Tổng truy cập: 2,017,460 (Hôm nay: 405 online: 50) Toàn huyện: 183,031,801 (Hôm nay: 2,291 online: 214) Đăng nhập
UBND HUYỆN NINH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN
Số/Kí hiệu văn bản: GM
Thể loại văn bản: Giấy mời
Nơi ban hành: Phòng giáo dục
Ngày tháng ban hành: 24/5/2018
Người kí văn bản: thủ trưởng
Người gửi: Bùi Hữu Luyến
Số lần xem: 592

HyperLink
(MN,TH,THCS,TTGDNN-GDTX) Giấy mời dự hội nghị triển khai KH rà soát, sắp xếp số lượng người LV...( sáng 26/5/2018)
VĂN BẢN KHÁC
Công văn số 450 của Phòng Nội vụ về việc chuyển địa điểm lớp bồi dưỡng nghiệp vụ QLGD (30/11/2018)
(TH) Hướng dẫn vào các biểu mẫu theo Cv 3541 thẩm định ngày 28/11/2018 (26/11/2018)
(THCS) Hướng dẫn nộp các biều mẫu HĐLĐ theo công văn 3541 của UBND tỉnh (24/11/2018)
CV số 47 của Phòng nội vụ (MN,TH,THCS) V/v hoàn thiện hồ sơ cán bộ, công chức, phục vụ công tác thanh tra (21/11/2018)
(TH, THCS) CV1337 SGD&ĐT V/v báo cáo số liệu đội ngũ giáo viên, học sinh (08/11/2018)
(TH,THCS) Cập nhật, chỉnh sửa biểu mẫu theo công văn 3541 (08/11/2018) (08/11/2018)
(MN,TH,THCS) biểu mẫu hướng dẫn rà soát khối lượng cv và danh sách HĐLĐ theo CV 3541 của UBND tỉnh (07/11/2018)
Cv số 86/PGD&ĐT-TCCB v/v đôn đốc đăng ký bồi dưỡng cấp chứng chỉ quản lý nhà nước và quản lý ngành (29/10/2018)
(MN,TH,THCS) Hướng dẫn kiện toàn hội đồng trường 2018 (25/10/2018)
Gấp (MN,TH,THCS) Hướng dẫn nhập bổ sung số liệu bằng hình thức online ( trong ngày 11/10/2018) (11/10/2018)
(MN,TH,THCS) Biểu mẫu báo cáo chất lượng, cơ cấu đội ngũ : nộp ngày 28/9/2018 (26/09/2018)
(MN,TH,THCS) Kế hoạch số lớp, số HS thực hiện năm học 2018-2019 (12/09/2018)
(MN,TH,THCS) Hướng dẫn LN tổ chức HN CC,VC,NLĐ năm học 2018-2019 (11/09/2018)
(THCS) Đăng kí bồi dưỡng trình độ Tiếng Anh đáp ứng tiêu chuẩn CDNN (10/09/2018)
(MN,TH,THCS) GM dự hội nghị công bố QĐ chuyển đổi kế toán (10/09/2018)
(MN,TH,THCS) CV về việc thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại CBQL các trường Quý III-2018 (17/08/2018)
(MN,TH,THCS) Báo cáo quy mô số lớp, sô học sinh năm học 2018-2019 ( nộp thứ 2,ngày 6/8/2018) (04/08/2018)
(MN,TH,THCS) CV hướng dẫn đánh giá CBQL diện BNL, luân chuyển quý 3-2018 (25/07/2018)
(MN,TH,THCS) Giấy mời dự hội nghị giao ban BTCB (13h30 ngày 26/7/2018) (23/07/2018)
(THCS) Thông báo lịch bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp (từ 23/7/2018) (19/07/2018)
(MN,TH) Lịch học chi tiết các lớp Bồi dưỡng theo chuẩn CDNN (04/07/2018)
Thông báo về bồi dưỡng cấp Chứng chỉ theo tiêu chuẩn CDNN (30/06/2018)
(MN,TH) Công văn v/v Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh NNGV (Khai giảng 3/7/2018) (29/06/2018)
( MN,TH,THCS, TTGDTX-GDNN) Hướng dẫn bổ sung việc rà soát số lượng người làm việc việc (28/05/2018)
(MN,TH,THCS,TTGDNN-GDTX) Giấy mời dự hội nghị triển khai KH rà soát, sắp xếp số lượng người LV...( sáng 26/5/2018) (24/05/2018)
(MN,TH,THCS) Hướng dẫn rà soát, sắp xếp số lượng người làm việc của tỉnh. (21/05/2018)
(MN,TH,THCS) CV 27 Hướng dẫn đánh giá, phân loại CC,VC,NLĐ Nam học 2017-2018 (16/05/2018)
(MN,TH,THCS)đính chính mẫu 01 báo cáo theo CV số 21 của Phòng Nội vụ (15/05/2018)
(MN,TH,THCS) CV Phòng Nội vụ v/v báo cáo thực trạng CSVC, đội ngũ, học sinh, nộp trước 16/5/2018 (11/05/2018)
(MN,TH,THCS)CV v/v đăng kí học trung cấp LLCT-HC năm 2018 của Ban tổ chức Huyện ủy (07/05/2018)
12345