Tổng truy cập: 2,495,953 (Hôm nay: 767 online: 28) Toàn huyện: 189,087,369 (Hôm nay: 944 online: 223) Đăng nhập
UBND HUYỆN NINH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

STTSố/Kí hiệuTrích yếu nội dungNgày thángTải về
1 Giấy mời họp hiệu trưởng (Mầm non) Giấy mời họp hiệu trưởng 18/10/2019
2 Số 11/HD-PGDĐT-GDMN Mầm non: Hướng dẫn xây dựng môi trường trải nghiệm trong trường mầm non 16/10/2019
3 Số 21/KH-PGDĐT-GDMN Mầm non: Kế hoạch tổ chức các hội thi Giáo dục mầm non năm học 2019-2020 15/10/2019
4 Số: 20/KH-PGDĐT-GDMN Mầm non: Kế hoạch tổ chức Hội thảo "Xây dựng môi trường trải nghiệm trong trường mầm non" 07/10/2019
5 Số 175/QĐ-PGDĐT (MẦM NON): Quyết định kiểm tra chuyên đề các trường MN đầu năm học 2019-2020 04/10/2019
6 Số: 15/KH-PGDĐT-GDMN MẦM NON: KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MẦM NON HUYỆN NINH GIANG NĂM HỌC 2019-2020 04/09/2019
7 Số 06/GM-PGDĐT Mầm non: Giấy mời dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2019-2020 27/08/2019
8 Số 19/PGDĐT-GDMN MN: Triệu tập CBQL, GVMN tham gia bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đợt 2, hè 2019 13/08/2019
9 Số 144/QĐ-PGDĐT MN: Quyết định về việc cử CBQL, GVMN tham gia lớp tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp hè 2019 theo công văn Số 1086/SGDĐT-GDMN ngày 24/7/2019 của Sở GD&ĐT 29/07/2019
10 KHVB MẦM NON: LỊCH BỒI DƯỠNG HÈ 2019 18/07/2019
12345678910
XEM NHIỀU NHẤT
QUY TRÌNH CHẤM SSKN (21/02/2014) (1467)
Thể lệ hội thi tổ trưởng chuyên môn giỏi mầm non cấp huyện. Năm học 2015-2016 (01/12/2015) (1368)
HƯỚNG DẪN THAM GIA THI TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN GIỎI (27/11/2015) (874)
Kế hoạch tổ chức các hội thi Giáo dục mầm non, năm học 2017-2018 (16/10/2017) (792)
(MN)Giấy mời các trường dự hội thi "Bé tài năng, khỏe ngoan" (13/01/2015) (786)
Kế hoạch hoạt động tháng 10 bậc học mầm non (03/10/2015) (700)
Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên CBQL,GV mầm non năm học 2016 - 2017 (25/07/2016) (698)
Hướng dẫn tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2018-2019 (22/11/2018) (691)
Hướng dẫn tham gia hội thi Giáo viên làm tổ trưởng chuyên môn giỏi, bậc học mầm non, năm học 2017 - 2018 (29/11/2017) (658)
Hướng dẫn tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện bậc học mầm non năm học 2015 - 2016 (21/12/2015) (642)
Hướng dẫn đánh giá chất lượng cuối năm trẻ 5 tuổi năm học 14-15 (21/04/2015) (632)
123456789 (13/05/2014) (625)
(Mầm non)V/v hướng dẫn tham gia hội thi cán bộ quản lí giỏi cấp huyện năm học 2014-2015 (19/01/2015) (623)
(MN) Bộ GD thông báo việc triển khai thực hiện một số chính sách đối với trẻ em và giáo viên mầm non. (21/01/2016) (612)
Tổ chức các lớp quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) (12/03/2014) (600)
Công văn về tổ chức chăm sóc giáo dục trẻ trong hè, chuẩn bị các điều kiện phục vụ năm học 2018 - 2019 (21/05/2018) (600)
(MN) CV của Sở GD v/v "Sử dụng phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục trường MN" (28/11/2015) (577)
Kế hoạch tổ chức các hội thi giáo dục mầm non Năm học 2015 - 2016 (06/10/2015) (568)
(Khẩn) Mầm Non "VV báo cáo số liệu tài chính dự án tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non." (26/12/2014) (566)
Công văn về việc kiểm tra nội dung tổ chức các hoạt động trong hè (08/07/2016) (556)
12345