Tổng truy cập: 3,087,136 (Hôm nay: 410 online: 43) Toàn huyện: 190,232,970 (Hôm nay: 410 online: 257) Đăng nhập
UBND HUYỆN NINH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

STTSố/Kí hiệuTrích yếu nội dungNgày thángTải về
1 Số 252/PGD&ĐT-TTr TTr: Về việc thanh tra đầu năm học 2020-2021 08/10/2020
2 Số 240/PGD&ĐT-TTr Báo cáo các khoản thu, góp năm học 2019-2020 và năm học 2020-2021 30/09/2020
3 Số 239/KH-PGD&ĐT Kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm học 2020-2021 29/09/2020
4 CT Chỉ thị 16 của UBND huyện về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021 26/09/2020
5 Số 186/PGDĐT CV 186 của PGDĐT về thu học phí, tiền học trực tuyến và tiền trông giữ phương tiện năm học 2019-2020 17/07/2020
6 số 25/TB-ĐTTr TTr: Thông báo thanh tra chuyên ngành Quý II.2020 13/05/2020
7 Số 24/TB-PGD&ĐT TTr: Thông báo thanh tra chuyên ngành tháng 12/2019. 26/11/2019
8 KHVB TTr: Thông báo một số nội dung công việc cần hoàn thành đối với các đồng chí Cộng tác viên thanh tra (CTVTT) nhiệm kỳ 2019-2022 09/10/2019
9 Số 18/KH-PGD&ĐT TTr: Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm học 03/10/2019
10 Số 17/KH-PGD&ĐT TTr: Kế hoạch công tác pháp chế năm học 2019-2020 01/10/2019
1234567
XEM NHIỀU NHẤT
TTr: Thông báo thanh tra Phòng GD&ĐT, nhà trường tháng 4/2018; Yêu cầu các nhà trường chuẩn bị đón Đoàn thanh tra Sở GD&ĐT (09/03/2018) (1484)
Số: 68 /PGD&ĐT-TTr Về việc chuẩn bị đón Đoàn thanh tra chuyên ngành Sở GD&ĐT (20/09/2018) (1034)
TTr:Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học 2017-2018 (29/09/2017) (1025)
TTr: Thông báo thanh tra chuyên đề đầu năm học 2017-2018 (09/10/2017) (1010)
TTra: Danh sách triệu tập CTVTT (đính kèm thông báo thanh tra chuyên ngành tháng 03/2016) (08/03/2016) (1009)
Công tác chuẩn bị đón Đoàn thanh tra đầu năm học 2015-2016 của Sở GD&ĐT (09/10/2015) (1000)
TTr(khẩn): Báo cáo thanh tra đầu năm 2017-2018 (15/09/2017) (993)
(Thanh tra): Kế hoạch thanh kiểm tra năm học 2015-2016 (10/09/2015) (978)
TTra: Thông báo thanh tra chuyên ngành tháng 03/2016 và danh sách triệu tập CTVTT thực hiện nhiệm vụ. (08/03/2016) (971)
(TTra)Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học 2016-2017 (15/09/2016) (933)
TTr: V/v thanh tra đầu năm học 2019-2020 (27/09/2019) (911)
TTr: Về việc triệu tập Cộng tác viên thanh tra đi tập huấn công tác thanh tra năm học 2016-2017. (23/09/2016) (901)
KH số 20b/TTr Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học 2018-2019 (17/09/2018) (898)
Kết luận của thanh tra Sở GD về việc thanh tra đột xuất các cơ sở GD. (11/03/2016) (884)
Kế hoạch Thanh tra, Kế hoạch Pháp chế (13/11/2014) (857)
TTr: Về việc nộp file ảnh,Quyết định lương đối với Cộng tác viên thanh tra (01/10/2016) (849)
TTr: Thông báo thanh tra chuyên ngành, triệu tập CTVTT (02/11/2017) (846)
V/v thanh tra đầu năm học 2015 - 2016 của Sở GD&ĐT (08/10/2015) (843)
TTr: Giấy triệu tập số 01 (16/03/2018) (821)
CV số 76 thông báo, công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành Phòng GD&ĐT huyện Ninh Giang (10/10/2018) (818)
1234