Tổng truy cập: 2,496,027 (Hôm nay: 812 online: 59) Toàn huyện: 189,087,478 (Hôm nay: 954 online: 222) Đăng nhập
UBND HUYỆN NINH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

STTSố/Kí hiệuTrích yếu nội dungNgày thángTải về
1 KHVB TTr: Thông báo một số nội dung công việc cần hoàn thành đối với các đồng chí Cộng tác viên thanh tra (CTVTT) nhiệm kỳ 2019-2022 09/10/2019
2 Số 18/KH-PGD&ĐT TTr: Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm học 03/10/2019
3 Số 17/KH-PGD&ĐT TTr: Kế hoạch công tác pháp chế năm học 2019-2020 01/10/2019
4 Số 67/PGD&ĐT-TTr TTr: V/v thanh tra đầu năm học 2019-2020 27/09/2019
5 Số 65/PGD&ĐT-TTr TTr: Thông báo tâp huấn Cộng tác viên thanh tra (CTVTT), nhiệm kỳ 2019-2022. 17/09/2019
6 Số 01/ CTr-PGD&ĐT TTr: Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Ngành GD&ĐT huyện Ninh Giang 19/04/2019
7 Số 06/TB-PGD&ĐT TTr: Thông báo thanh tra trường MN Nghĩa An, danh sách triệu tập CTVTT 25/03/2019
8 số 05/TB-PGD&ĐT TTr: Thông báo thanh tra, danh sách triệu tập Cộng tác viên thanh tra tháng 3/2019 14/03/2019
9 Số 10/PGD&ĐT-TTr TTr: Về việc rà soát dữ liệu học sinh tốt nghiệp năm học 2017-2018 20/02/2019
10 Dự thảo kết luận thanh tra (MN,TH,THCS) CV số 143 V/v thông báo dự thảo kết luận thanh tra chuyên ngành Phòng GD&ĐT 11/12/2018
123456
XEM NHIỀU NHẤT
TTr: Thông báo thanh tra Phòng GD&ĐT, nhà trường tháng 4/2018; Yêu cầu các nhà trường chuẩn bị đón Đoàn thanh tra Sở GD&ĐT (09/03/2018) (1374)
TTra: Danh sách triệu tập CTVTT (đính kèm thông báo thanh tra chuyên ngành tháng 03/2016) (08/03/2016) (934)
Số: 68 /PGD&ĐT-TTr Về việc chuẩn bị đón Đoàn thanh tra chuyên ngành Sở GD&ĐT (20/09/2018) (931)
TTr:Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học 2017-2018 (29/09/2017) (921)
Công tác chuẩn bị đón Đoàn thanh tra đầu năm học 2015-2016 của Sở GD&ĐT (09/10/2015) (903)
TTr: Thông báo thanh tra chuyên đề đầu năm học 2017-2018 (09/10/2017) (897)
TTra: Thông báo thanh tra chuyên ngành tháng 03/2016 và danh sách triệu tập CTVTT thực hiện nhiệm vụ. (08/03/2016) (887)
(Thanh tra): Kế hoạch thanh kiểm tra năm học 2015-2016 (10/09/2015) (886)
TTr(khẩn): Báo cáo thanh tra đầu năm 2017-2018 (15/09/2017) (882)
(TTra)Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học 2016-2017 (15/09/2016) (850)
Kết luận của thanh tra Sở GD về việc thanh tra đột xuất các cơ sở GD. (11/03/2016) (799)
TTr: Về việc triệu tập Cộng tác viên thanh tra đi tập huấn công tác thanh tra năm học 2016-2017. (23/09/2016) (793)
Kế hoạch Thanh tra, Kế hoạch Pháp chế (13/11/2014) (789)
KH số 20b/TTr Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học 2018-2019 (17/09/2018) (785)
TTr: Về việc nộp file ảnh,Quyết định lương đối với Cộng tác viên thanh tra (01/10/2016) (763)
TTr: V/v thanh tra đầu năm học 2019-2020 (27/09/2019) (748)
V/v thanh tra đầu năm học 2015 - 2016 của Sở GD&ĐT (08/10/2015) (746)
TTr: Thông báo thanh tra chuyên ngành, triệu tập CTVTT (02/11/2017) (745)
TTr: Thông báo thanh tra chuyên ngành, danh sách Cộng tác viên thanh tra được triệu tập thanh tra chuyên ngành. (21/11/2016) (711)
TTr: Giấy triệu tập số 01 (16/03/2018) (699)
123