UBND HUYỆN NINH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 3,394,447 (Hôm nay: 665 online: 26) Toàn huyện: 190,232,970 (Hôm nay: 837 online: 149) Đăng nhập

THỐNG KÊ SÁCH, ẤN PHẨM VÀ TẠP CHÍ

Xem thống kê mượn và trả của các trường

Thông tin chungSách và ấn phẩmTạp chíTổng hợp chung
STTĐơn vị/websiteSố lượngTiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Tỉ lệ sách-tạp chí/HS
1 Tiểu học Hiệp Lực - Ninh Giang 441791376900502996681049191013437109.94
2 Tiểu học Vĩnh Hoà - Ninh Giang 628112302332010229256210730313227953014.1
3 Tiểu học Ninh Thành - Ninh Giang 532287448780105216749800637410419858020.83
4 Tiểu học Tân Hương - Ninh Giang 5938104881100223023957910816812883901013.55
5 Tiểu học Đông Xuyên - Ninh Giang 80201595538007518846000877116839980020.12
6 Tiểu học Ninh Hải - Ninh Giang 69151159646467014956910761612092155614.93
7 Tiểu học Hồng Dụ - Ninh Giang 64411538528756727334410711316118728528.11
8 Tiểu học Hồng Thái - Ninh Giang 4191764310016211640000048129283100112.76
9 Tiểu học Hồng Phong - Ninh Giang 60809638164410959053910717510543555415.87
10 Tiểu học Kiến Quốc - Ninh Giang 631290063055676523740069889530045512.55
11 Tiểu học Hồng Phúc - Ninh Giang 153429592800110295409102636391337107.8
12 Tiểu học Tân Phong - Ninh Giang 6928142260128122716128500815515838862813.05
13 Tiểu học Hưng Long - Ninh Giang 39769887855110959053910507110793246113.34
14 Tiểu học Hưng Thái - Ninh Giang 3825726750711095905391049208172898112.71
15 Tiểu học Văn Giang - Ninh Giang 46169245260010959053910571110150651013.93
16 Tiểu học Văn Hội - Ninh Giang 419955497660989835691051886385457018.93
17 Tiểu học Tân Quang - Ninh Giang 3415640158001095905391045107306971014.55
18 Tiểu học Quang Hưng - Ninh Giang 40048215749015561581921055609797670031.77
19 Tiểu học Hoàng Hanh - Ninh Giang 414173658400285930325810700010398421019.83
20 Tiểu học An Đức - Ninh Giang 404410394621010959053910513911300012013.56
21 Tiểu học Hồng Đức - Ninh Giang 5091115489533122113443210631212893274311.58
22 Tiểu học Vạn Phúc - Ninh Giang 396283922535231934333510628111825604520.07
23 Tiểu học Ninh Hoà - Ninh Giang 3196604504001048859421042446904461028.11
24 Tiểu học Nghĩa An - Ninh Giang 84391286212091679214244101011815004561912.86
25 Tiểu học Ứng Hoè - Ninh Giang 664015570166510728862410771216456407515.03
26 Tiểu học Quyết Thắng - Ninh Giang 551512786592810959053910661013691983825.33
27 THCS Ninh Giang - Ninh Giang 42891053367352224769525451111010626019.79
28 THCS Hiệp Lực - Ninh Giang 30836180120010451732150041287912270014.23
29 THCS Đồng Tâm - Ninh Giang 3477712389389941480500044718604393823.41
30 THCS Vĩnh Hoà - Ninh Giang 5036988510280050369885102817.25
31 THCS Ninh Thành - Ninh Giang 3431791828758211289150042529207437523.11
32 THCS Tân Hương - Ninh Giang 56008702183997113824298657110084613717.29
33 THCS Đông Xuyên - Ninh Giang 3238516344003767100032755230540013.65
34 THCS Ninh Hải - Ninh Giang 451779873293186921992800638610186609317.35
35 THCS Hồng Dụ - Ninh Giang 483932326775600483932326775639.99
36 THCS Hồng Thái - Ninh Giang 3440701701150034407017011512.93
37 THCS Hồng Phong - Ninh Giang 435482581181152220905800587610348698121.06
38 THCS Kiến Quốc - Ninh Giang 4398760968280043987609682813.29
39 THCS Hồng Phúc - Ninh Giang 39406069347011661453170051067522517022.69
40 THCS Tân Phong - Ninh Giang 503411441684850876000508411529284814.16
41 THCS Hưng Long - Ninh Giang 534295563214170826004800705012156801429.13
42 THCS Hưng Thái - Ninh Giang 472295651300334635789200806813144050032.4
43 THCS Văn Giang - Ninh Giang 4546105892900270732511500725313840440029.13
44 THCS Văn Hội - Ninh Giang 4718113315100176018255400647813157050032.39
45 THCS Tân Quang - Ninh Giang 449610738990000449610738990015.67
46 THCS Quang Hưng - Ninh Giang 1923349707000019233497070015.63
47 THCS Hoàng Hanh - Ninh Giang 333458567308292483250036266339980814.74
48 THCS An Đức - Ninh Giang 343869364200255432200036937368620015.26
49 THCS Hồng Đức - Ninh Giang 6029121901000118418439000721314034000020.97
50 THCS Vạn Phúc - Ninh Giang 364710520490031123389000395812859390018.76
51 THCS Ninh Hoà - Ninh Giang 1985442292650019854422926522.06
52 THCS Nghĩa An - Ninh Giang 476591923478467854568052321004691589.16
53 THCS Ứng Hoè - Ninh Giang 50489395850080114805500584910876400015.31
54 THCS Quyết Thắng - Ninh Giang 281054815811504872400033146353981117.26
55 THCS Thành Nhân - Ninh Giang 65321089020258909098300742211800032514.61
Đăng nhập