Tổng truy cập: 2,015,935 (Hôm nay: 650 online: 48) Toàn huyện: 183,022,042 (Hôm nay: 3,566 online: 191) Đăng nhập
UBND HUYỆN NINH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN
Số/Kí hiệu văn bản: THCS
Thể loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Phòng giáo dục
Ngày tháng ban hành: 27/8/2018
Người kí văn bản: Lê Tiến Đạt
Người gửi: Đặng Văn Thanh
Số lần xem: 326

HyperLink
CV số 56 v/v Đăng ký khảo sát chọn đội tuyển học sinh giỏi lớp 9 năm học 2018-2019
VĂN BẢN KHÁC
THCS: Thời khóa biểu thi giảng Hội thi GVDG cấp THCS năm học 2018 - 2019 (10/12/2018)
THCS: Kế hoạch thi giảng Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS năm học 2018 - 2019 (03/12/2018)
CV số 131 (TH và THCS) Về việc tổ chức thi Olympic Tiếng Anh(IOE) trên Internet đối với học sinh phổ thông, năm học 2018-2019 (29/11/2018)
THCS: Danh sách các phòng kiểm tra năng lực giáo viên và điều động coi kiểm tra (28/11/2018)
CV Số: 126 /PGD&ĐT V/v tham dự hội thảo góp ý tài liệu giảng dạy về chăm sóc mắt (21/11/2018)
CV 93-THCS: Triệu tập cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn tích hợp GDQP-AN và tập huấn tổ trưởng/nhóm trưởng chuyên môn (06/11/2018)
CV số 87/PGD&ĐT-THCS: Tham gia tổ chức dạy học thực nghiệm Dự án "Mắt sáng học hay" (01/11/2018)
THCS: Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2018-2019 (25/10/2018)
THCS: Sinh hoạt chuyên môn dành cho giáo viên tiếng Anh năm học 2018-2019 (13/10/2018)
CV số 75 V/v Triển khai công tác bồi dưỡng các đội tuyển học sinh giỏi thi tỉnh năm học 2018-2019 (10/10/2018)
THCS: Kiểm tra, rà soát, tăng cường công tác thư viện trường học (01/10/2018)
THCS: Khảo sát học sinh giỏi lớp 9 đợt 2 năm học 2018-2019 (01/10/2018)
THCS: Tổ chức cuộc thi KHKT và thi đồ dùng dạy học tự làm năm học 2018-2019 (17/09/2018)
THCS: Kế hoạch khảo sát học sinh giỏi lớp 9 năm học 2018-2019 (15/09/2018)
THCS: Giới thiệu đề khảo sát học sinh giỏi lớp 9 năm học 2018 - 2019 (13/09/2018)
THCS: Dự thảo Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Giáo dục năm học 2018-2019 (08/09/2018)
THCS: Triệu tập tập huấn triển khai thực hiện phần mềm quản lý ngân hàng đề thi (28/08/2018)
CV số 56 v/v Đăng ký khảo sát chọn đội tuyển học sinh giỏi lớp 9 năm học 2018-2019 (27/08/2018)
THCS: Đôn đốc Hiệu trưởng các trường THCS tham gia các lớp bồi dưỡng hè 2018 (16/08/2018)
THCS: Kế hoạch bồi dưỡng CBQL, giáo viên, nhân viên hè 2018 (13/08/2018)
THCS: Triệu tập cốt cán các bộ môn tham gia tập huấn hè 2018 (09/08/2018)
THCS: Triệu tập họp cốt cán các bộ môn (04/08/2018)
THCS: Triệu tập giáo viên tiếng Anh tham gia tập huấn hè 2018 (03/08/2018)
THCS: Điều động coi và chấm khảo sát năng lực tiếng Anh của học sinh lớp 6 năm học 2018-2019 (30/07/2018)
THCS: Kế hoạch khảo sát năng lực tiếng Anh của học sinh lớp 6 năm học 2018 - 2019 (27/07/2018)
THCS: Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2018 - 2019 (20/06/2018)
THCS: Báo cáo kết quả thi vào THPT năm học 2018-2019 (15/06/2018)
THCS: Hướng dẫn thi KHKT và Đồ dùng dạy học tự làm năm học 2018-2019 (28/05/2018)
THCS (Khẩn): Đôn đốc nộp báo cáo (21/05/2018)
THCS: Hướng dẫn báo cáo Tiếng Anh cuối năm (15/05/2018)
12345678910...