Tổng truy cập: 2,068,209 (Hôm nay: 324 online: 72) Toàn huyện: 183,649,850 (Hôm nay: 4,054 online: 182) Đăng nhập
UBND HUYỆN NINH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

STTSố/Kí hiệuTrích yếu nội dungNgày thángTải về
1 số 03/PGD-ĐT-TCCB (TH,THCS) Công văn 03 tập huấn quy định về chuẩn HT, GVPT (từ chiều 17/01/2019) 15/01/2019
2 số 41/SGDĐT-TCCB (TH,THCS) Công văn số 41/SGDĐT-TCCB tập huấn quy định chuẩn HT-GVPT 15/01/2019
3 số 450/CV-NV Công văn số 450 của Phòng Nội vụ về việc chuyển địa điểm lớp bồi dưỡng nghiệp vụ QLGD 30/11/2018
4 HD (TH) Hướng dẫn vào các biểu mẫu theo Cv 3541 thẩm định ngày 28/11/2018 26/11/2018
5 HD (THCS) Hướng dẫn nộp các biều mẫu HĐLĐ theo công văn 3541 của UBND tỉnh 24/11/2018
6 Hồ sơ công chức CV số 47 của Phòng nội vụ (MN,TH,THCS) V/v hoàn thiện hồ sơ cán bộ, công chức, phục vụ công tác thanh tra 21/11/2018
7 Báo cáo số liệu (TH, THCS) CV1337 SGD&ĐT V/v báo cáo số liệu đội ngũ giáo viên, học sinh 08/11/2018
8 08/11/2018 (TH,THCS) Cập nhật, chỉnh sửa biểu mẫu theo công văn 3541 (08/11/2018) 08/11/2018
9 BM (MN,TH,THCS) biểu mẫu hướng dẫn rà soát khối lượng cv và danh sách HĐLĐ theo CV 3541 của UBND tỉnh 07/11/2018
10 ĐK cấp chứng chỉ Cv số 86/PGD&ĐT-TCCB v/v đôn đốc đăng ký bồi dưỡng cấp chứng chỉ quản lý nhà nước và quản lý ngành 29/10/2018
12345678910...
XEM NHIỀU NHẤT
Kê hoạch tập huấn và Hướng dẫn cài đặt phần mềm QLCB PMIS phiên bản Web cấp MN, TH,THCS (05/02/2015) (1948)
(MN,TH,THCS)CV Hướng dẫn đánh giá, xếp loại CC,VC,NLĐ năm học 2014-2015 (16/05/2015) (1738)
Gấp (MN,TH,THCS) KG: các trường có chỉ tiêu tuyển dụng GV Thông báo của HĐTD huyện về thời gian, địa điểm tổ chức thi thực hành (07/10/2016) (1501)
(MN,TH,THCS) Hướng dẫn chuyển ngạch GV sang hạng chức danh nghề nghiệp GV (19/01/2017) (1324)
(MN,TH,THCS) số 59 Hướng dẫn đánh giá, phân loại CC,VC theo Nghị định 56/2015 của Chính Phủ (15/05/2017) (1115)
(MN,TH,THCS)số 71 vv cử CB,GV tham gia đào tạo, bồi dưỡng cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT và Tiếng Anh (27/06/2017) (1091)
Công văn của UBND tỉnh quy định về chỉ tiêu thi tuyển GV năm 2016 (05/08/2016) (993)
Thông tư 08/2016 của Bộ GD&ĐT về giảm giờ định mức giờ dạy cho cán bộ công đoàn cơ sở không chuyên trách (06/08/2016) (986)
(MN,TH,THCS) CV 27 Hướng dẫn đánh giá, phân loại CC,VC,NLĐ Nam học 2017-2018 (16/05/2018) (986)
(MN,TH,THCS)Kính gửi các trường có chỉ tiêu tuyển giáo viên năm 2016. vv thực hiện nội quy kì thi tuyển (30/09/2016) (965)
(MN,TH,THCS)Hướng dẫn bổ sung về tổng hợp, báo cáo đánh giá xếp loại CC,VC,NLĐ năm học 2015-2016 (17/05/2016) (944)
Khẩn (MN,TH,THCS) Công văn vv tổ chức ôn tập cho thí sinh dự thi tuyển Giáo viên năm 2016 (03/09/2016) (916)
(MN,TH,THCS)Biểu mẫu báo cáo đội ngũ CC,VC,NLĐ, thời gian nộp 11/7/2016 (09/07/2016) (889)
( MN,TH,THCS, TTGDTX-GDNN) Hướng dẫn bổ sung việc rà soát số lượng người làm việc việc (28/05/2018) (888)
(MN,TH,THCS) Hướng dẫn lập kế hoạch bồi dưỡng tiêu chuẩn CDNN (nộp ngày 14/8/2017) (11/08/2017) (882)
CV của Sở GD v/v Hướng dẫn một số nội dung tổ chức kỳ thi tuyển giáo viên ngành GD&ĐT năm 2016 (16/09/2016) (876)
(MN,TH,THCS) Công văn cử CBQL tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ QLGD (17/12/2015) (849)
(MN,TH,THCS) Hướng dẫn đánh giá xếp loại CC,VC,NLĐ năm học 2015-2016 (13/05/2016) (830)
(TH,THCS) Thông báo chỉ tiêu xét tuyển đặc cách viên chức GV năm 2015 (17/12/2015) (829)
Mẫu báo cáo tổng hợp kế hoạch đội ngũ và quy mô (gấp) (01/12/2014) (818)
12345678