Tổng truy cập: 2,021,401 (Hôm nay: 101 online: 23) Toàn huyện: 183,078,392 (Hôm nay: 2,476 online: 181) Đăng nhập
UBND HUYỆN NINH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN
Số/Kí hiệu văn bản: Kết quả sáng kiến
Thể loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Phòng giáo dục
Ngày tháng ban hành: 03/4/2018
Người kí văn bản: Thủ trưởng
Người gửi: Đặng Văn Thanh
Số lần xem: 1185

HyperLink
Kết quả sáng kiến cấp cơ sở ngành giáo dục huyện Ninh Giang và hướng dẫn phúc khảo sáng kiến năm học 2017 - 2018
VĂN BẢN KHÁC
Thông báo: lấy hồ sơ, sổ sách quản lý năm học 2018 - 2019 (đợt 2) (29/10/2018)
Cv số 81 THÔNG BÁO Về việc nhận tiền thưởng các danh hiệu khen cao của Tập thể, cá nhân năm học 2017-2018 và tiền kỉ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục năm 2017 . (23/10/2018)
Số: 01/ THTĐV/vHướng dẫn chuẩn bị hồ sơ Thi đua - Khen thưởng và hồ sơ Văn thư lưu trữ phục vụ công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành của Sở GD&ĐT năm 2018 (05/10/2018)
(Sở GD&ĐT) các chỉ tiêu cơ bản năm học 2018 - 2019 (24/09/2018)
(Sở GD&ĐT) về việc tổ chức các cuộc thi năm học 2018 - 2019 (24/09/2018)
Kết quả công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm học 2017 - 2018 (19/09/2018)
V/v lấy hồ sơ sổ sách quản lý đầu năm học 2018 - 2019 (28/08/2018)
CV của HĐ TĐKT V/v Tổ chức họp xét và đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua và khen thưởng năm học 2017 - 2018 năm học 2017 - 2018 (28/06/2018)
Số: 31 /PGDĐT-VP V/v: Đăng kí hồ sơ, sổ sách quản lý trường học năm học 2018 - 2019 (25/05/2018)
CV Số 29 /PGD&ĐT-VP V/v Hướng dẫn xét khen thưởng và kỉ niệm chương "Vì sự nghiệp Giáo dục" của Bộ GD&ĐT (21/05/2018)
HƯỚNG DẪN số 10 Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018) và sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) (16/05/2018)
TB số 19 Về việc nhận tiền thưởng các danh hiệu khen cao của Tập thể, cá nhân năm học 2016-2017 (04/05/2018)
Kết quả sáng kiến cấp cơ sở ngành giáo dục huyện Ninh Giang và hướng dẫn phúc khảo sáng kiến năm học 2017 - 2018 (03/04/2018)
Số: 09 /PGDĐT-THTĐ V/v: Hướng dẫn rà soát và nộp sáng kiến năm học 2017 - 2018 (25/02/2018)
Số: 08 /PGD&ĐT-VP V/v Ủng hộ Quỹ phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng năm 2017 và 2018 (22/02/2018)
CV 144 /PGD&ĐT-THTĐ Về việc tập huấn nghiệp vụ thi đua, khen thưởng năm 2017 (01/12/2017)
(CV Sở GD&ĐT) V/v tập huấn nghiệp vụ thi đua, khen thưởng năm 2017 (30/11/2017)
Thông báo lấy tạp chí và nộp hồ sơ cơ quan văn hóa (23/11/2017)
KH số 28 (Có chỉnh sửa) V/v Tổ chức kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2017) (13/11/2017)
(Phong Nội vụ) chi trả tiền thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và Lao động tiên tiến năm học 2016 - 2017 (06/11/2017)
CV số 119 Hướng dẫn công tác thi đua năm học 2017 - 2018 (19/10/2017)
CV 118 Hướng dẫn viết và nộp sáng kiến năm học 2017 - 2018 (18/10/2017)
(VB của Sở GD&ĐT) QĐ v/v tặng bằng khen cho tập thể và cá nhân ngành GD Ninh Giang của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT (17/10/2017)
(Sở GD) Hướng dẫn viết sáng kiến năm học 2017 - 2018 (18/09/2017)
(Tiểu học) Thông báo về việc nhận sổ ghi chép tổng hợp và khám chữa bệnh cho học sinh (13/09/2017)
(Tiểu học và THCS) Thông báo công nợ tiền hồ sơ sổ sách quản lý năm học 2016 - 2017 và tiền tạp chí từ tháng 1 năm 2017 (13/09/2017)
Thông báo nhận sổ quản lý của cấp tiểu học và THCS. (31/08/2017)
(UBND huyện) Danh sách cá nhân và tập thể đạt danh hiệu thi đua cấp cơ sở năm học 2016 - 2017 (31/08/2017)
(Sở GD&ĐT) Kế hoạch dự lễ khai giảng năm học 2017 - 2018 (31/08/2017)
Giấy mời Các đồng chí CBQL, giáo viên các trường MN, TH, THCS được tặng Bằng khen của chủ tịch UBND Tỉnh và Thủ tướng Chính Phủ dự TK năm học 2016 - 2017 (23/08/2017)
1234