Trang chủ

Hồ sơ cán bộ

Báo cáo -Thống kê

Tra cứu danh bạ

Tài liệu hướng dẫn

Phân quyền
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Ninh Giang
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • PHẦN MỀM ONLINE
 • STTTên đơn vịLoại hìnhTổngQuản lýGiáo viênNhân viênChưa khai
  1 Trường THCS Thị trấn Ninh Giang Công lập 22 0 18 4 0
  2 Trường THCS Hiệp Lực Công lập 20 2 14 3 1
  3 Trường THCS Đồng Tâm Công lập 20 2 14 4 0
  4 Trường THCS Vĩnh Hoà Công lập 20 2 15 3 0
  5 Trường THCS Ninh Thành Công lập 15 0 11 4 0
  6 Trường THCS Tân Hương Công lập 32 1 27 1 3
  7 Trường THCS Đông Xuyên Công lập 21 2 15 4 0
  8 Trường THCS Ninh Hải Công lập 27 2 21 4 0
  9 Trường THCS Hồng Dụ Công lập 12 2 8 2 0
  10 Trường THCS Hồng Thái Công lập 21 2 14 5 0
  11 Trường THCS Hồng Phong Công lập 24 0 20 4 0
  12 Trường THCS Kiến Quốc Công lập 23 2 19 2 0
  13 Trường THCS Hồng Phúc Công lập 21 2 15 4 0
  14 Trường THCS Tân Phong Công lập 24 1 20 3 0
  15 Trường THCS Hưng Long Công lập 21 2 15 4 0
  16 Trường THCS Hưng Thái Công lập 20 2 14 3 1
  17 Trường THCS Văn Giang Công lập 20 1 15 3 1
  18 Trường THCS Văn Hội Công lập 21 2 15 4 0
  19 Trường THCS Tân Quang Công lập 23 2 12 3 6
  20 Trường THCS Quang Hưng Công lập 15 2 9 4 0
  21 Trường THCS Hoàng Hanh Công lập 23 1 17 3 2
  22 Trường THCS An Đức Công lập 22 2 16 4 0
  23 Trường THCS Hồng Đức Công lập 22 1 14 5 2
  24 Trường THCS Vạn Phúc Công lập 21 2 15 4 0
  25 Trường THCS Ninh Hoà Công lập 14 2 9 3 0
  26 Trường THCS Nghĩa An Công lập 33 2 27 4 0
  27 Trường THCS Ứng Hoè Công lập 26 1 21 4 0
  28 Trường THCS Quyết Thắng Công lập 19 2 13 4 0
  29 Trường THCS Thành Nhân Công lập 38 3 31 4 0
     
  640
  47
  474
  103
  16
  Tạo mật khẩu đăng nhập cho từng cán bộ giáo viên
  299 30
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
  Địa chỉ: huyện Ninh Giang - Tỉnh Hải Dương
  Trưởng phòng: Nguyễn Hồng Thanh