Tổng truy cập: 3,758,873 (Hôm nay: 391 online: 85) Toàn huyện: 190,232,970 (Hôm nay: 229 online: 172) Đăng nhập
UBND HUYỆN NINH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

STTSố/Kí hiệuTrích yếu nội dungNgày thángTải về
1 1290/SGDĐT-TTr CV 1290 SGD về thanh tra đầu năm học 2022-2023 05/10/2022
2 số 744/KL-SGDĐT Kết luận thanh tra chuyên ngành PGD&&ĐT năm 2022 19/07/2022
3 số 58/TB-ĐTTr TB 58 của Thanh Tra Sở GD về Công bố QĐ thanh tra chuyên ngành Trường TH Quyết Thắng, TH Hồng Dụ 20/04/2022
4 17/PGDĐT (MN,TH,THCS) CV số 17 về việc chuẩn bị đón đoàn Thanh tra chuyên ngành của SGD&ĐT 28/01/2022
5 Số 269/TB-PGDĐT Thông báo và triệu tập CTVTT thanh tra chuyên ngành tháng 10/2021 05/10/2021
6 Số 71/TB-ĐTTr Thông báo thanh tra chuyên ngành tháng 4/2021 và danh sách CTVTT triệu tập thanh tra chuyên ngành 13/04/2021
7 Số 299/TB-ĐTTr TTr: Thông báo thanh tra chuyên ngành và Danh sách Cộng tác viên thanh tra (CTVTT) được triệu tập thanh tra chuyên ngành tháng 11/2020 03/11/2020
8 Số 252/PGD&ĐT-TTr TTr: Về việc thanh tra đầu năm học 2020-2021 08/10/2020
9 Số 240/PGD&ĐT-TTr Báo cáo các khoản thu, góp năm học 2019-2020 và năm học 2020-2021 30/09/2020
10 Số 239/KH-PGD&ĐT Kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm học 2020-2021 29/09/2020
1234567
XEM NHIỀU NHẤT
TTr: Thông báo thanh tra Phòng GD&ĐT, nhà trường tháng 4/2018; Yêu cầu các nhà trường chuẩn bị đón Đoàn thanh tra Sở GD&ĐT (09/03/2018) (1586)
Số: 68 /PGD&ĐT-TTr Về việc chuẩn bị đón Đoàn thanh tra chuyên ngành Sở GD&ĐT (20/09/2018) (1193)
TTr:Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học 2017-2018 (29/09/2017) (1164)
TTr: Thông báo thanh tra chuyên đề đầu năm học 2017-2018 (09/10/2017) (1140)
TTr(khẩn): Báo cáo thanh tra đầu năm 2017-2018 (15/09/2017) (1119)
TTra: Danh sách triệu tập CTVTT (đính kèm thông báo thanh tra chuyên ngành tháng 03/2016) (08/03/2016) (1111)
Công tác chuẩn bị đón Đoàn thanh tra đầu năm học 2015-2016 của Sở GD&ĐT (09/10/2015) (1106)
(Thanh tra): Kế hoạch thanh kiểm tra năm học 2015-2016 (10/09/2015) (1082)
TTra: Thông báo thanh tra chuyên ngành tháng 03/2016 và danh sách triệu tập CTVTT thực hiện nhiệm vụ. (08/03/2016) (1080)
TTr: V/v thanh tra đầu năm học 2019-2020 (27/09/2019) (1074)
KH số 20b/TTr Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học 2018-2019 (17/09/2018) (1054)
(TTra)Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học 2016-2017 (15/09/2016) (1037)
TTr: Về việc triệu tập Cộng tác viên thanh tra đi tập huấn công tác thanh tra năm học 2016-2017. (23/09/2016) (1033)
Kết luận của thanh tra Sở GD về việc thanh tra đột xuất các cơ sở GD. (11/03/2016) (990)
CV số 76 thông báo, công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành Phòng GD&ĐT huyện Ninh Giang (10/10/2018) (989)
Kế hoạch Thanh tra, Kế hoạch Pháp chế (13/11/2014) (964)
TTr: Về việc nộp file ảnh,Quyết định lương đối với Cộng tác viên thanh tra (01/10/2016) (960)
V/v thanh tra đầu năm học 2015 - 2016 của Sở GD&ĐT (08/10/2015) (956)
TTr: Thông báo thanh tra chuyên ngành, triệu tập CTVTT (02/11/2017) (953)
TTr: Giấy triệu tập số 01 (16/03/2018) (948)
1234