Tổng truy cập: 2,069,856 (Hôm nay: 809 online: 80) Toàn huyện: 183,657,080 (Hôm nay: 2,453 online: 234) Đăng nhập
UBND HUYỆN NINH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN
Số/Kí hiệu văn bản: KHVB
Thể loại văn bản: Ngữ văn
Ngày tháng ban hành: 11/15/2013
Người kí văn bản: Thủ trưởng
Người gửi: Lâm Tiến Đắc
Số lần xem: 925

HyperLink
Nội dụng dưỡng môn văn
VĂN BẢN KHÁC