UBND HUYỆN NINH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 4,184,777 (Hôm nay: 820 online: 44) Toàn huyện: 190,232,970 (Hôm nay: 3,228 online: 268) Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN
Số/Kí hiệu văn bản: Chung
Thể loại văn bản: Quản lí
Ngày tháng ban hành: 8/1/2018
Người kí văn bản: Thủ trưởng
Người gửi: Đặng Văn Thanh
Số lần xem: 1558
 
HyperLink
Thu_tuc_7_sat_nhap_chia_tach_truong_tieu_hoc
VĂN BẢN KHÁC
Trường THCS Ninh Hải xây dựng Chiến lược phát triển giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2025 (10/07/2019)
Thu_tuc_2_cho_phep_nha_truong_nha_tre_hoat_dong (31/07/2018)
Thu_tuc_3_sat_nhap_chia_tach_nha_truong_nha_tre (31/07/2018)
Thu_tuc_4_giai_the_nha_truong_nha_tre (31/07/2018)
Thu_tuc_5_cho_phep_thanh_lap_truong_tieu_hoc (31/07/2018)
Thu_tuc_6_cho_phep_hoat_dong_truong_tieu_hoc (31/07/2018)
Thu_tuc_7_sat_nhap_chia_tach_truong_tieu_hoc (31/07/2018)
Thu_tuc_8_giai_the_truong_tieu_hoc (31/07/2018)
Thu_tuc_9_thanh_lap_trung_tam_hoc_tap_cong_dong_tai_xa_phuong_thi_tran (31/07/2018)
Thu_tuc_10_giai_the_trung_tam_hoc_tap_cong_dong_tai_xa_phuong_thi_tran_UBND_huyen (31/07/2018)
Thu_tuc_10_giai_the_trung_tam_hoc_tap_cong_dong_tai_xa_phuong_thi_tran_UBND_huyen (31/07/2018)
Thu_tuc_11_thanh_lap_cho_phep_thanh_lap_truong_trung_hoc_co_so (31/07/2018)
Thu_tuc_12_cho_phep_hoat_dong_giao_duc_truong_trung_hoc_co_so (31/07/2018)
Thu_tuc_13_sat_nhap_chia_tach_truong_trung_hoc_co_so (31/07/2018)
Thu_tuc_15_chuyen_doi_co_so_giao_duc_mam_non_ban_cong_sang_co_so_giao_duc_mam_non_dan_lap (31/07/2018)
Thu_tuc_16_chuyen_doi_co_so_giao_duc_mam_non_ban_cong_sang_co_so_giao_duc_mam_non_cong_lap (31/07/2018)
Thu_tuc_17_chuyen_truong_doi_voi_hoc_sinh_THCS (31/07/2018)
Thu_tuc_18_cong_nhan_xa_dat_chuan_PCGD (31/07/2018)
Thủ tục 19 Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu (31/07/2018)
Thủ tục 20 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học (31/07/2018)
Thủ tục 21 Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã (31/07/2018)
Thủ tục 22 Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi (PCGDMNTNT) đối với đơn vị cấp cơ sở (31/07/2018)
Thủ tục 23 Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học cơ sở (31/07/2018)
Thủ tục 24: Thủ tục cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc (31/07/2018)
Thủ tục 25 Thủ tục Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ (31/07/2018)
Đề đáp án Ktr HKII NH2017-2018 môn: Ngữ văn, Toán, Sinh học, Hóa học,Lịch sử (khối 6,7,8) năm học 2017 - 2018 (14/05/2018)
Đáp án đề kiểm tra Vật lý, địa lí (2017 - 2018) (14/05/2018)
THCS. Đề đáp án Ktr HKII NH2017-2018 môn: Ngữ văn, Toán, Sinh học, Hóa học,Lịch sử. (11/05/2018)
THCS. Đề đáp án Ktr HKII NH2017-2018 môn: Ngữ văn, Toán, Sinh học, Hóa học,Lịch sử. (11/05/2018)
Tiếng anh 6,7,8 theo chương trình mới (11/05/2018)
1234567
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
Địa chỉ: huyện Ninh Giang - Tỉnh Hải Dương
Trưởng phòng: Phạm Phú Tùng
Đăng nhập