Trang chủ QL Thư viện KQ Mầm non KQ Tiểu học KQ THCS TN THCS Các kì thi Ảnh đẹp Video Hồ sơ CBGV Web đơn vị Hệ thống
 • GIỚI THIỆU
 • Phòng GD & ĐT
 • Các trường Mầm non
 • Các trường Tiểu học
 • Các trường THCS
 • LỊCH & KẾ HOẠCH
 • Phòng GD & ĐT
 • Bậc học Mầm non
 • Bậc học Tiểu học
 • Bậc học T.H.C.S
 • VĂN BẢN
 • Bậc học Mầm non
 • Bậc học Tiểu học
 • Bậc học T.H.C.S
 • Tổng hợp thi đua
 • Thể chất và Y tế
 • Thanh tra, KĐCL
 • XHH - Dạy thêm
 • Tổ chức cán bộ
 • Thống kê, xếp thứ
 • Biểu mẫu - Thủ tục
 • Văn bản chung
 • TÀI NGUYÊN
 • Giáo án điện tử
 • Đề tài - KNSK
 • Đề thi, kiểm tra
 • Tài nguyên mới
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thống kê truy cập
  Tổng số: 1792882
  Hôm qua: 4001
  Hôm nay: 704
  Đang online: 86
  Toàn huyện
   
  THÔNG TIN CÁC TRƯỜNG
   
  Huyện :
   
  STTMã trườngTên trườngWebsite
  130299901TT GDTX Huyện http://gdtxninhgiang.haiduong.edu.vn
  230299501THCS Ninh Giang http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn
  330299502THCS Hiệp Lực http://ng-thcshiepluc.haiduong.edu.vn
  430299503THCS Đồng Tâm http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn
  530299504THCS Vĩnh Hoà http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn
  630299505THCS Ninh Thành http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn
  730299506THCS Tân Hương http://ng-thcstanhuong.haiduong.edu.vn
  830299507THCS Đông Xuyên http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn
  930299508THCS Ninh Hải http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn
  1030299509THCS Hồng Dụ http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn
  1130299510THCS Hồng Thái http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn
  1230299511THCS Hồng Phong http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn
  1330299512THCS Kiến Quốc http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn
  1430299513THCS Hồng Phúc http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn
  1530299514THCS Tân Phong http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn
  1630299515THCS Hưng Long http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn
  1730299516THCS Hưng Thái http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn
  1830299517THCS Văn Giang http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn
  1930299518THCS Văn Hội http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn
  2030299519THCS Tân Quang http://ng-thcstanquang.haiduong.edu.vn
  2130299520THCS Quang Hưng http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn
  2230299521THCS Hoàng Hanh http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn
  2330299522THCS An Đức http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn
  2430299523THCS Hồng Đức http://ng-thcshongduc.haiduong.edu.vn
  2530299524THCS Vạn Phúc http://ng-thcsvanphuc.haiduong.edu.vn
  2630299525THCS Ninh Hoà http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn
  2730299526THCS Nghĩa An http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn
  2830299527THCS Ứng Hoè http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn
  2930299528THCS Quyết Thắng http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn
  3030299529THCS Thành Nhân http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn
  3130299401Tiểu học Ninh Giang http://ng-thninhgiang.haiduong.edu.vn
  3230299402Tiểu học Hiệp Lực http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn
  3330299403Tiểu học Đồng Tâm http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn
  3430299404Tiểu học Vĩnh Hoà http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn
  3530299405Tiểu học Ninh Thành http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn
  3630299406Tiểu học Tân Hương http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn
  3730299407Tiểu học Đông Xuyên http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn
  3830299408Tiểu học Ninh Hải http://ng-thninhhai.haiduong.edu.vn
  3930299409Tiểu học Hồng Dụ http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn
  4030299410Tiểu học Hồng Thái http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn
  4130299411Tiểu học Hồng Phong http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn
  4230299412Tiểu học Kiến Quốc http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn
  4330299413Tiểu học Hồng Phúc http://ng-hongphuc.haiduong.edu.vn
  4430299414Tiểu học Tân Phong http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn
  4530299415Tiểu học Hưng Long http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn
  4630299416Tiểu học Hưng Thái http://ng-thhungthai.haiduong.edu.vn
  4730299417Tiểu học Văn Giang http://ng-thvangiang.haiduong.edu.vn
  4830299418Tiểu học Văn Hội http://ng-thvanhoi.haiduong.edu.vn
  4930299419Tiểu học Tân Quang http://ng-thtanquang.haiduong.edu.vn
  5030299420Tiểu học Quang Hưng http://ng-thquanghung.haiduong.edu.vn
  5130299421Tiểu học Hoàng Hanh http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn
  5230299422Tiểu học An Đức http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn
  5330299423Tiểu học Hồng Đức http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn
  5430299424Tiểu học Vạn Phúc http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn
  5530299425Tiểu học Ninh Hoà http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn
  5630299426Tiểu học Nghĩa An http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn
  5730299427Tiểu học Ứng Hoè http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn
  5830299428Tiểu học Quyết Thắng http://ng-thquyetthang.haiduong.edu.vn
  5930299301Mầm non thị trấn Ninh Giang http://ng-mnthitranninhgiang.haiduong.edu.vn
  6030299302Mầm non Hiệp Lực http://ng-mnhiepluc.haiduong.edu.vn
  6130299303Mầm non Đồng Tâm http://ng-mndongtam.haiduong.edu.vn
  6230299304Mầm non Vĩnh Hoà http://ng-mnvinhhoa.haiduong.edu.vn
  6330299305Mầm non Ninh Thành http://ng-mnninhthanh.haiduong.edu.vn
  6430299306Mầm non Tân Hương http://ng-mntanhuong.haiduong.edu.vn
  6530299307Mầm non Đông Xuyên http://ng-mndongxuyen.haiduong.edu.vn
  6630299308Mầm non Ninh Hải http://ng-mnninhhai.haiduong.edu.vn
  6730299309Mầm non Hồng Dụ http://ng-mnhongdu.haiduong.edu.vn
  6830299310Mầm non Hồng Thái http://ng-mnhongthai.haiduong.edu.vn
  6930299311Mầm non Hồng Phong http://ng-mnhongphong.haiduong.edu.vn
  7030299312Mầm non Kiến Quốc http://ng-mnkienquoc.haiduong.edu.vn
  7130299313Mầm non Hồng Phúc http://ng-mnhongphuc.haiduong.edu.vn
  7230299314Mầm non Tân Phong http://ng-mntanphong.haiduong.edu.vn
  7330299315Mầm non Hưng Long http://ng-mnhunglong.haiduong.edu.vn
  7430299316Mầm non Hưng Thái http://ng-mnhungthai.haiduong.edu.vn
  7530299317Mầm non Văn Giang http://ng-mnvangiang.haiduong.edu.vn
  7630299318Mầm non Văn Hội http://ng-mnvanhoi.haiduong.edu.vn
  7730299319Mầm non Tân Quang http://ng-mntanquang.haiduong.edu.vn
  7830299320Mầm non Quang Hưng http://ng-mnquanghung.haiduong.edu.vn
  7930299321Mầm non Hoàng Hanh http://ng-mnhoanghanh.haiduong.edu.vn
  8030299322Mầm non An Đức http://ng-mnanduc.haiduong.edu.vn
  8130299323Mầm non Hồng Đức http://ng-mnhongduc.haiduong.edu.vn
  8230299324Mầm non Vạn Phúc http://ng-mnvanphuc.haiduong.edu.vn
  8330299325Mầm non Ninh Hoà http://ng-mnninhhoa.haiduong.edu.vn
  8430299326Mầm non Nghĩa An http://ng-mnnghiaan.haiduong.edu.vn
  8530299327Mầm non Ứng Hoè http://ng-mnunghoe.haiduong.edu.vn
  8630299328Mầm non Quyết Thắng http://ng-mnquyetthang.haiduong.edu.vn
  8730299329Mầm non Sao Mai (TT) http://ng-mnsaomai.haiduong.edu.vn
  Ninh Giang
   
  Ý KIẾN PHẢN HỒI
  Họ và tên
  Địa chỉ
  Email
  Nội dung
  Video - Clip
  Đang tải Video
  Văn bản mới
  Văn bản của SGD
  Đang load thông tin...
 • PHẦN MỀM ONLINE
 • PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
  Địa chỉ: huyện Ninh Giang - Tỉnh Hải Dương
  Trưởng phòng: Nguyễn Hồng Thanh
  5/23/201823