UBND HUYỆN NINH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 2,496,066 (Hôm nay: 835 online: 42) Toàn huyện: 189,087,532 (Hôm nay: 960 online: 234) Đăng nhập

THỐNG KÊ SÁCH, ẤN PHẨM VÀ TẠP CHÍ

Xem thống kê mượn và trả của các trường

Thông tin chungSách và ấn phẩmTạp chíTổng hợp chung
STTĐơn vị/websiteSố lượngTiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Tỉ lệ sách-tạp chí/HS
1 Tiểu học Hiệp Lực - Ninh Giang 294867179400109590539104043762333108.17
2 Tiểu học Vĩnh Hoà - Ninh Giang 577410977032010088877210678211864753013.09
3 Tiểu học Ninh Thành - Ninh Giang 5047820503807741077580058219282618019.02
4 Tiểu học Tân Hương - Ninh Giang 329641262500109590539104391503164107.28
5 Tiểu học Đông Xuyên - Ninh Giang 65271261008007518846000727813494680016.69
6 Tiểu học Ninh Hải - Ninh Giang 68701143046467014956910757111926155614.85
7 Tiểu học Hồng Dụ - Ninh Giang 4832951734576727334410550410250786721.75
8 Tiểu học Hồng Thái - Ninh Giang 398271728279380723500043627896327911.57
9 Tiểu học Hồng Phong - Ninh Giang 5598808866441095905391066938994055414.81
10 Tiểu học Kiến Quốc - Ninh Giang 631290063055676523740069889530045512.55
11 Tiểu học Hồng Phúc - Ninh Giang 83613645000110295409101938231859105.73
12 Tiểu học Tân Phong - Ninh Giang 48718639422811021411750059731005117289.56
13 Tiểu học Hưng Long - Ninh Giang 39039479375110959053910499810384766113.15
14 Tiểu học Hưng Thái - Ninh Giang 3199600218591095905391042946907576911.1
15 Tiểu học Văn Giang - Ninh Giang 4409675126001095905391055047656651013.42
16 Tiểu học Văn Hội - Ninh Giang 5422785313001095905391065178758521023.78
17 Tiểu học Tân Quang - Ninh Giang 3421713387451095905391045168039265514.57
18 Tiểu học Quang Hưng - Ninh Giang 40048215749015561581921055609797670031.77
19 Tiểu học Hoàng Hanh - Ninh Giang 414173658400285930325810700010398421019.83
20 Tiểu học An Đức - Ninh Giang 258851146810109590539103683602007209.72
21 Tiểu học Hồng Đức - Ninh Giang 309566929695109590539104190759836057.69
22 Tiểu học Vạn Phúc - Ninh Giang 360378244335213430606510573710885084518.33
23 Tiểu học Ninh Hoà - Ninh Giang 2677543694001048859421037256296361024.67
24 Tiểu học Nghĩa An - Ninh Giang 380561485302109590539104900705392126.23
25 Tiểu học Ứng Hoè - Ninh Giang 599213895116510728862410706414781357513.77
26 Tiểu học Quyết Thắng - Ninh Giang 551512786592810959053910661013691983825.33
27 THCS Ninh Giang - Ninh Giang 3313930401000033139304010014.53
28 THCS Hiệp Lực - Ninh Giang 3062614737008961395650039587543020013.65
29 THCS Đồng Tâm - Ninh Giang 2967638234978391187300038067569649719.93
30 THCS Vĩnh Hoà - Ninh Giang 5036988510280050369885102817.25
31 THCS Ninh Thành - Ninh Giang 3387770278757111073250040988776037522.27
32 THCS Tân Hương - Ninh Giang 54108702183997113824298638110084613716.79
33 THCS Đông Xuyên - Ninh Giang 3213511011003767100032505177210013.54
34 THCS Ninh Hải - Ninh Giang 335850013500201400003378501535009.18
35 THCS Hồng Dụ - Ninh Giang 483932326775600483932326775639.99
36 THCS Hồng Thái - Ninh Giang 3440701701150034407017011512.93
37 THCS Hồng Phong - Ninh Giang 408479599481563459090046478419038116.66
38 THCS Kiến Quốc - Ninh Giang 4323757638280043237576382813.06
39 THCS Hồng Phúc - Ninh Giang 39406069347011661453170051067522517022.69
40 THCS Tân Phong - Ninh Giang 493211277594850876000498211365194813.88
41 THCS Hưng Long - Ninh Giang 496490565014157023230300653411379531427
42 THCS Hưng Thái - Ninh Giang 447994590300320432898200768312748850030.86
43 THCS Văn Giang - Ninh Giang 4454104812900218124352500663512916540026.65
44 THCS Văn Hội - Ninh Giang 4718113315100176018255400647813157050032.39
45 THCS Tân Quang - Ninh Giang 431710234090000431710234090015.04
46 THCS Quang Hưng - Ninh Giang 1872325797000018723257970015.22
47 THCS Hoàng Hanh - Ninh Giang 3602623633407281278850043307515184017.6
48 THCS An Đức - Ninh Giang 343869364200255432200036937368620015.26
49 THCS Hồng Đức - Ninh Giang 5608112167100102715382000663512754910019.29
50 THCS Vạn Phúc - Ninh Giang 34749876680031123389000378512215580017.94
51 THCS Ninh Hoà - Ninh Giang 1498325765420014983257654216.64
52 THCS Nghĩa An - Ninh Giang 480593012829467856568052721015785099.23
53 THCS Ứng Hoè - Ninh Giang 44999206050064111391500514010345200013.46
54 THCS Quyết Thắng - Ninh Giang 226533489320420731700026854080632013.98
55 THCS Thành Nhân - Ninh Giang 23531691494289090983003243260132426.38
Đăng nhập