UBND HUYỆN NINH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 3,079,250 (Hôm nay: 305 online: 27) Toàn huyện: 190,232,970 (Hôm nay: 417 online: 277) Đăng nhập

THỐNG KÊ SÁCH, ẤN PHẨM VÀ TẠP CHÍ

Xem thống kê mượn và trả của các trường

Thông tin chungSách và ấn phẩmTạp chíTổng hợp chung
STTĐơn vị/websiteSố lượngTiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Tỉ lệ sách-tạp chí/HS
1 Tiểu học Hiệp Lực - Ninh Giang 43418568300050299668104843956498109.78
2 Tiểu học Vĩnh Hoà - Ninh Giang 603411747532010229256210705612673153013.62
3 Tiểu học Ninh Thành - Ninh Giang 531886288780105216749800637010303858020.82
4 Tiểu học Tân Hương - Ninh Giang 5938104881100223023957910816812883901013.55
5 Tiểu học Đông Xuyên - Ninh Giang 74861476718007518846000823715651780018.89
6 Tiểu học Ninh Hải - Ninh Giang 69151159646467014956910761612092155614.93
7 Tiểu học Hồng Dụ - Ninh Giang 4832951734576727334410550410250786721.75
8 Tiểu học Hồng Thái - Ninh Giang 4166759005016211640000047879230050112.7
9 Tiểu học Hồng Phong - Ninh Giang 60799598664410959053910717410504055415.87
10 Tiểu học Kiến Quốc - Ninh Giang 631290063055676523740069889530045512.55
11 Tiểu học Hồng Phúc - Ninh Giang 153429592800110295409102636391337107.8
12 Tiểu học Tân Phong - Ninh Giang 6709139278028122716128500793615540652812.7
13 Tiểu học Hưng Long - Ninh Giang 39679829775110959053910506210735166113.32
14 Tiểu học Hưng Thái - Ninh Giang 3407694539951095905391045027850790511.63
15 Tiểu học Văn Giang - Ninh Giang 4569899976001095905391056649905151013.81
16 Tiểu học Văn Hội - Ninh Giang 5422785313001095905391065178758521023.78
17 Tiểu học Tân Quang - Ninh Giang 3557740162451095905391046528307015515.01
18 Tiểu học Quang Hưng - Ninh Giang 40048215749015561581921055609797670031.77
19 Tiểu học Hoàng Hanh - Ninh Giang 414173658400285930325810700010398421019.83
20 Tiểu học An Đức - Ninh Giang 404410394621010959053910513911300012013.56
21 Tiểu học Hồng Đức - Ninh Giang 4836113110933122113443210605712655414311.11
22 Tiểu học Vạn Phúc - Ninh Giang 396283922535231934333510628111825604520.07
23 Tiểu học Ninh Hoà - Ninh Giang 3196604504001048859421042446904461028.11
24 Tiểu học Nghĩa An - Ninh Giang 7733116096809167921424410941213752121911.96
25 Tiểu học Ứng Hoè - Ninh Giang 644715042266510728862410751915928507514.66
26 Tiểu học Quyết Thắng - Ninh Giang 551512786592810959053910661013691983825.33
27 THCS Ninh Giang - Ninh Giang 41951082335752224769525441711300310019.37
28 THCS Hiệp Lực - Ninh Giang 30626147370010451732150041077879520014.16
29 THCS Đồng Tâm - Ninh Giang 3375728800979941480500043698768509722.87
30 THCS Vĩnh Hoà - Ninh Giang 5036988510280050369885102817.25
31 THCS Ninh Thành - Ninh Giang 3411779038758211289150042329079537523
32 THCS Tân Hương - Ninh Giang 54108702183997113824298638110084613716.79
33 THCS Đông Xuyên - Ninh Giang 3238516344003767100032755230540013.65
34 THCS Ninh Hải - Ninh Giang 3687572475842014000037075738758410.07
35 THCS Hồng Dụ - Ninh Giang 483932326775600483932326775639.99
36 THCS Hồng Thái - Ninh Giang 3440701701150034407017011512.93
37 THCS Hồng Phong - Ninh Giang 38857331668115222090580054079422248119.38
38 THCS Kiến Quốc - Ninh Giang 4398760968280043987609682813.29
39 THCS Hồng Phúc - Ninh Giang 39406069347011661453170051067522517022.69
40 THCS Tân Phong - Ninh Giang 493111268384850876000498111355984813.87
41 THCS Hưng Long - Ninh Giang 498691292514170826004800669411729731427.66
42 THCS Hưng Thái - Ninh Giang 448394750300334535789200782813053950031.44
43 THCS Văn Giang - Ninh Giang 4514104812900245728525000697113333790028
44 THCS Văn Hội - Ninh Giang 4718113315100176018255400647813157050032.39
45 THCS Tân Quang - Ninh Giang 449610738990000449610738990015.67
46 THCS Quang Hưng - Ninh Giang 1923349707000019233497070015.63
47 THCS Hoàng Hanh - Ninh Giang 333458567308292483250036266339980814.74
48 THCS An Đức - Ninh Giang 343869364200255432200036937368620015.26
49 THCS Hồng Đức - Ninh Giang 5631112892800118418439000681513133180019.81
50 THCS Vạn Phúc - Ninh Giang 34749876680031123389000378512215580017.94
51 THCS Ninh Hoà - Ninh Giang 1884413977650018844139776520.93
52 THCS Nghĩa An - Ninh Giang 480593012829467854568052721015585099.23
53 THCS Ứng Hoè - Ninh Giang 49029343650080114805500570310824200014.93
54 THCS Quyết Thắng - Ninh Giang 236036400820504872400028644512482014.92
55 THCS Thành Nhân - Ninh Giang 65101085736258909098300740011767192514.57
Đăng nhập