UBND HUYỆN NINH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 3,394,400 (Hôm nay: 635 online: 29) Toàn huyện: 190,232,970 (Hôm nay: 822 online: 217) Đăng nhập

TRƯỜNG MẦM NON KIẾN QUỐC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TRẺ 5 TUỔI

CUỐI NĂM HỌC 2019 - 2020 THEO BỘ CHUẨN PHÁT TRIỂN TRẺ EM NĂM TUỔI

          Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 của PGD&ĐT huyện Ninh Giang, Kế hoạch năm học 2019 - 2020 của Trường mầm non Kiến Quốc. Căn cứ vào quyết định số 23/QĐ-TrMN ngày 19/6/2020 của Trường mầm non Kiến Quốc về việc thành lập hội đồng đánh giá sự phát triển của trẻ 5 tuổi theo bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi cuối năm học 2019 – 2020. Sáng ngày 29/06/2020 Trường mầm non Kiến Quốc tiến hành đánh giá chất lượng trẻ 5 tuổi cuối năm học 2019 – 2020 nhằm đánh giá chất lượng trẻ 5 tuổi chuẩn bị tốt các điều kiện cho trẻ vào lớp 1.

          Để đánh giá chất lượng trẻ 5 tuổi cuối năm học 2019 – 2020. Trường mầm non Kiến Quốc phân công cho các thành viên trong hội đồng đánh giá trẻ 5 tuổi theo 3 bàn đánh giá sát tại 3 lớp 5 tuổi. Các lớp đã chuẩn bị đầy đủ đồ dùng theo nội dung các bài tập đánh giá gồm 15 bài tập thuộc 5 lĩnh vực: Phát triển thể chất, phát triển ngôn ngữ, phát triển nhận thức, phát triển tình cảm - kỹ năng xã hội, phát triển thẩm mỹ.

          Mục đích nhằm đánh giá sự phát triển của trẻ em 5 tuổi theo yêu cầu cần đạt của mục tiêu giáo dục cuối độ tuổi thông qua các lĩnh vực phát triển.

          Nội dung đánh giá theo nội dung chỉ số các mục tiêu cuối độ tuổi được nhà trường xây dựng phù hợp trong chương trình GDMN bao gồm 15 bài tập thuộc cả 5 lĩnh vực phát triển trong chương trình giáo dục mầm non.

          Hội đồng đánh giá đã tiến hành đánh giá theo 15 bài tập thuộc 5 lĩnh vực phát triển trong chương trình giáo dục mầm non. Mỗi trẻ được đánh giá riêng theo từng phiếu của trẻ theo 2 mức độ: đạt và chưa đạt. Việc đánh giá diễn ra nhẹ nhàng, an toàn, khách quan, khoa học và nghiêm túc, không ảnh hưởng đến tâm lý trẻ.

          Kết quả đánh giá như sau:

          122/122 trẻ 5 - 6 tuổi được đánh giá. Đạt yêu cầu 122/122, đạt tỉ lệ 100%.

           Tất cả phiếu đánh giá trẻ được lưu trong hồ sơ quản lý trẻ của nhà trường.

Một số hình ảnh đánh giá chất lượng trẻ 5 tuổi cuối năm học 2019 – 2020 của Trường mầm non Kiến Quốc:

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678910...

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
Địa chỉ: huyện Ninh Giang - Tỉnh Hải Dương
Trưởng phòng: Phạm Phú Tùng
Đăng nhập