Tổng truy cập: 3,087,045 (Hôm nay: 354 online: 31) Toàn huyện: 190,232,970 (Hôm nay: 393 online: 260) Đăng nhập
UBND HUYỆN NINH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

STTSố/Kí hiệuTrích yếu nội dungNgày thángTải về
1 Số: 235/CV-PGDĐT Mầm non: Công văn hướng dẫn thực hiện các nội dung chuyên môn đối với các trường mầm non sau sáp nhập trên địa bàn huyện Ninh Giang từ năm học 2020-2021 22/09/2020
2 Số: 234/KH-PGDĐT Mầm non: Kế hoạch Giáo dục mầm non huyện Ninh Giang năm học 2020-2021 22/09/2020
3 Số: 194/KH-PGDĐT Mầm non: Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lí, giáo viên mầm non huyện Ninh Giang năm học 2020-2021 07/08/2020
4 Số 145/CV-PGDĐT GDMN: Công văn về việc tổ chức chăm sóc giáo dục trẻ trong hè 2020 và chuẩn bị các điều kiện phục vụ năm học 2020-2021 03/07/2020
5 Số 86/GM-PGDĐT Giấy mời dự hội nghị Tổng kết 05 năm thực hiện chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" giai đoạn 2016-2020 15/06/2020
6 Số 61/HD-PGDĐT GDMN: Hướng dẫn tổ chức, chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non đáp ứng yêu cầu chương trình GDMN trong bối cảnh phòng chống dịch Covid-19 21/04/2020
7 Số 53/KH-PGDĐT GDMN: Kế hoạch số 53/KH-PGDĐT của PGD&ĐT về thực hiện Chuyên đề Phòng chống bạo hành trẻ 08/04/2020
8 Số 54/CV-PGDĐT GDMN: Công văn về việc đảm bảo an toàn; phòng chống bạo hành trẻ em trong các trường mầm non 02/04/2020
9 Cv so 321 CV 321 của Sở GD&ĐT về đảm bảo an toàn, phòng chống bạo hành trẻ em trong các CSGD MN 01/04/2020
10 Số 35/GM-PGDĐT (Mầm non) Giấy mời họp hiệu trưởng tháng 3/2020 25/02/2020
12345678910...
XEM NHIỀU NHẤT
QUY TRÌNH CHẤM SSKN (21/02/2014) (1578)
Thể lệ hội thi tổ trưởng chuyên môn giỏi mầm non cấp huyện. Năm học 2015-2016 (01/12/2015) (1520)
Kế hoạch tổ chức các hội thi Giáo dục mầm non, năm học 2017-2018 (16/10/2017) (1031)
HƯỚNG DẪN THAM GIA THI TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN GIỎI (27/11/2015) (970)
(MN)Giấy mời các trường dự hội thi "Bé tài năng, khỏe ngoan" (13/01/2015) (925)
Kế hoạch hoạt động tháng 10 bậc học mầm non (03/10/2015) (794)
Hướng dẫn tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2018-2019 (22/11/2018) (790)
Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên CBQL,GV mầm non năm học 2016 - 2017 (25/07/2016) (788)
Hướng dẫn tham gia hội thi Giáo viên làm tổ trưởng chuyên môn giỏi, bậc học mầm non, năm học 2017 - 2018 (29/11/2017) (746)
Tổ chức các lớp quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) (12/03/2014) (744)
Hướng dẫn tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện bậc học mầm non năm học 2015 - 2016 (21/12/2015) (736)
(Mầm non)V/v hướng dẫn tham gia hội thi cán bộ quản lí giỏi cấp huyện năm học 2014-2015 (19/01/2015) (726)
Hướng dẫn đánh giá chất lượng cuối năm trẻ 5 tuổi năm học 14-15 (21/04/2015) (725)
Công văn về tổ chức chăm sóc giáo dục trẻ trong hè, chuẩn bị các điều kiện phục vụ năm học 2018 - 2019 (21/05/2018) (725)
123456789 (13/05/2014) (705)
(MN) Bộ GD thông báo việc triển khai thực hiện một số chính sách đối với trẻ em và giáo viên mầm non. (21/01/2016) (693)
(Khẩn) Mầm Non "VV báo cáo số liệu tài chính dự án tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non." (26/12/2014) (678)
(MN) CV của Sở GD v/v "Sử dụng phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục trường MN" (28/11/2015) (676)
Kế hoạch tổ chức các hội thi giáo dục mầm non Năm học 2015 - 2016 (06/10/2015) (670)
Công văn về việc kiểm tra nội dung tổ chức các hoạt động trong hè (08/07/2016) (650)
123456