Trang chủ QL Thư viện KQ Mầm non KQ Tiểu học KQ THCS TN THCS Các kì thi Ảnh đẹp Video Hồ sơ CBGV Web đơn vị Hệ thống
 • GIỚI THIỆU
 • Phòng GD & ĐT
 • Các trường Mầm non
 • Các trường Tiểu học
 • Các trường THCS
 • LỊCH & KẾ HOẠCH
 • Phòng GD & ĐT
 • Bậc học Mầm non
 • Bậc học Tiểu học
 • Bậc học T.H.C.S
 • VĂN BẢN
 • Bậc học Mầm non
 • Bậc học Tiểu học
 • Bậc học T.H.C.S
 • Tổng hợp thi đua
 • Thể chất và Y tế
 • Thanh tra, KĐCL
 • XHH - Dạy thêm
 • Tổ chức cán bộ
 • Thống kê, xếp thứ
 • Biểu mẫu - Thủ tục
 • Văn bản chung
 • TÀI NGUYÊN
 • Giáo án điện tử
 • Đề tài - KNSK
 • Đề thi, kiểm tra
 • Tài nguyên mới
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thống kê truy cập
  Tổng số: 1850681
  Hôm qua: 1201
  Hôm nay: 541
  Đang online: 30
  Toàn huyện
   
  THÔNG TIN CÁC TRƯỜNG
   
  Huyện :
   
  STTMã trườngTên trườngWebsite
  130299901TT GDTX Huyện http://gdtxninhgiang.haiduong.edu.vn
  230299501THCS Ninh Giang http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn
  330299502THCS Hiệp Lực http://ng-thcshiepluc.haiduong.edu.vn
  430299503THCS Đồng Tâm http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn
  530299504THCS Vĩnh Hoà http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn
  630299505THCS Ninh Thành http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn
  730299506THCS Tân Hương http://ng-thcstanhuong.haiduong.edu.vn
  830299507THCS Đông Xuyên http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn
  930299508THCS Ninh Hải http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn
  1030299509THCS Hồng Dụ http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn
  1130299510THCS Hồng Thái http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn
  1230299511THCS Hồng Phong http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn
  1330299512THCS Kiến Quốc http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn
  1430299513THCS Hồng Phúc http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn
  1530299514THCS Tân Phong http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn
  1630299515THCS Hưng Long http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn
  1730299516THCS Hưng Thái http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn
  1830299517THCS Văn Giang http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn
  1930299518THCS Văn Hội http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn
  2030299519THCS Tân Quang http://ng-thcstanquang.haiduong.edu.vn
  2130299520THCS Quang Hưng http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn
  2230299521THCS Hoàng Hanh http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn
  2330299522THCS An Đức http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn
  2430299523THCS Hồng Đức http://ng-thcshongduc.haiduong.edu.vn
  2530299524THCS Vạn Phúc http://ng-thcsvanphuc.haiduong.edu.vn
  2630299525THCS Ninh Hoà http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn
  2730299526THCS Nghĩa An http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn
  2830299527THCS Ứng Hoè http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn
  2930299528THCS Quyết Thắng http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn
  3030299529THCS Thành Nhân http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn
  3130299401Tiểu học Ninh Giang http://ng-thninhgiang.haiduong.edu.vn
  3230299402Tiểu học Hiệp Lực http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn
  3330299403Tiểu học Đồng Tâm http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn
  3430299404Tiểu học Vĩnh Hoà http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn
  3530299405Tiểu học Ninh Thành http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn
  3630299406Tiểu học Tân Hương http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn
  3730299407Tiểu học Đông Xuyên http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn
  3830299408Tiểu học Ninh Hải http://ng-thninhhai.haiduong.edu.vn
  3930299409Tiểu học Hồng Dụ http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn
  4030299410Tiểu học Hồng Thái http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn
  4130299411Tiểu học Hồng Phong http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn
  4230299412Tiểu học Kiến Quốc http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn
  4330299413Tiểu học Hồng Phúc http://ng-hongphuc.haiduong.edu.vn
  4430299414Tiểu học Tân Phong http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn
  4530299415Tiểu học Hưng Long http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn
  4630299416Tiểu học Hưng Thái http://ng-thhungthai.haiduong.edu.vn
  4730299417Tiểu học Văn Giang http://ng-thvangiang.haiduong.edu.vn
  4830299418Tiểu học Văn Hội http://ng-thvanhoi.haiduong.edu.vn
  4930299419Tiểu học Tân Quang http://ng-thtanquang.haiduong.edu.vn
  5030299420Tiểu học Quang Hưng http://ng-thquanghung.haiduong.edu.vn
  5130299421Tiểu học Hoàng Hanh http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn
  5230299422Tiểu học An Đức http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn
  5330299423Tiểu học Hồng Đức http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn
  5430299424Tiểu học Vạn Phúc http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn
  5530299425Tiểu học Ninh Hoà http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn
  5630299426Tiểu học Nghĩa An http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn
  5730299427Tiểu học Ứng Hoè http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn
  5830299428Tiểu học Quyết Thắng http://ng-thquyetthang.haiduong.edu.vn
  5930299301Mầm non thị trấn Ninh Giang http://ng-mnthitranninhgiang.haiduong.edu.vn
  6030299302Mầm non Hiệp Lực http://ng-mnhiepluc.haiduong.edu.vn
  6130299303Mầm non Đồng Tâm http://ng-mndongtam.haiduong.edu.vn
  6230299304Mầm non Vĩnh Hoà http://ng-mnvinhhoa.haiduong.edu.vn
  6330299305Mầm non Ninh Thành http://ng-mnninhthanh.haiduong.edu.vn
  6430299306Mầm non Tân Hương http://ng-mntanhuong.haiduong.edu.vn
  6530299307Mầm non Đông Xuyên http://ng-mndongxuyen.haiduong.edu.vn
  6630299308Mầm non Ninh Hải http://ng-mnninhhai.haiduong.edu.vn
  6730299309Mầm non Hồng Dụ http://ng-mnhongdu.haiduong.edu.vn
  6830299310Mầm non Hồng Thái http://ng-mnhongthai.haiduong.edu.vn
  6930299311Mầm non Hồng Phong http://ng-mnhongphong.haiduong.edu.vn
  7030299312Mầm non Kiến Quốc http://ng-mnkienquoc.haiduong.edu.vn
  7130299313Mầm non Hồng Phúc http://ng-mnhongphuc.haiduong.edu.vn
  7230299314Mầm non Tân Phong http://ng-mntanphong.haiduong.edu.vn
  7330299315Mầm non Hưng Long http://ng-mnhunglong.haiduong.edu.vn
  7430299316Mầm non Hưng Thái http://ng-mnhungthai.haiduong.edu.vn
  7530299317Mầm non Văn Giang http://ng-mnvangiang.haiduong.edu.vn
  7630299318Mầm non Văn Hội http://ng-mnvanhoi.haiduong.edu.vn
  7730299319Mầm non Tân Quang http://ng-mntanquang.haiduong.edu.vn
  7830299320Mầm non Quang Hưng http://ng-mnquanghung.haiduong.edu.vn
  7930299321Mầm non Hoàng Hanh http://ng-mnhoanghanh.haiduong.edu.vn
  8030299322Mầm non An Đức http://ng-mnanduc.haiduong.edu.vn
  8130299323Mầm non Hồng Đức http://ng-mnhongduc.haiduong.edu.vn
  8230299324Mầm non Vạn Phúc http://ng-mnvanphuc.haiduong.edu.vn
  8330299325Mầm non Ninh Hoà http://ng-mnninhhoa.haiduong.edu.vn
  8430299326Mầm non Nghĩa An http://ng-mnnghiaan.haiduong.edu.vn
  8530299327Mầm non Ứng Hoè http://ng-mnunghoe.haiduong.edu.vn
  8630299328Mầm non Quyết Thắng http://ng-mnquyetthang.haiduong.edu.vn
  8730299329Mầm non Sao Mai (TT) http://ng-mnsaomai.haiduong.edu.vn
  Ninh Giang
   
  Ý KIẾN PHẢN HỒI
  Họ và tên
  Địa chỉ
  Email
  Nội dung
  Video - Clip
  Đang tải Video
  Văn bản mới
  HSSV Điều động giáo viên Thể dục các trường Tiểu học - THCS tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ của tỉnh năm 2018
  (MN,TH) Lịch học chi tiết các lớp Bồi dưỡng theo chuẩn CDNN
  KHẨN HSSV Đôn đốc việc kiểm tra, rà soát số tiền đề nghị cấp kinh phí hỗ trợ học tập, cấp bù học phí, học bổng học sinh khuyết tật học kỳ I năm học 2017 - 2018
  Số: 15/KH-PGDĐT KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 NĂM HỌC 2018- 2019
  Thông báo về bồi dưỡng cấp Chứng chỉ theo tiêu chuẩn CDNN
  (MN,TH) Công văn v/v Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh NNGV (Khai giảng 3/7/2018)
  CV của HĐ TĐKT V/v Tổ chức họp xét và đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua và khen thưởng năm học 2017 - 2018 năm học 2017 - 2018
  12345678910...
  Văn bản của SGD
  Đang load thông tin...
 • PHẦN MỀM ONLINE
 • PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
  Địa chỉ: huyện Ninh Giang - Tỉnh Hải Dương
  Trưởng phòng: Nguyễn Hồng Thanh
  7/17/201817