UBND HUYỆN NINH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 2,960,056 (Hôm nay: 784 online: 47) Toàn huyện: 190,232,970 (Hôm nay: 320 online: 184) Đăng nhập

THỐNG KÊ SÁCH, ẤN PHẨM VÀ TẠP CHÍ

Xem thống kê mượn và trả của các trường

Thông tin chungSách và ấn phẩmTạp chíTổng hợp chung
STTĐơn vị/websiteSố lượngTiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Tỉ lệ sách-tạp chí/HS
1 Tiểu học Hiệp Lực - Ninh Giang 447183711700502996681049739367851010.05
2 Tiểu học Vĩnh Hoà - Ninh Giang 589911447032010229256210692112372653013.36
3 Tiểu học Ninh Thành - Ninh Giang 531186158780105216749800636310290858020.79
4 Tiểu học Tân Hương - Ninh Giang 5838103241100223023957910806812719901013.38
5 Tiểu học Đông Xuyên - Ninh Giang 69021384808007518846000765314732680017.55
6 Tiểu học Ninh Hải - Ninh Giang 68701143046467014956910757111926155614.85
7 Tiểu học Hồng Dụ - Ninh Giang 4832951734576727334410550410250786721.75
8 Tiểu học Hồng Thái - Ninh Giang 4072746032795671541700046399002027912.31
9 Tiểu học Hồng Phong - Ninh Giang 5598808866441095905391066938994055414.81
10 Tiểu học Kiến Quốc - Ninh Giang 631290063055676523740069889530045512.55
11 Tiểu học Hồng Phúc - Ninh Giang 153429592800110295409102636391337107.8
12 Tiểu học Tân Phong - Ninh Giang 6328132840028122716128500755514896852812.09
13 Tiểu học Hưng Long - Ninh Giang 39679828375110959053910506210733766113.32
14 Tiểu học Hưng Thái - Ninh Giang 3199600218591095905391042946907576911.1
15 Tiểu học Văn Giang - Ninh Giang 4492899976001095905391055879905151013.63
16 Tiểu học Văn Hội - Ninh Giang 5422785313001095905391065178758521023.78
17 Tiểu học Tân Quang - Ninh Giang 3557740162451095905391046528307015515.01
18 Tiểu học Quang Hưng - Ninh Giang 40048215749015561581921055609797670031.77
19 Tiểu học Hoàng Hanh - Ninh Giang 414173658400285930325810700010398421019.83
20 Tiểu học An Đức - Ninh Giang 404410394621010959053910513911300012013.56
21 Tiểu học Hồng Đức - Ninh Giang 4778111731133122113443210599912517434311.01
22 Tiểu học Vạn Phúc - Ninh Giang 384281004535231934333510616111533804519.68
23 Tiểu học Ninh Hoà - Ninh Giang 2983549294001048859421040316352361026.7
24 Tiểu học Nghĩa An - Ninh Giang 53768203880916792142441070551034632198.96
25 Tiểu học Ứng Hoè - Ninh Giang 633114778266510728862410740315664507514.43
26 Tiểu học Quyết Thắng - Ninh Giang 551512786592810959053910661013691983825.33
27 THCS Ninh Giang - Ninh Giang 43181105415752224769525454011531110019.91
28 THCS Hiệp Lực - Ninh Giang 30626147370010451732150041077879520014.16
29 THCS Đồng Tâm - Ninh Giang 3375728800979941480500043698768509722.87
30 THCS Vĩnh Hoà - Ninh Giang 5036988510280050369885102817.25
31 THCS Ninh Thành - Ninh Giang 3411779038758211289150042329079537523
32 THCS Tân Hương - Ninh Giang 54108702183997113824298638110084613716.79
33 THCS Đông Xuyên - Ninh Giang 3238516344003767100032755230540013.65
34 THCS Ninh Hải - Ninh Giang 234943280600201400002369434206006.44
35 THCS Hồng Dụ - Ninh Giang 483932326775600483932326775639.99
36 THCS Hồng Thái - Ninh Giang 3440701701150034407017011512.93
37 THCS Hồng Phong - Ninh Giang 38897310068115222090580054119400648119.39
38 THCS Kiến Quốc - Ninh Giang 4398760968280043987609682813.29
39 THCS Hồng Phúc - Ninh Giang 39406069347011661453170051067522517022.69
40 THCS Tân Phong - Ninh Giang 493111268384850876000498111355984813.87
41 THCS Hưng Long - Ninh Giang 498691292514170826004800669411729731427.66
42 THCS Hưng Thái - Ninh Giang 448394750300334535789200782813053950031.44
43 THCS Văn Giang - Ninh Giang 4514104812900245128435000696513324790027.97
44 THCS Văn Hội - Ninh Giang 4718113315100176018255400647813157050032.39
45 THCS Tân Quang - Ninh Giang 449610738990000449610738990015.67
46 THCS Quang Hưng - Ninh Giang 1872325797000018723257970015.22
47 THCS Hoàng Hanh - Ninh Giang 309556692513292483250033876152501313.77
48 THCS An Đức - Ninh Giang 343869364200255432200036937368620015.26
49 THCS Hồng Đức - Ninh Giang 5623112610800118418439000680713104980019.79
50 THCS Vạn Phúc - Ninh Giang 34749876680031123389000378512215580017.94
51 THCS Ninh Hoà - Ninh Giang 1498325765420014983257654216.64
52 THCS Nghĩa An - Ninh Giang 480593012829467854568052721015585099.23
53 THCS Ứng Hoè - Ninh Giang 49029343650080114805500570310824200014.93
54 THCS Quyết Thắng - Ninh Giang 230034127820504872400028044285182014.6
55 THCS Thành Nhân - Ninh Giang 64791083736258909098300736911747192514.51
Đăng nhập