UBND HUYỆN NINH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 3,606,386 (Hôm nay: 316 online: 63) Toàn huyện: 190,232,970 (Hôm nay: 368 online: 195) Đăng nhập

Báo cáo công tác phòng, chống tai nạn, thương tích, xâm hại trẻ em

năm học 2021 – 2022

                Hiện nay, vấn đề phòng chống tai nạn, thương tích và xâm hại trẻ em đã và đang là vẫn đề rất cấp bách không chỉ ở mỗi nhà trường và của toàn xã hội. Bởi từng ngày, từng giờ đâu đó vẫn xảy ra những sự việc rất thương tâm như đuối nước, bạo lực học đường, tai nạn giao thông và xâm hại tình dục trẻ em vẫn thường xuyên xảy ra.

               Để quyết tâm góp phần hạn chế và đẩy lùi những vấn đề trên, nhà trường và LĐ trong nhiều năm qua đã và đang làm tốt công tác tuyên truyền tới tất cả Phụ huynh và toàn thể học sinh.

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1.Quy mô nhà trường:

 Năm học 2021- 2022

+ Tổng số phòng học hiện có: 15 phòng/ 12 lớp

+ Tổng số học sinh toàn trường: 383 em/ 12 lớp

+ Học sinh học 1 buổi/ngày

2. Thuận lợi, khó khăn:

2.1. Thuận lợi:

- Công tác tuyên truyền về phòng chống tai nạn, thương tích và xâm hại trẻ em (PCTNTT-XHTT) được Ban phụ trách Liên- chi Đội thường xuyên tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt chào cờ đầu tuần, buổi sinh hoạt cuối tuần và phối kết hợp với Trung tâm giáo dục Kỹ năng sống Skill edu cùng giáo dục HS.

2.2. Khó khăn:

- Vì đại dịch bệnh diễn biến phức tạp, do vậy Học sinh chưa được tập huấn nhiều về kĩ năng phòng tránh tai nạn, thương tích.

-, Nhà trường chưa có điều kiện xây dựng bể bơi, Chưa có thể tổ chức cho học sinh tham gia các lớp học bơi mà tự phụ huynh học sinh cho con đến bể bơi ở nơi khác để tập luyện, nhưng cũng chỉ số ít vì bố mẹ thường đi làm tăng ca cả ngày.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

   1. Công tác xây dựng kế hoạch:

- Nhà trường đã xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động PCTNTT-XHTT từ nhiều năm nay.

    2. Công tác tham mưu, phối hợp:

   - Phối hợp giữa nhà trường với chính quyền, gia đình, các cơ quan, Ban đại diện cha mẹ học sinh, các đoàn thể nhà trường trong việc tuyên truyền giáo dục học sinh kỹ năng PCTNTT-XHTT xây dựng trường học an toàn, thân thiện.

     - Giáo viên chủ nhiệm lớp phối hợp tốt với các tổ chức trong và ngoài nhà trường triển khai có hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống, các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt tập thể, PCTNTT-XHTT cho học sinh...

     3. Công tác tổ chức triển khai, thực hiện tại đơn vị:

- Nhà trường đã tổ chức tuyên truyền thực hiện về PCTNTT-XHTT trong cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục thường xuyên qua các buổi sinh hoạt chào cờ đầu tuần, sinh hoạt lớp, sinh hoạt Đội, … nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

- Kết hợp với TT giáo dục Kỹ năng sống về giảng dạy và giáo dục cho các em hiểu rõ hơn tầm quan trọng của việc PCTNTT-XHTT, nguyên nhân, hậu quả và biết cách phòng chánh TNTT-XHTT, nhất là xâm hại tình dục trẻ em.

- Tăng cường tuyên truyền thực hiện trường học an toàn trong các đợt trọng điểm: Tháng An toàn giao thông, Tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động,…

- Cập nhật, theo dõi các tai nạn thương tích xảy ra, kịp thời chấn chỉnh rút kinh nghiệm trong nhà trường.

- Nhà trường kết hợp với TT KNS Skill edu tuyên truyền giới thiệu những cuốn sách hay, cẩm nag phòng chống bạo lực học đường, kỹ năng phòng tránh đuối nước và cẩm nag phòng tránh xâm hai tình dục trẻ em. Các em ngoài việc được cung cấp kiến thức hiểu biết mà còn được thực hành một số nội dung cơ bản.

   4. Kết quả triển khai, thực hiện của đơn vị.

      Thông qua các nội dung tuyên truyền và tham gia vào các hoạt động thực hành cụ thể nhà trường triển khai đã giáo dục học sinh các kỹ năng phòng chống, bảo vệ ứng phó với những tình huống bất thường do tai nạn gây raCung cấp kịp thời cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh những kiến thức cơ bản về các yếu tố, nguy cơ và cách phòng, chống một số tai nạn thường gặp do thiên tai như: đuối nước, điện giật…; đặc biệt các em có kiến thức hiểu biết về cách phòng chánh xâm hại tình dục trẻ em.

Kết quả nhiều năm nay, nhà trường không có tai nạn đuối nước,thương tích nghiêm trọng xảy ra; không có vụ việc nào liên quan đến xâm hại trẻ em (nhất là XHTDTE xảy ra với học sinh.

   5. Giải pháp để thực hiện trong hè và thời gian tiếp theo.

Để góp phần thực hiện có hiệu quả hơn nữa công tác phòng, chống tai nạn đuối nước, phòng chống  bạo lực học đường, xâm hại TE,…trong nhà trường, trường THCS Vĩnh Hòa tiếp tục thực hiện tốt một số giải pháp sau:

  - Xây dựng cơ chế phối hợp giữa nhà trường và địa phương trong việc khai thác sử dụng có hiệu quả sân chơi bổ ích trên địa bàn và tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh được tham gia: đá bóng, cầu lông, bóng bàn,…cải tạo ao làng có đủ điều kiện an toàn để các em tập bơi.

- Tiếp tục quán triệt trong toàn thể cán bộ, giáo viên nhà trường nhận thức được công tác PCTNTT-XHTT là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của nhà trường, mọi người ai cũng phải có trách nhiệm phòng chống và ngăn chặn.

- Nhà trường tiếp tục tham mưu với chính quyền địa phương, phối hợp tốt với các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường để nắm tình hình, bàn biện pháp phối hợp để phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy ra những sự việc đáng tiếc.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678910...

VĂN BẢN TỪ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Đang load thông tin...
Đang load thông tin...
LIÊN KẾT WEBSITE
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
Địa chỉ: huyện Ninh Giang - Tỉnh Hải Dương
Trưởng phòng: Phạm Phú Tùng
Đăng nhập