Tổng truy cập: 3,506,781 (Hôm nay: 167 online: 33) Toàn huyện: 190,232,970 (Hôm nay: 217 online: 113) Đăng nhập
UBND HUYỆN NINH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

STTSố/Kí hiệuTrích yếu nội dungNgày thángTải về
1 278/PGDĐT CV 278 PGDĐT về thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh năm học 2021-2022 28/10/2021
2 1166-1200 CV 1166-1200 LN SGDĐT-SNV giải đáp vướng mắc về điều kiện, tiểu chuẩn dự thi tuyển giáo viên và NV kế toán năm 2021 04/10/2021
3 TB UBND huyện giao kế hoạch số lớp, số học sinh năm học 2021-2022 08/09/2021
4 Số 525 /UBND-GDĐT CV 525 của UBND huyện về tổ chức các hoạt động đầu năm học 2021-2022 01/09/2021
5 KH 117/KH-UBND KH 117 của UBND huyện về tuyển dụng giáo viên và nhân viên kế toán năm 2021 13/08/2021
6 KH 2836/KH-UBND Kế hoạch 2836 của UBND tỉnh về tuyển dụng giáo viên và nhân viên kế toán năm 2021 10/08/2021
7 CV 169/PGDĐT (MN,TH,THCS) CV 169/PGDĐT vê thành lập Hội đồng trường, nhiệm kỳ 2021-2026 03/08/2021
8 149/PGDĐT (MN,TH,THCS) CV 149/PGDĐT về đăng ký, đào tạo bồi dưỡng CBQL,giáo viên, nhân viên 16/07/2021
9 CV 131 /PGDĐT (MN,TH,THCS) CV 131 về hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương " Vì sự nghiệp giáo dục" năm 2021 04/06/2021
10 QĐ 01/QĐ_HĐ QĐ 01/HĐ.. Công nhận SK đạt sáng kiến cấp cơ sở năm học 2020-2021 13/05/2021
12345678910...
XEM NHIỀU NHẤT
Kê hoạch tập huấn và Hướng dẫn cài đặt phần mềm QLCB PMIS phiên bản Web cấp MN, TH,THCS (05/02/2015) (2225)
(MN,TH,THCS)CV Hướng dẫn đánh giá, xếp loại CC,VC,NLĐ năm học 2014-2015 (16/05/2015) (1972)
Gấp (MN,TH,THCS) KG: các trường có chỉ tiêu tuyển dụng GV Thông báo của HĐTD huyện về thời gian, địa điểm tổ chức thi thực hành (07/10/2016) (1692)
(MN,TH,THCS) Hướng dẫn chuyển ngạch GV sang hạng chức danh nghề nghiệp GV (19/01/2017) (1511)
(MN,TH,THCS) số 59 Hướng dẫn đánh giá, phân loại CC,VC theo Nghị định 56/2015 của Chính Phủ (15/05/2017) (1346)
(MN,TH,THCS)số 71 vv cử CB,GV tham gia đào tạo, bồi dưỡng cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT và Tiếng Anh (27/06/2017) (1322)
(MN,TH,THCS) CV 27 Hướng dẫn đánh giá, phân loại CC,VC,NLĐ Nam học 2017-2018 (16/05/2018) (1249)
Thông tư 08/2016 của Bộ GD&ĐT về giảm giờ định mức giờ dạy cho cán bộ công đoàn cơ sở không chuyên trách (06/08/2016) (1236)
(MN,TH,THCS)Kính gửi các trường có chỉ tiêu tuyển giáo viên năm 2016. vv thực hiện nội quy kì thi tuyển (30/09/2016) (1214)
Công văn của UBND tỉnh quy định về chỉ tiêu thi tuyển GV năm 2016 (05/08/2016) (1190)
(MN,TH,THCS)Hướng dẫn bổ sung về tổng hợp, báo cáo đánh giá xếp loại CC,VC,NLĐ năm học 2015-2016 (17/05/2016) (1179)
Khẩn (MN,TH,THCS) Công văn vv tổ chức ôn tập cho thí sinh dự thi tuyển Giáo viên năm 2016 (03/09/2016) (1134)
( MN,TH,THCS, TTGDTX-GDNN) Hướng dẫn bổ sung việc rà soát số lượng người làm việc việc (28/05/2018) (1120)
(MN,TH,THCS) Hướng dẫn lập kế hoạch bồi dưỡng tiêu chuẩn CDNN (nộp ngày 14/8/2017) (11/08/2017) (1104)
(MN,TH,THCS)Biểu mẫu báo cáo đội ngũ CC,VC,NLĐ, thời gian nộp 11/7/2016 (09/07/2016) (1087)
CV của Sở GD v/v Hướng dẫn một số nội dung tổ chức kỳ thi tuyển giáo viên ngành GD&ĐT năm 2016 (16/09/2016) (1072)
(MN,TH,THCS) Công văn cử CBQL tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ QLGD (17/12/2015) (1071)
(MN,TH,THCS) CV số 35 Hướng dẫn đánh giá xếp loại CC.VC.NLĐ năm học 2018-2019 (09/05/2019) (1070)
(MN,TH,THCS) Hướng dẫn rà soát, sắp xếp số lượng người làm việc của tỉnh. (21/05/2018) (1057)
(TH,THCS) Thông báo chỉ tiêu xét tuyển đặc cách viên chức GV năm 2015 (17/12/2015) (1051)
12345678910...