Tổng truy cập: 2,396,968 (Hôm nay: 1,303 online: 55) Toàn huyện: 185,836,647 (Hôm nay: 8,041 online: 253) Đăng nhập
UBND HUYỆN NINH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

STTSố/Kí hiệuTrích yếu nội dungNgày thángTải về
1 Số 03/GM-PGD&ĐT (MN,TH,THCS) Giấy mời dự hội nghị giao ban BTCB quý III- 2019 16/08/2019
2 BM Biểu mẫu kèm theo Công văn số 55 31/07/2019
3 số 55/PGD-ĐT-TCCB (MN,TH,THCS) CV số 55 VV khảo sát nhu cầu đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn 31/07/2019
4 BM (THCS) Vv rà soát lại quy mô số lớp, số học sinh năm học 2019-2020 30/07/2019
5 Lịch và danh sách các lớp BD theo tiêu chuẩn (MN,TH,THCS) Đưa lại thông tin: Lịch và danh sách các lớp BD theo tiêu chuẩn CDNNGV MN,PT năm 2019 10/07/2019
6 Sô 01/TB- BQL Khẩn ( MN,TH,THCS) TB về bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN GV năm 2019 08/07/2019
7 số 28/NV (MN,TH,THCS) CV số 28 - PNV về báo cáo số lượng, chất lượng viên chức 04/07/2019
8 BM ( MN,TH,THCS) Biểu mẫu rà soát theo công văn 844 của Sở GD&ĐT 17/06/2019
9 số 844/SGD-ĐT-TCCB CV số 844/SGD-TCCB của Sở GD&DDT về rà soát nhu cầu thăng hạng GV mầm non, phổ thông 17/06/2019
10 số 18/CV-BTC ( MN,TH,THCS) Lich của BTC huyện ủy về rà soát, quy hoạch CBQL các trường; 10/06/2019
12345678910...
XEM NHIỀU NHẤT
Kê hoạch tập huấn và Hướng dẫn cài đặt phần mềm QLCB PMIS phiên bản Web cấp MN, TH,THCS (05/02/2015) (2011)
(MN,TH,THCS)CV Hướng dẫn đánh giá, xếp loại CC,VC,NLĐ năm học 2014-2015 (16/05/2015) (1789)
Gấp (MN,TH,THCS) KG: các trường có chỉ tiêu tuyển dụng GV Thông báo của HĐTD huyện về thời gian, địa điểm tổ chức thi thực hành (07/10/2016) (1537)
(MN,TH,THCS) Hướng dẫn chuyển ngạch GV sang hạng chức danh nghề nghiệp GV (19/01/2017) (1354)
(MN,TH,THCS) số 59 Hướng dẫn đánh giá, phân loại CC,VC theo Nghị định 56/2015 của Chính Phủ (15/05/2017) (1150)
(MN,TH,THCS)số 71 vv cử CB,GV tham gia đào tạo, bồi dưỡng cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT và Tiếng Anh (27/06/2017) (1139)
Thông tư 08/2016 của Bộ GD&ĐT về giảm giờ định mức giờ dạy cho cán bộ công đoàn cơ sở không chuyên trách (06/08/2016) (1054)
(MN,TH,THCS) CV 27 Hướng dẫn đánh giá, phân loại CC,VC,NLĐ Nam học 2017-2018 (16/05/2018) (1046)
Công văn của UBND tỉnh quy định về chỉ tiêu thi tuyển GV năm 2016 (05/08/2016) (1031)
(MN,TH,THCS)Kính gửi các trường có chỉ tiêu tuyển giáo viên năm 2016. vv thực hiện nội quy kì thi tuyển (30/09/2016) (1023)
(MN,TH,THCS)Hướng dẫn bổ sung về tổng hợp, báo cáo đánh giá xếp loại CC,VC,NLĐ năm học 2015-2016 (17/05/2016) (986)
Khẩn (MN,TH,THCS) Công văn vv tổ chức ôn tập cho thí sinh dự thi tuyển Giáo viên năm 2016 (03/09/2016) (970)
( MN,TH,THCS, TTGDTX-GDNN) Hướng dẫn bổ sung việc rà soát số lượng người làm việc việc (28/05/2018) (944)
(MN,TH,THCS) Hướng dẫn lập kế hoạch bồi dưỡng tiêu chuẩn CDNN (nộp ngày 14/8/2017) (11/08/2017) (934)
(MN,TH,THCS)Biểu mẫu báo cáo đội ngũ CC,VC,NLĐ, thời gian nộp 11/7/2016 (09/07/2016) (921)
CV của Sở GD v/v Hướng dẫn một số nội dung tổ chức kỳ thi tuyển giáo viên ngành GD&ĐT năm 2016 (16/09/2016) (910)
(MN,TH,THCS) Công văn cử CBQL tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ QLGD (17/12/2015) (901)
(TH,THCS) Thông báo chỉ tiêu xét tuyển đặc cách viên chức GV năm 2015 (17/12/2015) (872)
(MN,TH,THCS) Hướng dẫn đánh giá xếp loại CC,VC,NLĐ năm học 2015-2016 (13/05/2016) (866)
(MN,TH,THCS) Hướng dẫn rà soát, sắp xếp số lượng người làm việc của tỉnh. (21/05/2018) (852)
123456789