Trang chủ

Hồ sơ cán bộ

Báo cáo -Thống kê

Tra cứu danh bạ

Tài liệu hướng dẫn

Phân quyền
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Ninh Giang
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • PHẦN MỀM ONLINE
 • STTTên đơn vịLoại hìnhTổngQuản lýGiáo viênNhân viênChưa khai
  1 Trường Tiểu học Thị trấn Ninh Giang Công lập 35 2 30 3 0
  2 Trường Tiểu học Hiệp Lực Công lập 26 1 22 3 0
  3 Trường Tiểu học Đồng Tâm Công lập 27 2 22 3 0
  4 Trường Tiểu học Vĩnh Hoà Công lập 33 2 23 3 5
  5 Trường Tiểu học Ninh Thành Công lập 19 1 15 3 0
  6 Trường Tiểu học Tân Hương Công lập 34 2 29 3 0
  7 Trường Tiểu học Đông Xuyên Công lập 21 2 15 3 1
  8 Trường Tiểu học Ninh Hải Công lập 30 2 23 1 4
  9 Trường Tiểu học Hồng Dụ Công lập 19 2 14 3 0
  10 Trường Tiểu học Hồng Thái Công lập 22 2 18 2 0
  11 Trường Tiểu học Hồng Phong Công lập 25 1 21 3 0
  12 Trường Tiểu học Kiến Quốc Công lập 27 2 22 3 0
  13 Trường Tiểu học Hồng Phúc Công lập 23 2 15 3 3
  14 Trường Tiểu học Tân Phong Công lập 32 2 27 3 0
  15 Trường Tiểu học Hưng Long Công lập 21 2 16 3 0
  16 Trường Tiểu học Hưng Thái Công lập 27 2 23 2 0
  17 Trường Tiểu học Văn Giang Công lập 21 2 17 2 0
  18 Trường Tiểu học Văn Hội Công lập 19 2 14 3 0
  19 Trường Tiểu học Tân Quang Công lập 23 1 19 2 1
  20 Trường Tiểu học Quang Hưng Công lập 16 2 11 3 0
  21 Trường Tiểu học Hoàng Hanh Công lập 21 2 16 3 0
  22 Trường Tiểu học An Đức Công lập 21 2 15 4 0
  23 Trường Tiểu học Hồng Đức Công lập 31 1 25 3 2
  24 Trường Tiểu học Vạn Phúc Công lập 20 2 15 3 0
  25 Trường Tiểu học Ninh Hoà Công lập 14 2 9 3 0
  26 Trường Tiểu học Nghĩa An Công lập 38 3 33 2 0
  27 Trường Tiểu học Ứng Hoè Công lập 38 2 26 2 8
  28 Trường Tiểu học Quyết Thắng Công lập 21 2 16 3 0
     
  704
  52
  551
  77
  24
  Tạo mật khẩu đăng nhập cho từng cán bộ giáo viên
  299 30
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
  Địa chỉ: huyện Ninh Giang - Tỉnh Hải Dương
  Trưởng phòng: Nguyễn Hồng Thanh