Tổng truy cập: 2,973,980 (Hôm nay: 202 online: 32) Toàn huyện: 190,232,970 (Hôm nay: 357 online: 213) Đăng nhập
UBND HUYỆN NINH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN
Số/Kí hiệu văn bản: Số 186/PGDĐT
Thể loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Phòng giáo dục
Ngày tháng ban hành: 14/7/2020
Người kí văn bản: Trưởng phòng
Người gửi: Bùi Hữu Luyến
Số lần xem: 380

HyperLink
CV 186 của PGDĐT về thu học phí, tiền học trực tuyến và tiền trông giữ phương tiện năm học 2019-2020
VĂN BẢN KHÁC
CV 186 của PGDĐT về thu học phí, tiền học trực tuyến và tiền trông giữ phương tiện năm học 2019-2020 (17/07/2020)
TTr: Thông báo thanh tra chuyên ngành Quý II.2020 (13/05/2020)
TTr: Thông báo thanh tra chuyên ngành tháng 12/2019. (26/11/2019)
TTr: Thông báo một số nội dung công việc cần hoàn thành đối với các đồng chí Cộng tác viên thanh tra (CTVTT) nhiệm kỳ 2019-2022 (09/10/2019)
TTr: Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm học (03/10/2019)
TTr: Kế hoạch công tác pháp chế năm học 2019-2020 (01/10/2019)
TTr: V/v thanh tra đầu năm học 2019-2020 (27/09/2019)
TTr: Thông báo tâp huấn Cộng tác viên thanh tra (CTVTT), nhiệm kỳ 2019-2022. (17/09/2019)
TTr: Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Ngành GD&ĐT huyện Ninh Giang (19/04/2019)
TTr: Thông báo thanh tra trường MN Nghĩa An, danh sách triệu tập CTVTT (25/03/2019)
TTr: Thông báo thanh tra, danh sách triệu tập Cộng tác viên thanh tra tháng 3/2019 (14/03/2019)
TTr: Về việc rà soát dữ liệu học sinh tốt nghiệp năm học 2017-2018 (20/02/2019)
(MN,TH,THCS) CV số 143 V/v thông báo dự thảo kết luận thanh tra chuyên ngành Phòng GD&ĐT (11/12/2018)
TTra: Thông báo thanh tra chuyên ngành tháng 12 (28/11/2018)
TTr: Thông báo thanh tra chuyên ngành tháng 11 năm 2018 (22/11/2018)
91/TB-PGD&ĐT-TTrCông bố Quyết định thanh tra chuyên ngành Trường THCS Hưng Long (05/11/2018)
KH số 33 / PGD&ĐT-TTra: Kế hoạch công tác pháp chế trường học năm học 2018-2019 (01/11/2018)
Ttra: Lich tập huấn cộng tác viên thanh tra (24/10/2018)
CV số 76 thông báo, công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành Phòng GD&ĐT huyện Ninh Giang (10/10/2018)
TTr: Thông báo lịch kiểm tra thực hiện nhiệm vụ đầu năm học 2018-2019 (01/10/2018)
TTr: Đôn đốc, nhắc nhở lịch tập huấn kiểm tra, giám sát (01/10/2018)
Số: 68 /PGD&ĐT-TTr Về việc chuẩn bị đón Đoàn thanh tra chuyên ngành Sở GD&ĐT (20/09/2018)
KH số 20b/TTr Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học 2018-2019 (17/09/2018)
TTr: Kế hoạch tổ chức các Đoàn tham quan ngày sách- triển lãm (13/04/2018)
TTr: Đôn đốc các trường nộp báo cáo thanh tra (27/03/2018)
TTr: Giấy triệu tập số 01 (16/03/2018)
TTr: Thông báo thanh tra Phòng GD&ĐT, nhà trường tháng 4/2018; Yêu cầu các nhà trường chuẩn bị đón Đoàn thanh tra Sở GD&ĐT (09/03/2018)
(TTr): Thông báo kết luận thanh tra tháng 11 và lịch thanh tra tháng 01.2018, Triệu tập CTVTT (26/01/2018)
TTr: Thông báo thanh tra chuyên ngành, triệu tập CTVTT (02/11/2017)
TTr: Công văn về việc triển khai thực hiện cuộc vận động ủng hộ Quỹ Hội người mù huyện Ninh Giang (10/10/2017)
12