Tổng truy cập: 2,143,879 (Hôm nay: 647 online: 21) Toàn huyện: 184,432,685 (Hôm nay: 4,102 online: 142) Đăng nhập
UBND HUYỆN NINH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

STTSố/Kí hiệuTrích yếu nội dungNgày thángTải về
1 Nộp sáng kiến Số: 07 /PGDĐT-THTĐ V/v: Hướng dẫn rà soát và nộp sáng kiến năm học 2018 - 2019 31/01/2019
2 Tập huấn truyền thông Số: 146 /PGD&ĐT-VP V/v tập huấn công tác truyền thông giáo dục năm 2018 19/12/2018
3 HS SSQL Thông báo: lấy hồ sơ, sổ sách quản lý năm học 2018 - 2019 (đợt 2) 29/10/2018
4 Tiền khen cao Cv số 81 THÔNG BÁO Về việc nhận tiền thưởng các danh hiệu khen cao của Tập thể, cá nhân năm học 2017-2018 và tiền kỉ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục năm 2017 . 23/10/2018
5 Chuẩn bị hồ sơ Số: 01/ THTĐV/vHướng dẫn chuẩn bị hồ sơ Thi đua - Khen thưởng và hồ sơ Văn thư lưu trữ phục vụ công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành của Sở GD&ĐT năm 2018 05/10/2018
6 Các chỉ tiêu cơ bản (Sở GD&ĐT) các chỉ tiêu cơ bản năm học 2018 - 2019 24/09/2018
7 Tổ chức các cuộc thi (Sở GD&ĐT) về việc tổ chức các cuộc thi năm học 2018 - 2019 24/09/2018
8 Sáng kiến cấp Tỉnh Kết quả công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm học 2017 - 2018 19/09/2018
9 Lấy HSSS quản lý V/v lấy hồ sơ sổ sách quản lý đầu năm học 2018 - 2019 28/08/2018
10 Xét thi đua CV của HĐ TĐKT V/v Tổ chức họp xét và đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua và khen thưởng năm học 2017 - 2018 năm học 2017 - 2018 28/06/2018
12345678910...
XEM NHIỀU NHẤT
Thông báo kết quả chấm và hướng dẫn phúc khảo sáng kiến 2015-2016 (31/03/2016) (1629)
Kết quả sáng kiến cấp cơ sở ngành giáo dục năm học 2014 - 2015. (24/03/2015) (1371)
CV số 17 V/v Hướng dẫn rà soát và nộp sáng kiến năm học 2016 - 2017 (16/02/2017) (1328)
Thông báo kết quả chấm sáng kiến năm học 2016 - 2017 (29/03/2017) (1249)
Kết quả sáng kiến cấp cơ sở ngành giáo dục huyện Ninh Giang và hướng dẫn phúc khảo sáng kiến năm học 2017 - 2018 (03/04/2018) (1213)
Số: 09 /PGDĐT-THTĐ V/v: Hướng dẫn rà soát và nộp sáng kiến năm học 2017 - 2018 (25/02/2018) (1180)
(Gửi lại) Hướng dẫn việc bình xét và hoàn thiện hồ sơ TĐKT năm học 2015-2016 (18/05/2016) (1124)
Kết quả xếp loại chính thức Sáng kiến cấp cơ sở năm học 2013-2014 ngành Giáo dục Ninh Giang (11/04/2014) (1072)
Số: 07 /PGDĐT-THTĐ V/v: Hướng dẫn rà soát và nộp sáng kiến năm học 2018 - 2019 (31/01/2019) (1069)
kết quả chấm sáng kiến cấp cơ sở năm học 2013-2014 (20/03/2014) (1007)
(MN;TH; THCS) Vv nộp sáng kiến năm học 2014 - 2015. (03/03/2015) (996)
Thông báo nhận kết quả Thi đua năm học 2014 - 2015 theo Quyết định của UBND huyện. (28/08/2015) (947)
Thông báo DS công nhận danh hiệu thi đua của Tập thể và Cá nhân cấp cơ sở năm học 2015-2016 (20/09/2016) (940)
Hướng dẫn Về việc thực hiện một số nội dung Thông tư 35/TT BGD&ĐT ngày 31/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (11/05/2016) (867)
Kết quả chấm phúc khảo sáng kiến 2014 - 2015 (25/03/2015) (860)
(MN; TH và THCS) Công văn tập huấn công tác Thi đua Khen thưởng năm học 2015 - 2016 (04/03/2016) (858)
(UBND huyện) Danh sách cá nhân và tập thể đạt danh hiệu thi đua cấp cơ sở năm học 2016 - 2017 (31/08/2017) (857)
Danh sách sáng kiến cấp cơ sở ngành giáo dục huyện Ninh Giang năm học 2016 - 2017 (03/04/2017) (841)
Đăng kí danh hiệu thi đua năm học 2015 - 2016 (14/09/2015) (829)
Số: 57 /PGD&ĐT-THTĐ V/v hướng dẫn bình xét và hoàn thiện hồ sơ TĐKT năm học 2016-2017 (12/05/2017) (824)
123456