Tổng truy cập: 1,979,706 (Hôm nay: 131 online: 17) Toàn huyện: 182,752,605 (Hôm nay: 2,848 online: 270) Đăng nhập
UBND HUYỆN NINH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

STTSố/Kí hiệuTrích yếu nội dungNgày thángTải về
1 Số 34/KH-PGDĐT-GDMN KH số 34/ PGD&ĐT-GDMN Kế hoạch tổ chức các hội thi Giáo dục mầm non năm học 2018-2019 05/11/2018
2 Số 26/KH-PGDĐT-GDMN Kế hoạch tổ chức Hội thảo "Xây dựng kế hoạch giáo dục trong trường mầm non" 25/09/2018
3 drye klrdjkjk 25/09/2018
4 Số: 21/KH-PGDĐT-GDMN Kế hoạch Giáo dục mầm non huyện Ninh Giang năm học 2018-2019 07/09/2018
5 Số 16/KH-PGDĐT-GDMN Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL,GVMN huyện Ninh Giang năm học 2018-2019 17/07/2018
6 Chứng chỉ ATTP Khẩn (MN,TH) Lớp bồi dưỡng An toàn VSTP và cấp chứng chỉ nghề KT chế biến món ăn trong khối trường Mầm non và Tiểu học 21/06/2018
7 Số 30/CV-PGDĐT-GDMN Công văn về tổ chức chăm sóc giáo dục trẻ trong hè, chuẩn bị các điều kiện phục vụ năm học 2018 - 2019 21/05/2018
8 Số 09/HD-PGDĐT-GDMN Hướng dẫn sơ kết 02 năm triển khai thực hiện chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" 14/05/2018
9 Số 07/HD-PGDĐT-GDMN Hướng dẫn đánh giá chất lượng cuối năm học 2017 - 2018 theo Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi. 08/05/2018
10 Số 17/CV-PGDĐT-GDMN Rà soát thực trạng sử dụng thiết bị, đồ dùng đồ chơi trẻ em trong các trường mầm non. 09/04/2018
12345678
XEM NHIỀU NHẤT
QUY TRÌNH CHẤM SSKN (21/02/2014) (1402)
Thể lệ hội thi tổ trưởng chuyên môn giỏi mầm non cấp huyện. Năm học 2015-2016 (01/12/2015) (820)
HƯỚNG DẪN THAM GIA THI TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN GIỎI (27/11/2015) (814)
(MN)Giấy mời các trường dự hội thi "Bé tài năng, khỏe ngoan" (13/01/2015) (694)
Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên CBQL,GV mầm non năm học 2016 - 2017 (25/07/2016) (650)
Kế hoạch hoạt động tháng 10 bậc học mầm non (03/10/2015) (649)
123456789 (13/05/2014) (576)
Hướng dẫn đánh giá chất lượng cuối năm trẻ 5 tuổi năm học 14-15 (21/04/2015) (575)
Hướng dẫn tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện bậc học mầm non năm học 2015 - 2016 (21/12/2015) (569)
(Mầm non)V/v hướng dẫn tham gia hội thi cán bộ quản lí giỏi cấp huyện năm học 2014-2015 (19/01/2015) (568)
(MN) Bộ GD thông báo việc triển khai thực hiện một số chính sách đối với trẻ em và giáo viên mầm non. (21/01/2016) (548)
Hướng dẫn tham gia hội thi Giáo viên làm tổ trưởng chuyên môn giỏi, bậc học mầm non, năm học 2017 - 2018 (29/11/2017) (545)
Tổ chức các lớp quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) (12/03/2014) (544)
(Khẩn) Mầm Non "VV báo cáo số liệu tài chính dự án tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non." (26/12/2014) (517)
Kế hoạch tổ chức các hội thi giáo dục mầm non Năm học 2015 - 2016 (06/10/2015) (513)
(MN) CV của Sở GD v/v "Sử dụng phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục trường MN" (28/11/2015) (513)
Công văn về tổ chức chăm sóc giáo dục trẻ trong hè, chuẩn bị các điều kiện phục vụ năm học 2018 - 2019 (21/05/2018) (508)
Công văn về việc kiểm tra nội dung tổ chức các hoạt động trong hè (08/07/2016) (504)
Công văn về tổ chức hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ hè 2017 (23/05/2017) (486)
CÔNG VĂN VỀ BÁO CÁO DỮ LIỆU EMIS THÁNG 5 NĂM 2014 (22/05/2014) (477)
1234