Tổng truy cập: 2,591,916 (Hôm nay: 99 online: 26) Toàn huyện: 189,630,766 (Hôm nay: 714 online: 272) Đăng nhập
UBND HUYỆN NINH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

STTSố/Kí hiệuTrích yếu nội dungNgày thángTải về
1 CV số 46- CV/BTC CV số 46 của BTC huyện ủy hướng dẫn đánh giá tổ chức cơ sở đảng và tập thể LĐQL 11/12/2019
2 TB Danh sách và Lịch phỏng vấn xét tuyển giáo viên (Vòng 2) 06/12/2019
3 CV 1670 sở GD&ĐT CV 1670 của Sở GD&ĐT hướng dẫn một số nội dung phỏng vấn xét tuyển giáo viên 03/12/2019
4 CV số 84 (MN,TH,THCS) báo cáo thông kê đội ngũ, quy mô hs (nộp 5/12/2019) 02/12/2019
5 GM 02 (MN,TH,THCS) GM số 03 của Hội đồng xét tuyển Giáo viên năm 2019 02/12/2019
6 GM 01 Giấy mời của Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự xét tuyển Giáo viên năm 2019 (sáng 24/11/2019-Chủ nhật) 22/11/2019
7 CV sở GD&ĐT CV của Sở GD&ĐT về hướng dẫn ôn tập cho thí sinh tham dự xét tuyển Giáo viên năm 2019 22/11/2019
8 Quyết định của SGD&ĐT điều chỉnh, bổ sung cấu trúc đề phỏng vấn xét tuyển GV 19/11/2019
9 KHVB (MN,TH,THCS) Mẫu biên bản chốt hồ sơ đăng kí dự xét tuyển giáo viên năm 2019 19/11/2019
10 Cấu trúc đề phỏng vấn tuyển dụng giáo viên năm học 2019-2020 12/11/2019
12345678910...
XEM NHIỀU NHẤT
Kê hoạch tập huấn và Hướng dẫn cài đặt phần mềm QLCB PMIS phiên bản Web cấp MN, TH,THCS (05/02/2015) (2057)
(MN,TH,THCS)CV Hướng dẫn đánh giá, xếp loại CC,VC,NLĐ năm học 2014-2015 (16/05/2015) (1809)
Gấp (MN,TH,THCS) KG: các trường có chỉ tiêu tuyển dụng GV Thông báo của HĐTD huyện về thời gian, địa điểm tổ chức thi thực hành (07/10/2016) (1556)
(MN,TH,THCS) Hướng dẫn chuyển ngạch GV sang hạng chức danh nghề nghiệp GV (19/01/2017) (1369)
(MN,TH,THCS) số 59 Hướng dẫn đánh giá, phân loại CC,VC theo Nghị định 56/2015 của Chính Phủ (15/05/2017) (1169)
(MN,TH,THCS)số 71 vv cử CB,GV tham gia đào tạo, bồi dưỡng cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT và Tiếng Anh (27/06/2017) (1159)
Thông tư 08/2016 của Bộ GD&ĐT về giảm giờ định mức giờ dạy cho cán bộ công đoàn cơ sở không chuyên trách (06/08/2016) (1091)
(MN,TH,THCS) CV 27 Hướng dẫn đánh giá, phân loại CC,VC,NLĐ Nam học 2017-2018 (16/05/2018) (1066)
(MN,TH,THCS)Kính gửi các trường có chỉ tiêu tuyển giáo viên năm 2016. vv thực hiện nội quy kì thi tuyển (30/09/2016) (1047)
Công văn của UBND tỉnh quy định về chỉ tiêu thi tuyển GV năm 2016 (05/08/2016) (1047)
(MN,TH,THCS)Hướng dẫn bổ sung về tổng hợp, báo cáo đánh giá xếp loại CC,VC,NLĐ năm học 2015-2016 (17/05/2016) (1005)
Khẩn (MN,TH,THCS) Công văn vv tổ chức ôn tập cho thí sinh dự thi tuyển Giáo viên năm 2016 (03/09/2016) (990)
( MN,TH,THCS, TTGDTX-GDNN) Hướng dẫn bổ sung việc rà soát số lượng người làm việc việc (28/05/2018) (964)
(MN,TH,THCS) Hướng dẫn lập kế hoạch bồi dưỡng tiêu chuẩn CDNN (nộp ngày 14/8/2017) (11/08/2017) (955)
(MN,TH,THCS)Biểu mẫu báo cáo đội ngũ CC,VC,NLĐ, thời gian nộp 11/7/2016 (09/07/2016) (941)
CV của Sở GD v/v Hướng dẫn một số nội dung tổ chức kỳ thi tuyển giáo viên ngành GD&ĐT năm 2016 (16/09/2016) (925)
(MN,TH,THCS) Công văn cử CBQL tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ QLGD (17/12/2015) (924)
(TH,THCS) Thông báo chỉ tiêu xét tuyển đặc cách viên chức GV năm 2015 (17/12/2015) (896)
(MN,TH,THCS) Hướng dẫn rà soát, sắp xếp số lượng người làm việc của tỉnh. (21/05/2018) (884)
(MN,TH,THCS) Hướng dẫn đánh giá xếp loại CC,VC,NLĐ năm học 2015-2016 (13/05/2016) (882)
12345678910