Tổng truy cập: 2,267,013 (Hôm nay: 162 online: 43) Toàn huyện: 184,953,611 (Hôm nay: 16,027 online: 381) Đăng nhập
UBND HUYỆN NINH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN
Số/Kí hiệu văn bản: Số 01-TB/TG
Thể loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: 0
Ngày tháng ban hành: 11/03/2014
Người kí văn bản: Lâm Tiến Đắc
Người gửi: Phạm Phú Tùng
Số lần xem: 575

HyperLink
Tổ chức các lớp quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)
VĂN BẢN KHÁC
MN: Công văn về việc tổ chức chăm sóc giáo dục trẻ hè 2019 và chuẩn bị các điều kiện phục vụ năm học 2019-2020 (15/05/2019)
Mầm non: Hướng dẫn tham gia Hội thi "Ngày hội Âm nhạc của Bé" cấp huyện năm học 2018-2019 (13/02/2019)
Mầm non: Hướng dẫn tham gia hội thi Tổ trưởng chuyên môn giỏi cấp huyện năm học 2018 - 2019 (24/12/2018)
Mầm non: Hướng dẫn số 31/HD-PGDĐT-GDMN hướng dẫn tham gia Hội thi "Đồ dùng, đồ chơi ngoài trời tự làm" cấp huyện bậc học MN năm học 2018 - 2019 (04/12/2018)
Hướng dẫn số 30/HD-PGDĐT-GDMN về công tác tổ chức ăn bán trú trong các trường mầm non. (03/12/2018)
KH số 35 (Mầm non): Kế hoạch tổ chức Hội thảo "Xây dựng bếp ăn bán trú đảm bảo chất lượng trong trường mầm non" (28/11/2018)
Hướng dẫn tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2018-2019 (22/11/2018)
KH số 34/ PGD&ĐT-GDMN Kế hoạch tổ chức các hội thi Giáo dục mầm non năm học 2018-2019 (05/11/2018)
Kế hoạch tổ chức Hội thảo "Xây dựng kế hoạch giáo dục trong trường mầm non" (25/09/2018)
klrdjkjk (25/09/2018)
Kế hoạch Giáo dục mầm non huyện Ninh Giang năm học 2018-2019 (07/09/2018)
Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL,GVMN huyện Ninh Giang năm học 2018-2019 (17/07/2018)
Khẩn (MN,TH) Lớp bồi dưỡng An toàn VSTP và cấp chứng chỉ nghề KT chế biến món ăn trong khối trường Mầm non và Tiểu học (21/06/2018)
Công văn về tổ chức chăm sóc giáo dục trẻ trong hè, chuẩn bị các điều kiện phục vụ năm học 2018 - 2019 (21/05/2018)
Hướng dẫn sơ kết 02 năm triển khai thực hiện chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" (14/05/2018)
Hướng dẫn đánh giá chất lượng cuối năm học 2017 - 2018 theo Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi. (08/05/2018)
Rà soát thực trạng sử dụng thiết bị, đồ dùng đồ chơi trẻ em trong các trường mầm non. (09/04/2018)
Hướng dẫn tham gia hội thi "Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm" (29/01/2018)
Hướng dẫn tham gia hội thi giáo viên giỏi cấp huyện bậc học mầm non, năm học 2017 - 2018 (23/12/2017)
Hướng dẫn tham gia hội thi Giáo viên làm tổ trưởng chuyên môn giỏi, bậc học mầm non, năm học 2017 - 2018 (29/11/2017)
Kế hoạch tổ chức hội thảo "Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm" (08/11/2017)
Kế hoạch tổ chức các hội thi Giáo dục mầm non, năm học 2017-2018 (16/10/2017)
Kế hoạch thực hiện chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" huyện Ninh Giang, năm học 2017-2018 (02/10/2017)
Mầm non: Kế hoạch hoạt động tháng 9 năm 2017 bậc học mầm non (07/09/2017)
Kế hoạch Giáo dục mầm non huyện Ninh Giang năm học 2017 - 2018 (07/09/2017)
Giấy mời dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ Giáo dục mầm non huyện Ninh Giang năm học 2017 - 2018. (05/09/2017)
KH số 07 (Mầm non)Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên mầm non huyện Ninh Giang. Năm học 2017 - 2018 (01/08/2017)
Công văn về tổ chức hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ hè 2017 (23/05/2017)
Kế hoạch "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" giai đoạn 2016-2020 (25/03/2017)
CV số 27 V/v tập huấn và triển khai sử dụng hệ thống phần mềm Quản lý trường mầm non trên website (10/03/2017)
123