Tổng truy cập: 3,214,740 (Hôm nay: 346 online: 03) Toàn huyện: 190,232,970 (Hôm nay: 457 online: 180) Đăng nhập
UBND HUYỆN NINH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN
Số/Kí hiệu văn bản: Kết quả sáng kiến
Thể loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Phòng giáo dục
Ngày tháng ban hành: 28/3/2019
Người kí văn bản: Thủ trưởng
Người gửi: Đặng Văn Thanh
Số lần xem: 2604

HyperLink
Thông báo kết quả chấm sáng kiến và việc nhận đơn phúc khảo kết quả sáng kiến cấp cơ sở ngành giáo dục huyện Ninh Giang năm học 2018 – 2019.
VĂN BẢN KHÁC
(MN,TH,THCS) CV 30 Hướng dẫn viết, rà soát, nộp SK năm học 2020-2021 (24/02/2021)
Hướng dẫn viết, chấm và công nhận sáng kiến năm học 2020-2021 của Sở GD&ĐT (24/01/2021)
CV số 07 của Hội đồng TĐKT huyện về hướng dẫn công tác bình xét khen thưởng năm học 2019-2020 (02/07/2020)
Quyết định số 01 của HĐ chấm,xét SK về việc công nhận SK cấp cơ sở năm học 2019-2020 (25/06/2020)
Thông báo kết quả chấm, xét Sáng kiến cấp cơ sở năm học 2019-2020 (15/06/2020)
TB số 64/ TB-PGDĐT về nộp Sáng kiến năm học 2019-2020 (28/04/2020)
(MN,TH,THCS) Báo cáo bổ sung danh sách đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở từ 2015-2019 (16/04/2020)
(MN,TH,THCS) Báo cáo số liệu khen thưởng giai đoạn từ năm 2015 đến 2019 ( nộp ngày 17/4/2020) (15/04/2020)
CV số 39/ CV-PGD&ĐT về việc hướng dẫn rà soát và nộp sáng kiến năm học 2019-2020 (13/03/2020)
(UBND huyện) tổ chức thăm, chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 (14/11/2019)
Phòng nội vụ thông báo: chi trả tiền thưởng các danh hiệu LĐTT và CSTĐ cấp CS (năm học 2018-2019) trong ngày hôm nay (12/11/2019) đề nghị các trường cử người xuống lấy (12/11/2019)
Số: 74 /PGD&ĐT-VP V/v hướng dẫn đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 15 năm 2020 (05/11/2019)
(HĐTĐKT huyện) Đăng ký các danh hiệu thi đua năm học 2019-2020 (03/10/2019)
(Sở GD&ĐT) Vv tổ chức các cuộc thi năm học 2019-2020 (10/09/2019)
Số: 61 /PGD&ĐT-VP V/v tổ chức các hoạt động đầu năm học 2019 - 2020 (23/08/2019)
(UBND huyện) KẾ HOẠCH Tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2018 – 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 (16/08/2019)
Số: 48 /PGDĐT-VP V/v: Đăng kí hồ sơ, sổ sách quản lý trường học năm học 2019 - 2020 (05/07/2019)
Số 43 /PGD&ĐT V/v Hướng dẫn xét khen thưởng và kỉ niệm chương "Vì sự nghiệp Giáo dục" của Bộ GD&ĐT (05/06/2019)
Danh sách sáng kiến cấp ngành năm học 2018 - 2019 (24/05/2019)
KẾ HOẠCH số 01/KH-KTĐ Thực hiện công tác tổng hợp kết quả các phong trào thi đua của các khối trường trong huyện Ninh Giang năm học 2018 – 2019 (11/05/2019)
Cv của HĐ TĐKT huyện về việc tổng kết phong trào thi đua và bình xét khen thưởng năm học 2018 - 2019 (04/04/2019)
Thông báo kết quả phúc khảo sáng kiến cấp cơ sở năm học 2018 - 2019 (18/04/2019)
Thông báo kết quả chấm sáng kiến và việc nhận đơn phúc khảo kết quả sáng kiến cấp cơ sở ngành giáo dục huyện Ninh Giang năm học 2018 – 2019. (30/03/2019)
Số: 07 /PGDĐT-THTĐ V/v: Hướng dẫn rà soát và nộp sáng kiến năm học 2018 - 2019 (31/01/2019)
Số: 146 /PGD&ĐT-VP V/v tập huấn công tác truyền thông giáo dục năm 2018 (19/12/2018)
Thông báo: lấy hồ sơ, sổ sách quản lý năm học 2018 - 2019 (đợt 2) (29/10/2018)
Cv số 81 THÔNG BÁO Về việc nhận tiền thưởng các danh hiệu khen cao của Tập thể, cá nhân năm học 2017-2018 và tiền kỉ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục năm 2017 . (23/10/2018)
Số: 01/ THTĐV/vHướng dẫn chuẩn bị hồ sơ Thi đua - Khen thưởng và hồ sơ Văn thư lưu trữ phục vụ công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành của Sở GD&ĐT năm 2018 (05/10/2018)
(Sở GD&ĐT) các chỉ tiêu cơ bản năm học 2018 - 2019 (24/09/2018)
(Sở GD&ĐT) về việc tổ chức các cuộc thi năm học 2018 - 2019 (24/09/2018)
12345