UBND HUYỆN NINH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 2,013,612 (Hôm nay: 1,109 online: 30) Toàn huyện: 183,015,446 (Hôm nay: 7,489 online: 146) Đăng nhập

THỐNG KÊ SÁCH, ẤN PHẨM VÀ TẠP CHÍ

Xem thống kê mượn và trả của các trường

Thông tin chungSách và ấn phẩmTạp chíTổng hợp chung
STTĐơn vị/websiteSố lượngTiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Tỉ lệ sách-tạp chí/HS
1 Tiểu học Hiệp Lực - Ninh Giang 294867179400109590539104043762333108.17
2 Tiểu học Vĩnh Hoà - Ninh Giang 451068210000931748521054417569521010.5
3 Tiểu học Ninh Thành - Ninh Giang 483980353380652867730054918903068017.94
4 Tiểu học Tân Hương - Ninh Giang 329641262500109590539104391503164107.28
5 Tiểu học Đông Xuyên - Ninh Giang 63661197563007518846000711712860230016.32
6 Tiểu học Ninh Hải - Ninh Giang 66761098876467014956910737711484455614.46
7 Tiểu học Hồng Dụ - Ninh Giang 4832951734576727334410550410250786721.75
8 Tiểu học Hồng Thái - Ninh Giang 394371438679178321600041217465467910.93
9 Tiểu học Hồng Phong - Ninh Giang 5598808866441095905391066938994055414.81
10 Tiểu học Kiến Quốc - Ninh Giang 631290063055676523740069889530045512.55
11 Tiểu học Hồng Phúc - Ninh Giang 135125165500110295409102453347064107.26
12 Tiểu học Tân Phong - Ninh Giang 454180513728874105975005415911112288.66
13 Tiểu học Hưng Long - Ninh Giang 39039570285110959053910499810475676113.15
14 Tiểu học Hưng Thái - Ninh Giang 3199600218591095905391042946907576911.1
15 Tiểu học Văn Giang - Ninh Giang 4409675126001095905391055047656651013.42
16 Tiểu học Văn Hội - Ninh Giang 5422785313001095905391065178758521023.78
17 Tiểu học Tân Quang - Ninh Giang 3419713172451095905391045148037115514.56
18 Tiểu học Quang Hưng - Ninh Giang 32105930509015061511921047167442430026.95
19 Tiểu học Hoàng Hanh - Ninh Giang 410573001400285930325810696410332721019.73
20 Tiểu học An Đức - Ninh Giang 3853651815101095905391049487423542013.06
21 Tiểu học Hồng Đức - Ninh Giang 225342724530109590539103348517784406.14
22 Tiểu học Vạn Phúc - Ninh Giang 352576157335188825806510541310196384517.29
23 Tiểu học Ninh Hoà - Ninh Giang 2652527494001048859421037006134361024.5
24 Tiểu học Nghĩa An - Ninh Giang 377459650602109590539104869687045126.19
25 Tiểu học Ứng Hoè - Ninh Giang 569012430116510728862410676213316357513.18
26 Tiểu học Quyết Thắng - Ninh Giang 551512786592810959053910661013691983825.33
27 THCS Ninh Giang - Ninh Giang 3313930401000033139304010014.53
28 THCS Hiệp Lực - Ninh Giang 3062614737007461185650038087333020015.54
29 THCS Đồng Tâm - Ninh Giang 284062615497684848750035247110299718.45
30 THCS Vĩnh Hoà - Ninh Giang 5026977250280050269772502817.15
31 THCS Ninh Thành - Ninh Giang 329476243875538759650038328384037523.65
32 THCS Tân Hương - Ninh Giang 3917686026758821188029847998048297312.97
33 THCS Đông Xuyên - Ninh Giang 3213511011003767100032505177210013.54
34 THCS Ninh Hải - Ninh Giang 335850013500201400003378501535009.2
35 THCS Hồng Dụ - Ninh Giang 4574969577560045749695775637.8
36 THCS Hồng Thái - Ninh Giang 3430693951150034306939511512.89
37 THCS Hồng Phong - Ninh Giang 428476398160563459090048478098906017.37
38 THCS Kiến Quốc - Ninh Giang 4039720538280040397205382813.46
39 THCS Hồng Phúc - Ninh Giang 39406066307011651452170051057518477022
40 THCS Tân Phong - Ninh Giang 4897111395923921148000498911254392313.9
41 THCS Hưng Long - Ninh Giang 460789809014143320366300604011017531426.49
42 THCS Hưng Thái - Ninh Giang 435194048700300829200200735912324890029.32
43 THCS Văn Giang - Ninh Giang 4450104486900218124352500663112883940026.63
44 THCS Văn Hội - Ninh Giang 4718113315100176018255400647813157050032.39
45 THCS Tân Quang - Ninh Giang 432110245890000432110245890015.21
46 THCS Quang Hưng - Ninh Giang 1872325797000018723257970015.22
47 THCS Hoàng Hanh - Ninh Giang 356061609549527917150040877078104916.35
48 THCS An Đức - Ninh Giang 330265759200255432200035577008120014.7
49 THCS Hồng Đức - Ninh Giang 512410158930084411822500596811341180018.31
50 THCS Vạn Phúc - Ninh Giang 34339619180031123389000374411958080017.74
51 THCS Ninh Hoà - Ninh Giang 1316272875220013162728752214.62
52 THCS Nghĩa An - Ninh Giang 48059301282933855986805143986115099.01
53 THCS Ứng Hoè - Ninh Giang 4487916455005339323500502010096900013.14
54 THCS Quyết Thắng - Ninh Giang 224832832320292513600025403796832013.23
55 THCS Thành Nhân - Ninh Giang 23531691494289090983003243260132426.4
Đăng nhập