UBND HUYỆN NINH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 3,210,836 (Hôm nay: 638 online: 04) Toàn huyện: 190,232,970 (Hôm nay: 1,431 online: 399) Đăng nhập

UBND HUYỆN NINH GIANG

TRƯỜNG TH HỒNG PHÚC

         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                            Hồng Phúc, ngày 15 tháng 2 năm 2021

 

THÔNG BÁO CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG PHÚC

VỀ VIỆC TIẾP TỤC CHO HỌC SINH NGHỈ HỌC VÀ TỔ CHỨC DẠY HỌC

TRỰC TUYẾN TRONG THỜI GIAN TẠM DỪNG ĐẾN TRƯỜNG

ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID -19
 

          Kính gửi: Các đồng chí Cán bộ, Giáo viên; Nhân viên, các bậc PHHS và các em học sinh Trường Tiểu học Hồng Phúc.

          Kính thưa toàn thể nhân dân.

          Thực hiện công văn số 141/SGDĐT-GDTrH ngày 14/02/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Hải Dương về việc chỉ đạo các Cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh tổ chức dạy học trực tuyến trong thời gian tạm dừng đến trường để phòng chống dịch Covid-19; Thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 15/02/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch covid-19 trên địa bàn tỉnh sau Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Trường Tiểu học Hồng Phúc thông báo tới toàn thể các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên;  các bậc PHHS và các em học sinh Trường Tiểu học Hồng Phúc và toàn thể nhân dân một số nội dung sau đây:

          1. Các em học sinh Trường Tiểu học Hồng Phúc tiếp tục nghỉ học, ngừng đến trường từ sau kỳ nghỉ Tết, trước mắt nghỉ đến hết ngày 28/02/2021.

           2. Các thầy cô giáo phụ trách các lớp sẽ tiếp tục tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh từ ngày 17/2/2021. Như vậy các em học sinh từ khối 1 đến khối 5 sẽ tiếp tục tham gia học trực tuyến từ ngày 17/2/2021 theo lịch của các thầy cô giáo chủ nhiệm xây dựng.

          3. Kính mong các bậc PHHS tạo điều kiện, hỗ trợ mọi mặt cho con em tham gia học trực tuyến, chuẩn bị phương tiện như điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính các loại, củng cố đường truyền mạng Internet ổn định; phối hợp với các thầy cô giáo trong việc quản lý, đôn đốc nhắc nhở con em học tập trực tuyến hiệu quả, nắm bắt kết quả học tập của con em mình thông qua việc trao đổi với giáo viên chủ nhiệm lớp và giáo viên bộ môn.

           Trong trường hợp đặc biệt, những học sinh không có điều kiện học tập trực tuyến, đề nghị các bậc PHHS cần trao đổi và thông báo ngay cho các giáo viên chủ nhiệm để các thầy cô có biện pháp hỗ trợ phù hợp nhất.

           Việc tổ chức dạy học trực tuyến trong thời gian tạm dừng đến trường để phòng chống dịch Covid-19  là chỉ đạo của Sở giáo dục và đào tạo Hải Dương đối với tất cả các trường trên địa bàn tỉnh. Do vậy, nhà trường đề nghị các bậc PHHS quản lý tốt con em tại nhà, có biện pháp đảm bảo phòng chống dịch bệnh hiệu quả và chuẩn bị mọi phương tiện, điều kiện cho con em tham gia học trực tuyến đầy đủ, hiệu quả theo chỉ đạo của cấp trên và nhà trường.

             Trên đây là thông báo của trường Tiểu học Hồng Phúc về việc tiếp tục cho HS nghỉ học và tổ chức dạy học trực tuyến trong thời gian học sinh tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid-19 theo công văn hướng dẫn của Sở giáo dục và đào tạo. Kính mong các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên, các bậc phụ huynh học sinh, và các em học sinh thực hiện tốt nội dung thông báo này.

               Xin trân trọng cảm ơn!

                                                                                                                          TM. NHÀ TRƯỜNG

                                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                                         Nguyễn Thị Bích Ngọc

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678910...

VĂN BẢN TỪ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Đang load thông tin...
Đang load thông tin...
LIÊN KẾT WEBSITE
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
Địa chỉ: huyện Ninh Giang - Tỉnh Hải Dương
Trưởng phòng: Phạm Phú Tùng
Đăng nhập