UBND HUYỆN NINH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 3,289,572 (Hôm nay: 16 online: 03) Toàn huyện: 190,232,970 (Hôm nay: 465 online: 614) Đăng nhập

          Thực hiện Công văn số 110/SGDĐT-GDMN ngày 06/02/2020 của Sở GD&ĐT Hải Dương về việc tổng kết 05 năm thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016 – 2020. Ngày 19/6/2020 Phòng GDĐT Ninh Giang tổ chức hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016-2020 và tổng kết hội thi “Xây dựng môi trường trải nghiệm trong trường mầm non” năm học 2019 - 2020. Về dự chỉ đạo và động viên phong trào có đồng chí Đỗ Duy Hưng - Phó giám đốc Sở GDĐT cùng các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Phòng GDMN, Văn phòng Sở GDĐT Hải Dương. Tham dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo, chuyên viên PGDĐT; đại diện lãnh đạo xã Ninh Hải; CBQL, tổ trưởng chuyên môn và giáo viên mầm non tiêu biểu trong thực hiện chuyên đề. Đầu giờ, đại biểu tham quan môi trường giáo dục và các hoạt giáo dục tại trường mầm non Ninh Hải.

Đồng chí Đỗ Duy Hưng – Phó giám đốc Sở GD&ĐT, các đồng chí Lãnh đạo, chuyên viên phòng GDMN- Sở GD&ĐT cũng các đại biểu thăm quan thực tế môi trường bên trong và bên ngoài lớp học trường MN Ninh Hải

         Sau khi thăm quan thực tế tại trường mầm non Ninh Hải, các đại biểu trở lại hội trường xã Ninh Hải để dự Tổng kết 05 năm thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016 – 2020.

Đồng chi Đỗ Duy Hưng – Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hải Dương tặng hoa chúc mừng hội nghị

 

        Hội nghị tổng kết được tổ chức đổi mới, sáng tạo. Đồng chí Nguyễn Thị Thắm-Phó trưởng phòng báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện chuyên đề kết hợp với hình ảnh và video giới thiệu về môi trường giáo dục và các hoạt động GD lấy trẻ làm trung tâm trong các trường MN.

Các đại biểu tham dự hội nghị chăm chú theo dõi video giới thiệu về môi trường giáo dục và các hoạt động GD lấy trẻ làm trung tâm trong các trường MN.

           Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm là một chuyên đề lớn, có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao chất lượng giáo dục trẻ trong các trường mầm non, thể hiện rõ nét sự đổi mới của GDMN.

         Sau 05 năm thực hiện chuyên đề đã tạo nên sự thay đổi rất lớn trong các trường mầm non, có sức tỏa sâu rộng trong phụ huynh và cộng đồng. Môi trường giáo dục trong các trường MN được cải tạo, bổ sung, mang một diện mạo mới: Môi trường đẹp, thân thiện, hấp dẫn, trẻ thích thú được hoạt động, trải nghiệm nhiều hơn; đồng thời cũng tạo sự thay đổi lớn trong nhận thức, hiểu biết của phụ huynh về tầm quan trọng của GDMN và vai trò của GVMN đối với sự phát triển của trẻ từ đó tạo nên sự tin tưởng, gắn kết và ủng hộ tích cực. Qua chuyên đề, CBQL, GV có nhận thức sâu sắc hơn về vai trò của môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm và sự cần thiết phải đổi mới trong xây dựng kế hoạch GD và tổ chức hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, hoạt động GD theo hướng trải nghiệm.

          Thành công của chuyên đề là kết quả của lòng nhiệt huyết, yêu trẻ, tích cực, sáng tạo của đội ngũ CBQL, GV các trường MN dưới sự lãnh đạo thống nhất, chỉ đạo sát sao, đồng hành, tư vấn, hướng dẫn cho các trường trong mọi hoạt động của bậc học Mầm non Ninh Giang; sự quan tâm chỉ đạo đúng hướng của Sở GDĐT Hải Dương; sự đầu tư tập trung xây dựng cơ sở vật chất cho các trường MN của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong phong trào xây dựng nông thôn mới của huyện Ninh Giang và sự ủng hộ, phối hợp tích cực của các bậc phụ huynh.

Đồng chí Nguyễn Thị Thắm – Phó trưởng Phòng GD&ĐT báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016 - 2020

         Tham dự hội nghị đại diện cho 03 nhà trường đã lên phát biểu ý kiến tham luận về công tác triển khai tổ chức thực hiện chuyên đề.

Đồng chí Trịnh Thị Nếp – Hiệu trưởng trường MN Ninh Hải phát biểu tham luận về xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

Đồng chí Bùi Thị Khường – Hiệu trưởng trường MN Hồng Phúc  phát biểu tham luận  về xây dựng kế hoạch giáo dục và tổ chức các hoạt động giáo dục

Đồng chí Phạm Thị tứ - Hiệu trưởng trường MN Hoàng Hanh phát biểu tham luận về công tác tuyên truyền, phối hợp giữa nhà trường với cha mẹ và cộng đồng trong giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.  

           Thay mặt Lãnh đạo Sở GD&ĐT hải Dương, đồng chí Đỗ Duy Hưng – Phó giám đốc Sở GD&ĐT phát biểu chỉ đạo, động viên, biểu dương ghi nhận những kết quả và sự sáng tạo đổi mới của bậc học mầm non huyện Ninh Giang đã đạt được trong 05 năm qua, góp phần vào thành công chung trong thực hiện chuyên đề  của GDMN tỉnh Hải Dương. Đồng thời đồng chí cũng nêu rõ sau tổng kết chuyên đề Phòng GD&ĐT tiếp tục chỉ đạo các trường mầm non làm tốt công tác đảm bảo an toàn cho trẻ và nâng cao chất lượng 05 tiêu chí của chuyên đề.

Đồng chí Đỗ Duy Hưng – Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hải Dương phát biểu chỉ đạo và động viên phong trào GDMN huyện Ninh Giang tại hội nghị

        Cũng tại hội nghị ban tổ chức đã công bố kết quả hội thi “Xây dựng môi trường trải nghiệm trong trường mầm non” năm học 2019 – 2020 và công bố Quyết định công nhận và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016 – 2020.

        Đối với hội thi “Xây dựng môi trường trải nghiệm trong trường mầm non” năm học 2019 – 2020, ban tổ chức đã trao 02 giải Nhất; 13 giải Nhì và 12 giải Ba.

Các tập thể đạt giải Nhất, giải Nhì, giải Ba tại  hội thi “Xây dựng môi trường trải nghiệm trong trường mầm non” năm học 2019 - 2020

           Đối với chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016 – 2020, Phòng GD&ĐT đã khen thưởng và công nhận 04 tập thể có thành tích xuất sắc toàn diện; 13 tập thể có thành tích xuất sắc từng tiêu chí và 07 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chuyên đề.

Đồng chí Phạm Phú Tùng – Trưởng phòng GD&ĐT trao giấy chứng nhận cho các tập thể có thành tích xuất sắc toàn diện và xuất sắc từng tiêu chí trong việc thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016- 2020.

Đồng chí Nguyễn Thị Thắm – Phó trưởng phòng GD&ĐT trao giấy chứng nhận cho các tập thể có thành tích xuất sắc từng tiêu chí và giáo viên có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016- 2020

        Phát biểu bế mạc hội nghị đồng chí Phạm Phú Tùng – Trưởng phòng GD&ĐT cảm ơn sự quan tâm của Sở GD&ĐT hải Dương, của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đối với phong trào GDMN huyện nhà. Đồng thời đề nghị các trường MN tiếp tục  đổi mới tổ chức các hoạt động giáo dục, khai thác hiệu quả môi trường giáo dục hiện có để thực hiện có chất lượng 05 tiêu chí của chuyên đề.

Đồng chí Phạm Phú Tùng – Trưởng phòng GD&ĐT phát biểu tại hội nghị

        Với kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, các trường mầm non huyện Ninh Giang tiếp tục chủ động, tích cực, sáng tạo trong tổ chức thực hiện; áp dụng phương pháp giáo dục theo hướng trải nghiệm và khai thác lợi thế của truyền thông về GDMN qua mạng xã hội; kết hợp sức mạnh của nhiều nguồn lực trong thực hiện chuyên đề đóng góp vào phong trào phát triển giáo dục MN nói riêng và sự nghiệp phát triển giáo dục nói chung.

 

         Sau đây là một số hình ảnh tại hội nghị tổng kết chuyên đề

Tin và bài: Bậc học mầm non huyện Ninh Giang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678910...

VĂN BẢN TỪ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Đang load thông tin...
Đang load thông tin...
LIÊN KẾT WEBSITE
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
Địa chỉ: huyện Ninh Giang - Tỉnh Hải Dương
Trưởng phòng: Phạm Phú Tùng
Đăng nhập