Tổng truy cập: 2,388,736 (Hôm nay: 677 online: 52) Toàn huyện: 185,775,824 (Hôm nay: 4,659 online: 196) Đăng nhập
UBND HUYỆN NINH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN
Số/Kí hiệu văn bản: số 18/CV-BTC
Thể loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Huyện
Ngày tháng ban hành: 10/6/2019
Người kí văn bản: Phó TB TCHU
Người gửi: Bùi Hữu Luyến
Số lần xem: 455

HyperLink
( MN,TH,THCS) Lich của BTC huyện ủy về rà soát, quy hoạch CBQL các trường;
VĂN BẢN KHÁC
(MN,TH,THCS) Giấy mời dự hội nghị giao ban BTCB quý III- 2019 (16/08/2019)
Biểu mẫu kèm theo Công văn số 55 (31/07/2019)
(MN,TH,THCS) CV số 55 VV khảo sát nhu cầu đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn (31/07/2019)
(THCS) Vv rà soát lại quy mô số lớp, số học sinh năm học 2019-2020 (30/07/2019)
(MN,TH,THCS) Đưa lại thông tin: Lịch và danh sách các lớp BD theo tiêu chuẩn CDNNGV MN,PT năm 2019 (10/07/2019)
Khẩn ( MN,TH,THCS) TB về bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN GV năm 2019 (08/07/2019)
(MN,TH,THCS) CV số 28 - PNV về báo cáo số lượng, chất lượng viên chức (04/07/2019)
( MN,TH,THCS) Biểu mẫu rà soát theo công văn 844 của Sở GD&ĐT (17/06/2019)
CV số 844/SGD-TCCB của Sở GD&DDT về rà soát nhu cầu thăng hạng GV mầm non, phổ thông (17/06/2019)
( MN,TH,THCS) Lich của BTC huyện ủy về rà soát, quy hoạch CBQL các trường; (10/06/2019)
(THCS) Mẫu báo cáo hoạt động TTHTCĐ (nộp trước 10/6/2019) (04/06/2019)
(THCS) Giấy mời dự hội nghị tập huấn Trung tâm học tập cộng đồng năm 2019 (27/05/2019)
Biểu mẫu rà soát thông tin Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng (24/05/2019)
(MN,TH,THCS) CV số 35 Hướng dẫn đánh giá xếp loại CC.VC.NLĐ năm học 2018-2019 (09/05/2019)
(MN,TH,THCS) GM dự hội nghị giao ban BTCB Quý II-2019 (chiều thứ 4- 8/5) (06/05/2019)
CV số 30 (MN, TH, THCS) Báo cáo kế hoạch học sinh năm học 2019 - 2020 (23/04/2019)
Khẩn (MN,TH, THCS) Báo cáo danh sách Giáo viên hợp đồng lao động từ 2015 trở về trước (nộp vào sáng 12/4/2019) (11/04/2019)
(MN) CV tập huấn thông tư quy định chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non (28/03/2019)
Kế hoạch của UBND huyện khắc phục tồn tại về hồ sơ của CBQL sau thanh tra của SNV (25/03/2019)
(MN,TH,THCS) CV báo cáo về kế hoạch bồi dưỡng giáo viên theo tiêu chuẩn CDNN năm 2019 (Nộp 27/3/2019) (25/03/2019)
CV UBND huyện v/v lập danh sách đăng ký nâng bậc lương trước thời hạn cho CB,CC,VC,NLĐ năm 2019 (22/03/2019)
(MN,TH,THCS) GM đ/c Bí thư chi bộ dự Hội nghị tâp huấn nội dung sinh hoạt chi bộ (chiều 28/2/2019) (22/02/2019)
(MN, TH, THCS) CV Phòng nội vụ v/v rà soát trình độ đào tạo bồi dưỡng nguồn quy hoạch cán bộ quản lý các trường (19/02/2019)
(CV của UBND huyện) Chi trả tiền công đối với lao động hợp đồng tại các trường MN, TH, THCS tháng 1 và 2 năm 2019 (30/01/2019)
(TH,THCS) Công văn 03 tập huấn quy định về chuẩn HT, GVPT (từ chiều 17/01/2019) (15/01/2019)
(TH,THCS) Công văn số 41/SGDĐT-TCCB tập huấn quy định chuẩn HT-GVPT (15/01/2019)
Công văn số 450 của Phòng Nội vụ về việc chuyển địa điểm lớp bồi dưỡng nghiệp vụ QLGD (30/11/2018)
(TH) Hướng dẫn vào các biểu mẫu theo Cv 3541 thẩm định ngày 28/11/2018 (26/11/2018)
(THCS) Hướng dẫn nộp các biều mẫu HĐLĐ theo công văn 3541 của UBND tỉnh (24/11/2018)
CV số 47 của Phòng nội vụ (MN,TH,THCS) V/v hoàn thiện hồ sơ cán bộ, công chức, phục vụ công tác thanh tra (21/11/2018)
123456