UBND HUYỆN NINH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 3,758,922 (Hôm nay: 421 online: 10) Toàn huyện: 190,232,970 (Hôm nay: 225 online: 171) Đăng nhập

THỐNG KÊ SÁCH, ẤN PHẨM VÀ TẠP CHÍ

Xem thống kê mượn và trả của các trường

Thông tin chungSách và ấn phẩmTạp chíTổng hợp chung
STTĐơn vị/websiteSố lượngTiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Tỉ lệ sách-tạp chí/HS
1 Tiểu học Hiệp Lực - Ninh Giang 400992056800502996681045111020236109.11
2 Tiểu học Vĩnh Hoà - Ninh Giang 654312896132010229256210756513821753014.6
3 Tiểu học Ninh Thành - Ninh Giang 542690148780105216749800647810689858021.17
4 Tiểu học Tân Hương - Ninh Giang 6174109712100223023957910840413367001013.94
5 Tiểu học Đông Xuyên - Ninh Giang 83001671258007518846000905117597180020.76
6 Tiểu học Ninh Hải - Ninh Giang 69151159646467014956910761612092155614.93
7 Tiểu học Hồng Dụ - Ninh Giang 67941601778756727334410746616751228529.51
8 Tiểu học Hồng Thái - Ninh Giang 4191764310016211640000048129283100112.76
9 Tiểu học Hồng Phong - Ninh Giang 60809638164410959053910717510543555415.87
10 Tiểu học Kiến Quốc - Ninh Giang 68871067470556765237400756311198445513.58
11 Tiểu học Hồng Phúc - Ninh Giang 5781966154009638273210674410488861019.95
12 Tiểu học Tân Phong - Ninh Giang 7397146861100122716128500862416298960013.8
13 Tiểu học Hưng Long - Ninh Giang 431210774555110959053910540711679946114.23
14 Tiểu học Hưng Thái - Ninh Giang 3872742920711095905391049678334598112.83
15 Tiểu học Văn Giang - Ninh Giang 497910107660010959053910607411013051014.81
16 Tiểu học Văn Hội - Ninh Giang 435960314160989835691053486867107019.52
17 Tiểu học Tân Quang - Ninh Giang 4369796741001095905391054648872801017.63
18 Tiểu học Quang Hưng - Ninh Giang 40048215749015561581921055609797670031.77
19 Tiểu học Hoàng Hanh - Ninh Giang 414173658400285930325810700010398421019.83
20 Tiểu học An Đức - Ninh Giang 423210864621010959053910532711770012014.06
21 Tiểu học Hồng Đức - Ninh Giang 5475122999933122113443210669613644314312.29
22 Tiểu học Vạn Phúc - Ninh Giang 440393050535231934333510672212738404521.48
23 Tiểu học Ninh Hoà - Ninh Giang 3460663304001048859421045087492461029.85
24 Tiểu học Nghĩa An - Ninh Giang 91921447488091679214244101087116617321913.81
25 Tiểu học Ứng Hoè - Ninh Giang 722116940966510728862410829317827207516.17
26 Tiểu học Quyết Thắng - Ninh Giang 551512786592810959053910661013691983825.33
27 THCS Ninh Giang - Ninh Giang 45181246801352224769525474012944966020.79
28 THCS Hiệp Lực - Ninh Giang 38967488540710451732150049419220690717.04
29 THCS Đồng Tâm - Ninh Giang 3584748416429941480500045788964664223.97
30 THCS Vĩnh Hoà - Ninh Giang 551210985802800551210985802818.88
31 THCS Ninh Thành - Ninh Giang 3642864768758211289150044639936837524.26
32 THCS Tân Hương - Ninh Giang 44998697685597113824298547010080115314.39
33 THCS Đông Xuyên - Ninh Giang 3238516344003767100032755230540013.65
34 THCS Ninh Hải - Ninh Giang 421682597393186921992800608510459019316.54
35 THCS Hồng Dụ - Ninh Giang 483932326775600483932326775639.99
36 THCS Hồng Thái - Ninh Giang 3440701701150034407017011512.93
37 THCS Hồng Phong - Ninh Giang 401985407581152220905800554110631338119.86
38 THCS Kiến Quốc - Ninh Giang 4429768618280044297686182813.38
39 THCS Hồng Phúc - Ninh Giang 51968024767011661453170063629477937028.28
40 THCS Tân Phong - Ninh Giang 46061181101430 4606 12.83
41 THCS Hưng Long - Ninh Giang 5592102347714170826004800730012835251430.17
42 THCS Hưng Thái - Ninh Giang 486699176300334635789200821213496550032.98
43 THCS Văn Giang - Ninh Giang 4702109123300270732511500740914163480029.76
44 THCS Văn Hội - Ninh Giang 4718113315100176018255400647813157050032.39
45 THCS Tân Quang - Ninh Giang 518911830560000518911830560018.08
46 THCS Quang Hưng - Ninh Giang 1923349707000019233497070015.63
47 THCS Hoàng Hanh - Ninh Giang 355864163308292483250038506899580815.65
48 THCS An Đức - Ninh Giang 385678921200255432200041118324320016.99
49 THCS Hồng Đức - Ninh Giang 6199127112800118718514000738614562680021.47
50 THCS Vạn Phúc - Ninh Giang 387811148670031123389000418913487570019.85
51 THCS Ninh Hoà - Ninh Giang 1985442292650019854422926522.06
52 THCS Nghĩa An - Ninh Giang 46828597087846785456805149945165589.02
53 THCS Ứng Hoè - Ninh Giang 530810063350080114805500610911543900015.99
54 THCS Quyết Thắng - Ninh Giang 293157715811504872400034356643981117.89
55 THCS Thành Nhân - Ninh Giang 73951305469258909098300828513964522516.31
Đăng nhập