UBND HUYỆN NINH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 3,606,419 (Hôm nay: 342 online: 67) Toàn huyện: 190,232,970 (Hôm nay: 382 online: 197) Đăng nhập

            Với quyết tâm tích cực đổi mới, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2020-2021; Sáng ngày 4/12/2020 cấp học Mầm non huyện Ninh Giang tổ chức hội thảo “Xây dựng thư viện thân thiện trong trường mầm non”. Tham dự hội thảo có các đồng chí CBQL, tổ trưởng chuyên môn và GV cốt cán các trường MN trong huyện. Về dự chỉ đạo hội thảo có đồng chí Lê Thị Thanh Xuân - Trưởng phòng GDMN cùng các đồng chí chuyên viên phòng GDMN Sở GDĐT Hải Dương.

 

Đồng chí Lê Thị Thanh Xuân – Trưởng Phòng GDMN, Sở GD&ĐT Hải Dương cùng các đồng chí tham dự hội thảo

            Sau khi tham quan thực tế mô hình thư viện tại trường MN Hồng Đức; dự giờ 2 hoạt động cho trẻ làm quen với chữ cái ở khối 5 tuổi và kể chuyện ở khối 4 tuổi, các đại biểu tham dự hội thảo đã được nghe hướng dẫn cách xây dựng và khai thác thư viện trong trường mầm non; làm quen với thư viện điện tử trong việc tự bồi dưỡng chuyên môn và chia sẻ kinh nghiệm của đội ngũ GV. Đặc biệt hội thảo đã được nghe những ý kiến phát biểu, hướng dẫn rất cụ thể, vô cùng ý nghĩa của đồng chí Phạm Thị Phương Mai và đồng chí Luyện Thị Minh Huệ - chuyên viên PGDMN ; ý kiến phát biểu động viên, khích lệ và định hướng chỉ đạo của đồng chí Lê Thị Thanh Xuân - Trưởng phòng GDMN, Sở GD&ĐT Hải Dương

Đồng chí Lê Thị Thanh Xuân – Trưởng Phòng GDMN, Sở GD&ĐT Hải Dương phát biếu chỉ đạo tại hội thảo

Đồng chí Phạm Thị Phương Mai– Chuyên viên Phòng GDMN, Sở GD&ĐT Hải Dương phát biếu tại hội thảo

Đồng chí Luyện Thị Minh Huệ– Chuyên viên Phòng GDMN, Sở GD&ĐT Hải Dương phát biếu tại hội thảo

             Phát biểu kết luận tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Thị Thắm – Phó trưởng PGD&ĐT đã nhấn mạnh: Để xây dựng và khai thác thư viện thân thiện trong trường mầm non một cách hiệu quả trước hết các đồng chí CBQL, GV các trường MN phải nhận thức đúng về vai trò, trách nhiệm của mình trong việc xây dựng thư viện thân thiện trong trường mầm non để kịp thời tư vấn cho giáo viên  hiểu đúng trong việc xây dựng thư viện trong trường MN; Các nhà trường cần coi việc xây dựng và khai thác thư viện trong trường mầm non là nhiệm vụ quan trọng trong việc nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDMN.

Đồng chí Nguyễn Thị Thắm– Phó trưởng phòng GD&ĐT phát biếu tại hội thảo

              Buổi hội thảo đã giúp cho mỗi mỗi CBQL và GV hiểu sâu sắc hơn về cách xây dựng thư viện cho trẻ, biết làm phong phú sách cho thư viện và khai thác hiệu quả, sáng tạo thư viện trong tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp với nhu cầu, hứng thú của trẻ. Xây dựng thư viện trong trường MN là một nhiệm vụ trọng tâm của năm học, là một nội dung trong xây dựng môi trường GD lấy trẻ làm trung tâm. Việc xây dựng và khai thác hiệu quả thư viện góp phần nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động GD theo hướng trải nghiệm; đồng thời hình thành cho trẻ kĩ năng biết “đọc sách”, thói quen “đọc sách” ngay từ nhỏ, từ đó yêu thích sách. Đây là khởi nguồn hình thành và nuôi dưỡng văn hoá đọc của con người từ tuổi mẫu giáo.

            Sau đây là một số hình ảnh tại hội thảo

Hoạt động thể dục buổi sáng của các bé trường MN Hồng Đức
 

             Tin và bài: Cấp học MN huyện Ninh Giang
 


 

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678910...

VĂN BẢN TỪ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Đang load thông tin...
Đang load thông tin...
LIÊN KẾT WEBSITE
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
Địa chỉ: huyện Ninh Giang - Tỉnh Hải Dương
Trưởng phòng: Phạm Phú Tùng
Đăng nhập