UBND HUYỆN NINH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 3,257,640 (Hôm nay: 826 online: 38) Toàn huyện: 190,232,970 (Hôm nay: 912 online: 205) Đăng nhập

     Xã Vĩnh Hòa là một xã lớn, dân số đông và có vị trí quan trọng về kinh tế và quốc phòng của huyện Ninh Giang. Ngay từ thời mở đất, lập làng, xây dựng cộng đồng, người dân Vĩnh Hòa đã sớm khẳng định vai trò chủ nhân của mình ở vùng đất hoang sơ, bốn bề sông nước, để tạo dựng lên truyền thống đoàn kết, yêu quê hương, đất nước, cần cù trong lao động, dũng cảm trong đấu tranh chống thù trong giặc ngoài.

Để tìm hiểu rõ hơn về lịch sử xã Vĩnh Hòa, hôm nay thư viện trường xin giới thiệu cuốn sách:

                          “Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Vĩnh Hòa 1930 – 2010”

Cuốn sách được xuất bản năm 2010 với khổ sách 15 x 21cm, với độ dày 304 trang.

Cuốn sách gồm 6 chương và có chương mở đầu:

Chương mở đầu: Khái quát tình hình đặc điểm xã Vĩnh Hòa trước Cách mạng tháng 8 năm 1945.

Chương 1: Tiếp thu tư tưởng cách mạng của Đảng, nhân dân Hòa Ung, Ngọc Lôi, Vĩnh Xuyên khởi nghĩa giành chính quyền và xây dựng lực lượng chuẩn bị kháng chiến chống Pháp (1930 – 1946).

Chương 2: Kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1947-1954).

Chương 3: Khôi phục kinh tế, cải tạo xã hội chủ nghĩa và thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất.

Chương 4: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Vĩnh Hòa vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa kháng

chiến chống Mỹ cứu nước (1965-1975).

Chương 5: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Vĩnh Hòa cùng cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Chương 6: Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Hòa cùng cả nước thực hiện con đường đổi mới của Đảng (1986-2010).

Hy vọng cuốn sách sẽ là tài liệu bổ ích cho các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh khi tìm hiểu về lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Vĩnh Hòa.

Cuốn sách hiện có tại thư viện nhà trường kính mời các thầy cô và các em học sinh tìm đọc.

Buổi giới thiệu sách đến đây là kết thúc, xin kính chúc các thầy giáo, cô giáo một tuần làm việc hiệu quả, chúc các em học sinh chăm ngoan, học giỏi!

Hẹn gặp lại các thầy cô giáo và các em học sinh trong buổi giới thiệu sách lần sau!

 

 

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678910...

VĂN BẢN TỪ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Đang load thông tin...
Đang load thông tin...
LIÊN KẾT WEBSITE
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
Địa chỉ: huyện Ninh Giang - Tỉnh Hải Dương
Trưởng phòng: Phạm Phú Tùng
Đăng nhập