Tổng truy cập: 2,143,869 (Hôm nay: 642 online: 16) Toàn huyện: 184,432,674 (Hôm nay: 4,099 online: 140) Đăng nhập
UBND HUYỆN NINH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

STTSố/Kí hiệuTrích yếu nội dungNgày thángTải về
1 Số 02/HD-PGDĐT Mầm non: Hướng dẫn tham gia Hội thi "Ngày hội Âm nhạc của Bé" cấp huyện năm học 2018-2019 13/02/2019
2 Số 32/HD-PGDĐT_GDMN Mầm non: Hướng dẫn tham gia hội thi Tổ trưởng chuyên môn giỏi cấp huyện năm học 2018 - 2019 24/12/2018
3 Số 31/HD-PGDĐT-GDMN Mầm non: Hướng dẫn số 31/HD-PGDĐT-GDMN hướng dẫn tham gia Hội thi "Đồ dùng, đồ chơi ngoài trời tự làm" cấp huyện bậc học MN năm học 2018 - 2019 04/12/2018
4 Số 30/HD-PGDĐT-GDMN Hướng dẫn số 30/HD-PGDĐT-GDMN về công tác tổ chức ăn bán trú trong các trường mầm non. 03/12/2018
5 Số 35/KH-PGDĐT-GDMN KH số 35 (Mầm non): Kế hoạch tổ chức Hội thảo "Xây dựng bếp ăn bán trú đảm bảo chất lượng trong trường mầm non" 28/11/2018
6 Số 29/HD-PGDĐT-GDMN Hướng dẫn tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2018-2019 22/11/2018
7 Số 34/KH-PGDĐT-GDMN KH số 34/ PGD&ĐT-GDMN Kế hoạch tổ chức các hội thi Giáo dục mầm non năm học 2018-2019 05/11/2018
8 Số 26/KH-PGDĐT-GDMN Kế hoạch tổ chức Hội thảo "Xây dựng kế hoạch giáo dục trong trường mầm non" 25/09/2018
9 drye klrdjkjk 25/09/2018
10 Số: 21/KH-PGDĐT-GDMN Kế hoạch Giáo dục mầm non huyện Ninh Giang năm học 2018-2019 07/09/2018
12345678
XEM NHIỀU NHẤT
QUY TRÌNH CHẤM SSKN (21/02/2014) (1426)
Thể lệ hội thi tổ trưởng chuyên môn giỏi mầm non cấp huyện. Năm học 2015-2016 (01/12/2015) (1249)
HƯỚNG DẪN THAM GIA THI TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN GIỎI (27/11/2015) (839)
(MN)Giấy mời các trường dự hội thi "Bé tài năng, khỏe ngoan" (13/01/2015) (725)
Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên CBQL,GV mầm non năm học 2016 - 2017 (25/07/2016) (667)
Kế hoạch hoạt động tháng 10 bậc học mầm non (03/10/2015) (664)
Hướng dẫn tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2018-2019 (22/11/2018) (643)
Hướng dẫn tham gia hội thi Giáo viên làm tổ trưởng chuyên môn giỏi, bậc học mầm non, năm học 2017 - 2018 (29/11/2017) (601)
Hướng dẫn tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện bậc học mầm non năm học 2015 - 2016 (21/12/2015) (595)
Hướng dẫn đánh giá chất lượng cuối năm trẻ 5 tuổi năm học 14-15 (21/04/2015) (595)
123456789 (13/05/2014) (594)
(Mầm non)V/v hướng dẫn tham gia hội thi cán bộ quản lí giỏi cấp huyện năm học 2014-2015 (19/01/2015) (588)
Tổ chức các lớp quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) (12/03/2014) (565)
(MN) Bộ GD thông báo việc triển khai thực hiện một số chính sách đối với trẻ em và giáo viên mầm non. (21/01/2016) (564)
Kế hoạch tổ chức các hội thi Giáo dục mầm non, năm học 2017-2018 (16/10/2017) (550)
Công văn về tổ chức chăm sóc giáo dục trẻ trong hè, chuẩn bị các điều kiện phục vụ năm học 2018 - 2019 (21/05/2018) (540)
(MN) CV của Sở GD v/v "Sử dụng phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục trường MN" (28/11/2015) (539)
(Khẩn) Mầm Non "VV báo cáo số liệu tài chính dự án tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non." (26/12/2014) (538)
Kế hoạch tổ chức các hội thi giáo dục mầm non Năm học 2015 - 2016 (06/10/2015) (528)
Công văn về việc kiểm tra nội dung tổ chức các hoạt động trong hè (08/07/2016) (518)
1234