UBND HUYỆN NINH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 2,654,770 (Hôm nay: 02 online: 03) Toàn huyện: 190,079,850 (Hôm nay: 1,016 online: 207) Đăng nhập

(Tiểu học Tân Phong) Trường Tiểu học Tân Phong vui Tết Trung thu.
(Tiểu học Hồng Thái) Phần thi hùng biện của học sinh Trần Minh Thắng lớp 5B
(Tiểu học Hồng Thái) Phần thi hùng biện của học sinh Nguyễn Đức Tài lớp 4B
(Tiểu học Hồng Thái) Đào Khánh Huyền lớp 5A với chủ đề hùng biện: Activities of member family
(Tiểu học Hồng Thái) Lễ Trao giải Hội thi Em Yêu Tiếng Việt Trường TH Hồng Thái năm học 2017-2018 P2
(Tiểu học Hồng Thái) Lễ Trao giải Hội thi Em Yêu Tiếng Việt Trường TH Hồng Thái năm học 2017-2018 P1
(Tiểu học Hồng Thái) Nguyễn Hà Phương Thảo lớp 4B với chủ đề hùng biện: Member family
(Tiểu học Hồng Thái) Bùi Trần Quang Nam - lớp 5A với chủ đề hùng biện: Môn thể thao ưa thích.
(Tiểu học Hồng Thái) Bùi Trần Quang Nam - lớp 5A với chủ đề hùng biện: Người nổi tiếng.
https://youtu.be/E0_NezBGIBQ
(Tiểu học Hồng Thái) Bùi Trần Quang Nam - lớp 5A với chủ đề hùng biện: Người nổi tiếng.
12345678910...
 
Đăng nhập