UBND HUYỆN NINH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN
Số/Kí hiệu văn bản: THCS
Thể loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Phòng giáo dục
Ngày tháng ban hành: 9/8/2014
Người kí văn bản: Lâm Tiê Đắc
Người gửi: Lâm Tiến Đắc
Số lần xem: 1309

HyperLink
Một số quy định và danh sách CBGV cấp THCS bồi dưỡng hè 2014
VĂN BẢN KHÁC
THCS: Kế hoạch bồi dưỡng CBQL, giáo viên, nhân viên hè 2018 (13/08/2018)
THCS: Triệu tập cốt cán các bộ môn tham gia tập huấn hè 2018 (09/08/2018)
THCS: Triệu tập họp cốt cán các bộ môn (04/08/2018)
THCS: Triệu tập giáo viên tiếng Anh tham gia tập huấn hè 2018 (03/08/2018)
THCS: Điều động coi và chấm khảo sát năng lực tiếng Anh của học sinh lớp 6 năm học 2018-2019 (30/07/2018)
THCS: Kế hoạch khảo sát năng lực tiếng Anh của học sinh lớp 6 năm học 2018 - 2019 (27/07/2018)
THCS: Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2018 - 2019 (20/06/2018)
THCS: Báo cáo kết quả thi vào THPT năm học 2018-2019 (15/06/2018)
THCS: Hướng dẫn thi KHKT và Đồ dùng dạy học tự làm năm học 2018-2019 (28/05/2018)
THCS (Khẩn): Đôn đốc nộp báo cáo (21/05/2018)
THCS: Hướng dẫn báo cáo Tiếng Anh cuối năm (15/05/2018)
THCS: Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2017 - 2018 (26/04/2018)
THCS: Kế hoạch kiểm tra chất lượng học kỳ 2 năm học 2017 2018. (19/04/2018)
THCS: Hướng dẫn thực hiện kế hoạch số 05 của Phòng GD&ĐT (17/04/2018)
THCS: Điều động coi khảo sát và danh sách các phòng khảo sát HS 6,7,8 (02/04/2018)
THCS: Kế hoạch khảo sát, kiểm tra năng lực học sinh 6;7;8 năm học 2017-2018 (19/03/2018)
THCS: Xây dựng ngân hàng đề kiểm tra học kỳ 2 năm học 2017-2018 (26/02/2018)
THCS: Kết quả thi học sinh giỏi lớp 9 năm học 2017-2018 (08/02/2018)
THCS: Kế hoạch hoạt động tháng 2 năm 2018 cấp THCS (06/02/2018)
THCS (Khẩn): Kế hoạch tổ chức sơ kết học kỳ 1 năm học 2017-2018 (01/02/2018)
Số 03/PGD&ĐT-VP V/v Nhắc nhở các trường THCS thực hiện đúng kế hoạch chương trình dạy học năm học 2017 - 2018 (25/01/2018)
THCS: Thông báo về việc nộp báo cáo thống kê hàng tháng (04/01/2018)
THCS (Khẩn): Báo cáo sĩ số kỳ 1 (03/01/2018)
THCS: Điều động coi thi học sinh giỏi lớp 9 và danh sách các phòng thi. (24/12/2017)
THCS: Kế hoạch khảo sát học sinh giỏi lớp 9 năm học 2017-2018 (20/12/2017)
THCS: Kế hoạch tổng kết Hội thi GVDG, cuộc thi KHKT và đồ dùng dạy học tự làm năm học 2017-2018 (14/12/2017)
THCS: Kế hoạch hoạt động tháng 12 năm 2017 (Có điều chỉnh, bổ sung) (14/12/2017)
THCS: Kế hoạch kiểm tra chất lượng học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 (11/12/2017)
THCS: Thời khóa biểu thi giảng Hội thi giáo viên dạy giỏi năm học 2017 - 2018 (10/11/2017)
THCS: Điều động coi thi kiểm tra năng lực giáo viên Hội thi GVDG và danh sách các phòng thi. (30/10/2017)
12345678910...