Tổng truy cập: 1,979,778 (Hôm nay: 174 online: 60) Toàn huyện: 182,752,653 (Hôm nay: 2,659 online: 260) Đăng nhập
UBND HUYỆN NINH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

STTSố/Kí hiệuTrích yếu nội dungNgày thángTải về
1 Báo cáo số liệu (TH, THCS) CV1337 SGD&ĐT V/v báo cáo số liệu đội ngũ giáo viên, học sinh 08/11/2018
2 08/11/2018 (TH,THCS) Cập nhật, chỉnh sửa biểu mẫu theo công văn 3541 (08/11/2018) 08/11/2018
3 BM (MN,TH,THCS) biểu mẫu hướng dẫn rà soát khối lượng cv và danh sách HĐLĐ theo CV 3541 của UBND tỉnh 07/11/2018
4 ĐK cấp chứng chỉ Cv số 86/PGD&ĐT-TCCB v/v đôn đốc đăng ký bồi dưỡng cấp chứng chỉ quản lý nhà nước và quản lý ngành 29/10/2018
5 Sô 84/PGD&ĐT-TCCB (MN,TH,THCS) Hướng dẫn kiện toàn hội đồng trường 2018 25/10/2018
6 HD Gấp (MN,TH,THCS) Hướng dẫn nhập bổ sung số liệu bằng hình thức online ( trong ngày 11/10/2018) 11/10/2018
7 BM (MN,TH,THCS) Biểu mẫu báo cáo chất lượng, cơ cấu đội ngũ : nộp ngày 28/9/2018 26/09/2018
8 BM (MN,TH,THCS) Kế hoạch số lớp, số HS thực hiện năm học 2018-2019 12/09/2018
9 HDLN-PGD&ĐT-LĐLĐ (MN,TH,THCS) Hướng dẫn LN tổ chức HN CC,VC,NLĐ năm học 2018-2019 11/09/2018
10 BM (THCS) Đăng kí bồi dưỡng trình độ Tiếng Anh đáp ứng tiêu chuẩn CDNN 10/09/2018
12345678910...
XEM NHIỀU NHẤT
Kê hoạch tập huấn và Hướng dẫn cài đặt phần mềm QLCB PMIS phiên bản Web cấp MN, TH,THCS (05/02/2015) (1938)
(MN,TH,THCS)CV Hướng dẫn đánh giá, xếp loại CC,VC,NLĐ năm học 2014-2015 (16/05/2015) (1710)
Gấp (MN,TH,THCS) KG: các trường có chỉ tiêu tuyển dụng GV Thông báo của HĐTD huyện về thời gian, địa điểm tổ chức thi thực hành (07/10/2016) (1495)
(MN,TH,THCS) Hướng dẫn chuyển ngạch GV sang hạng chức danh nghề nghiệp GV (19/01/2017) (1316)
(MN,TH,THCS) số 59 Hướng dẫn đánh giá, phân loại CC,VC theo Nghị định 56/2015 của Chính Phủ (15/05/2017) (1104)
(MN,TH,THCS)số 71 vv cử CB,GV tham gia đào tạo, bồi dưỡng cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT và Tiếng Anh (27/06/2017) (1082)
Công văn của UBND tỉnh quy định về chỉ tiêu thi tuyển GV năm 2016 (05/08/2016) (985)
Thông tư 08/2016 của Bộ GD&ĐT về giảm giờ định mức giờ dạy cho cán bộ công đoàn cơ sở không chuyên trách (06/08/2016) (971)
(MN,TH,THCS) CV 27 Hướng dẫn đánh giá, phân loại CC,VC,NLĐ Nam học 2017-2018 (16/05/2018) (966)
(MN,TH,THCS)Kính gửi các trường có chỉ tiêu tuyển giáo viên năm 2016. vv thực hiện nội quy kì thi tuyển (30/09/2016) (959)
(MN,TH,THCS)Hướng dẫn bổ sung về tổng hợp, báo cáo đánh giá xếp loại CC,VC,NLĐ năm học 2015-2016 (17/05/2016) (935)
Khẩn (MN,TH,THCS) Công văn vv tổ chức ôn tập cho thí sinh dự thi tuyển Giáo viên năm 2016 (03/09/2016) (903)
(MN,TH,THCS)Biểu mẫu báo cáo đội ngũ CC,VC,NLĐ, thời gian nộp 11/7/2016 (09/07/2016) (884)
( MN,TH,THCS, TTGDTX-GDNN) Hướng dẫn bổ sung việc rà soát số lượng người làm việc việc (28/05/2018) (875)
CV của Sở GD v/v Hướng dẫn một số nội dung tổ chức kỳ thi tuyển giáo viên ngành GD&ĐT năm 2016 (16/09/2016) (871)
(MN,TH,THCS) Hướng dẫn lập kế hoạch bồi dưỡng tiêu chuẩn CDNN (nộp ngày 14/8/2017) (11/08/2017) (870)
(MN,TH,THCS) Công văn cử CBQL tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ QLGD (17/12/2015) (830)
(MN,TH,THCS) Hướng dẫn đánh giá xếp loại CC,VC,NLĐ năm học 2015-2016 (13/05/2016) (820)
(TH,THCS) Thông báo chỉ tiêu xét tuyển đặc cách viên chức GV năm 2015 (17/12/2015) (819)
Mẫu báo cáo tổng hợp kế hoạch đội ngũ và quy mô (gấp) (01/12/2014) (812)
1234567