UBND HUYỆN NINH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 2,313,788 (Hôm nay: 654 online: 46) Toàn huyện: 184,953,611 (Hôm nay: 16,027 online: 381) Đăng nhập

       Ngày 26/9/2018 bậc học mầm non huyện Ninh Giang tổ chức Hội thảo “Xây dựng kế hoạch giáo dục” năm học 2018 – 2019.  Đến dự và chỉ đạo hội thảo có đồng chí Vũ Thị Năm – Phó trưởng phòng  GDMN, các đồng chí chuyên viên phòng GDMN, Sở GD&ĐT Hải Dương, đồng chí Nguyễn Thị Thắm – Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo. Tham dự hội thảo có các đ/c là chuyên viên PGD&ĐT, cán bộ quản lí, tổ trưởng tổ chuyên môn Nhà trẻ và Mẫu giáo của 28 trường mầm non trong toàn huyện.

Đồng chí Nguyễn Thị Thắm – Phó trưởng Phòng GD&ĐT cùng các đồng chí CBQL, tổ trưởng chuyên môn các trường Mầm non tham dự hội thảo

         Sau khi nghe đồng chí Bùi Thị Hiếu- chuyên viên phụ trách bậc học trình bày nội dung hội thảo, các đồng chí đại biểu được quan sát 02 bộ kế hoạch giáo dục của Mẫu giáo 5-6 tuổi và Nhà trẻ 24-36th năm học 2018 – 2019; sự giống và khác nhau giữa kế hoạch giáo dục ngày năm học 2017 – 2018 với năm học 2018 – 2019. Đại biểu các trường đã tập trung thảo luận về những vấn đề còn vướng mắc trong xây dựng kế hoạch giáo dục, đồng thời cũng nhận thấy sự tinh gọn, khoa học trong xây dựng kế hoạch giáo dục của năm học 2018 – 2019 so với năm học 2017- 2018.

Đồng chí Bùi Thị Hiếu – chuyên viên phòng GD&ĐT trình bày nội dung hội thảo

        Hội thảo cũng được nghe những ý kiến chỉ đạo, tư vấn sâu sắc và bổ ích về những vấn đề còn vướng mắc trong xây dựng kế hoạch giáo dục của các đồng chí Lãnh đạo, chuyên viên phòng GDMN, Sở GD&ĐT.

         Đặc biệt là ý kiến chỉ đạo sát sao, định hướng của đồng chí Vũ Thị Năm- Phó trưởng phòng GDMN, Sở GD&ĐT về xây dựng kế hoạch giáo dục.

Đồng chí Vũ Thị Năm – Phó trưởng Phòng GDMN phát biểu chỉ đạo tại hội thảo

Đồng chí Luyện Thị Minh Huệ - chuyên viên Phòng GDMN phát biểu tư vấn về cách xây dựng KHGD

Đồng chí Phạm Thị Phương Mai - chuyên viên Phòng GDMN phát biểu tư vấn về cách xây dựng KHGD

        Phát biểu kết luận tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Thị Thắm – Phó trưởng PGD&ĐT đã chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế trong việc chuẩn bị nội dung tham gia hội thảo của các trường mầm non, đồng thời thống nhất cách xây dựng kế hoạch giáo dục năm học 2018 – 2019 đó là:

     - Các phần trong KHGD gồm: KH năm, KH chủ đề/tháng, KH tuần, KH ngày và các bước trong KH ngày như mục đích yêu cầu, chuẩn bị, tiến hành và phương pháp tổ chức hoạt động trong từng lĩnh vực GD không thay đổi (như KHGD năm học 2017-2018).

     - Điểm mới (điều chỉnh cho phù hợp) trong KH ngày: Xây dựng kế hoạch giáo dục theo hướng tinh gọn, khoa học: Xác định mục đích yêu cầu cần ngắn gọn, phần tiến hành trong từng hoạt động trong ngày soạn ngắn gọn, chỉ cần nêu cách thức tổ chức, không trình bày dài dòng lời dẫn, hội thoại của cô và định hướng sẵn điều mà trẻ phải thực hiện. Trong quá trình tổ chức hoạt động GV có thể linh hoạt lựa chọn hình thức tổ chức. KHGD ngày soạn không quá 03 trang.

Đồng chí Nguyễn Thị Thắm – Phó trưởng phòng GD&ĐT thống nhất cách xây dựng kế hoạch giáo dục.

         Đây là buổi sinh hoạt chuyên môn mang tính chuyên sâu, giúp CBQL, GV các trường MN trong toàn huyện hiểu sâu sắc hơn vai trò, tầm quan trọng và cách xây dựng kế hoạch giáo dục ngắn gọn theo chương trình và phương pháp giáo dục mầm non, giảm bớt áp lực về thời gian cho giáo viên, tránh tính hình thức trong việc xây dựng kế hoạch giáo dục góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trẻ trong trường mầm non.

 

Viết bài và đưa tin: Bùi Thị Hiếu

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678910...

VĂN BẢN TỪ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Đang load thông tin...
Đang load thông tin...
LIÊN KẾT WEBSITE
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
Địa chỉ: huyện Ninh Giang - Tỉnh Hải Dương
Phó trưởng phòng: Lê Tiến Đạt
Đăng nhập