Tổng truy cập: 3,506,779 (Hôm nay: 166 online: 33) Toàn huyện: 190,232,970 (Hôm nay: 217 online: 113) Đăng nhập
UBND HUYỆN NINH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

STTSố/Kí hiệuTrích yếu nội dungNgày thángTải về
1 Số 269/TB-PGDĐT Thông báo và triệu tập CTVTT thanh tra chuyên ngành tháng 10/2021 05/10/2021
2 Số 71/TB-ĐTTr Thông báo thanh tra chuyên ngành tháng 4/2021 và danh sách CTVTT triệu tập thanh tra chuyên ngành 13/04/2021
3 Số 299/TB-ĐTTr TTr: Thông báo thanh tra chuyên ngành và Danh sách Cộng tác viên thanh tra (CTVTT) được triệu tập thanh tra chuyên ngành tháng 11/2020 03/11/2020
4 Số 252/PGD&ĐT-TTr TTr: Về việc thanh tra đầu năm học 2020-2021 08/10/2020
5 Số 240/PGD&ĐT-TTr Báo cáo các khoản thu, góp năm học 2019-2020 và năm học 2020-2021 30/09/2020
6 Số 239/KH-PGD&ĐT Kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm học 2020-2021 29/09/2020
7 CT Chỉ thị 16 của UBND huyện về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021 26/09/2020
8 Số 186/PGDĐT CV 186 của PGDĐT về thu học phí, tiền học trực tuyến và tiền trông giữ phương tiện năm học 2019-2020 17/07/2020
9 số 25/TB-ĐTTr TTr: Thông báo thanh tra chuyên ngành Quý II.2020 13/05/2020
10 Số 24/TB-PGD&ĐT TTr: Thông báo thanh tra chuyên ngành tháng 12/2019. 26/11/2019
1234567
XEM NHIỀU NHẤT
TTr: Thông báo thanh tra Phòng GD&ĐT, nhà trường tháng 4/2018; Yêu cầu các nhà trường chuẩn bị đón Đoàn thanh tra Sở GD&ĐT (09/03/2018) (1549)
Số: 68 /PGD&ĐT-TTr Về việc chuẩn bị đón Đoàn thanh tra chuyên ngành Sở GD&ĐT (20/09/2018) (1138)
TTr:Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học 2017-2018 (29/09/2017) (1112)
TTr: Thông báo thanh tra chuyên đề đầu năm học 2017-2018 (09/10/2017) (1093)
TTr(khẩn): Báo cáo thanh tra đầu năm 2017-2018 (15/09/2017) (1072)
TTra: Danh sách triệu tập CTVTT (đính kèm thông báo thanh tra chuyên ngành tháng 03/2016) (08/03/2016) (1072)
Công tác chuẩn bị đón Đoàn thanh tra đầu năm học 2015-2016 của Sở GD&ĐT (09/10/2015) (1066)
(Thanh tra): Kế hoạch thanh kiểm tra năm học 2015-2016 (10/09/2015) (1044)
TTra: Thông báo thanh tra chuyên ngành tháng 03/2016 và danh sách triệu tập CTVTT thực hiện nhiệm vụ. (08/03/2016) (1039)
TTr: V/v thanh tra đầu năm học 2019-2020 (27/09/2019) (1012)
KH số 20b/TTr Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học 2018-2019 (17/09/2018) (1003)
(TTra)Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học 2016-2017 (15/09/2016) (999)
TTr: Về việc triệu tập Cộng tác viên thanh tra đi tập huấn công tác thanh tra năm học 2016-2017. (23/09/2016) (987)
Kết luận của thanh tra Sở GD về việc thanh tra đột xuất các cơ sở GD. (11/03/2016) (951)
Kế hoạch Thanh tra, Kế hoạch Pháp chế (13/11/2014) (923)
CV số 76 thông báo, công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành Phòng GD&ĐT huyện Ninh Giang (10/10/2018) (921)
TTr: Về việc nộp file ảnh,Quyết định lương đối với Cộng tác viên thanh tra (01/10/2016) (919)
TTr: Thông báo thanh tra chuyên ngành, triệu tập CTVTT (02/11/2017) (914)
V/v thanh tra đầu năm học 2015 - 2016 của Sở GD&ĐT (08/10/2015) (913)
TTr: Giấy triệu tập số 01 (16/03/2018) (907)
1234