UBND HUYỆN NINH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 3,080,433 (Hôm nay: 591 online: 60) Toàn huyện: 190,232,970 (Hôm nay: 465 online: 282) Đăng nhập

Chiều ngày 18/09/2020 đại hội chi đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Trường Tiểu học Quyết Thắng, nhiệm kỳ 2020 - 2021.

Đồng chí Nguyễn Thị Minh – Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường đã tới dự Đại hội.

Tại Đại hội, các đai biểu đã nghe dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019-2020, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2021, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2019-2020, đồng thời các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo nhiệm kỳ 2019-2020, phương hướng nhiệm kỳ 2020-2021.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Nguyễn Thị Minh – Bí thư chi bộ hiệu trưởng nhà trường đã biểu dương những kết quả hoạt động của Ban Chấp hành Chi đoàn Trường Tiểu học Quyết Thắng nhiệm kỳ 2019-2020, đồng thời đề nghị các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2021 cần tiếp tục phát huy truyền thống, tích cực và chủ động tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua của thanh niên gắn với nhiệm vụ công tác chuyên môn, đưa tổ chức đoàn cơ sở thực sự là địa chỉ để tập hợp, giáo dục chính trị tư tưởng, đại diện cho quyền lợi của đoàn viên thanh niên, giới thiệu được nhiều đoàn viên ưu tú trở thành nguồn phát  triển Đảng.
Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Chi đoàn Trường Tiểu học Quyết Thắng nhiệm kỳ 2020-2021 gồm 3 đồng chí: Hà Thị Tâm , Nguyễn Thị Lệ, Hoàng Thị Nhung. Tiếp đó, Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2021 đã bầu đồng chí Hà Thị Tâm giữ chức vụ Bí thư Chi đoàn, đồng chí Hoàng Thị Nhung  giữ chức vụ Phó Bí thư Chi đoàn nhiệm kỳ 2020-2021.
Thay mặt Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2021, Tân Bí thư Chi đoàn Trường Tiểu học Quyết Thắng : Hà Thị Tâm  đã cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo, lãnh đạo của các đồng chí trong BGH nhà trường, đồng thời khẳng định Ban Chấp hành Chi đoàn Trường Tiểu học Quyết Thắng nhiệm kỳ 2020-2022 sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong Nghị quyết đã được các đại biểu thống nhất thông qua tại Đại hội
 

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678910...

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
Địa chỉ: huyện Ninh Giang - Tỉnh Hải Dương
Trưởng phòng: Phạm Phú Tùng
Đăng nhập