Tân Hương Công lập 35 3 28 4 0
  7 Trường Mầm non Đông Xuyên Công lập 31 3 24 1 3
  8 Trường Mầm non Ninh Hải Công lập 28 3 24 1 0
  9 Trường Mầm non Hồng Dụ Công lập 25 3 18 4 0
  10 Trường Mầm non Hồng Thái Công lập 27 3 20 3 1
  11 Trường Mầm non Hồng Phong Công lập 32 3 27 2 0
  12 Trường Mầm non Kiến Quốc Công lập 30 3 26 1 0
  13 Trường Mầm non Hồng Phúc Công lập 24 3 20 1 0
  14 Trường Mầm non Tân Phong Công lập 33 3 26 4 0
  15 Trường Mầm non Hưng Long Công lập 22 3 17 2 0
  16 Trường Mầm non Hưng Thái Công lập 26 3 21 2 0
  17 Trường Mầm non Văn Giang Công lập 28 3 23 2 0
  18 Trường Mầm non Văn Hội Công lập 24 3 19 2 0
  19 Trường Mầm non Tân Quang Công lập 24 3 18 2 1
  20 Trường Mầm non Quang Hưng Công lập 22 3 17 2 0
  21 Trường Mầm non Hoàng Hanh Công lập 24 3 16 2 3
  22 Trường Mầm non An Đức Công lập 27 4 20 3 0
  23 Trường Mầm non Hồng Đức Công lập 34 2 31 1 0
  24 Trường Mầm non Vạn Phúc Công lập 27 3 22 1 1
  25 Trường Mầm non Ninh Hoà Công lập 17 3 11 1 2
  26 Trường Mầm non Nghĩa An Công lập 40 3 31 2 4
  27 Trường Mầm non Ứng Hoè Công lập 37 2 31 4 0
  28 Trường Mầm non Quyết Thắng Công lập 23 2 18 3 0
     
  795
  81
  638
  56
  20
  Tạo mật khẩu đăng nhập cho từng cán bộ giáo viên
  299 30
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
  Địa chỉ: huyện Ninh Giang - Tỉnh Hải Dương
  Trưởng phòng: Nguyễn Hồng Thanh