UBND HUYỆN NINH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 1,936,483 (Hôm nay: 68 online: 29) Toàn huyện: 182,285,785 (Hôm nay: 6,832 online: 241) Đăng nhập

THỐNG KÊ SÁCH, ẤN PHẨM VÀ TẠP CHÍ

Xem thống kê mượn và trả của các trường

Thông tin chungSách và ấn phẩmTạp chíTổng hợp chung
STTĐơn vị/websiteSố lượngTiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Tỉ lệ sách-tạp chí/HS
1 Tiểu học Hiệp Lực - Ninh Giang 290966596100109590539104004756500108.09
2 Tiểu học Vĩnh Hoà - Ninh Giang 451068210000931748521054417569521010.5
3 Tiểu học Ninh Thành - Ninh Giang 483980353380588723330054278758668017.74
4 Tiểu học Tân Hương - Ninh Giang 329641262500109590539104391503164107.28
5 Tiểu học Đông Xuyên - Ninh Giang 63661197563007518846000711712860230016.32
6 Tiểu học Ninh Hải - Ninh Giang 66761098876467014956910737711484455614.46
7 Tiểu học Hồng Dụ - Ninh Giang 4832951734576727334410550410250786721.75
8 Tiểu học Hồng Thái - Ninh Giang 394371438679178321600041217465467910.93
9 Tiểu học Hồng Phong - Ninh Giang 5598808866441095905391066938994055414.81
10 Tiểu học Kiến Quốc - Ninh Giang 631290063055676523740069889530045512.55
11 Tiểu học Hồng Phúc - Ninh Giang 135125165500109590539102446342194107.24
12 Tiểu học Tân Phong - Ninh Giang 44907912932881091535005300882828288.48
13 Tiểu học Hưng Long - Ninh Giang 38279421785110959053910492210327176112.95
14 Tiểu học Hưng Thái - Ninh Giang 3199600218591095905391042946907576911.1
15 Tiểu học Văn Giang - Ninh Giang 4409675126001095905391055047656651013.42
16 Tiểu học Văn Hội - Ninh Giang 5422785313001095905391065178758521023.78
17 Tiểu học Tân Quang - Ninh Giang 3419713172451095905391045148037115514.56
18 Tiểu học Quang Hưng - Ninh Giang 3154581547901095905391042496720870024.28
19 Tiểu học Hoàng Hanh - Ninh Giang 410573001400285930325810696410332721019.73
20 Tiểu học An Đức - Ninh Giang 172830525400109590539102823395793107.45
21 Tiểu học Hồng Đức - Ninh Giang 161129631430109590539102706386853404.97
22 Tiểu học Vạn Phúc - Ninh Giang 351476057335182424362510533810041984517.05
23 Tiểu học Ninh Hoà - Ninh Giang 2652527494001095905391037476180331024.81
24 Tiểu học Nghĩa An - Ninh Giang 168642582502109590539102781516364123.53
25 Tiểu học Ứng Hoè - Ninh Giang 559611657116510728862410666812543357513
26 Tiểu học Quyết Thắng - Ninh Giang 551512786592810959053910661013691983825.33
27 THCS Ninh Giang - Ninh Giang 3313930401000033139304010014.53
28 THCS Hiệp Lực - Ninh Giang 3062614737007461185650038087333020015.54
29 THCS Đồng Tâm - Ninh Giang 282458533497654808850034786662199718.21
30 THCS Vĩnh Hoà - Ninh Giang 5026977250280050269772502817.15
31 THCS Ninh Thành - Ninh Giang 328775218875500679050037878200937523.38
32 THCS Tân Hương - Ninh Giang 365664299675747935179844037365147311.9
33 THCS Đông Xuyên - Ninh Giang 3213511011003767100032505177210014.51
34 THCS Ninh Hải - Ninh Giang 335850013500201400003378501535009.2
35 THCS Hồng Dụ - Ninh Giang 4574969577560045749695775637.8
36 THCS Hồng Thái - Ninh Giang 3430693951150034306939511512.89
37 THCS Hồng Phong - Ninh Giang 383868957260563459090044017354816015.77
38 THCS Kiến Quốc - Ninh Giang 4039720538280040397205382813.46
39 THCS Hồng Phúc - Ninh Giang 39406066307011651452170051057518477022
40 THCS Tân Phong - Ninh Giang 4889110561623921148000498111170962313.87
41 THCS Hưng Long - Ninh Giang 459689376014138019123300597610849931426.21
42 THCS Hưng Thái - Ninh Giang 433893122200291427462200725212058440028.89
43 THCS Văn Giang - Ninh Giang 4443103746900218124352500662412809940026.6
44 THCS Văn Hội - Ninh Giang 4718113315100176018255400647813157050030.7
45 THCS Tân Quang - Ninh Giang 432110245890000432110245890015.21
46 THCS Quang Hưng - Ninh Giang 1872325797000018723257970015.22
47 THCS Hoàng Hanh - Ninh Giang 355561284549473790150040286918604916.11
48 THCS An Đức - Ninh Giang 330265759200255432200035577008120012.84
49 THCS Hồng Đức - Ninh Giang 511310115630079210609000590511176530018.11
50 THCS Vạn Phúc - Ninh Giang 34339619180031123389000374411958080017.74
51 THCS Ninh Hoà - Ninh Giang 8001817852200800181785228.89
52 THCS Nghĩa An - Ninh Giang 48059301282922639286805031969415098.81
53 THCS Ứng Hoè - Ninh Giang 448491295500415710450048999840000012.82
54 THCS Quyết Thắng - Ninh Giang 211331877920238407700023513595492012.24
55 THCS Thành Nhân - Ninh Giang 23531691494289090983003243260132426.4
Đăng nhập