UBND HUYỆN NINH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 4,184,969 (Hôm nay: 946 online: 60) Toàn huyện: 190,232,970 (Hôm nay: 3,680 online: 430) Đăng nhập

THỐNG KÊ SÁCH, ẤN PHẨM VÀ TẠP CHÍ

Xem thống kê mượn và trả của các trường

Thông tin chungSách và ấn phẩmTạp chíTổng hợp chung
STTĐơn vị/websiteSố lượngTiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Tỉ lệ sách-tạp chí/HS
1 Tiểu học Hiệp Lực - Ninh Giang 428999267700502996681047911092345109.68
2 Tiểu học Vĩnh Hoà - Ninh Giang 682913636132010229256210785114561753015.16
3 Tiểu học Ninh Thành - Ninh Giang 578598184780105216749800683711493458022.34
4 Tiểu học Tân Hương - Ninh Giang 6751124708100223023957910898114866601014.89
5 Tiểu học Đông Xuyên - Ninh Giang 85411720408007518846000929218088680021.31
6 Tiểu học Ninh Hải - Ninh Giang 76021321736467014956910830313713055616.28
7 Tiểu học Hồng Dụ - Ninh Giang 74251741018756727334410809718143628532
8 Tiểu học Hồng Thái - Ninh Giang 4191764310016211640000048129283100112.76
9 Tiểu học Hồng Phong - Ninh Giang 60809638164410959053910717510543555415.87
10 Tiểu học Kiến Quốc - Ninh Giang 852614070235578731000860414143335515.45
11 Tiểu học Hồng Phúc - Ninh Giang 5825993572009638273210678810763041020.08
12 Tiểu học Tân Phong - Ninh Giang 7994157974382122716128500922117410288214.75
13 Tiểu học Hưng Long - Ninh Giang 449611264155110959053910559112169546114.71
14 Tiểu học Hưng Thái - Ninh Giang 4402880802711095905391054979713418114.2
15 Tiểu học Văn Giang - Ninh Giang 509110107660010959053910618611013051015.09
16 Tiểu học Văn Hội - Ninh Giang 442461012160989835691054136936907019.76
17 Tiểu học Tân Quang - Ninh Giang 3974784948001095905391050698754871016.35
18 Tiểu học Quang Hưng - Ninh Giang 5000107614490155615819210655612343370037.46
19 Tiểu học Hoàng Hanh - Ninh Giang 414173658400285930325810700010398421019.83
20 Tiểu học An Đức - Ninh Giang 428210964621010959053910537711870012014.19
21 Tiểu học Hồng Đức - Ninh Giang 5703128703933122113443210692414214714312.7
22 Tiểu học Vạn Phúc - Ninh Giang 454196876735231934333510686013121024521.92
23 Tiểu học Ninh Hoà - Ninh Giang 3614700524001048859421046627864661030.87
24 Tiểu học Nghĩa An - Ninh Giang 108891848179091679214244101256820624231915.97
25 Tiểu học Ứng Hoè - Ninh Giang 809819912716510728862410917020798957517.88
26 Tiểu học Quyết Thắng - Ninh Giang 551512786592810959053910661013691983825.33
27 THCS Ninh Giang - Ninh Giang 40181215521352224769525424012632166018.6
28 THCS Hiệp Lực - Ninh Giang 41748228940710451732150052199961090718
29 THCS Đồng Tâm - Ninh Giang 40448622673899414805000503810103173826.38
30 THCS Vĩnh Hoà - Ninh Giang 556411027482800556411027482819.05
31 THCS Ninh Thành - Ninh Giang 37028801687582112891500452310090837524.58
32 THCS Tân Hương - Ninh Giang 45848824585597113824298555510207015314.62
33 THCS Đông Xuyên - Ninh Giang 4456719873003767100044937265830018.72
34 THCS Ninh Hải - Ninh Giang 435787806993186921992800622610979979316.92
35 THCS Hồng Dụ - Ninh Giang 660915034123200660915034123254.62
36 THCS Hồng Thái - Ninh Giang 3440701701150034407017011512.93
37 THCS Hồng Phong - Ninh Giang 3888281637481152220905800541030254328119.39
38 THCS Kiến Quốc - Ninh Giang 4484781418280044847814182813.55
39 THCS Hồng Phúc - Ninh Giang 53488332367011661453170065149785537028.95
40 THCS Tân Phong - Ninh Giang 45641234762750 4564 12.71
41 THCS Hưng Long - Ninh Giang 5934112076814170826004800764213808161431.58
42 THCS Hưng Thái - Ninh Giang 5242117957300334635789200858815374650034.49
43 THCS Văn Giang - Ninh Giang 5079117336520270732511500778614984802031.27
44 THCS Văn Hội - Ninh Giang 4847116640100176018255400660713489550033.03
45 THCS Tân Quang - Ninh Giang 531912196060000531912196060018.53
46 THCS Quang Hưng - Ninh Giang 1923349707000019233497070015.63
47 THCS Hoàng Hanh - Ninh Giang 397174890308292483250042637972280817.33
48 THCS An Đức - Ninh Giang 395581682465255432200042108600446517.4
49 THCS Hồng Đức - Ninh Giang 6378132067800118718514000756515058180021.99
50 THCS Vạn Phúc - Ninh Giang 412811649570031123389000443913988470021.04
51 THCS Ninh Hoà - Ninh Giang 1985442292650019854422926522.06
52 THCS Nghĩa An - Ninh Giang 4864901178785521021168054161003295589.49
53 THCS Ứng Hoè - Ninh Giang 562810587660080114805500642912068210016.83
54 THCS Quyết Thắng - Ninh Giang 303659872811504872400035406859681118.44
55 THCS Thành Nhân - Ninh Giang 85061748897258909098300939618398802518.5
Đăng nhập