Tổng truy cập: 2,396,884 (Hôm nay: 1,258 online: 19) Toàn huyện: 185,836,467 (Hôm nay: 7,935 online: 251) Đăng nhập
UBND HUYỆN NINH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

STTSố/Kí hiệuTrích yếu nội dungNgày thángTải về
1 Số 19/PGDĐT-GDMN MN: Triệu tập CBQL, GVMN tham gia bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đợt 2, hè 2019 13/08/2019
2 Số 144/QĐ-PGDĐT MN: Quyết định về việc cử CBQL, GVMN tham gia lớp tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp hè 2019 theo công văn Số 1086/SGDĐT-GDMN ngày 24/7/2019 của Sở GD&ĐT 29/07/2019
3 KHVB MẦM NON: LỊCH BỒI DƯỠNG HÈ 2019 18/07/2019
4 Số 11/KH-PGDĐT-GDMN Mầm non: Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL, giáo viên mầm non huyện Ninh Giang năm học 2019-2020 08/07/2019
5 Số 46/CV-PGDĐT Mầm non: Công văn hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị công nhận trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích trong trường mầm non; 18/06/2019
6 Số 09/GM-PGDĐT Giấy mời tổng kết năm học 2018 - 2019 bậc học mầm non huyện Ninh Giang 08/06/2019
7 Số 38/PGDĐT-GDMN MN: Công văn về việc tổ chức chăm sóc giáo dục trẻ hè 2019 và chuẩn bị các điều kiện phục vụ năm học 2019-2020 15/05/2019
8 Số 02/HD-PGDĐT Mầm non: Hướng dẫn tham gia Hội thi "Ngày hội Âm nhạc của Bé" cấp huyện năm học 2018-2019 13/02/2019
9 Số 32/HD-PGDĐT_GDMN Mầm non: Hướng dẫn tham gia hội thi Tổ trưởng chuyên môn giỏi cấp huyện năm học 2018 - 2019 24/12/2018
10 Số 31/HD-PGDĐT-GDMN Mầm non: Hướng dẫn số 31/HD-PGDĐT-GDMN hướng dẫn tham gia Hội thi "Đồ dùng, đồ chơi ngoài trời tự làm" cấp huyện bậc học MN năm học 2018 - 2019 04/12/2018
123456789
XEM NHIỀU NHẤT
QUY TRÌNH CHẤM SSKN (21/02/2014) (1453)
Thể lệ hội thi tổ trưởng chuyên môn giỏi mầm non cấp huyện. Năm học 2015-2016 (01/12/2015) (1347)
HƯỚNG DẪN THAM GIA THI TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN GIỎI (27/11/2015) (864)
(MN)Giấy mời các trường dự hội thi "Bé tài năng, khỏe ngoan" (13/01/2015) (772)
Kế hoạch tổ chức các hội thi Giáo dục mầm non, năm học 2017-2018 (16/10/2017) (693)
Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên CBQL,GV mầm non năm học 2016 - 2017 (25/07/2016) (691)
Kế hoạch hoạt động tháng 10 bậc học mầm non (03/10/2015) (690)
Hướng dẫn tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2018-2019 (22/11/2018) (680)
Hướng dẫn tham gia hội thi Giáo viên làm tổ trưởng chuyên môn giỏi, bậc học mầm non, năm học 2017 - 2018 (29/11/2017) (648)
Hướng dẫn tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện bậc học mầm non năm học 2015 - 2016 (21/12/2015) (632)
Hướng dẫn đánh giá chất lượng cuối năm trẻ 5 tuổi năm học 14-15 (21/04/2015) (621)
123456789 (13/05/2014) (615)
(Mầm non)V/v hướng dẫn tham gia hội thi cán bộ quản lí giỏi cấp huyện năm học 2014-2015 (19/01/2015) (614)
(MN) Bộ GD thông báo việc triển khai thực hiện một số chính sách đối với trẻ em và giáo viên mầm non. (21/01/2016) (597)
Tổ chức các lớp quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) (12/03/2014) (591)
Công văn về tổ chức chăm sóc giáo dục trẻ trong hè, chuẩn bị các điều kiện phục vụ năm học 2018 - 2019 (21/05/2018) (584)
(MN) CV của Sở GD v/v "Sử dụng phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục trường MN" (28/11/2015) (565)
(Khẩn) Mầm Non "VV báo cáo số liệu tài chính dự án tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non." (26/12/2014) (558)
Kế hoạch tổ chức các hội thi giáo dục mầm non Năm học 2015 - 2016 (06/10/2015) (558)
Công văn về việc kiểm tra nội dung tổ chức các hoạt động trong hè (08/07/2016) (546)
12345