Tổng truy cập: 2,143,977 (Hôm nay: 704 online: 72) Toàn huyện: 184,432,751 (Hôm nay: 4,134 online: 120) Đăng nhập
UBND HUYỆN NINH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

STTSố/Kí hiệuTrích yếu nội dungNgày thángTải về
1 KH số 31/KH-UBND Kế hoạch của UBND huyện khắc phục tồn tại về hồ sơ của CBQL sau thanh tra của SNV 25/03/2019
2 số 17/PGD-ĐT-TCCB (MN,TH,THCS) CV báo cáo về kế hoạch bồi dưỡng giáo viên theo tiêu chuẩn CDNN năm 2019 (Nộp 27/3/2019) 25/03/2019
3 Nâng lương CV UBND huyện v/v lập danh sách đăng ký nâng bậc lương trước thời hạn cho CB,CC,VC,NLĐ năm 2019 22/03/2019
4 số 01/GM-PGD-ĐT (MN,TH,THCS) GM đ/c Bí thư chi bộ dự Hội nghị tâp huấn nội dung sinh hoạt chi bộ (chiều 28/2/2019) 22/02/2019
5 Rà soát nguồn (MN, TH, THCS) CV Phòng nội vụ v/v rà soát trình độ đào tạo bồi dưỡng nguồn quy hoạch cán bộ quản lý các trường 19/02/2019
6 hi trả tiền công đối với lao động hợp đồng (CV của UBND huyện) Chi trả tiền công đối với lao động hợp đồng tại các trường MN, TH, THCS tháng 1 và 2 năm 2019 30/01/2019
7 số 03/PGD-ĐT-TCCB (TH,THCS) Công văn 03 tập huấn quy định về chuẩn HT, GVPT (từ chiều 17/01/2019) 15/01/2019
8 số 41/SGDĐT-TCCB (TH,THCS) Công văn số 41/SGDĐT-TCCB tập huấn quy định chuẩn HT-GVPT 15/01/2019
9 số 450/CV-NV Công văn số 450 của Phòng Nội vụ về việc chuyển địa điểm lớp bồi dưỡng nghiệp vụ QLGD 30/11/2018
10 HD (TH) Hướng dẫn vào các biểu mẫu theo Cv 3541 thẩm định ngày 28/11/2018 26/11/2018
12345678910...
XEM NHIỀU NHẤT
Kê hoạch tập huấn và Hướng dẫn cài đặt phần mềm QLCB PMIS phiên bản Web cấp MN, TH,THCS (05/02/2015) (1957)
(MN,TH,THCS)CV Hướng dẫn đánh giá, xếp loại CC,VC,NLĐ năm học 2014-2015 (16/05/2015) (1764)
Gấp (MN,TH,THCS) KG: các trường có chỉ tiêu tuyển dụng GV Thông báo của HĐTD huyện về thời gian, địa điểm tổ chức thi thực hành (07/10/2016) (1510)
(MN,TH,THCS) Hướng dẫn chuyển ngạch GV sang hạng chức danh nghề nghiệp GV (19/01/2017) (1329)
(MN,TH,THCS) số 59 Hướng dẫn đánh giá, phân loại CC,VC theo Nghị định 56/2015 của Chính Phủ (15/05/2017) (1124)
(MN,TH,THCS)số 71 vv cử CB,GV tham gia đào tạo, bồi dưỡng cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT và Tiếng Anh (27/06/2017) (1103)
Công văn của UBND tỉnh quy định về chỉ tiêu thi tuyển GV năm 2016 (05/08/2016) (1003)
(MN,TH,THCS) CV 27 Hướng dẫn đánh giá, phân loại CC,VC,NLĐ Nam học 2017-2018 (16/05/2018) (1002)
Thông tư 08/2016 của Bộ GD&ĐT về giảm giờ định mức giờ dạy cho cán bộ công đoàn cơ sở không chuyên trách (06/08/2016) (997)
(MN,TH,THCS)Kính gửi các trường có chỉ tiêu tuyển giáo viên năm 2016. vv thực hiện nội quy kì thi tuyển (30/09/2016) (977)
(MN,TH,THCS)Hướng dẫn bổ sung về tổng hợp, báo cáo đánh giá xếp loại CC,VC,NLĐ năm học 2015-2016 (17/05/2016) (949)
Khẩn (MN,TH,THCS) Công văn vv tổ chức ôn tập cho thí sinh dự thi tuyển Giáo viên năm 2016 (03/09/2016) (928)
( MN,TH,THCS, TTGDTX-GDNN) Hướng dẫn bổ sung việc rà soát số lượng người làm việc việc (28/05/2018) (901)
(MN,TH,THCS) Hướng dẫn lập kế hoạch bồi dưỡng tiêu chuẩn CDNN (nộp ngày 14/8/2017) (11/08/2017) (893)
(MN,TH,THCS)Biểu mẫu báo cáo đội ngũ CC,VC,NLĐ, thời gian nộp 11/7/2016 (09/07/2016) (893)
CV của Sở GD v/v Hướng dẫn một số nội dung tổ chức kỳ thi tuyển giáo viên ngành GD&ĐT năm 2016 (16/09/2016) (881)
(MN,TH,THCS) Công văn cử CBQL tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ QLGD (17/12/2015) (863)
(TH,THCS) Thông báo chỉ tiêu xét tuyển đặc cách viên chức GV năm 2015 (17/12/2015) (841)
(MN,TH,THCS) Hướng dẫn đánh giá xếp loại CC,VC,NLĐ năm học 2015-2016 (13/05/2016) (837)
Mẫu báo cáo tổng hợp kế hoạch đội ngũ và quy mô (gấp) (01/12/2014) (829)
12345678