UBND HUYỆN NINH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 2,741,589 (Hôm nay: 75 online: 26) Toàn huyện: 190,198,525 (Hôm nay: 364 online: 368) Đăng nhập

THỐNG KÊ SÁCH, ẤN PHẨM VÀ TẠP CHÍ

Xem thống kê mượn và trả của các trường

Thông tin chungSách và ấn phẩmTạp chíTổng hợp chung
STTĐơn vị/websiteSố lượngTiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Tỉ lệ sách-tạp chí/HS
1 Tiểu học Hiệp Lực - Ninh Giang 44618344790021920788104680855267109.45
2 Tiểu học Vĩnh Hoà - Ninh Giang 589711372532010088877210690512260253013.33
3 Tiểu học Ninh Thành - Ninh Giang 5270845113809651496080062359947218020.38
4 Tiểu học Tân Hương - Ninh Giang 41277369460022302395791063579765251010.54
5 Tiểu học Đông Xuyên - Ninh Giang 69021384808007518846000765314732680017.55
6 Tiểu học Ninh Hải - Ninh Giang 68701143046467014956910757111926155614.85
7 Tiểu học Hồng Dụ - Ninh Giang 4832951734576727334410550410250786721.75
8 Tiểu học Hồng Thái - Ninh Giang 3989722182795671541700045568763527912.08
9 Tiểu học Hồng Phong - Ninh Giang 5598808866441095905391066938994055414.81
10 Tiểu học Kiến Quốc - Ninh Giang 631290063055676523740069889530045512.55
11 Tiểu học Hồng Phúc - Ninh Giang 153028342800110295409102632378837107.79
12 Tiểu học Tân Phong - Ninh Giang 6327132491528119515412500752214790402812.04
13 Tiểu học Hưng Long - Ninh Giang 39039479375110959053910499810384766113.15
14 Tiểu học Hưng Thái - Ninh Giang 3199600218591095905391042946907576911.1
15 Tiểu học Văn Giang - Ninh Giang 4409675126001095905391055047656651013.42
16 Tiểu học Văn Hội - Ninh Giang 5422785313001095905391065178758521023.78
17 Tiểu học Tân Quang - Ninh Giang 3557740162451095905391046528307015515.01
18 Tiểu học Quang Hưng - Ninh Giang 40048215749015561581921055609797670031.77
19 Tiểu học Hoàng Hanh - Ninh Giang 414173658400285930325810700010398421019.83
20 Tiểu học An Đức - Ninh Giang 404110388921010959053910513611294312013.55
21 Tiểu học Hồng Đức - Ninh Giang 39329264879312211344321051531060920039.46
22 Tiểu học Vạn Phúc - Ninh Giang 384281004535221332260510605511326504519.35
23 Tiểu học Ninh Hoà - Ninh Giang 2983549294001048859421040316352361026.7
24 Tiểu học Nghĩa An - Ninh Giang 459772680811109590539105692817347217.23
25 Tiểu học Ứng Hoè - Ninh Giang 611314326666510728862410718515212907514.01
26 Tiểu học Quyết Thắng - Ninh Giang 551512786592810959053910661013691983825.33
27 THCS Ninh Giang - Ninh Giang 3313930401000033139304010014.53
28 THCS Hiệp Lực - Ninh Giang 30626147370010451732150041077879520014.16
29 THCS Đồng Tâm - Ninh Giang 2971639834979071326500038787724849720.3
30 THCS Vĩnh Hoà - Ninh Giang 5036988510280050369885102817.25
31 THCS Ninh Thành - Ninh Giang 3394773078757701169450041648900237522.63
32 THCS Tân Hương - Ninh Giang 54108702183997113824298638110084613716.79
33 THCS Đông Xuyên - Ninh Giang 3238516344003767100032755230540013.65
34 THCS Ninh Hải - Ninh Giang 234943280600201400002369434206006.44
35 THCS Hồng Dụ - Ninh Giang 483932326775600483932326775639.99
36 THCS Hồng Thái - Ninh Giang 3440701701150034407017011512.93
37 THCS Hồng Phong - Ninh Giang 38897310068114521928180053419238248119.14
38 THCS Kiến Quốc - Ninh Giang 4323757638280043237576382813.06
39 THCS Hồng Phúc - Ninh Giang 39406069347011661453170051067522517022.69
40 THCS Tân Phong - Ninh Giang 493111268384850876000498111355984813.87
41 THCS Hưng Long - Ninh Giang 497591005014163824615800661311562081427.33
42 THCS Hưng Thái - Ninh Giang 448394750300328234557200776512930750031.18
43 THCS Văn Giang - Ninh Giang 4514104812900245128435000696513324790027.97
44 THCS Văn Hội - Ninh Giang 4718113315100176018255400647813157050032.39
45 THCS Tân Quang - Ninh Giang 449610738990000449610738990015.67
46 THCS Quang Hưng - Ninh Giang 1872325797000018723257970015.22
47 THCS Hoàng Hanh - Ninh Giang 3602623633408451480300044477716634018.08
48 THCS An Đức - Ninh Giang 343869364200255432200036937368620015.26
49 THCS Hồng Đức - Ninh Giang 5617112382800109516795000671212917780019.51
50 THCS Vạn Phúc - Ninh Giang 34749876680031123389000378512215580017.94
51 THCS Ninh Hoà - Ninh Giang 1498325765420014983257654216.64
52 THCS Nghĩa An - Ninh Giang 480593012829467854568052721015585099.23
53 THCS Ứng Hoè - Ninh Giang 45789260750071313194500529110580200013.85
54 THCS Quyết Thắng - Ninh Giang 226533489320443770100027084119032014.1
55 THCS Thành Nhân - Ninh Giang 64791083736258909098300736911747192514.51
Đăng nhập