UBND HUYỆN NINH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 3,758,760 (Hôm nay: 306 online: 49) Toàn huyện: 190,232,970 (Hôm nay: 322 online: 174) Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN
Số/Kí hiệu văn bản: Chung
Thể loại văn bản: Quản lí
Ngày tháng ban hành: 8/1/2018
Người kí văn bản: Thủ trưởng
Người gửi: Đặng Văn Thanh
Số lần xem: 1303
 
HyperLink
Thu_tuc_7_sat_nhap_chia_tach_truong_tieu_hoc
VĂN BẢN KHÁC
Trường THCS Ninh Hải xây dựng Chiến lược phát triển giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2025 (10/07/2019)
Thu_tuc_2_cho_phep_nha_truong_nha_tre_hoat_dong (31/07/2018)
Thu_tuc_3_sat_nhap_chia_tach_nha_truong_nha_tre (31/07/2018)
Thu_tuc_4_giai_the_nha_truong_nha_tre (31/07/2018)
Thu_tuc_5_cho_phep_thanh_lap_truong_tieu_hoc (31/07/2018)
Thu_tuc_6_cho_phep_hoat_dong_truong_tieu_hoc (31/07/2018)
Thu_tuc_7_sat_nhap_chia_tach_truong_tieu_hoc (31/07/2018)
Thu_tuc_8_giai_the_truong_tieu_hoc (31/07/2018)
Thu_tuc_9_thanh_lap_trung_tam_hoc_tap_cong_dong_tai_xa_phuong_thi_tran (31/07/2018)
Thu_tuc_10_giai_the_trung_tam_hoc_tap_cong_dong_tai_xa_phuong_thi_tran_UBND_huyen (31/07/2018)
Thu_tuc_10_giai_the_trung_tam_hoc_tap_cong_dong_tai_xa_phuong_thi_tran_UBND_huyen (31/07/2018)
Thu_tuc_11_thanh_lap_cho_phep_thanh_lap_truong_trung_hoc_co_so (31/07/2018)
Thu_tuc_12_cho_phep_hoat_dong_giao_duc_truong_trung_hoc_co_so (31/07/2018)
Thu_tuc_13_sat_nhap_chia_tach_truong_trung_hoc_co_so (31/07/2018)
Thu_tuc_15_chuyen_doi_co_so_giao_duc_mam_non_ban_cong_sang_co_so_giao_duc_mam_non_dan_lap (31/07/2018)
Thu_tuc_16_chuyen_doi_co_so_giao_duc_mam_non_ban_cong_sang_co_so_giao_duc_mam_non_cong_lap (31/07/2018)
Thu_tuc_17_chuyen_truong_doi_voi_hoc_sinh_THCS (31/07/2018)
Thu_tuc_18_cong_nhan_xa_dat_chuan_PCGD (31/07/2018)
Thủ tục 19 Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu (31/07/2018)
Thủ tục 20 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học (31/07/2018)
Thủ tục 21 Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã (31/07/2018)
Thủ tục 22 Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi (PCGDMNTNT) đối với đơn vị cấp cơ sở (31/07/2018)
Thủ tục 23 Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học cơ sở (31/07/2018)
Thủ tục 24: Thủ tục cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc (31/07/2018)
Thủ tục 25 Thủ tục Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ (31/07/2018)
Đề đáp án Ktr HKII NH2017-2018 môn: Ngữ văn, Toán, Sinh học, Hóa học,Lịch sử (khối 6,7,8) năm học 2017 - 2018 (14/05/2018)
Đáp án đề kiểm tra Vật lý, địa lí (2017 - 2018) (14/05/2018)
THCS. Đề đáp án Ktr HKII NH2017-2018 môn: Ngữ văn, Toán, Sinh học, Hóa học,Lịch sử. (11/05/2018)
THCS. Đề đáp án Ktr HKII NH2017-2018 môn: Ngữ văn, Toán, Sinh học, Hóa học,Lịch sử. (11/05/2018)
Tiếng anh 6,7,8 theo chương trình mới (11/05/2018)
1234567
VĂN BẢN TỪ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Đang load thông tin...
Đang load thông tin...
LIÊN KẾT WEBSITE
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
Địa chỉ: huyện Ninh Giang - Tỉnh Hải Dương
Trưởng phòng: Phạm Phú Tùng
Đăng nhập