UBND HUYỆN NINH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 3,181,963 (Hôm nay: 638 online: 23) Toàn huyện: 190,232,970 (Hôm nay: 755 online: 180) Đăng nhập

       UBND HUYỆN NINH GIANG

TRƯỜNG TIỂU HỌC NINH THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

 

       Số: ......./KH-THNT                                                                Tân Hương, ngày  16  tháng 7 năm 2020

 

                                                               KẾ HOẠCH

     TUYỂN SINH LỚP 1  NĂM HỌC 2020 - 2021

 

          Căn cứ vào Điều lệ trường Điều lệ trường Tiểu học Ban hành kèm theo thông tư 41/2010/TT-BGD-ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

          Căn cứ kế hoạch số 15/KH-PGDĐT ngày 6 tháng 7 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Ninh Giang về việc tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2020  - 2021;

          Căn cứ  tình hình cơ sở vật chất của nhà trường;

          Trường Tiểu học Ninh Thành  xây dựng kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2020– 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

          - Làm tốt công tác giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật, tạo điều kiện để trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được đến trường.

          - Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ HS; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở cấp Tiểu học; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục Tiểu học.

          - Tuyển sinh theo địa bàn xã quản lý, đảm bảo mục tiêu về quy mô và chất lượng.

          - Đảm bảo lớp 1 năm học 2020 – 2020  học chương trình Sách giáo khoa mớiphổ thông năm 2018.

II. NỘI DUNG

  1. Chỉ tiêu tuyển sinh:
  • Số học sinh: 70 HS
  • Số lớp : 2 lớp

         2. Phương thức và đối tượng

          2.1. Phương thức: Xét tuyển
          2.2. Đối tượng: Trẻ sinh sống trên địa bàn xã Tân Hương; trẻ khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn..

          3. Độ tuổi dự tuyển
          - Trẻ 6 tuổi (sinh năm 2014); không tuyển trẻ chưa đủ 6 tuổi.

          4. Hồ sơ dự tuyển

          - Đơn xin học (theo mẫu của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 
          - Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (kèm bản chính để đối chiếu).
          Bản phôtô sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an xã hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an xã.

5. Thời gian tuyển sinh

         -Từ  ngày 22 tháng 7  đến ngày 25 tháng 7 năm 2020

          Sau tuyển sinh, nhà trường tập trung học sinh lớp 1 để thực hiện các điều kiện cần thiết cho năm học mới; rèn nền nếp cho học sinh. Không dạy học trước chương trình quy định.

III.Tổ chức thực hiện
          1. Phân công trách nhiệm

          - Ban giám hiệu chủ động phối hợp với UBND xã Tân Hương, trường Mầm non Ninh Thành trong công tác điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn, chủ động xây dựng kế hoạch công tác tuyển sinh năm học 2020 – 2021 của trường, báo cáo phòng GD&ĐT Ninh Giang.
          - Ban giám hiệu kết hợp với nhân viên bảo vệ kiểm tra cơ sở vật chất: phòng học, bàn ghế để có kế hoạch bổ sung kịp thời trong hè, đáp ứng đủ điều kiện học tập của học sinh trong năm.
          - Ban Giám hiệu có trách nhiệm báo cáo với UBND xã Tân Hương về kế hoạch tuyển sinh của trường.

          - Ban giám hiệu phối hợp với ban văn hóa xã  thông báo trên đài tuyền thanh của xã và công bố công khai công tác tuyển sinh tại trường.
          - Trong quá trình tuyển sinh, ban tuyển sinh nhà trường có trách nhiệm hướng dẫn chu đáo, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh.
          - Phân công giáo viên chủ nhiệm lớp 1 hợp lý.

  1. Chế độ báo cáo:

          - Báo cáo số liệu về Phòng GD&ĐT Ninh Giang vào ngày 28/7/2020 đồng thời gửi vào Gmail: tieuhocninhgiang@gmail.com.

  1. Thông báo danh sách trúng tuyển:

Sau khi tuyển sinh hết ngày 25/7/2020, trình PGDĐT Ninh Giang phê duyệt danh sách tuyển sinh, công khai danh sách trúng tuyển lên trang Website của trường và bảng thông báo của nhà trường.

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh lớp 1, năm học 2020-2021 của Trường Tiểu học Ninh Thành trình Phòng GD&ĐT Ninh Giang  phê duyệt để nhà trường thực hiện tốt kế hoạch đề ra.

Nơi nhận:                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

  • Phòng  GD&ĐT(b/c);
  • UBND xã ( b/c);
  • Lưu hồ sơ tuyển sinh.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Nguyễn Thị Xuân

 

                                                      PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DUYỆT

 

                                                                  

      

 

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678910...

VĂN BẢN TỪ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Đang load thông tin...
Đang load thông tin...
LIÊN KẾT WEBSITE
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
Địa chỉ: huyện Ninh Giang - Tỉnh Hải Dương
Trưởng phòng: Phạm Phú Tùng
Đăng nhập