Tổng truy cập: 2,657,418 (Hôm nay: 614 online: 73) Toàn huyện: 190,101,612 (Hôm nay: 1,184 online: 899) Đăng nhập
UBND HUYỆN NINH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

STTSố/Kí hiệuTrích yếu nội dungNgày thángTải về
1 Tăng cường công tác quản lý (UBND huyện) tăng cường công tác quản lý các cơ sở giáo dục Mầm non ngoài công lập 04/11/2019
2 KH thực hiện Đề án (UBND huyện) KH thực hiện Đề án "Phát triển giáo dục Mầm non và Đề án Đào tạo bồi dưỡng nhà giáo và CBQL GD... 19-25" 31/10/2019
3 Giấy mời họp hiệu trưởng (Mầm non) Giấy mời họp hiệu trưởng 18/10/2019
4 Số 11/HD-PGDĐT-GDMN Mầm non: Hướng dẫn xây dựng môi trường trải nghiệm trong trường mầm non 16/10/2019
5 Số 21/KH-PGDĐT-GDMN Mầm non: Kế hoạch tổ chức các hội thi Giáo dục mầm non năm học 2019-2020 15/10/2019
6 Số: 20/KH-PGDĐT-GDMN Mầm non: Kế hoạch tổ chức Hội thảo "Xây dựng môi trường trải nghiệm trong trường mầm non" 07/10/2019
7 Số 175/QĐ-PGDĐT (MẦM NON): Quyết định kiểm tra chuyên đề các trường MN đầu năm học 2019-2020 04/10/2019
8 Số: 15/KH-PGDĐT-GDMN MẦM NON: KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MẦM NON HUYỆN NINH GIANG NĂM HỌC 2019-2020 04/09/2019
9 Số 06/GM-PGDĐT Mầm non: Giấy mời dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2019-2020 27/08/2019
10 Số 19/PGDĐT-GDMN MN: Triệu tập CBQL, GVMN tham gia bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đợt 2, hè 2019 13/08/2019
12345678910
XEM NHIỀU NHẤT
QUY TRÌNH CHẤM SSKN (21/02/2014) (1485)
Thể lệ hội thi tổ trưởng chuyên môn giỏi mầm non cấp huyện. Năm học 2015-2016 (01/12/2015) (1410)
Kế hoạch tổ chức các hội thi Giáo dục mầm non, năm học 2017-2018 (16/10/2017) (898)
HƯỚNG DẪN THAM GIA THI TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN GIỎI (27/11/2015) (893)
(MN)Giấy mời các trường dự hội thi "Bé tài năng, khỏe ngoan" (13/01/2015) (812)
Kế hoạch hoạt động tháng 10 bậc học mầm non (03/10/2015) (719)
Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên CBQL,GV mầm non năm học 2016 - 2017 (25/07/2016) (716)
Hướng dẫn tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2018-2019 (22/11/2018) (710)
Hướng dẫn tham gia hội thi Giáo viên làm tổ trưởng chuyên môn giỏi, bậc học mầm non, năm học 2017 - 2018 (29/11/2017) (673)
Hướng dẫn tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện bậc học mầm non năm học 2015 - 2016 (21/12/2015) (657)
Hướng dẫn đánh giá chất lượng cuối năm trẻ 5 tuổi năm học 14-15 (21/04/2015) (650)
(Mầm non)V/v hướng dẫn tham gia hội thi cán bộ quản lí giỏi cấp huyện năm học 2014-2015 (19/01/2015) (648)
123456789 (13/05/2014) (636)
Công văn về tổ chức chăm sóc giáo dục trẻ trong hè, chuẩn bị các điều kiện phục vụ năm học 2018 - 2019 (21/05/2018) (635)
Tổ chức các lớp quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) (12/03/2014) (631)
(MN) Bộ GD thông báo việc triển khai thực hiện một số chính sách đối với trẻ em và giáo viên mầm non. (21/01/2016) (630)
(MN) CV của Sở GD v/v "Sử dụng phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục trường MN" (28/11/2015) (597)
Kế hoạch tổ chức các hội thi giáo dục mầm non Năm học 2015 - 2016 (06/10/2015) (592)
(Khẩn) Mầm Non "VV báo cáo số liệu tài chính dự án tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non." (26/12/2014) (587)
Công văn về việc kiểm tra nội dung tổ chức các hoạt động trong hè (08/07/2016) (574)
12345