UBND HUYỆN NINH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 2,139,209 (Hôm nay: 672 online: 63) Toàn huyện: 184,392,359 (Hôm nay: 4,943 online: 213) Đăng nhập

THỐNG KÊ SÁCH, ẤN PHẨM VÀ TẠP CHÍ

Xem thống kê mượn và trả của các trường

Thông tin chungSách và ấn phẩmTạp chíTổng hợp chung
STTĐơn vị/websiteSố lượngTiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Tỉ lệ sách-tạp chí/HS
1 Tiểu học Hiệp Lực - Ninh Giang 294867179400109590539104043762333108.17
2 Tiểu học Vĩnh Hoà - Ninh Giang 483482254000931748521057658973921011.13
3 Tiểu học Ninh Thành - Ninh Giang 4915803533807321001980056479037318018.45
4 Tiểu học Tân Hương - Ninh Giang 329641262500109590539104391503164107.28
5 Tiểu học Đông Xuyên - Ninh Giang 63661197563007518846000711712860230016.32
6 Tiểu học Ninh Hải - Ninh Giang 68701143046467014956910757111926155614.85
7 Tiểu học Hồng Dụ - Ninh Giang 4832951734576727334410550410250786721.75
8 Tiểu học Hồng Thái - Ninh Giang 396371758679268516500042317692367911.22
9 Tiểu học Hồng Phong - Ninh Giang 5598808866441095905391066938994055414.81
10 Tiểu học Kiến Quốc - Ninh Giang 631290063055676523740069889530045512.55
11 Tiểu học Hồng Phúc - Ninh Giang 135125165500110295409102453347064107.26
12 Tiểu học Tân Phong - Ninh Giang 454180513728874105975005415911112288.66
13 Tiểu học Hưng Long - Ninh Giang 39039570285110959053910499810475676113.15
14 Tiểu học Hưng Thái - Ninh Giang 3199600218591095905391042946907576911.1
15 Tiểu học Văn Giang - Ninh Giang 4409675126001095905391055047656651013.42
16 Tiểu học Văn Hội - Ninh Giang 5422785313001095905391065178758521023.78
17 Tiểu học Tân Quang - Ninh Giang 3419713172451095905391045148037115514.56
18 Tiểu học Quang Hưng - Ninh Giang 39847973749015061511921054909485670031.37
19 Tiểu học Hoàng Hanh - Ninh Giang 410573001400285930325810696410332721019.73
20 Tiểu học An Đức - Ninh Giang 258851146810109590539103683602007209.72
21 Tiểu học Hồng Đức - Ninh Giang 258541159900109590539103680502138106.75
22 Tiểu học Vạn Phúc - Ninh Giang 353576321335202328306510555810462784517.76
23 Tiểu học Ninh Hoà - Ninh Giang 2663532594001048859421037116185361024.58
24 Tiểu học Nghĩa An - Ninh Giang 406666922202109590539105161759761126.56
25 Tiểu học Ứng Hoè - Ninh Giang 574612772716510728862410681813658957513.29
26 Tiểu học Quyết Thắng - Ninh Giang 551512786592810959053910661013691983825.33
27 THCS Ninh Giang - Ninh Giang 3313930401000033139304010014.53
28 THCS Hiệp Lực - Ninh Giang 3062614737007461185650038087333020013.13
29 THCS Đồng Tâm - Ninh Giang 2845627264977691004650036147277299718.92
30 THCS Vĩnh Hoà - Ninh Giang 5036988510280050369885102817.19
31 THCS Ninh Thành - Ninh Giang 330276387875644939450039468578237521.45
32 THCS Tân Hương - Ninh Giang 5125812415399041230129860299354283715.82
33 THCS Đông Xuyên - Ninh Giang 3213511011003767100032505177210013.54
34 THCS Ninh Hải - Ninh Giang 335850013500201400003378501535009.2
35 THCS Hồng Dụ - Ninh Giang 4575970227560045759702275637.81
36 THCS Hồng Thái - Ninh Giang 3440701701150034407017011512.93
37 THCS Hồng Phong - Ninh Giang 55481110589105634590900611111564981021.9
38 THCS Kiến Quốc - Ninh Giang 4039720538280040397205382812.2
39 THCS Hồng Phúc - Ninh Giang 39406066307011661453170051067519477022.01
40 THCS Tân Phong - Ninh Giang 4912111962923921148000500411311092313.94
41 THCS Hưng Long - Ninh Giang 461889979514145520789300607311076881425.2
42 THCS Hưng Thái - Ninh Giang 436294635200311731210200747912584540030.04
43 THCS Văn Giang - Ninh Giang 4454104812900218124352500663512916540026.65
44 THCS Văn Hội - Ninh Giang 4718113315100176018255400647813157050032.39
45 THCS Tân Quang - Ninh Giang 432110245890000432110245890015.06
46 THCS Quang Hưng - Ninh Giang 1872325797000018723257970015.22
47 THCS Hoàng Hanh - Ninh Giang 3591622429406931213350042847437644017.14
48 THCS An Đức - Ninh Giang 331866762200255432200035737108420014.76
49 THCS Hồng Đức - Ninh Giang 512710197530089212706500601911468180018.46
50 THCS Vạn Phúc - Ninh Giang 34509710180031123389000376112049080017.74
51 THCS Ninh Hoà - Ninh Giang 1470310412220014703104122216.33
52 THCS Nghĩa An - Ninh Giang 480593012829430774468052351007575099.17
53 THCS Ứng Hoè - Ninh Giang 44999206050064111391500514010345200013.46
54 THCS Quyết Thắng - Ninh Giang 224832832320374666350026223949582013.66
55 THCS Thành Nhân - Ninh Giang 23531691494289090983003243260132426.4
Đăng nhập