Tổng truy cập: 2,017,462 (Hôm nay: 406 online: 50) Toàn huyện: 183,031,801 (Hôm nay: 2,291 online: 214) Đăng nhập
UBND HUYỆN NINH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN
Số/Kí hiệu văn bản: Chung
Thể loại văn bản: Quản lí
Ngày tháng ban hành: 8/1/2018
Người kí văn bản: Thủ trưởng
Người gửi: Đặng Văn Thanh
Số lần xem: 125

HyperLink
Thu_tuc_4_giai_the_nha_truong_nha_tre
VĂN BẢN KHÁC
Thu_tuc_2_cho_phep_nha_truong_nha_tre_hoat_dong (31/07/2018)
Thu_tuc_3_sat_nhap_chia_tach_nha_truong_nha_tre (31/07/2018)
Thu_tuc_4_giai_the_nha_truong_nha_tre (31/07/2018)
Thu_tuc_5_cho_phep_thanh_lap_truong_tieu_hoc (31/07/2018)
Thu_tuc_6_cho_phep_hoat_dong_truong_tieu_hoc (31/07/2018)
Thu_tuc_7_sat_nhap_chia_tach_truong_tieu_hoc (31/07/2018)
Thu_tuc_8_giai_the_truong_tieu_hoc (31/07/2018)
Thu_tuc_9_thanh_lap_trung_tam_hoc_tap_cong_dong_tai_xa_phuong_thi_tran (31/07/2018)
Thu_tuc_10_giai_the_trung_tam_hoc_tap_cong_dong_tai_xa_phuong_thi_tran_UBND_huyen (31/07/2018)
Thu_tuc_10_giai_the_trung_tam_hoc_tap_cong_dong_tai_xa_phuong_thi_tran_UBND_huyen (31/07/2018)
Thu_tuc_11_thanh_lap_cho_phep_thanh_lap_truong_trung_hoc_co_so (31/07/2018)
Thu_tuc_12_cho_phep_hoat_dong_giao_duc_truong_trung_hoc_co_so (31/07/2018)
Thu_tuc_13_sat_nhap_chia_tach_truong_trung_hoc_co_so (31/07/2018)
Thu_tuc_15_chuyen_doi_co_so_giao_duc_mam_non_ban_cong_sang_co_so_giao_duc_mam_non_dan_lap (31/07/2018)
Thu_tuc_16_chuyen_doi_co_so_giao_duc_mam_non_ban_cong_sang_co_so_giao_duc_mam_non_cong_lap (31/07/2018)
Thu_tuc_17_chuyen_truong_doi_voi_hoc_sinh_THCS (31/07/2018)
Thu_tuc_18_cong_nhan_xa_dat_chuan_PCGD (31/07/2018)
Thủ tục 19 Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu (31/07/2018)
Thủ tục 20 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học (31/07/2018)
Thủ tục 21 Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã (31/07/2018)
Thủ tục 22 Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi (PCGDMNTNT) đối với đơn vị cấp cơ sở (31/07/2018)
Thủ tục 23 Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học cơ sở (31/07/2018)
Thủ tục 24: Thủ tục cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc (31/07/2018)
Thủ tục 25 Thủ tục Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ (31/07/2018)
Kế hoạch chiến lược phát triển trường THCS Thị Trấn Ninh Giang Giai đoạn 2012 - 2017 và tầm nhìn đến năm 2022. (08/11/2017)
(MN Van Hội) KH chuẩn bị cho năm học 2017 - 2018 (31/08/2017)
Mầm non Văn Hội ) KH tổ chức lễ khai giảng năm học 2017 - 2018 (31/08/2017)
SK đ.c Đào Thị Mai Phương (GV trường THCS Ninh Thành) Tích hợp liên môn trong dạy học lịch sử (16/02/2017)
SK đ.c Nguyễn Hữu Tường (HTr trường THCS Hồng Dụ) Phát triển năng lực thực hành cho học sinh THCS thông qua tiếp cận một số phương pháp chứng minh bất đẳng thức và ứng dụng của bất đẳng thức vào các bài toán thực tế (16/02/2017)
SK đ.c Nguyễn Xuân Chính (GV trường THCS Hưng Thái) Ứng dụng kỹ thuật dạy học mảnh ghép và khăn trải bàn vào dạy chủ đề hô hấp - Sinh học 8, nhằm nâng cao tính tích cực cho học sinh (16/02/2017)
123456