Tổng truy cập: 1,892,711 (Hôm nay: 1,260 online: 37) Toàn huyện: 181,909,143 (Hôm nay: 10,648 online: 258) Đăng nhập
UBND HUYỆN NINH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

STTSố/Kí hiệuTrích yếu nội dungNgày thángTải về
1 Các chỉ tiêu cơ bản (Sở GD&ĐT) các chỉ tiêu cơ bản năm học 2018 - 2019 24/09/2018
2 Tổ chức các cuộc thi (Sở GD&ĐT) về việc tổ chức các cuộc thi năm học 2018 - 2019 24/09/2018
3 Sáng kiến cấp Tỉnh Kết quả công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm học 2017 - 2018 19/09/2018
4 Lấy HSSS quản lý V/v lấy hồ sơ sổ sách quản lý đầu năm học 2018 - 2019 28/08/2018
5 Xét thi đua CV của HĐ TĐKT V/v Tổ chức họp xét và đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua và khen thưởng năm học 2017 - 2018 năm học 2017 - 2018 28/06/2018
6 HSSS QL Số: 31 /PGDĐT-VP V/v: Đăng kí hồ sơ, sổ sách quản lý trường học năm học 2018 - 2019 25/05/2018
7 Kỉ niệm chương CV Số 29 /PGD&ĐT-VP V/v Hướng dẫn xét khen thưởng và kỉ niệm chương "Vì sự nghiệp Giáo dục" của Bộ GD&ĐT 21/05/2018
8 Thi đua ái quốc HƯỚNG DẪN số 10 Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018) và sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) 16/05/2018
9 Nhận tiền thưởng các danh hiệu khen cao TB số 19 Về việc nhận tiền thưởng các danh hiệu khen cao của Tập thể, cá nhân năm học 2016-2017 04/05/2018
10 Kết quả sáng kiến Kết quả sáng kiến cấp cơ sở ngành giáo dục huyện Ninh Giang và hướng dẫn phúc khảo sáng kiến năm học 2017 - 2018 03/04/2018
12345678910...
XEM NHIỀU NHẤT
Thông báo kết quả chấm và hướng dẫn phúc khảo sáng kiến 2015-2016 (31/03/2016) (1610)
Kết quả sáng kiến cấp cơ sở ngành giáo dục năm học 2014 - 2015. (24/03/2015) (1352)
CV số 17 V/v Hướng dẫn rà soát và nộp sáng kiến năm học 2016 - 2017 (16/02/2017) (1314)
Thông báo kết quả chấm sáng kiến năm học 2016 - 2017 (29/03/2017) (1219)
Kết quả sáng kiến cấp cơ sở ngành giáo dục huyện Ninh Giang và hướng dẫn phúc khảo sáng kiến năm học 2017 - 2018 (03/04/2018) (1150)
Số: 09 /PGDĐT-THTĐ V/v: Hướng dẫn rà soát và nộp sáng kiến năm học 2017 - 2018 (25/02/2018) (1127)
(Gửi lại) Hướng dẫn việc bình xét và hoàn thiện hồ sơ TĐKT năm học 2015-2016 (18/05/2016) (1105)
Kết quả xếp loại chính thức Sáng kiến cấp cơ sở năm học 2013-2014 ngành Giáo dục Ninh Giang (11/04/2014) (1057)
kết quả chấm sáng kiến cấp cơ sở năm học 2013-2014 (20/03/2014) (990)
(MN;TH; THCS) Vv nộp sáng kiến năm học 2014 - 2015. (03/03/2015) (968)
Thông báo nhận kết quả Thi đua năm học 2014 - 2015 theo Quyết định của UBND huyện. (28/08/2015) (931)
Thông báo DS công nhận danh hiệu thi đua của Tập thể và Cá nhân cấp cơ sở năm học 2015-2016 (20/09/2016) (918)
Hướng dẫn Về việc thực hiện một số nội dung Thông tư 35/TT BGD&ĐT ngày 31/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (11/05/2016) (849)
Danh sách sáng kiến cấp cơ sở ngành giáo dục huyện Ninh Giang năm học 2016 - 2017 (03/04/2017) (818)
Đăng kí danh hiệu thi đua năm học 2015 - 2016 (14/09/2015) (814)
(MN; TH và THCS) Công văn tập huấn công tác Thi đua Khen thưởng năm học 2015 - 2016 (04/03/2016) (811)
Số: 57 /PGD&ĐT-THTĐ V/v hướng dẫn bình xét và hoàn thiện hồ sơ TĐKT năm học 2016-2017 (12/05/2017) (803)
(UBND huyện) Danh sách cá nhân và tập thể đạt danh hiệu thi đua cấp cơ sở năm học 2016 - 2017 (31/08/2017) (803)
Kết quả chấm phúc khảo sáng kiến 2014 - 2015 (25/03/2015) (801)
Hướng dẫn viết Sáng kiến năm học 2015 - 2016 (14/09/2015) (767)
123456