Tổng truy cập: 2,135,021 (Hôm nay: 145 online: 34) Toàn huyện: 184,357,583 (Hôm nay: 3,846 online: 209) Đăng nhập
UBND HUYỆN NINH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN
Số/Kí hiệu văn bản: Kết quả sáng kiến
Thể loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Phòng giáo dục
Ngày tháng ban hành: 03/4/2018
Người kí văn bản: Thủ trưởng
Người gửi: Đặng Văn Thanh
Số lần xem: 1212

HyperLink
Kết quả sáng kiến cấp cơ sở ngành giáo dục huyện Ninh Giang và hướng dẫn phúc khảo sáng kiến năm học 2017 - 2018
VĂN BẢN KHÁC
Số: 07 /PGDĐT-THTĐ V/v: Hướng dẫn rà soát và nộp sáng kiến năm học 2018 - 2019 (31/01/2019)
Số: 146 /PGD&ĐT-VP V/v tập huấn công tác truyền thông giáo dục năm 2018 (19/12/2018)
Thông báo: lấy hồ sơ, sổ sách quản lý năm học 2018 - 2019 (đợt 2) (29/10/2018)
Cv số 81 THÔNG BÁO Về việc nhận tiền thưởng các danh hiệu khen cao của Tập thể, cá nhân năm học 2017-2018 và tiền kỉ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục năm 2017 . (23/10/2018)
Số: 01/ THTĐV/vHướng dẫn chuẩn bị hồ sơ Thi đua - Khen thưởng và hồ sơ Văn thư lưu trữ phục vụ công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành của Sở GD&ĐT năm 2018 (05/10/2018)
(Sở GD&ĐT) các chỉ tiêu cơ bản năm học 2018 - 2019 (24/09/2018)
(Sở GD&ĐT) về việc tổ chức các cuộc thi năm học 2018 - 2019 (24/09/2018)
Kết quả công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm học 2017 - 2018 (19/09/2018)
V/v lấy hồ sơ sổ sách quản lý đầu năm học 2018 - 2019 (28/08/2018)
CV của HĐ TĐKT V/v Tổ chức họp xét và đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua và khen thưởng năm học 2017 - 2018 năm học 2017 - 2018 (28/06/2018)
Số: 31 /PGDĐT-VP V/v: Đăng kí hồ sơ, sổ sách quản lý trường học năm học 2018 - 2019 (25/05/2018)
CV Số 29 /PGD&ĐT-VP V/v Hướng dẫn xét khen thưởng và kỉ niệm chương "Vì sự nghiệp Giáo dục" của Bộ GD&ĐT (21/05/2018)
HƯỚNG DẪN số 10 Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018) và sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) (16/05/2018)
TB số 19 Về việc nhận tiền thưởng các danh hiệu khen cao của Tập thể, cá nhân năm học 2016-2017 (04/05/2018)
Kết quả sáng kiến cấp cơ sở ngành giáo dục huyện Ninh Giang và hướng dẫn phúc khảo sáng kiến năm học 2017 - 2018 (03/04/2018)
Số: 09 /PGDĐT-THTĐ V/v: Hướng dẫn rà soát và nộp sáng kiến năm học 2017 - 2018 (25/02/2018)
Số: 08 /PGD&ĐT-VP V/v Ủng hộ Quỹ phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng năm 2017 và 2018 (22/02/2018)
CV 144 /PGD&ĐT-THTĐ Về việc tập huấn nghiệp vụ thi đua, khen thưởng năm 2017 (01/12/2017)
(CV Sở GD&ĐT) V/v tập huấn nghiệp vụ thi đua, khen thưởng năm 2017 (30/11/2017)
Thông báo lấy tạp chí và nộp hồ sơ cơ quan văn hóa (23/11/2017)
KH số 28 (Có chỉnh sửa) V/v Tổ chức kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2017) (13/11/2017)
(Phong Nội vụ) chi trả tiền thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và Lao động tiên tiến năm học 2016 - 2017 (06/11/2017)
CV số 119 Hướng dẫn công tác thi đua năm học 2017 - 2018 (19/10/2017)
CV 118 Hướng dẫn viết và nộp sáng kiến năm học 2017 - 2018 (18/10/2017)
(VB của Sở GD&ĐT) QĐ v/v tặng bằng khen cho tập thể và cá nhân ngành GD Ninh Giang của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT (17/10/2017)
(Sở GD) Hướng dẫn viết sáng kiến năm học 2017 - 2018 (18/09/2017)
(Tiểu học) Thông báo về việc nhận sổ ghi chép tổng hợp và khám chữa bệnh cho học sinh (13/09/2017)
(Tiểu học và THCS) Thông báo công nợ tiền hồ sơ sổ sách quản lý năm học 2016 - 2017 và tiền tạp chí từ tháng 1 năm 2017 (13/09/2017)
Thông báo nhận sổ quản lý của cấp tiểu học và THCS. (31/08/2017)
(UBND huyện) Danh sách cá nhân và tập thể đạt danh hiệu thi đua cấp cơ sở năm học 2016 - 2017 (31/08/2017)
1234