Tổng truy cập: 1,979,776 (Hôm nay: 173 online: 59) Toàn huyện: 182,752,653 (Hôm nay: 2,659 online: 259) Đăng nhập
UBND HUYỆN NINH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

STTSố/Kí hiệuTrích yếu nội dungNgày thángTải về
1 Thanh tra THCS Hưng Long 91/TB-PGD&ĐT-TTrCông bố Quyết định thanh tra chuyên ngành Trường THCS Hưng Long 05/11/2018
2 Số 33/KH-PGDĐT KH số 33 / PGD&ĐT-TTra: Kế hoạch công tác pháp chế trường học năm học 2018-2019 01/11/2018
3 số 82/PGD-ĐT-TTr Ttra: Lich tập huấn cộng tác viên thanh tra 24/10/2018
4 Giấy triệu tập CV số 76 thông báo, công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành Phòng GD&ĐT huyện Ninh Giang 10/10/2018
5 Số 73/TB-PGD&ĐT TTr: Thông báo lịch kiểm tra thực hiện nhiệm vụ đầu năm học 2018-2019 01/10/2018
6 Số 72/PGD&ĐT-TTr TTr: Đôn đốc, nhắc nhở lịch tập huấn kiểm tra, giám sát 01/10/2018
7 Đón Thanh tra chuyên ngành Số: 68 /PGD&ĐT-TTr Về việc chuẩn bị đón Đoàn thanh tra chuyên ngành Sở GD&ĐT 20/09/2018
8 Số 18/KH-PGDĐT KH số 20b/TTr Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học 2018-2019 17/09/2018
9 Số 05/KH-PGD&ĐT TTr: Kế hoạch tổ chức các Đoàn tham quan ngày sách- triển lãm 13/04/2018
10 Số 16/PGD&ĐT-TTr TTr: Đôn đốc các trường nộp báo cáo thanh tra 27/03/2018
12345
XEM NHIỀU NHẤT
TTr: Thông báo thanh tra Phòng GD&ĐT, nhà trường tháng 4/2018; Yêu cầu các nhà trường chuẩn bị đón Đoàn thanh tra Sở GD&ĐT (09/03/2018) (1281)
TTra: Danh sách triệu tập CTVTT (đính kèm thông báo thanh tra chuyên ngành tháng 03/2016) (08/03/2016) (884)
Số: 68 /PGD&ĐT-TTr Về việc chuẩn bị đón Đoàn thanh tra chuyên ngành Sở GD&ĐT (20/09/2018) (860)
Công tác chuẩn bị đón Đoàn thanh tra đầu năm học 2015-2016 của Sở GD&ĐT (09/10/2015) (831)
(Thanh tra): Kế hoạch thanh kiểm tra năm học 2015-2016 (10/09/2015) (830)
TTr: Thông báo thanh tra chuyên đề đầu năm học 2017-2018 (09/10/2017) (830)
TTra: Thông báo thanh tra chuyên ngành tháng 03/2016 và danh sách triệu tập CTVTT thực hiện nhiệm vụ. (08/03/2016) (820)
TTr:Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học 2017-2018 (29/09/2017) (812)
(TTra)Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học 2016-2017 (15/09/2016) (803)
TTr(khẩn): Báo cáo thanh tra đầu năm 2017-2018 (15/09/2017) (799)
Kết luận của thanh tra Sở GD về việc thanh tra đột xuất các cơ sở GD. (11/03/2016) (753)
TTr: Về việc triệu tập Cộng tác viên thanh tra đi tập huấn công tác thanh tra năm học 2016-2017. (23/09/2016) (736)
Kế hoạch Thanh tra, Kế hoạch Pháp chế (13/11/2014) (735)
TTr: Về việc nộp file ảnh,Quyết định lương đối với Cộng tác viên thanh tra (01/10/2016) (706)
V/v thanh tra đầu năm học 2015 - 2016 của Sở GD&ĐT (08/10/2015) (688)
TTr: Thông báo thanh tra chuyên ngành, triệu tập CTVTT (02/11/2017) (684)
KH số 20b/TTr Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học 2018-2019 (17/09/2018) (672)
Thanh tra: Về việc cử cán bộ tham gia tập huấn công tác kiểm tra nội bộ năm học 2015-2016 (16/09/2015) (649)
(MN; TH; THCS) (thông báo của Sở GD)Danh mục các cuộc thanh tra năm 2016. (08/01/2016) (637)
(Thanh tra): Thông báo lấy bằng tốt nghiệp THCS (sáng thứ 5 ngày 02/3/2017). Thông báo thanh tra tháng 3/2017 và triệu tập Cộng tác viên thanh tra (01/03/2017) (617)
123