Tổng truy cập: 3,257,526 (Hôm nay: 752 online: 39) Toàn huyện: 190,232,970 (Hôm nay: 867 online: 259) Đăng nhập
UBND HUYỆN NINH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

STTSố/Kí hiệuTrích yếu nội dungNgày thángTải về
1 Sô 14/PNV CV 14 PNV Báo cáo thống kê thông tin đội ngũ viên chức 10/03/2021
2 TB (MN,TH) Thông báo kết quả xét thăng hạng CDNNGV từ hạng IV lên hạng III GV MN, TH của HĐXT tỉnh 19/01/2021
3 Số 15/PGDĐT (MN,TH,THCS) CV số 15 về việc tổ chức bồi dưỡng cấp Chứng chỉ CDNNGV các cấp 13/01/2021
4 TB 01/ HĐXT (MN) Thông báo 01 về triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn xét tuyển lại viên chức MN 2020 29/12/2020
5 Sô 329/PGDĐT (MN,TH,THCS) CV 329- PGDĐT về báo cáo nhu cầu bồi dưỡng cấp chứng chỉ CDNNGV 26/12/2020
6 Sô 5739/UBND (TH,THCS) Khẩn: CV 5739 của UBND huyện về khắc phục sai phạm khi tuyển dụng viên chức 26/12/2020
7 số 1006/ KH-UBND (MN)Kế hoạch 1006 của UBND huyện về xét tuyển lại viên chức 25/12/2020
8 Sô 5739/UBND (MN) Khẩn CV 5739 của UBND huyện về khắc phục sai phạm khi tuyển dụng công chức,viên chức 25/12/2020
9 số 328/PGDĐT CV 328/PGDĐT về cung cấp thông tin cập nhạt danh bạ CBQL 24/12/2020
10 TT Các Thông tư quy định vê điều kiện,tiêu chuẩn, xét thăng hạng CDNN GV mầm non, tiểu học 09/12/2020
12345678910...
XEM NHIỀU NHẤT
Kê hoạch tập huấn và Hướng dẫn cài đặt phần mềm QLCB PMIS phiên bản Web cấp MN, TH,THCS (05/02/2015) (2165)
(MN,TH,THCS)CV Hướng dẫn đánh giá, xếp loại CC,VC,NLĐ năm học 2014-2015 (16/05/2015) (1924)
Gấp (MN,TH,THCS) KG: các trường có chỉ tiêu tuyển dụng GV Thông báo của HĐTD huyện về thời gian, địa điểm tổ chức thi thực hành (07/10/2016) (1651)
(MN,TH,THCS) Hướng dẫn chuyển ngạch GV sang hạng chức danh nghề nghiệp GV (19/01/2017) (1463)
(MN,TH,THCS) số 59 Hướng dẫn đánh giá, phân loại CC,VC theo Nghị định 56/2015 của Chính Phủ (15/05/2017) (1290)
(MN,TH,THCS)số 71 vv cử CB,GV tham gia đào tạo, bồi dưỡng cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT và Tiếng Anh (27/06/2017) (1272)
(MN,TH,THCS) CV 27 Hướng dẫn đánh giá, phân loại CC,VC,NLĐ Nam học 2017-2018 (16/05/2018) (1187)
Thông tư 08/2016 của Bộ GD&ĐT về giảm giờ định mức giờ dạy cho cán bộ công đoàn cơ sở không chuyên trách (06/08/2016) (1186)
(MN,TH,THCS)Kính gửi các trường có chỉ tiêu tuyển giáo viên năm 2016. vv thực hiện nội quy kì thi tuyển (30/09/2016) (1163)
Công văn của UBND tỉnh quy định về chỉ tiêu thi tuyển GV năm 2016 (05/08/2016) (1144)
(MN,TH,THCS)Hướng dẫn bổ sung về tổng hợp, báo cáo đánh giá xếp loại CC,VC,NLĐ năm học 2015-2016 (17/05/2016) (1124)
Khẩn (MN,TH,THCS) Công văn vv tổ chức ôn tập cho thí sinh dự thi tuyển Giáo viên năm 2016 (03/09/2016) (1094)
( MN,TH,THCS, TTGDTX-GDNN) Hướng dẫn bổ sung việc rà soát số lượng người làm việc việc (28/05/2018) (1066)
(MN,TH,THCS) Hướng dẫn lập kế hoạch bồi dưỡng tiêu chuẩn CDNN (nộp ngày 14/8/2017) (11/08/2017) (1063)
(MN,TH,THCS)Biểu mẫu báo cáo đội ngũ CC,VC,NLĐ, thời gian nộp 11/7/2016 (09/07/2016) (1044)
(MN,TH,THCS) Công văn cử CBQL tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ QLGD (17/12/2015) (1024)
CV của Sở GD v/v Hướng dẫn một số nội dung tổ chức kỳ thi tuyển giáo viên ngành GD&ĐT năm 2016 (16/09/2016) (1024)
(MN,TH,THCS) CV số 35 Hướng dẫn đánh giá xếp loại CC.VC.NLĐ năm học 2018-2019 (09/05/2019) (1013)
(TH,THCS) Thông báo chỉ tiêu xét tuyển đặc cách viên chức GV năm 2015 (17/12/2015) (999)
(MN,TH,THCS) Hướng dẫn rà soát, sắp xếp số lượng người làm việc của tỉnh. (21/05/2018) (998)
12345678910...