UBND HUYỆN NINH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 3,257,554 (Hôm nay: 772 online: 31) Toàn huyện: 190,232,970 (Hôm nay: 878 online: 277) Đăng nhập

THỐNG KÊ SÁCH, ẤN PHẨM VÀ TẠP CHÍ

Xem thống kê mượn và trả của các trường

Thông tin chungSách và ấn phẩmTạp chíTổng hợp chung
STTĐơn vị/websiteSố lượngTiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Tỉ lệ sách-tạp chí/HS
1 Tiểu học Hiệp Lực - Ninh Giang 43448574100050299668104846957078109.79
2 Tiểu học Vĩnh Hoà - Ninh Giang 604411777032010229256210706612702653013.64
3 Tiểu học Ninh Thành - Ninh Giang 531886288780105216749800637010303858020.82
4 Tiểu học Tân Hương - Ninh Giang 5938104881100223023957910816812883901013.55
5 Tiểu học Đông Xuyên - Ninh Giang 75431485838007518846000829415742980019.02
6 Tiểu học Ninh Hải - Ninh Giang 69151159646467014956910761612092155614.93
7 Tiểu học Hồng Dụ - Ninh Giang 4832951734576727334410550410250786721.75
8 Tiểu học Hồng Thái - Ninh Giang 4191764310016211640000048129283100112.76
9 Tiểu học Hồng Phong - Ninh Giang 60809638164410959053910717510543555415.87
10 Tiểu học Kiến Quốc - Ninh Giang 631290063055676523740069889530045512.55
11 Tiểu học Hồng Phúc - Ninh Giang 153429592800110295409102636391337107.8
12 Tiểu học Tân Phong - Ninh Giang 6885138937528122716128500811215506602812.98
13 Tiểu học Hưng Long - Ninh Giang 39679829775110959053910506210735166113.32
14 Tiểu học Hưng Thái - Ninh Giang 3752694539951095905391048477850790512.52
15 Tiểu học Văn Giang - Ninh Giang 4569899976001095905391056649905151013.81
16 Tiểu học Văn Hội - Ninh Giang 404552841660989835691050346119857018.37
17 Tiểu học Tân Quang - Ninh Giang 3156611379001095905391042517019181013.71
18 Tiểu học Quang Hưng - Ninh Giang 40048215749015561581921055609797670031.77
19 Tiểu học Hoàng Hanh - Ninh Giang 414173658400285930325810700010398421019.83
20 Tiểu học An Đức - Ninh Giang 404410394621010959053910513911300012013.56
21 Tiểu học Hồng Đức - Ninh Giang 5068114976833122113443210628912842004311.54
22 Tiểu học Vạn Phúc - Ninh Giang 396283922535231934333510628111825604520.07
23 Tiểu học Ninh Hoà - Ninh Giang 3196604504001048859421042446904461028.11
24 Tiểu học Nghĩa An - Ninh Giang 7939116491209167921424410961813791561912.22
25 Tiểu học Ứng Hoè - Ninh Giang 644715042266510728862410751915928507514.66
26 Tiểu học Quyết Thắng - Ninh Giang 551512786592810959053910661013691983825.33
27 THCS Ninh Giang - Ninh Giang 42891053367352224769525451111010626019.79
28 THCS Hiệp Lực - Ninh Giang 30836180120010451732150041287912270014.23
29 THCS Đồng Tâm - Ninh Giang 3514731546389941480500045088795963823.6
30 THCS Vĩnh Hoà - Ninh Giang 5036988510280050369885102817.25
31 THCS Ninh Thành - Ninh Giang 3419788828758211289150042409177437523.04
32 THCS Tân Hương - Ninh Giang 54108702183997113824298638110084613716.79
33 THCS Đông Xuyên - Ninh Giang 3238516344003767100032755230540013.65
34 THCS Ninh Hải - Ninh Giang 45657787502018692199280064349986782017.48
35 THCS Hồng Dụ - Ninh Giang 483932326775600483932326775639.99
36 THCS Hồng Thái - Ninh Giang 3440701701150034407017011512.93
37 THCS Hồng Phong - Ninh Giang 40857465138115222090580056079555718120.1
38 THCS Kiến Quốc - Ninh Giang 4398760968280043987609682813.29
39 THCS Hồng Phúc - Ninh Giang 39406069347011661453170051067522517022.69
40 THCS Tân Phong - Ninh Giang 493911269684850876000498911357284813.9
41 THCS Hưng Long - Ninh Giang 520092520214170826004800690811852501428.55
42 THCS Hưng Thái - Ninh Giang 468195012300334535789200802613080150032.23
43 THCS Văn Giang - Ninh Giang 4546105892900270732511500725313840440029.13
44 THCS Văn Hội - Ninh Giang 4718113315100176018255400647813157050032.39
45 THCS Tân Quang - Ninh Giang 449610738990000449610738990015.67
46 THCS Quang Hưng - Ninh Giang 1923349707000019233497070015.63
47 THCS Hoàng Hanh - Ninh Giang 333458567308292483250036266339980814.74
48 THCS An Đức - Ninh Giang 343869364200255432200036937368620015.26
49 THCS Hồng Đức - Ninh Giang 5824116767800118418439000700813520680020.37
50 THCS Vạn Phúc - Ninh Giang 358710272490031123389000389812611390018.47
51 THCS Ninh Hoà - Ninh Giang 1985442292650019854422926522.06
52 THCS Nghĩa An - Ninh Giang 476591923478467854568052321004691589.16
53 THCS Ứng Hoè - Ninh Giang 50489395850080114805500584910876400015.31
54 THCS Quyết Thắng - Ninh Giang 281054815811504872400033146353981117.26
55 THCS Thành Nhân - Ninh Giang 65321089020258909098300742211800032514.61
Đăng nhập