UBND HUYỆN NINH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN
Số/Kí hiệu văn bản: cv
Thể loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Phòng giáo dục
Ngày tháng ban hành: 28/5/2018
Người kí văn bản: Nguyễn Thị Thắm
Người gửi: Hoàng Minh Đức
Số lần xem: 464

HyperLink
CV 32 KHẨN HSSV Báo cáo kinh phí từ năm 2013 đến năm 2018
VĂN BẢN KHÁC
CV 46 HSSV: Triệu tập tập huấn nâng cao năng lực công tác NHA HỌC ĐƯỜNG năm 2018 (03/08/2018)
HSSV Điều động giáo viên Thể dục các trường Tiểu học - THCS tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ của tỉnh năm 2018 (05/07/2018)
KHẨN HSSV Đôn đốc việc kiểm tra, rà soát số tiền đề nghị cấp kinh phí hỗ trợ học tập, cấp bù học phí, học bổng học sinh khuyết tật học kỳ I năm học 2017 - 2018 (04/07/2018)
KHẨN HSSV Đôn đốc hoàn thiện hồ sơ cấp kinh phí hỗ trợ học tập, cấp bù học phí, học bổng học sinh khuyết tật 2017 - 2018 (27/06/2018)
KHẨN HSSV Hoàn thiện thủ tục cấp bù học phí - Hỗ trợ chi phí học tập - học bổng cho học sinh khuyết tật và hỗ trợ ăn trưa 2017 - 2018 (22/06/2018)
KHẨN HSSV Thông báo về Về việc cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ ăn trưa và hỗ trợ tài chính đối với học sinh khuyết tật năm học 2017 - 2018 (15/06/2018)
KHẨN HSSV đôn đốc thực hiện nghiêm túc công văn 32/PGD&ĐT-HSSV (05/06/2018)
CV 32 KHẨN HSSV Báo cáo kinh phí từ năm 2013 đến năm 2018 (28/05/2018)
KHẨN HSSV đôn đốc thực hiện nghiêm túc công văn 26/PGD&ĐT-HSSV (24/05/2018)
HSSV Đôn đốc thực hiện nghiêm túc việc cung cấp dữ liệu minh chứng phục vụ kiểm tra công tác chính trị tư tưởng của Sở GD&ĐT Hải Dương năm học 2017 - 2018 (18/05/2018)
(CV 26) KHẨN HSSV:kiểm tra, rà soát, đánh giá chất lượng các công trình xây dựng trong trường học và báo cáo các khoản tài trợ của cá nhân, tổ chức cho các trường học (16/05/2018)
(CV số 25) HSSV Hướng dẫn thực hiện duyết và Upload thông tin quản lý Giáo dục EMIS cuối năm học 2017 - 2018 (16/05/2018)
KHẨN HSSV Mẫu báo cáo thực hiện môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, an toàn thực phẩm và điều kiện nhà vệ sinh trong trường học (15/05/2018)
Khẩn (UBND huyện) Về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ đối với đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, an toàn thực phẩm và điều kiện nhà vệ sinh trong trường học theo tiêu chuẩn quy định (11/05/2018)
KHẨN HSSV Về việc thành lập đoàn cán bộ thư viện - thiết bị các trường Tiểu học, THCS tham quan ngày sách Việt Nam lần thứ 5 và triển lãm bản đồ, trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam- Những bằng chứng lịch sử và pháp lý (16/04/2018)
KHẨN HSSV BÁO CÁO THỰC TRẠNG CSVC - ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI CHUẨN BỊ CÁC ĐIỀU KIÊN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH SGK GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI (13/03/2018)
HSSV Thi khảo sát, tuyển chọn đội tuyển điền kinh tham dự giải điền kinh cấp tỉnh năm học 2017 - 2018 (23/02/2018)
HSSV TRIỂN KHAI CUỘC THI "GIAO THÔNG HỌC ĐƯỜNG" NĂM HỌC 2017- 2018 (17/01/2018)
KHẨN-HSSV. Báo cáo hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng trong nhà trường giai đoạn 2015 - 2017 (08/01/2018)
Công văn số 02/2018. HSSV Công nhận kết quả giải Điền kinh học sinh THCS cấp huyện vòng I - Kế hoạch tập luyện và tuyển chọn vòng II năm học 2017 - 2018 (08/01/2018)
Công văn 01/2018 HSSV Hướng dẫn tổ chức tập luyện đội tuyển bóng đá Mini huyện Ninh Giang năm học 2017 - 2018 (03/01/2018)
KHẨN Thi Điền kinh học sinh THCS cấp huyện năm học 2017 - 2018 (02/01/2018)
KHẨN HSSV THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH THI ĐIỀN KINH CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2017 - 2018 (29/12/2017)
HSSV. Thông báo lịch họp các trưởng đoàn và huấn luyện viên giải Điền kinh cấp huyện năm học 2017 - 2018 (25/12/2017)
HSSV Về việc tổ chức tập luyện, thành lập đội tuyển bóng đá Mini thi đấu cấp tỉnh năm học 2017 - 2018 (20/12/2017)
KHẨN HSSV Triệu tập tham dự tập huấn của tỉnh về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho học sinh (15/12/2017)
HSSV Tổ chức giải Điền kinh học sinh THCS huyện Ninh Giang. Năm học 2017 - 2018 (11/12/2017)
HSSV Hướng dẫn thi vòng chung kết bóng đá Mini học sinh nam Tiểu học huyện Ninh Giang năm học 2017 - 2018 (28/11/2017)
HSSV KHẨN: Triệu tập cán bộ, giáo viên tham gia luyện tập và Lễ khai mạc Đại hội TDTT lần thứ VIII huyện Ninh Giang (06/11/2017)
KHẨN: HSSV Đôn đốc nhác nhở việc tham gia buổi tổng duyệt và Lễ khai mạc Đại hội TDTT huyện Ninh Giang lần thư VIII (01/11/2017)
123