Tổng truy cập: 2,490,310 (Hôm nay: 628 online: 34) Toàn huyện: 189,057,629 (Hôm nay: 781 online: 307) Đăng nhập
UBND HUYỆN NINH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN
Số/Kí hiệu văn bản: HSSS QL
Thể loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Phòng giáo dục
Ngày tháng ban hành: 25/5/2018
Người kí văn bản: PTP Lê Tiến Đạt
Người gửi: Đặng Văn Thanh
Số lần xem: 596

HyperLink
Số: 31 /PGDĐT-VP V/v: Đăng kí hồ sơ, sổ sách quản lý trường học năm học 2018 - 2019
VĂN BẢN KHÁC
(HĐTĐKT huyện) Đăng ký các danh hiệu thi đua năm học 2019-2020 (03/10/2019)
(Sở GD&ĐT) Vv tổ chức các cuộc thi năm học 2019-2020 (10/09/2019)
Số: 61 /PGD&ĐT-VP V/v tổ chức các hoạt động đầu năm học 2019 - 2020 (23/08/2019)
(UBND huyện) KẾ HOẠCH Tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2018 – 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 (16/08/2019)
Số: 48 /PGDĐT-VP V/v: Đăng kí hồ sơ, sổ sách quản lý trường học năm học 2019 - 2020 (05/07/2019)
Số 43 /PGD&ĐT V/v Hướng dẫn xét khen thưởng và kỉ niệm chương "Vì sự nghiệp Giáo dục" của Bộ GD&ĐT (05/06/2019)
Danh sách sáng kiến cấp ngành năm học 2018 - 2019 (24/05/2019)
KẾ HOẠCH số 01/KH-KTĐ Thực hiện công tác tổng hợp kết quả các phong trào thi đua của các khối trường trong huyện Ninh Giang năm học 2018 – 2019 (11/05/2019)
Cv của HĐ TĐKT huyện về việc tổng kết phong trào thi đua và bình xét khen thưởng năm học 2018 - 2019 (04/04/2019)
Thông báo kết quả phúc khảo sáng kiến cấp cơ sở năm học 2018 - 2019 (18/04/2019)
Thông báo kết quả chấm sáng kiến và việc nhận đơn phúc khảo kết quả sáng kiến cấp cơ sở ngành giáo dục huyện Ninh Giang năm học 2018 – 2019. (30/03/2019)
Số: 07 /PGDĐT-THTĐ V/v: Hướng dẫn rà soát và nộp sáng kiến năm học 2018 - 2019 (31/01/2019)
Số: 146 /PGD&ĐT-VP V/v tập huấn công tác truyền thông giáo dục năm 2018 (19/12/2018)
Thông báo: lấy hồ sơ, sổ sách quản lý năm học 2018 - 2019 (đợt 2) (29/10/2018)
Cv số 81 THÔNG BÁO Về việc nhận tiền thưởng các danh hiệu khen cao của Tập thể, cá nhân năm học 2017-2018 và tiền kỉ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục năm 2017 . (23/10/2018)
Số: 01/ THTĐV/vHướng dẫn chuẩn bị hồ sơ Thi đua - Khen thưởng và hồ sơ Văn thư lưu trữ phục vụ công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành của Sở GD&ĐT năm 2018 (05/10/2018)
(Sở GD&ĐT) các chỉ tiêu cơ bản năm học 2018 - 2019 (24/09/2018)
(Sở GD&ĐT) về việc tổ chức các cuộc thi năm học 2018 - 2019 (24/09/2018)
Kết quả công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm học 2017 - 2018 (19/09/2018)
V/v lấy hồ sơ sổ sách quản lý đầu năm học 2018 - 2019 (28/08/2018)
CV của HĐ TĐKT V/v Tổ chức họp xét và đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua và khen thưởng năm học 2017 - 2018 năm học 2017 - 2018 (28/06/2018)
Số: 31 /PGDĐT-VP V/v: Đăng kí hồ sơ, sổ sách quản lý trường học năm học 2018 - 2019 (25/05/2018)
CV Số 29 /PGD&ĐT-VP V/v Hướng dẫn xét khen thưởng và kỉ niệm chương "Vì sự nghiệp Giáo dục" của Bộ GD&ĐT (21/05/2018)
HƯỚNG DẪN số 10 Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018) và sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) (16/05/2018)
TB số 19 Về việc nhận tiền thưởng các danh hiệu khen cao của Tập thể, cá nhân năm học 2016-2017 (04/05/2018)
Kết quả sáng kiến cấp cơ sở ngành giáo dục huyện Ninh Giang và hướng dẫn phúc khảo sáng kiến năm học 2017 - 2018 (03/04/2018)
Số: 09 /PGDĐT-THTĐ V/v: Hướng dẫn rà soát và nộp sáng kiến năm học 2017 - 2018 (25/02/2018)
Số: 08 /PGD&ĐT-VP V/v Ủng hộ Quỹ phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng năm 2017 và 2018 (22/02/2018)
CV 144 /PGD&ĐT-THTĐ Về việc tập huấn nghiệp vụ thi đua, khen thưởng năm 2017 (01/12/2017)
(CV Sở GD&ĐT) V/v tập huấn nghiệp vụ thi đua, khen thưởng năm 2017 (30/11/2017)
1234