Tổng truy cập: 3,758,754 (Hôm nay: 301 online: 44) Toàn huyện: 190,232,970 (Hôm nay: 321 online: 167) Đăng nhập
UBND HUYỆN NINH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN
Số/Kí hiệu văn bản: Số 47/CV-PGDĐT
Thể loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Phòng giáo dục
Ngày tháng ban hành: 31/3/2021
Người kí văn bản: Trưởng phòng
Người gửi: Nguyễn Thị Thắm
Số lần xem: 392

HyperLink
Mầm non: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDMN khi trẻ trở lại trường học sau thời gian nghỉ học phòng chống dịch Covid-19
VĂN BẢN KHÁC
MN: Công văn của Sở GD&ĐT về việc triển khai phân hệ phần mềm quản lí và thực hiện xây dựng Kế hoạch giáo dục trong cơ sở GDMN (02/11/2021)
MN: Công văn hướng dẫn thực hiện chủ đề năm học "Xây dựng trường mầm non xanh - an toàn - thân thiện" (02/11/2021)
MN: Kế hoạch tổ chức các hội thi GDMN năm học 2021- 2022 (01/11/2021)
MN: Giấy triệu tập CBQL, GVMN tham gia các lớp tập huấn do Sở GD&ĐT tổ chức (27/10/2021)
MN: Hướng dẫn công tác tổ chức ăn bán trú trong các trường mầm non (05/10/2021)
Kế hoạch giáo dục mầm non huyện Ninh Giang năm học 2021- 2022 (17/09/2021)
MN: Giấy mời dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ GDMN năm học 2021- 2022 (13/09/2021)
MN: Kế hoạch thực hiện chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" giai đoạn 2021-2025 (01/09/2021)
Mầm non: Kế hoạch kiểm tra các trường mầm non hè 2021 (21/07/2021)
Mầm non: Công văn về việc tổ chức hoạt động hè 2021 và chuẩn bị các điều kiện cho năm học 2021-2022 (29/06/2021)
Giấy mời dự Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2020-2021 (24/06/2021)
GDMN: Về việc thu hồ sơ phục vụ công tác kiểm tra, đánh giá thực hiện nhiệm vụ GDMN cuối năm học 2020-2021 (27/05/2021)
GDMN: Thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm cuối năm học 2020-2021 (20/05/2021)
CV số 80/PGDĐT vv bố trí hoạt động GD tại một số trường MN trước diễn biến dịch Covid-19 (06/05/2021)
Mầm non: Thông báo kiểm tra công tác chỉ đạo, quản lí, thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học 2020-2021 (29/04/2021)
Mầm non: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDMN khi trẻ trở lại trường học sau thời gian nghỉ học phòng chống dịch Covid-19 (31/03/2021)
Mầm non: Công văn về việc thực hiện nhiệm vụ GDMN trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 (24/02/2021)
Mầm non: Hướng dẫn "Xây dựng thư viện thân thiện trong trường mầm non" (07/12/2020)
Mầm non: Kế hoạch tổ chức Hội thảo "Xây dựng thư viện thân thiện trong trường Mầm non" (01/12/2020)
Giấy triệu tập CBQL, GVMN tham gia lớp tập huấn chuyên môn do Sở GD&ĐT tổ chức (06/11/2020)
Mầm non: Hướng dẫn tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyên cấp học mầm non năm học 2020-2021 (05/11/2020)
Mầm non: Kế hoạch tổ chức các Hội thi Giáo dục mầm non năm học 2020-2021 (02/11/2020)
Mầm non: Công văn hướng dẫn thực hiện các nội dung chuyên môn đối với các trường mầm non sau sáp nhập trên địa bàn huyện Ninh Giang từ năm học 2020-2021 (22/09/2020)
Mầm non: Kế hoạch Giáo dục mầm non huyện Ninh Giang năm học 2020-2021 (22/09/2020)
Mầm non: Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lí, giáo viên mầm non huyện Ninh Giang năm học 2020-2021 (07/08/2020)
GDMN: Công văn về việc tổ chức chăm sóc giáo dục trẻ trong hè 2020 và chuẩn bị các điều kiện phục vụ năm học 2020-2021 (03/07/2020)
Giấy mời dự hội nghị Tổng kết 05 năm thực hiện chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" giai đoạn 2016-2020 (15/06/2020)
GDMN: Hướng dẫn tổ chức, chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non đáp ứng yêu cầu chương trình GDMN trong bối cảnh phòng chống dịch Covid-19 (21/04/2020)
GDMN: Kế hoạch số 53/KH-PGDĐT của PGD&ĐT về thực hiện Chuyên đề Phòng chống bạo hành trẻ (08/04/2020)
GDMN: Công văn về việc đảm bảo an toàn; phòng chống bạo hành trẻ em trong các trường mầm non (02/04/2020)
12345