Tổng truy cập: 3,087,063 (Hôm nay: 364 online: 28) Toàn huyện: 190,232,970 (Hôm nay: 398 online: 264) Đăng nhập
UBND HUYỆN NINH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

STTSố/Kí hiệuTrích yếu nội dungNgày thángTải về
1 Cv 07/HĐTĐKT CV số 07 của Hội đồng TĐKT huyện về hướng dẫn công tác bình xét khen thưởng năm học 2019-2020 02/07/2020
2 QĐ 01/QĐ_HĐ Quyết định số 01 của HĐ chấm,xét SK về việc công nhận SK cấp cơ sở năm học 2019-2020 25/06/2020
3 TB 01/ HĐCXSK Thông báo kết quả chấm, xét Sáng kiến cấp cơ sở năm học 2019-2020 15/06/2020
4 TB TB số 64/ TB-PGDĐT về nộp Sáng kiến năm học 2019-2020 28/04/2020
5 BM (MN,TH,THCS) Báo cáo bổ sung danh sách đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở từ 2015-2019 16/04/2020
6 BM (MN,TH,THCS) Báo cáo số liệu khen thưởng giai đoạn từ năm 2015 đến 2019 ( nộp ngày 17/4/2020) 15/04/2020
7 số 39/PGD&ĐT CV số 39/ CV-PGD&ĐT về việc hướng dẫn rà soát và nộp sáng kiến năm học 2019-2020 13/03/2020
8 Thăm, chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam (UBND huyện) tổ chức thăm, chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 14/11/2019
9 Chi trả tiền thưởng Phòng nội vụ thông báo: chi trả tiền thưởng các danh hiệu LĐTT và CSTĐ cấp CS (năm học 2018-2019) trong ngày hôm nay (12/11/2019) đề nghị các trường cử người xuống lấy 12/11/2019
10 Danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú Số: 74 /PGD&ĐT-VP V/v hướng dẫn đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 15 năm 2020 05/11/2019
12345678910...
XEM NHIỀU NHẤT
Thông báo kết quả chấm sáng kiến và việc nhận đơn phúc khảo kết quả sáng kiến cấp cơ sở ngành giáo dục huyện Ninh Giang năm học 2018 – 2019. (30/03/2019) (2571)
Thông báo kết quả chấm và hướng dẫn phúc khảo sáng kiến 2015-2016 (31/03/2016) (1776)
Kết quả sáng kiến cấp cơ sở ngành giáo dục năm học 2014 - 2015. (24/03/2015) (1485)
CV số 17 V/v Hướng dẫn rà soát và nộp sáng kiến năm học 2016 - 2017 (16/02/2017) (1450)
Kết quả sáng kiến cấp cơ sở ngành giáo dục huyện Ninh Giang và hướng dẫn phúc khảo sáng kiến năm học 2017 - 2018 (03/04/2018) (1417)
Thông báo kết quả chấm sáng kiến năm học 2016 - 2017 (29/03/2017) (1376)
Số: 09 /PGDĐT-THTĐ V/v: Hướng dẫn rà soát và nộp sáng kiến năm học 2017 - 2018 (25/02/2018) (1351)
Số: 07 /PGDĐT-THTĐ V/v: Hướng dẫn rà soát và nộp sáng kiến năm học 2018 - 2019 (31/01/2019) (1306)
(Gửi lại) Hướng dẫn việc bình xét và hoàn thiện hồ sơ TĐKT năm học 2015-2016 (18/05/2016) (1281)
CV số 39/ CV-PGD&ĐT về việc hướng dẫn rà soát và nộp sáng kiến năm học 2019-2020 (13/03/2020) (1223)
Kết quả xếp loại chính thức Sáng kiến cấp cơ sở năm học 2013-2014 ngành Giáo dục Ninh Giang (11/04/2014) (1209)
(MN;TH; THCS) Vv nộp sáng kiến năm học 2014 - 2015. (03/03/2015) (1132)
kết quả chấm sáng kiến cấp cơ sở năm học 2013-2014 (20/03/2014) (1128)
Thông báo DS công nhận danh hiệu thi đua của Tập thể và Cá nhân cấp cơ sở năm học 2015-2016 (20/09/2016) (1071)
Thông báo nhận kết quả Thi đua năm học 2014 - 2015 theo Quyết định của UBND huyện. (28/08/2015) (1069)
Thông báo kết quả chấm, xét Sáng kiến cấp cơ sở năm học 2019-2020 (15/06/2020) (1036)
(UBND huyện) Danh sách cá nhân và tập thể đạt danh hiệu thi đua cấp cơ sở năm học 2016 - 2017 (31/08/2017) (1029)
Kết quả chấm phúc khảo sáng kiến 2014 - 2015 (25/03/2015) (1008)
Hướng dẫn Về việc thực hiện một số nội dung Thông tư 35/TT BGD&ĐT ngày 31/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (11/05/2016) (1000)
(MN; TH và THCS) Công văn tập huấn công tác Thi đua Khen thưởng năm học 2015 - 2016 (04/03/2016) (999)
1234567