UBND HUYỆN NINH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 3,394,446 (Hôm nay: 664 online: 27) Toàn huyện: 190,232,970 (Hôm nay: 837 online: 149) Đăng nhập

Ban giám hiệu, CBGV, nhân viên trường Tiểu học Đông Xuyên tích cực vào phần mềm PCGD XMC

           Để nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục và xóa mù chữ lãnh đạo trường Tiểu học Đông Xuyên đã thường xuyên quan tâm nhấn mạnh, đề cao vai trò của công tác phổ cập giáo dục, coi phổ cập giáo dục là nhân tố chìa khóa, là tiền đề, động lực thúc đẩy sự phát triển chung của địa phương. Hàng năm Nhà trường tổ chức tập huấn và cho các giáo viên đi điều tra trẻ từ 6 đến 14 tuổi ở từng hộ dân để nắm được số lượng trẻ chính xác trên địa bàn.  Bố trí giáo viên trực tiếp đến từng hộ gia đình trên địa bàn, ghi phiếu điều tra, lấy chữ ký chủ hộ, chữ ký của Ban nhân dân thôn, xác nhận của chính quyền địa phương, điều tra, nắm chắc số liệu trẻ trong độ tuổi ra lớp, đặc biệt trẻ em 6 đến 14 tuổi. Nhờ sự nổ lực và cố gắng trên, Nhà trường đã xác định được tổng số trẻ điều tra từ 6 đến 14 tuổi ở từng thôn.Ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên đã thực hiện vào số liệu trên phần mềm.

           Sau đây là một số hình ảnh:

Đ/c Đào Văn Tươi chỉ đạo GV nhập số liệu

Đ/c Thu- Hiếu vào sổ theo dõi Phổ cập - XMC CBGV thực hiện vào phần mềm

                                                                                                                                            Tin và ảnh: Bùi Thị Thúy

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678910...

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
Địa chỉ: huyện Ninh Giang - Tỉnh Hải Dương
Trưởng phòng: Phạm Phú Tùng
Đăng nhập