UBND HUYỆN NINH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 3,606,357 (Hôm nay: 291 online: 48) Toàn huyện: 190,232,970 (Hôm nay: 366 online: 198) Đăng nhập

THỐNG KÊ SÁCH, ẤN PHẨM VÀ TẠP CHÍ

Xem thống kê mượn và trả của các trường

Thông tin chungSách và ấn phẩmTạp chíTổng hợp chung
STTĐơn vị/websiteSố lượngTiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Tỉ lệ sách-tạp chí/HS
1 Tiểu học Hiệp Lực - Ninh Giang 38158735780050299668104317973246108.72
2 Tiểu học Vĩnh Hoà - Ninh Giang 628112302332010229256210730313227953014.1
3 Tiểu học Ninh Thành - Ninh Giang 531087346780105216749800636210409658020.79
4 Tiểu học Tân Hương - Ninh Giang 6001106064100223023957910823113002201013.65
5 Tiểu học Đông Xuyên - Ninh Giang 80631604898007518846000881416933580020.22
6 Tiểu học Ninh Hải - Ninh Giang 69151159646467014956910761612092155614.93
7 Tiểu học Hồng Dụ - Ninh Giang 65551548610756727334410722716219548528.57
8 Tiểu học Hồng Thái - Ninh Giang 4191764310016211640000048129283100112.76
9 Tiểu học Hồng Phong - Ninh Giang 60809638164410959053910717510543555415.87
10 Tiểu học Kiến Quốc - Ninh Giang 66571009160556765237400733310615345513.17
11 Tiểu học Hồng Phúc - Ninh Giang 5692945481009638273210665510282131019.69
12 Tiểu học Tân Phong - Ninh Giang 7186142315100122716128500841315844360013.46
13 Tiểu học Hưng Long - Ninh Giang 412910321655110959053910522411227046113.75
14 Tiểu học Hưng Thái - Ninh Giang 3872742920711095905391049678334598112.83
15 Tiểu học Văn Giang - Ninh Giang 497910107660010959053910607411013051014.81
16 Tiểu học Văn Hội - Ninh Giang 425457925160989835691052436628207019.14
17 Tiểu học Tân Quang - Ninh Giang 4173752841001095905391052688433801016.99
18 Tiểu học Quang Hưng - Ninh Giang 40048215749015561581921055609797670031.77
19 Tiểu học Hoàng Hanh - Ninh Giang 414173658400285930325810700010398421019.83
20 Tiểu học An Đức - Ninh Giang 423210864621010959053910532711770012014.06
21 Tiểu học Hồng Đức - Ninh Giang 5392120885933122113443210661313432914312.13
22 Tiểu học Vạn Phúc - Ninh Giang 413286818535231934333510645112115204520.61
23 Tiểu học Ninh Hoà - Ninh Giang 3324631824001048859421043727177661028.95
24 Tiểu học Nghĩa An - Ninh Giang 89931401498091679214244101067216157421913.56
25 Tiểu học Ứng Hoè - Ninh Giang 698516413766510728862410805717300007515.71
26 Tiểu học Quyết Thắng - Ninh Giang 551512786592810959053910661013691983825.33
27 THCS Ninh Giang - Ninh Giang 44261222871352224769525464812705666020.39
28 THCS Hiệp Lực - Ninh Giang 38967488540710451732150049419220690717.04
29 THCS Đồng Tâm - Ninh Giang 3574746666429941480500045688947164223.92
30 THCS Vĩnh Hoà - Ninh Giang 5036988510280050369885102817.25
31 THCS Ninh Thành - Ninh Giang 3453810248758211289150042749391637523.23
32 THCS Tân Hương - Ninh Giang 4445843268559711382429854169815115314.25
33 THCS Đông Xuyên - Ninh Giang 3238516344003767100032755230540013.65
34 THCS Ninh Hải - Ninh Giang 437981056293186921992800624810304909316.98
35 THCS Hồng Dụ - Ninh Giang 483932326775600483932326775639.99
36 THCS Hồng Thái - Ninh Giang 3440701701150034407017011512.93
37 THCS Hồng Phong - Ninh Giang 409583456881152220905800561710436268120.13
38 THCS Kiến Quốc - Ninh Giang 4398760968280043987609682813.29
39 THCS Hồng Phúc - Ninh Giang 50657674767011661453170062319127937027.69
40 THCS Tân Phong - Ninh Giang 500411578604850876000505411666204814.08
41 THCS Hưng Long - Ninh Giang 538697144714170826004800709412314951429.31
42 THCS Hưng Thái - Ninh Giang 477696801300334635789200812213259050032.62
43 THCS Văn Giang - Ninh Giang 4702109123300270732511500740914163480029.76
44 THCS Văn Hội - Ninh Giang 4718113315100176018255400647813157050032.39
45 THCS Tân Quang - Ninh Giang 498411332060000498411332060017.37
46 THCS Quang Hưng - Ninh Giang 1923349707000019233497070015.63
47 THCS Hoàng Hanh - Ninh Giang 341960087308292483250037116491980815.09
48 THCS An Đức - Ninh Giang 364573655200255432200039007797720016.12
49 THCS Hồng Đức - Ninh Giang 6085124152800118718514000727214266680021.14
50 THCS Vạn Phúc - Ninh Giang 380210954380031123389000411313293280019.49
51 THCS Ninh Hoà - Ninh Giang 1985442292650019854422926522.06
52 THCS Nghĩa An - Ninh Giang 46178464587846785456805084931915588.9
53 THCS Ứng Hoè - Ninh Giang 51299553050080114805500593011033600015.52
54 THCS Quyết Thắng - Ninh Giang 293157715811504872400034356643981117.89
55 THCS Thành Nhân - Ninh Giang 69001237819258909098300779013288022515.33
Đăng nhập